Jump to content

Nápověda:VisualEditor/Uživatelská příručka

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/User guide and the translation is 100% complete.
PD Poznámka: Úpravou této stránky souhlasíte s uvolněním vašeho příspěvku pod licencí CC0. Více informací získáte na stránce nápovědy veřejné domény. PD


Otevření vizuálního editoru

Editaci stránky pomocí vizuálního editoru spustíte klepnutím na záložku "Editovat" v horní části stránky.

Otevření editoru může trvat pár sekund. U velmi rozsáhlých stránek i déle.

Klepnutím na záložku "Editovat zdroj" se otevře klasický editor zdrojového wikitextu.


Vizuální editor můžete otevřít také klepnutím na "editovat" u každé sekce.

Začínáme: Panel nástrojů Vizuálního editoru

Snímek obrazovky s panelem nástrojů vizuálního editoru
Jakmile začnete editovat pomocí vizuálního editoru, objeví se v horní části stránky panel nástrojů. Obsahuje některé známé ikonky:

Zpět a Znovu pro vrácení a obnovení provedených změn.

Rozbalovací menu Nadpisy vám umožní změnit formátování odstavce. Styl odstavce změníte tak, že do něj umístíte kurzor a vyberete v tomto menu položku (text nemusíte zvýraznit výběrem). Nadpisy sekcí jsou "Nadpis" a pododdíly jsou "Podnadpis 1", "Podnadpis 2" a tak dále. Normální formát textu je "Odstavec".

Formátování: Klepnutím na "A" se rozbalí menu.

 • Položka "Tučné" (B) vybraný text ztuční.
 • Položka "Kurzíva" (I) změní vybraný text na kurzívu.
 • Položka "Horní index" (x2) způsobí, že se vybraný text oproti okolnímu textu zmenší a posune o trochu výše.
 • Položka "Dolní index" (x2) způsobí, že se vybraný text oproti okolnímu textu zmenší a posune o trochu níže.
 • Položka "Přeškrtnuté" (S) přes vybraný text přidá plnou čáru.
 • Položka "Počítačový kód" (složené závorky: {}) změní písmo vybraného textu na neproporcionální, které ho odliší od okolního (proporcionálního) textu.
 • Položka "Podtržené" (U) přidá plnou čáru pod vybraný text.
 • Položka "Jazyk" (文A) vám umožní označit jazyk (např. japonština) a směr (např. zprava doleva) vybraného textu.
 • Poslední položka (), označená "Vymazat formátování", odebere z vybraného textu veškeré formátování znaků, včetně odkazů.

Pokud nevyberete žádný text, tak v případě, že klepnete na "A", otevřete příslušné menu a vyberete položku, bude formátování textu aplikováno od místa, kde se nachází kurzor.


Nástroj pro odkazy: Ikonka řetězu je nástroj pro tvorbu odkazů. Klepnutím na ni se (obvykle po vybrání nějakého textu) otevře dialog pro editaci odkazů.

Citační menu: ("Citace") Se používá pro vložení citací do textu (také nazývaných "poznámky" či "reference"). Všechny projekty mají pomocí tohoto menu přístup k základnímu formátování referencí a možnost nového použití.

Tlačítko Citace: Pokud je na vaší wiki povolena služba a/nebo citační nástroj Citoid , místo nabídky Citace uvidíte tlačítko Citace.

Pokyny pro přidání místních šablon citací na kartu "Ručně" na konkrétní wiki jsou k dispozici na adrese VisualEditor/Citation tool .)

Pokyny pro povolení karty Automaticky jsou k dispozici na Povolení Citoid na vaší wiki

Služba citoid se pokusí vyplnit citační šablony automaticky.


Seznamy a odsazení: Pomocí prvních dvou položek můžete text formátovat buď jako "Seznam s odrážkami" nebo jako "Číslovaný seznam". Zbylé dvě snižují, resp. zvyšují úroveň odsazení položek seznamů.

Vložit: Menu "Vložit" se může na některých projektech lišit. Níže je uveden seznam všech funkcí, které se mohou objevit.
 • Ikonka "Obrázky a média" (obrázek pohoří) otvírá dialog médií.
 • Ikonka "Šablona" (dílek skládačky) umožňuje editovat šablony.
 • Nástroj "Tabulka" umožní vložit tabulku.
 • Položka "Komentář" (bublina) umožňuje vkládat komentáře, které čtenáři nevidí. Tyto komentáře jsou vidět jen při editování a jsou označeny ikonou vykřičníku. V módu editace můžete klepnutím na ikonu vykřičníku komentář editovat či případně smazat.
 • Ikonka "Hieroglyfy" (symbol anch – ☥) zobrazí dialog pro vložení hieroglyfů. (Podívejte se dolů.)
 • Nástroj "Blok kódu" umožní vložit kus zdrojového kódu.
 • Nástroj "Hudební notace" umožní vložit hudební notaci.
 • Ikonka "Galerie" (sada fotografií) umožňuje do stránky vložit galerii.
 • Ikonka "Matematický vzorec" (Σ) zobrazí dialog pro vložení vzorců.
 • Nástroj "Graf" umožní vložit graf.
 • Nástroj "Váš podpis" umožní vložit podpis, který používáte na projektu. Nástroj může být zašedlý (neaktivní) v případě, že editujete typ stránky ("namespace "), jako je článek. To jsou jmenné prostory, kde podpisy nesmí být vkládány.
 • Ikonka "Seznam referencí" (tři knihy) otvírá dialog, ve kterém můžete určit, kde se mají čtenáři zobrazit reference. To je zpravidla potřeba udělat na každé stránce jen jednou.

