Hjälp:VisualEditor/Användarguide

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/User guide and the translation is 52% complete.
PD OBS: När du redigerar denna sida samtycker du till att släppa ditt bidrag under CC0. Se hjälpsidorna för Public Domain för mer information.
PD


Öppna VisualEditor

För att redigera en text med VisualEditor, klicka på knappen "Redigera" högst upp på sidan.

Att öppna en sida för redigering kan ta några sekunder och längre om sidan är väldigt lång.

Om du klickar på "Redigera wikitext" kommer du till den klassiska wikitexteditorn.

VisualEditor edit tab-sv.png

Du kan också öppna VisualEditor genom att klicka på "redigera"-länken vid varje stycke.
VisualEditor - Section edit links-en.png

Kom igång: VisualEditors verktygsfält

Skärmdump av den visuella redigerarens verktygsfält
VisualEditors verktygsfält syns högst upp på skärmen när du börjar redigera med VisualEditor. Den har ett par välkända ikoner:

VisualEditor - Toolbar - Undo-redo.png
Ångra och Gör om ändringarna du har gjort.

VisualEditor Toolbar Headings-sv.png
Rubriker rullgardingsmeny: låter dig välja hur paragrafer formateras. För att ändra paragrafens stil, placera din cirkumflex i paragrafen och gör ett val i denna meny (du behöver inte markera någon text). Sektionstitlar formateras "Rubrik" och undersektioner "Underrubrik 1", "Underrubrik 2" och så vidare. Den normala formateringen för text är "Stycke".

VisualEditor Toolbar Formatting-sv.png

Formatering: Klickar du på "A" öppnas en meny.

 • Valet Fet (B) gör markerad text fetstilt.
 • Valet "Kursiv" (I) kursiverar markerad text.
 • Valet "Upphöjd" (x2) får den markerade texten att bli mindre och något högre placerad än omgivande text.
 • Valet "Nedsänkt" (x2) får den markerade texten att blir mindre och något lägre placerad än omgivande text.
 • Valet "Genomstruken" (S) drar ett streck genom markerad text.
 • Valet "Datorkod" (krullparenteser: {}) ändrar markerat text till icke-proportionellt typsnitt vilket får texten att stå ut bland omgivande text (med proportionellt typsnitt).
 • Valet "Understrykning" (U) lägger till understrykning till markerad text.
 • Valet "Språk" (文A) låter dig ändra språketikett (t.ex. japanska) och riktning (t.ex. höger-till-vänster) på markerad text.
 • Valet (VisualEditor MediaWiki theme clear icon bitmap.png), kallad "Ta bort", tar bort all formatering från markerad text, inklusive länkar.

Har du inte valt någon text kan du trycka på "A" för att öppna menyn, och sen välja ett objekt, formatet kommer gälla texten du börjat skriva, från där din muspil placerats.


VisualEditor - Toolbar - Linking.png
Länkverktyg: Kedjelänken är länkningsverktyget. När du klickar på det (vanligtvis efter att ha markerat text) öppnas länkdialogen.

VisualEditor - Cite Pulldown.png
Ange källa meny: "Ange källa" menyn används för att lägga till fotnoter eller referenser. Alla projekt har möjligheten att återanvända referensformatering och referenser och fotnoter via denna meny, som även ger dig enkel åtkomst till lokala referensmallar om dessa finns på din wiki.

(Instruktion för att lägga till lokala referensmallar till Ange källa menyn på specifika wikis finns tillgängliga på VisualEditor/Källverktyg .)


VisualEditor citoid Cite button-sv.png
Ange källa-knappen: Har citoid-tjänsten aktiverats på din wiki kommer du få se en Ange källa-knapp istället för en Ange källa-meny.

Citoid-tjänsten försöker automatiskt fylla i referensmallar.


VisualEditor Toolbar Lists and indentation-sv.png
Listor och indrag: De två första valen låter dig formatera listor som "Punktlista" eller "Numrerad lista". De två sista valen låter dig att öka eller minska indraget för listorna.