Vložení speciálních znaků: Ikonka "Zvláštní znak" (Ω) v menu "Vložit" vám po klepnutí zobrazí dialog s mnoha speciálními znaky. Klepnutím na určitý znak jej vložíte do textu. Mezi nimi jsou některé standardní značky, znaky s diakritikou nebo matematické symboly. (Tento seznam si lze místně přizpůsobit. Instrukce najdete na stránce Vizuální editor/Speciální znaky .)

Tlačítko Oznámení zobrazuje jakákoliv oznámení k dané stránce.

Nabídka Možnosti stránky je vlevo od tlačítka Zveřejnit změny a nabídky Přepnout editor. V této nabídce je tlačítko pro otevření dialogu Nastavení s následujícími kartami (na levé straně):
 • Kategorie umožňuje spravovat přiřazené kategorie a nastavit, jakým způsobem bude stránka v kategoriích řazena.
 • Nastavení stránky umožní nastavit přesměrování stránky, upravit způsob zobrazení obsahu, skrýt odkazy pro editaci u jednotlivých sekcí a nastavit stránku jako rozcestník.
 • Pokročilá nastavení umožňují nastavit indexaci stránky webovými vyhledávači, zobrazit záložku pro přidání nové sekce a zobrazeného jména.
 • Jazyky zobrazuje seznam stránek v ostatních jazycích spojených s aktuálně editovanou stránkou.
 • Použité šablony slouží k zobrazení seznamu odkazů na každou použitou šablonu.

Karty dialogového okna Nastavení jsou také zobrazeny v nabídce Možnosti stránky a lze je otevřít kliknutím na něj. Dále menu Možnosti stránky obsahuje položky Zobrazit psané zleva doprava nebo Zobrazit psané zprava doleva a položku Najít a nahradit, která otevírá lištu, kam můžete vkládat slova nebo regulární výrazy, které hledáte a které chcete nahradit, spolu s několika tlačítky pro volby.


Tlačítko Přepnout editor je vedle tlačítka Zveřejnit změny. Umožňuje přepnout editor do úprav zdrojového kódu.

Zveřejňování změn

Jakmile budete s editací hotovi, klepněte na modré tlačítko "Zveřejnit změny" na panelu nástrojů. Pokud jste na stránce neučinili žádné změny, tlačítko bude neaktivní (zašedlé). Pro zrušení všech editačních změn lze zavřít okno vašeho prohlížeče nebo lze klepnout na záložku "Číst" nad editační lištou.

Stisknutím modrého tlačítka "Zveřejnit změny…" se otevře dialogové okno, ve kterém můžete zadat stručné shrnutí provedených změn, označit svou editaci jako malou a zvolit si, zda chcete sledovat budoucí změny této stránky. Políčko pro shrnutí je ekvivalentem políčka Shrnutí editace: z editoru wikitextu.

Také si můžete pomocí tlačítka "Zkontrolujte si změny" překontrolovat provedené změny, abyste se před jejich uložením ujistili, že budou fungovat podle očekávání. Je to obdoba tlačítka "Ukázat změny" v editoru wikitextu.

Tlačítko "Návrat k editaci" vás vrátí na stránku, kterou jste editovali. Všechny změny budete moci zveřejnit později.

Editace odkazů

Odkazy můžete přidat pomocí ikonky "Odkaz" (články řetězu) na panelu nástrojů nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+K (nebo ⌘ Command+K na Macu).

Když vyberete (zvýrazníte) text a kliknete na tlačítko "Odkaz", tento text se použije pro vytvoření odkazu. U jednoslovných odkazů můžete slovo buď označit nebo stačí na příslušné slovo umístit kurzor.


Ať už použijete tlačítko nebo klávesovou zkratku, otevře se dialogové okno, ve kterém můžete zadat odkaz.

Nástroj pro tvorbu odkazů se vám pokusí pomoci s interními odkazy hledáním možných výsledků. Jakmile jste zadali nebo zvolili cíl odkazu, můžete odkaz dokončit stisknutím klávesy ↵ Enter nebo kliknutím na tlačítko "Hotovo". Váš odkaz se okamžitě objeví na stránce, ale změny se, stejně jako u všech ostatních změn, zveřejní až zveřejněním celé stránky.


Odkazy na webové stránky mimo aktuální projekt se vkládají obdobně: Klikněte na záložku "Externí web" a do pole vložte URL.

Externí odkazy bez popisku vypadají takto: [1]. Můžete je přidat tím, že kurzor umístíte mimo jakékoli slovo (např. za mezeru). Otevřete nástroj pro tvorbu odkazů klepnutím na tlačítko nebo stiskem klávesové zkratky. Do rámečku napište URL a klepnutím na tlačítko "Hotovo" odkaz vložíte.

Pokud chcete odstranit nebo změnit existující odkaz, klikněte na něj v textu a pak klepněte na ikonku "Odkaz", která se vedle něj objeví. Zobrazí se vám dialog pro editaci. Do dialogu se můžete také dostat klávesovou zkratkou Ctrl+K. Jakmile na odkaz kliknete, objeví se v modrém rámečku.

V dialogu pro úpravu odkazů můžete změnit cíl odkazu. Nebo můžete odkaz úplně zrušit kliknutím na tlačítko "Odebrat" v pravém horním rohu dialogového okénka. Také si můžete cíl odkazu otevřít v jiném okně klepnutím na kopii odkazu v dialogu. (Můžete si tak zkontrolovat platnost externího odkazu.)

V případě, že chcete zrušit popisek odkazu (text zobrazovaný místo samotné adresy odkazu) nebo pokračovat v psaní textu za odkazem, můžete stisknout klávesu :

 • V případě, že ji stisknete jednou, opustíte dialog s editací odkazu a váš kurzor bude umístěn na konec prvku s odkazem (modře orámován)
 • V případě, že ji stisknete dvakrát, bude kurzor umístěn za odkaz tak, že můžete ihned pokračovat ve psaní dalšího textu.

Pro úpravu popisku existujícího odkazu na něj klikněte a přepište jej. Pokud však chcete změnit celý popisek odkazu, uvědomte si, že:

 • Pokud vyberete (označíte) celý popisek odkazu, odkaz bude po napsání jakéhokoliv textu smazán.
 • Chcete-li upravit štítek odkazu přímo bez jeho odstranění, umístěte kurzor na štítek odkazu, použijte klávesy Backspace a delete (ne více, než je nutné) a zůstane tam úzká modrá oblast odkazu. Nyní můžete pokračovat v psaní nového popisku (textu) odkazu a odkaz se zachová.
 • Odkazovat můžete také na kategorie, soubory a další.

Editace referencí

Více informací najdete na stránce Nápověda pomocí citačních šablon nebo Nápověda pomocí karty "Automaticky" citoidu

Systémy referencí

Na vaší wiki se může používat jeden ze tří systémů poznámek pod čarou. Vpravo je zobrazen nejjednodušší systém, ve kterém nabídka "Citace" neobsahuje žádné citační šablony. Pokud vaše wiki používá tento systém, najdete na této stránce všechno, co potřebujete o poznámkách pod čarou vědět.

Ve druhém systému opět začínáte stisknutím tlačítka Citace. Poté se otevře dialogové okno, které obsahuje několik oblíbených šablon citací nastavených pro rychlý přístup na kartě "Ručně". Pokud vaše wiki používá tento systém, najdete více podrobností na stránce Help:VisualEditor/User guide/Citations-Templates

Ve třetím systému opět začnete editaci pomocí klepnutí na tlačítko Citace. Poté se otevře dialogové okno, které obsahuje automatický proces citování pomocí služby citoid na kartě Automaticky. Pokud vaše wiki používá tento systém, více informací naleznete na stránce Help:VisualEditor/User guide/Citations-Full

Editace existující reference

Pokud chcete editovat existující referenci, klepněte na její zobrazení v textu (typicky jako číslo v hranatých závorkách). Buď se objeví ikonka "Reference" (záložka) nebo ikonka (a název) šablony, která byla použita pro vytvoření této reference. Tak či tak se klepnutím na tlačítko "Editovat" otevře dialog, ve kterém budete moci referenci upravit.

V případě ikony "Reference" se stisknutím "Editovat" otevře referenční dialog. Chcete-li začít měnit referenční informace, stiskněte na ně.

Na mnoha wikinách se pro formátování referencí používají šablony. Pokud se ve vaší referenci používá šablona, bude veškerý obsah šablony po kliknutí na referenci zvýrazněn.

Pokud byla použita šablona a stisknete referenční informace, objeví se ikona Šablona (skládačka) s některými informacemi. Stisknutím tlačítka "Editovat" upravíte obsah šablony v dialogovém okně editoru šablony.


Pokud se po stisknutí odkazu zobrazí ikona standardní šablony pro citace (příklad je vpravo), stisknutím tlačítka "Editovat" otevřete dialogové okno editoru šablony.

V minieditoru šablony můžete přidávat nebo odebírat typy informací nebo měnit aktuální obsah. Zpočátku se zobrazí pouze pole (parametry šablony), mající obsah. Chcete-li přidat pole, stiskněte "Přidat" ve spodní části editoru.

Jakmile budete hotovi, klepněte na "Použít změny".

Použití existující reference

Pokud již stránka reference obsahuje, můžete znovu použít existující citaci, pokud se také týká textu, ke kterému chcete doplnit zdroj.

Opětovně můžete použít existující referenci umístěním kurzoru na místo, kam ji v textu chcete přidat a klepnutím na záložku "Použít existující" (použít existující) referenci v menu "Citace" (cite).

(Poznámka: Pokud má vaše wiki třetí systém poznámek pod čarou popsaný výše, uvidíte v dialogovém okně místo položky "Použít existující" v nabídce "Citace" kartu "Použít existující".)