VisualEditor Insert Menu-sv.png
Infoga: Menyn "Infoga" kan variera mellan olika projekt. Nedan följer en lista av alla valmöjligheter som kan visas.
 • "Bilder och media"-ikonen (en bild av berg) öppnar mediadialogen.
 • "Mall"-ikonen (en pusselbit) låter dig redigera mallar.
 • Med objektet "Tabell" kan du infoga en tabell.
 • Med "Kommentar" (en språkruta) kan du infoga kommentarer som inte är synliga för läsarna. dessa kommentarer kan endast ses i redigeringsläge, där de indikeras med en utropsteckenikon. I redigeringsläge kan du trycka på utropsteckenikonen för att redigera eller radera kommentaren.
 • Med ikonen "Hieroglyfer" (en ankhsymbol - ☥) kan du infoga hieroglyfer. (se nedan)
 • Med elementet "Kodblock" kan du lägga in kod.
 • Med elementet "Musiknotation" kan du lägga in en musiknotation.
 • Med ikonen "Galleri" (en grupp foton) kan du infoga ett bildgalleri på sidan.
 • Ikonen "Matematisk formel" (Σ) öppnar dialogen för att infoga formler.
 • Med elementet "Graph" kan du lägga in ett diagram.
 • Med elementet "Din signatur" kan du lägga in en signatur som du använder i projektet. Den kommer vara grå (inte valbar) när du redigerar från en sorts sida (en "namnrymd"), som en artikel, där signaturer inte ska läggas till.
 • Ikonen "Referenslista" (tre böcker) öppnar en dialog där du kan specificera var referenser kommer att visas för läsaren. vanligtvis behöver detta bara göras en gång per sida.

Infoga specialtecken: Ikonen "Specialtecken" (Ω) ligger bredvid menyn "Infoga". När du trycker på den visas en dialogruta som visar många specialtecken. Genom att trycka på en viss karaktär placerar du den i texten. Dessa specialtecken innehåller några standardsymboler, diakritik och matematiska symboler. (Denna lista kan modifieras lokalt. Se VisualEditor/Specialtecken för instruktioner.)
VisualEditor Toolbar SpecialCharacters-sv.png

VisualEditor toolbar edit notices icon.png
The Edit notices button displays any notices for the page.

VisualEditor More Settings-sv.png
The Sidalternativ menu is to the left of the Publicera ändringar button and the Switch editor menu. On this menu there is a button to open an Options dialog with the following (left side) tabs:
 • Kategorier allows you to add categories to this page and to adjust how the page is sorted, when displayed within a category by setting a different index to sort with.
 • Sidinställningar allows you to make the page a redirect and adjust options of this redirect, to adjust settings regarding the displaying of the Table of Contents, to disable the edit links next to each heading, and to define the page as a disambiguation page.
 • Advanced settings allows you to adjust the settings regarding indexation of the page by search engines, showing a tab to add a new section, and the displayed title.
 • Språk which shows a list of pages in other languages that are linked to that page.
 • Templates used shows a list of links to each template used on this page.

The tabs of the Options dialog are also displayed in the Sidalternativ menu and can be opened by clicking on it.

Furthermore the Sidalternativ menu contains the button View as right-to-left and the button Find and replace which opens a dialog where you can insert characters, terms or Regular expressions you are searching for and those to replace them with, together with several buttons for options.

VisualEditor bi-directional switching square brackets icon.png
The switch to source editing button is next to the Publicera ändringar button. It allows you to switch to the wikitext editor.

Publicera ändringar

När du har redigerat klart, klicka på den blå "Publicera ändringar" knappen i verktygsfältet. Om du inte gjort några ändringar är knappen inte grå (inte aktiverad). För att avbryta dina redigeringsändringar kan du stänga fönstret i din webbläsare, eller trycka på fliken "Läs" ovanför redigeringsverktygen.
VisualEditor toolbar actions-sv.png

Genom att trycka på den blå "Publicera ändringar"-knappen öppnas en dialogruta. Där kan du skriva en kort sammanfattning av dina åtgärder, markera din ändring som liten och/eller välja att lägga till sidan på din Bevakningslista. Fältet för sammanfattningen fyller samma funktion som fältet Sammanfattning: i wikitexteditorn.

Du kan även granska dina ändringar med hjälp av "Granska dina ändringar"-knappen så du kan bekräfta att ändringarna fungerar som du tänkt dig innan du sparar. Detta är samma funktion som "Visa ändringar" knappen i wikitexteditorn.

"Återuppta redigering"-knappen tar dig tillbaka till sidan du började redigera. Du kan alltid publicera alla ändringar senare.

VisualEditor save dialog-sv.png

Redigera länkar

VisualEditor - Toolbar - Linking.png
Länkar kan läggas till genom "Länk"-ikonen (länkar i en kedja) i verktygsfältet, eller genom att använda kortkommandot Ctrl+K (eller ⌘ Command+K på en Mac).

Om du väljer (markerar) text och sedan trycker på knappen "Länk" kommer texten användas för att skapa länken. För länkar som bara innehåller ett ord kan man antingen bara välja ordet eller bara lägga musen inuti ordet.


VisualEditor-link tool-search results-sv.png
Oavsett om du använder knappen eller kortkommandot kommer en dialog att öppnas där du kan skriva in länken (intern eller extern).