V seznamu v dialogu Reference si najděte referenci, kterou chcete opětovně použít, a vyberte ji. Pokud je referencí mnoho, můžete použít vyhledávací políčko (označené "Hledat ve stávajících referencích"), aby se zobrazily jen reference obsahující daný text.

Přidání nové reference

Pokud chcete pomocí menu "Citace" vložit novou referenci, umístěte kurzor na místo, kam ji do textu chcete přidat. Klikněte na "Základní".

Použití "Základní" citací

Na obrázku je editace základní citace. V editoru referencí můžete svou citaci přidat, upravovat a formátovat.

Referenci můžete přiřadit do určité skupiny. Zpravidla se však nechává prázdná. (Používá se to pro zobrazení skupin referencí pomocí nástroje "Seznam referencí".)


Pokud přidáváte novou referenci a chcete v ní použít šablonu, klepněte na panelu nástrojů editoru referencí na ikonku "Šablona" (dílek skládačky) v rozbalovacím menu "Vložit" na panelu nástrojů editoru referencí.

Poté najděte šablonu, kterou chcete použít, přidejte ji a editujte jako jakoukoli jinou. (Pokud potřebujete více informací o šablonách, podívejte se na sekci Editace šablon níže.)

Jakmile budete s editací vaší nové šablony hotovi, klepnutím na "Použít změny" se vrátíte do editoru referencí a dalším kliknutím na "Použít změny" se vrátíte na editovanou stránku.


Pokud na stránce zatím není seznam referencí (například na stránku přidáváte úplně první referenci), musíte určit, kde se jejich seznam, stejně jako jejich text, zobrazí čtenáři.

Umístěte kurzor na místo, kde chcete reference zobrazovat (zpravidla dole na stránce), otevřete menu "Vložit" a klepněte na ikonku "Seznam referencí" (tři knihy).


Pokud používáte více skupin referencí, což je relativně vzácné, můžete skupinu v tomto okně zadat. Zobrazí se zde pak jen ty reference, které do této skupiny patří.

Závěrečným krokem v dialogu referencí je klepnout na tlačítko "Vložit".

Použití standardních citačních šablon

Na vaší wiki mohou být v menu "Citace" i další citační šablony. To umožňuje rychlý přístup k nejpoužívanějším citačním šablonám. (Instrukce k přidání dalších citačních šablon na konkrétní wiki jsou dostupné na stránce VisualEditor/Citation tool .)

Klepnutím na ikonku šablony, například "Citovat knihu" (cite book), se dostanete do editoru šablony pro tuto šablonu. Pole důležitých informací mohou být označena hvězdičkou. I když budou zobrazena nejběžnější pole, ne všechna jsou povinná.

Další parametry můžete přidat tak, že se posunete v editoru dolů a klepnete na možnost "Přidat".

Až budete hotovi, stiskněte "Vložit".

Editace obrázků a dalších mediálních souborů

Editace obrázků

Nový obrázek (nebo jiný typ mediálního souboru) do stránky přidáte klepnutím na ikonku "Obrázky a média" (obrázek pohoří) v menu "Vložit". Obrázek se přidá na místo, kde je momentálně kurzor.

Klepnutím na ikonku "Obrázky a média" otevřete dialogové okno, které automaticky vyhledá na Wikimedia Commons a na vaší místní wiki mediální soubory související s názvem stránky, kterou upravujete.

Vyhledávání můžete změnit změnou textu ve vyhledávacím poli dialogového okna.

Chcete-li vybrat soubor, klikněte na jeho miniaturu.

Tím vložíte obrázek na editovanou stránku.


Jakmile je vybraný obrázek vložen na stránku, otevře se další dialogové okno. To vám umožňuje přidat a editovat titulek obrázku, který může obsahovat formátování a odkazy.

Dialogové okno médií vám také umožňuje přidat popisek s alternativním textem, což pomáhá uživatelům se zrakovým postižením nebo těm s vypnutým zobrazováním obrázků.

Různé volby k obrázku můžete nastavit v okně "Pokročilá nastavení". Jsou zde zarovnání obrázku, jeho typ a velikost.

Jakmile jste hotovi, klepnutím na "Použít změny" dialogové okno zavřete a vrátíte se do editace stránky.

U existujícího obrázků můžete přidat či editovat titulek nebo jiná nastavení tím, že na obrázek klepnete a poté klepnete na ikonku "Obrázky a média", která se pod obrázkem objeví.

U existujícího obrázku můžete změnit velikost tím, že na něj klepnete a poté přetáhnete zvětšovací ikonku (oboustranná šipka v dolních rozích).

Obrázek můžete také chytit a přetáhnout na stránce výše nebo níže.

Nahrávání obrázků

Obrázky můžete načíst ze záložky dialogového okna médií nebo výběrem a přesunem obrázku do editoru nebo vložením obrázku ze schránky.

Klepněte na záložku "Načíst" (upload) a vyberte obrázek z vašeho počítače. Můžete zadat název souboru nebo přetáhnout obrázek do pole. V případě výběru a přesunu obrázku do editoru nebo vložení obrázku ze schránky se tato záložka otevře automaticky.

Musíte popsat obrázek a přidat mu kategorie, to z toho důvodu, aby jej mohli nalézt i ostatní lidé.

Jakmile obrázek uložíte, bude vložen do stránky.

Editace galerií souborů

Novou galerii můžete přidat klepnutím na ikonku "Galerie" (sada fotografií) v menu "Vložit". (V případě, že tuto ikonku nevidíte, tak se vaše wiki rozhodla spustit tuto funkcionalitu později.)

Existující galerii můžete vizuálním editorem editovat tak, že na galerii klepnete. Poté klepněte na ikonku galerie (sada fotografií) poblíž dolního okraje galerie. Tím se otevře editor galerií s úplným seznamem obrázků obsažených v galerii.
Editor galerií momentálně vypadá jako jednoduchý rámeček, který vám umožňuje upravovat existující galerie ve formátu wikitextu. Obrázky do galerie přidáte tím, že uvedete jméno souboru následované svislítkem (|) a titulkem, který má obrázek mít. Každý obrázek v galerii patří na vlastní řádek. Editací seznamu také můžete obrázky odstranit nebo přerovnat nebo změnit jejich titulky.

Když klepnete na tlačítko "Hotovo", opustíte editor galerií. Poté byste měli vidět vaše změny tak, jak se bude galerie zobrazovat čtenářům.

Uvědomte si, že uzavřením editoru galerií se vaše změny nezveřejní. Stejně jako u ostatních změn provedených vizuálním editorem své změny zveřejníte až zveřejněním celé stránky.

Editace šablon

Výkonný systém šablon MediaWiki umožňuje vkládat dynamický obsah, text z jiných stránek a mnoho dalšího. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete na stránce nápovědy k šablonám.

Ve VisualEditoru můžete vyhledat vhodnou šablonu, přidat vyvoláním nebo vložit na stránku, kterou upravujete, a v případě potřeby přidat vlastní obsah pomocí parametrů.

Vložení nové šablony

Chcete-li přidat šablonu na stránku, umístěte kurzor na místo na stránce, kam chcete šablonu vložit. Poté otevřete nabídku Vložit a vyberte " Šablona". Případně zadejte dvě složené závorky {{ pro otevření stejného dialogu.
Najděte šablonu, kterou chcete vložit, zadáním jejího názvu nebo relevantního klíčového slova. Výsledky obsahující hledaný výraz v názvu nebo popisu se zobrazí v rozevíracím seznamu. To by vám mělo pomoci najít relevantní šablonu, i když neznáte její přesný název.

Pokud máte potíže s nalezením požadovaného typu šablony pomocí klíčových slov, můžete se podívat na jiné wiki stránky s podobným obsahem a zobrazit nebo upravit zdroj stránky, abyste viděli, které šablony se používají. Když najdete název požadované šablony, můžete jej zadat do tohoto pole a vložit jej sem.

Snímek obrazovky pole pro vyhledávání šablony ve vizuálním editoru

Můžete také editovat šablonu, která již na stránce je. Když vyberete šablonu, kterou chcete upravit, změní se na modrou a zobrazí se pole s " Šablona". Poté vyberte odkaz "Editovat" nebo dvakrát klikněte na samotnou šablonu a otevřete ji.
Screenshot of the VisualEditor interface with a template selected

Některé šablony nejsou při čtení stránky viditelné. Ve vizuálním editoru se takové skryté šablony stále zobrazují, takže na ně můžete kliknout a upravit je nebo je odstranit. Název šablony se zobrazí vedle ikony puzzle a obě budou zašedlé.
Screenshot of hidden templates in the Visual Editor interface

Parametry šablon

Toto dialogové okno se zobrazí, když přidáváte novou šablonu nebo upravujete již existující. Co vidíte v poli, závisí na tom, zda daná šablona obsahuje TemplateData , užitečná metadata přidaná jinými editory, aby bylo snazší upravovat šablony ve Visual Editoru.

Když šablona obsahuje TemplateData, VisualEditor ji může použít k zobrazení popisných polí, která můžete vyplnit.


U šablon, které mají nějaká komunitou poskytovaná TemplateData, VisualEditor zobrazí seznam pojmenovaných parametrů a často i popisy a pokyny vysvětlující význam a požadovaný formát pro hodnoty každého parametru.

Screenshot of template parameters in the Visual Editor interface
Template parameters in the Visual Editor interface

Můžete zakázat jakýkoli volitelný parametr (který má na levé straně modrá zaškrtávací políčka). Pokud je zaškrtávací políčko parametru zašedlé a nelze na něj kliknout, šablona tento parametr vyžaduje, takže jej nelze deaktivovat.

Když vložíte novou šablonu, můžete zjistit, že některé volitelné parametry jsou předem vybrány. To znamená, že autor (autoři) šablony doporučuje použití těchto parametrů. Nejlépe je zkontrolovat všechny parametry, které budou použity v šabloně, abyste se ujistili, že rozumíte jejich použití.

Kliknutím na nezaškrtnutý parametr jej přidáte do šablony. Kliknutím na parametr, který již byl přidán, se dostanete do vstupního pole parametru.