Länkverktyget kommer att försöka hjälpa till med interna länkar genom att söka efter sannolikt matchande artikelnamn. När du har skrivit in eller valt en länk avslutar du länkinfogningen genom att trycka ↵ Enter eller genom att klicka på "Klart"-knappen. Din länk kommer genast att synas på sidan, men som med andra ändringar på sidan, kommer inte publiceras förrän du publicerar "hela" sidan.


VisualEditor-link tool-external link.png
För att länka till en sida på en annan webbplats är metoden ungefär samma: Välj "Extern webbplats"-fliken och skriv in en URL i fältet.

VisualEditor link tool simple link.png
Externa länkar utan etiketter ser ut så här: [1]. Du kan lägga till dessa genom att inte placera markören på ett ord (d.v.s. efter ett mellanslag). Öppna länkverktyget genom att klicka på knappen eller använda kortkommandot. Skriv in URLen i fältet och klicka "Klart"-knappen för att infoga länken.

VisualEditor-context menu-link tool.png
För att ändra eller ta bort en existerande länk, klicka på länken i texten och tryck sedan på "Länk"-ikonen som blir synlig nära den. Dialogen för redigering visas. (Du kan också nå dialogen genom att använda kortkommandot Ctrl+K.) När en länk valts visas det med blå ram.

I länkredigeringsdialogen kan du sedan ändra vart länken går. Du kan också ta bort länken helt genom att trycka på knappen "Ta bort" i det övre högra hörnet av dialogrutan. You can also open the link's target in another window by pressing on the copy of the link in the dialog box. (You might want do this to check if an external link is valid.)

If you want to exit the link label (the text displayed as a link) or continue to write after this link, you can press :

 • Pressing it once will escape the link editing dialog and put your cursor at the end of the element linked (blue framed, to edit this element)
 • Pressing it twice will put the cursor after the element linked, ready to type the rest of your text.

To edit the link label of an existing link, press within the link label and type the new one. But if you want to replace the entire label, please note:

 • If you have selected (highlighted) the entire link label, the link will be deleted by typing any key. You may link it from start.
 • To keep the link directly, you may press within that link label, use backspace and delete key without pressing it once more than necessary, and a narrow blue link area will remain there. Now you may type in the new label for the kept link.
 • You can also link to categories, files and more.

Redigera källor

För mer information, se Help using citation templates or Help using citoid's Cite button

Determining which system is in place

Your wiki may use one of three footnote systems. The one shown on the right is the simplest system, where the "Ange källa" menu does not include any citation templates. If your wiki uses this system, then everything you need to know about footnotes is on this page.
VisualEditor cite menu default.png

The second system has the same type of "Ange källa" menu, but with several popular citation templates set up for quick access. If your wiki uses this system, then you will find more details at Help:VisualEditor/User guide/Citations-Templates
VisualEditor references more.png

VisualEditor citoid Cite button-sv.png
In the third system, you again start by pressing the Cite button. Then a dialog box opens, which includes an automatic citation process using the citoid service. If your wiki uses this system, you will find more details at Help:VisualEditor/User guide/Citations-Full
VisualEditor Citoid Inspector-sv.png

Redigera en befintlig referens

To edit an existing reference, press on it where it appears in the text (usually as a bracketed number). You will see either a "Referens" icon (bookmark) or an icon (and name) for the template that was used to create this reference. In either case, pressing on the "Edit" button will open a dialog where you can edit the reference.
VisualEditor - Editing references 1.png

For the "Referens" icon, pressing "Edit" opens the Reference dialog. To start changing the reference information, press on it.

Många wikier använder mallar för att formatera referenser. Om en mall används i din referens kommer all information i det fältet att markeras när du flyttar pekaren över referensinformationen.

Om en mall användes och du trycker på referensinformationen visas Mall-konen (pusselbit) med viss information. Tryck på "redigera"-knappen för att redigera innehållet i mallen i dialogrutan för mallredigeraren för mall.

VisualEditor - Editing references 6.png

If what appears when you press on a reference is an icon for a standard template for citations (an example is at right), then pressing "Edit" will open the template mini-editor dialog.
VisualEditor - Editing References - Cite Web.png

I miniredigeraren för mallar kan du lägga till eller ta bort informationstyper eller ändra innehållet. Du kommer bara att kunna se mallparametrar som har information. För att lägga till parametrar, klicka på "Lägg till mer information" längst ner i miniredigeraren.
VisualEditor - Editing references 5.png

Klicka på "Verkställ ändringar" när du är klar.
VisualEditor Apply Changes-sv.png

Återanvänd en befintlig källreferens

Om sidan redan innehåller en källreferens som refererar en källa du vill använda, kan du välja att återanvända referensen.