Některé parametry šablony se budou zobrazovat jako "zastaralé". Při vkládání šablony nepoužívejte zastaralé parametry. Jsou viditelné pouze pro vás, protože tyto parametry se používají na starších stránkách, kde byla tato šablona zahrnuta.

Screenshot of template parameters in the Visual Editor interface
Interface for adding more parameters to a template in the VisualEditor

Přidání nezdokumentovaných parametrů

Pokud vkládáte nebo upravujete šablonu, jejíž autor neuvedl její parametry v TemplateData, označujeme tyto parametry jako "nedokumentované" nebo "nepojmenované". V těchto případech byste se měli podívat na stránku pro samotnou šablonu. Zde se můžete naučit, jak správně používat a pracovat se všemi parametry šablony. To zahrnuje učení přesných názvů parametrů, jak je napsal autor šablony.

Pokud v dokumentaci zjistíte, že šablona očekává parametry bez názvů, vyplňte čísla jako zástupné symboly pro názvy parametrů pomocí nezdokumentovaného vstupu parametrů a poté přidejte text k hodnotám, které chcete poskytnout, jako obvykle.

Příklad:

 • první nepojmenovaný parametr: "1"
 • hodnota prvního nepojmenovaného parametru: "en_US"
 • druhý nepojmenovaný parametr: "2"
 • hodnota druhého nepojmenovaného parametru: "yes"

Pokud omylem zadáte neexistující, chybně napsané nebo chybné parametry, hodnoty, které pro tyto parametry zadáte, se na stránce, kterou upravujete, nezobrazí.

Screenshot of a template missing TemplateData
Template without TemplateData in the Visual Editor

Automaticky generované parametry

V tomto příkladu dotyčná šablona postrádá TemplateData, ale bylo možné automaticky vygenerovat parametry. To znamená, že nezdokumentované parametry pro vás již byly přidány, ale názvy nemusí být snadno srozumitelné a dialog nemůže zobrazovat žádné pokyny nebo popisy. Výsledkem je, že dialogové okno poskytuje odkaz na dokumentaci šablony, která by vám měla pomoci odvodit a vyplnit různé parametry šablony.

Úprava obsahu vícedílné šablony

Během úprav můžete otevřít obsah šablony sestávající z více šablon nebo jedné šablony propojené s nějakým wikitextem. To se liší od vnořených šablon popsaných níže. V tomto případě jsou šablony lépe vizualizovány jako naskládané nebo spojené.

Tento obsah často obsahuje "nevyvážené šablony", šablony, které jsou samy o sobě neúplné a musí být spárovány s nějakým wikitextem nebo jinou šablonou, aby fungovaly.

Tyto související části obsahu šablony musí být vytvořeny ve wikitextu, ale lze je upravovat ve VisualEditoru. V těchto případech uvidíte v horní části dialogu upozornění, které signalizuje situaci, a ve spodní části postranního panelu se zobrazí specializovaný panel nástrojů. Zde můžete pomocí tlačítek ikon přidávat další šablony, další wikitext, mazat prvky nebo měnit jejich pořadí.

Screenshot of the interface to edit multi-part template content in the VisualEditor
Editing multi-part template content in the VisualEditor

Vnořené šablony

Šablony mohou obsahovat další šablony jako hodnotu parametrů. Poznáte to, když uvidíte parametr, jehož hodnota obsahuje dvojité složené závorky ( {{ }} ) označující šablonu.

VisualEditor nemůže prezentovat tuto šablonu v šabloně (vnořená šablona) pomocí snadno použitelného rozhraní editoru, takže pokud chcete šablonu vnořit sami, musíte pochopit, jak šablonu přidat ručně jako wikitext do příslušného pole parametru.

Screenshot of the VisualEditor template interface showing an embedded template
Embedded template in the VisualEditor

Dokončení vaší úpravy

Jakmile dokončíte editaci šablony, klepněte na "Použít změny". Poté si můžete prohlédnout náhled své úpravy a ujistit se, že vypadá tak, jak chcete a očekáváte.

Může se také zobrazit chybová zpráva, která (stejně jako ostatní TemplateData uvedená výše) je obsahem poskytovaným komunitou a může se lišit podle užitečnosti. Možná budete muset nahlédnout do vlastní dokumentace šablony, abyste se dostali k jádru některých chyb. Pokud máte stále potíže, zvažte zveřejnění svého problému na diskusní stránce šablony.


Odebrání šablony

Chcete-li ve VisualEditoru odstranit šablonu, klikněte na pole šablony. Stiskněte klávesu "Delete" nebo "Backspace" na klávesnici. Šablona ze stránky zmizí.
Screenshot of the button to remove a template
Odebrání šablony ve VisualEditoru

Úprava na mobilu

Když upravujete šablonu na stránce pomocí VisualEditoru na mobilním zařízení, uvidíte, že postranní panel je skrytý. Můžete jej zviditelnit stisknutím tlačítka "Zobrazit/skrýt možnosti" (show/hide options).
Screenshot of editing a template on a mobile device
Úprava šablony na mobilu ve VisualEditoru

Nahrazení šablon

Když vložíte šablonu na stránku wiki, její obsah a vzhled se přehodnotí pokaždé, když se stránka načte, na základě kódu šablony a hodnot jejích parametrů. To znamená, že pokud někdo aktualizuje kód šablony, pak se při publikování aktualizuje také každá stránka, která tuto šablonu používá.

Existuje však další, mnohem méně běžný způsob použití šablon, a to nahrazení šablony. Tím trvale uložíte obsah šablony tak, jak se zobrazuje v okamžiku, kdy ji vložíte. Pokud se kód šablony později změní, nebude aktualizován.

Většina uživatelů se nikdy nebude muset uchýlit k nahrazování. Náhrada je obvykle užitečná pouze tehdy, když potřebujete zachytit přesný vzhled jedné verze šablony, například když je obsah ve vývoji a potřebuje vyhodnocení.

Chcete-li nahradit šablonu ve VisualEditoru, vložte šablonu pomocí syntaxe názvu subst:<název šablony>. Poté stiskněte modré tlačítko "Přidat" (add template).

Až budete hotovi, stiskněte "Vložit" (insert), čímž se obsah šablony vloží tak, jak jej vidíte.

Screenshot of editor using SUBST to add a template
Adding a template using SUBST in the VisualEditor

Editace seznamů

Vizuální editor můžete použít pro vytvoření seznamů či pro změnu formátování existujících seznamů. Existují dva druhy seznamů: Neřazený (odrážky) a řazený (číslování).

K započetí editace nového seznamu stačí klepnout na jeden ze dvou nástrojů v menu, které jsou zde zobrazeny. Nebo, v případě, že jste již někdy psali seznam (na oddělené řádky), vyberte (označte) seznam, který jste vytvořili, a pak klepněte na jednu z těchto položek v menu.


Zde jsou zobrazeny příklady dvou typů seznamů: Neřazený (odrážky) a řazený (číslování).

V případě, že chcete změnit odsazení části existujícího seznamu, vyberte část seznamu, kterou chcete posunout.

Poté použijte menu nebo klikněte na tlačítko Tab. (Tlačítko Tab zvětšuje odsazení. Pokud použijete kombinaci kláves Shift a Tab, tak dojde ke zmenšení odsazení.)

Zde je výsledek zvětšení odsazení.

Můžete používat oba typy seznamů současně, jak řazený (číslování), tak i neřazený (odrážky). To v případě, že seznam má různá odsazení.

Editace tabulek

Pomocí vizuálního editoru můžete vkládat a měnit tabulky.

Můžete dokonce naimportovat tabulku přetažením souboru typu .csv ze svého počítače do hlavního editačního okna.


V případě, že klepnete na ikonku "Tabulka" v menu "Vložit", visual editor vloží prázdnou tabulku se čtyřmi sloupci a čtyřmi řádky.

V ten okamžik je zpřístupněno menu "Tabulka". V tomto menu můžete upravit popisek tabulky.


Pro vybrání buňky tabulky na ni jednou klepněte.

Pro editaci obsahu buňky (například pro přidání obsahu či úpravu textu) klepněte dvakrát na buňku tabulky. Nebo prostě vyberte buňku a zmáčkněte Enter.

Pro ukončení editace buňky tabulky stačí klepnout kamkoliv jinam.


Můžete přidat, přesunout nebo odebrat sloupec či řádek.

Můžete také slučovat buňky tabulky: Vyberte ty, které chcete sloužit, a poté z menu Tabulka klepněte na položku: "Sloučit buňky" (merge cells).

V případě, že sloučíte buňky tabulky, je zachován pouze obsah první buňky. Jakýkoliv text, který se nachází v ostatních buňkách tabulky bude smazán. V případě, že se rozhodnete zachovat některý z textů, použijte tlačítko "Zpět" a zkopírujte či přesuňte obsah ostatních buněk tabulky a posléze znovu proveďte sloučení.

Můžete také rozdělit dříve sloučené buňky tabulky. Všechen obsah rozdělených buněk bude vložen do první buňky po rozdělení. Můžete pak rozdělit text do nových buněk tabulky.

Editace kategorií

Pro editování kategorií klepněte v rozbalovacím menu "Možnosti stránky" na položku "Kategorie".

Klepnutím na "Kategorie" se otevře dialogové okno, ve kterém jsou vypsány existující kategorie a ve kterém můžete přidat nové či stávající smazat.

Také máte možnost nastavit nebo změnit obecný (implicitní) klíč řazení, který určuje, kde se stránka objeví na výpisu vedle ostatních stránek ve stejné kategorii.

Například výchozím klíčem řazení pro článek "George Washington" je "Washington, George". V kategorii "Prezidenti Spojených států amerických" je tak uveden pod písmenem "W" místo pod písmenem "G".


Novou kategorii do stránky přidáte tak, že její název napíšete do políčka "Přidat kategorii". Při psaní vizuální editor vyhledává možné existující odpovídající kategorie. Můžete buď vybrat existující kategorii nebo přidat kategorii, která ještě nemá svou vlastní stránku. (Dokud není vytvořena, bude se po zveřejnění vašich změn zobrazovat jako červený odkaz.)

Existující kategorii můžete odebrat tím, že na ni klepnete a klepnete na ikonku "Odebrat" (popelnice) v okénku, které se zobrazí.

Klepnutí na kategorii vám také umožní zadat klíč řazení pro tuto konkrétní kategorii. Takový klíč má přednost před obecným klíčem řazení.


Jakmile budete s editací kategorií hotovi, vraťte se do editoru stránky klepnutím na "Použít změny".

Úpravy nastavení stránky

Pro změnu nastavení stránky klepněte na menu "Možnosti stránky" na panelu nástrojů a vyberte položku "Nastavení stránky".

Tlačítko "Nastavení stránky" otvírá dialog, ve kterém jsou různá nastavení.

Stránku můžete přesměrovat na jinou stránku zaškrtnutím políčka "Přesměrovat tuto stránku na" a poté zadáním názvu stránky, na kterou chcete poslat čtenáře, který se pokusí přejít na stránku, kterou upravujete.

Dole je možnost pro zabránění aktualizacím tohoto přesměrování při přejmenování stránky. Používá se velmi zřídka.


Výběrem jednoho z těchto tří tlačítek můžete ovlivnit, zda se na stránce zobrazuje tabulka s obsahem. Implicitním nastavením je "V případě potřeby", které zobrazí obsah v případě, že má stránka tři nebo více nadpisů.

Zaškrtnutím tohoto políčka můžete zajistit, aby se na stránce nezobrazovaly odkazy pro editaci jednotlivých sekcí u jejich nadpisů.

Po dokončení úprav Možnosti stránky stiskněte "Použít změny" pro návrat do editoru stránek.

Editace map

Můžete přidat a změnit mapy. Viz Help:VisualEditor/Maps .

Editace matematických vzorců

Pro přidání nového vzorce do stránky umístěte kurzor tam, kam chcete vzorec vložit, a klepněte na ikonku "Matematický vzorec" (Σ) v menu "Vložit" v panelu nástrojů.

Otevře se okno, do kterého můžete zadat vzorec v syntaxi LaTeX. vizuální editor bude vzorec v průběhu psaní zobrazovat, takže uvidíte, jak bude vypadat. Jakmile jste se vzorcem spokojeni, klepněte na tlačítko "Vložit".

Existující matematický vzorec můžete ve stránce editovat tak, že na něj klepnete, načež klepnete na ikonku "Σ", která se objeví. Tím se otevře okno se vzorcem, ve kterém můžete provést změny.

Matematické vzorce mohou být vloženy v řádku nebo vystředěny jako samostatný blok.

Editace hudebních notací

K přidání nové hudební notace do stránky umístěte kurzor na místo, kam se má vaše notace vložit. Poté, z menu "Vložit" (insert), klepněte na volbu "Hudební notace" (musical notation).

Pro editaci existující hudební notace na stránce na ni poklepejte.


Toto tlačítko otevře dialog "Hudební notace". V něm lze editovat notaci ve formátu ABC nebo Lilypond. Také můžete k notaci připojit audio nebo MIDI soubor. Jakmile jste hotov(a), klepnutím na tlačítko "Hotovo" (done) zavřete okénko a zveřejněte své změny.

Editace básní a dalších speciálních věcí

Některé funkce, například asociativní seznamy či básně, dosud vizuální editor plně nepodporuje.

Ve většině případů lze existující prvky editovat, ale nové nelze pomocí vizuálního editoru vložit.

Dokud nebudou zcela podporovány, můžete zkopírovat existující z jiné stránky nebo editovat přímo zdrojový wikitext.


Přepínání mezi visuálním editorem a editorem wikitextu.

Pro přepnutí z visuálního editoru do editoru wikitextu, klepněte na ikonku [[ ]] úplně vpravo na nástrojové liště.


Uvidíte rozdíl mezi verzemi. (v případě, že klepnete na odkaz "Zahodit úpravy" (discard changes), uvidíte pouhý wikitext, který můžete upravit dále v editoru wikitextu.)

Pod změnami uvidíte editor wikitextu.


Můžete také přepnout z editoru wikitextu do visuálního editoru. K tomu je potřeba klepnout na ikonu tužky úplně napravo na nástrojové liště.

Klávesové zkratky

Mnoho editorů je zvyklých zadávat wikitext přímo, zejména tučné písmo, kurzívu a wikiodkazy. Klávesové zkratky umožňují rychle použít formátování, aniž byste museli používat položky panelu nástrojů. Zde jsou některé z nejběžnějších zkratek ve vizuálním editoru:

Zkratka na PC Akce Zkratka na Macu

Ctrl+B Tučné ⌘ Cmd+B

Ctrl+I Kurzíva ⌘ Cmd+I

Ctrl+K Vložení odkazu ⌘ Cmd+K

Ctrl+X Vyjmout ⌘ Cmd+X

Ctrl+C Kopírovat ⌘ Cmd+C

Ctrl+V Vložit ⌘ Cmd+V

Ctrl+Z Zpět ⌘ Cmd+Z

Podívejte se také na úplný seznam všech klávesových zkratek .