För att återanvända en källreferens placerar du markören på den text där du vill infoga en ny källreferens. Klicka sedan "Re-use reference"-ikonen från "Ange källa"-menyn.

(Note: If your wiki has the third footnote system described above, you'll see a "Re-use" tab, in a dialog, instead of a "Re-use" item on the "Ange källa" menu.)

VisualEditor Cite menu re-use.png

I dialogrutan för Källa-title, titta på listan av källreferenser, och välj den du vill återanvända. Om det finns många källreferenser kan du använda sökfältet (kallat "Sök i de aktuella referenserna") för att lista endast de källreferenser som innehåller specifik text.
VisualEditor - Editing references 18.png

Lägg till en ny källreferens

För att lägga till en ny källreferens genom att använa "Ange källa"-menyn, placera markören där du vill lägga till den i texten. Välj sedan lämplig referenstyp i menyn.
VisualEditor references more.png

Använda "Basic" referensen

Här visas det du kommer se om du väljer det grundläggande referenselementet. I Refensredigeraren kan du lägga till din referens, inklusive formatering.

Du kan göra så att källreferensen hör till en speciell grupp, men detta lämnas normalt tomt. (Detta används för att visa grupper av källreferenser med "Referenslista"-verktyget.)

VisualEditor - Editing references 20.png

I referensdialogen, om du vill inkludera en citatmall eller någon annan mall, i din nya referens, tryck på $tmemplate-konen (pusselbit) i "Infoga"-verktygsfältmenyn i referensredigeraren.
VisualEditor Template Insert Menu-sv.png

Hitta sedan en mall du vill använda, lägg till den och redigera den som du skulle ha gjort med vilken mall som helst. (Se Redigera mallar nedan om du behöver mer information om mallar.)

Klicka på "Verkställ ändringar" när du har redigerat färdigt i din nya mall för att återvända till redigeraren för Källreferenser, och klicka sedan "Verkställ ändringar" igen för att återvända till sidan du redigerar.

VisualEditor - Editing references 9.png

Om det inte redan finns en referenslista på sidan (till exemepl för att du lägger till den första källan) behöver du lägga till den så att texten för din källa ska visas.

Placera markören där du vill visa referenslistan (vanligtvis i slutet av sidan) och klicka på "Referenslista"-ikonen (tre böcker).

VisualEditor References List Insert Menu-sv.png

Om du använder ett flertal källreferensgrupper, vilket är relativt sällsynt, kan du ange gruppen i denna dialogruta. Endast källreferenser som hör till den gruppen kommer att visas på sidan där du lägger gruppen.

Sista steget i dialogrutan för Källreferenselistor är att klicka på "Infoga".

VisualEditor references list-sv.png

Använda standardmallar för källreferenser

Din lokala wiki kan ha lagt till extra citatmallar i "Ange källa"-menyn. Om så är fallet har du snabb tillgång till de mest använda citeringsmallarna för din wiki. (Instruktioner för att lägga till ytterligare referensmallar till din lokala wiki finns på VisualEditor/Källverktyg .)
VisualEditor - Editing References - Cite Pulldown.png

När du klickan på en ikon såsom "Referera bok" öppnas en miniredigerare för den mallen. Viktig information kan vara markerade med en asterisk. Medan de vanligaste parametrarna visas, är det inte nödvändigt att fylla i dem alla.
VisualEditor - Editing references - Cite book required fields.png

För att lägga till fler parametrar, rulla ner i miniredigeraren för mallar och klicka på "Lägg till mer information".

Klicka på "Infoga" när du är klar.

VisualEditor - Editing references - Add parameter.png

Redigera bilder och andra mediafiler

Redigera bilder

För att lägga till en ny bild (eller annan typ av mediefil) på sidan, tryck på ikonen "Bilder och media" (en bild av berg) i "Infoga"-menyn. Bilden läggs till varhelst markören är.
VisualEditor Media Insert Menu-sv.png

Genom att klicka på "Bilder och media"-ikonen öppnas en dialogrota som automatiskt söker på Wikimedia Commons och din lokala wiki efter mediafiler relaterade till sidan du redigerar.

Du kan söka efter andra mediafiler genom att ändra texten i dialogens sökruta.

Klicka på miniatyrbilden för att välja en fil och bekräfta genom att trycka "Infoga media".

Detta placerar bilden på sidan du redigerar.

VisualEditor - Media editing 2.png

Sedan bilden du valt infogas på sidan visas en annan dialogruta. Denna låter dig lägga till och redigera bildtexten, som kan innehålla formatering och länkar.
VisualEditor - Media editing 6.png

Mediadialogen låter dig också lägga till ytterligare bildtexter för att hjälpa användare som använder skärmläsare eller har slagit av bildvisning.
VisualEditor - Media editing 7.png

Du kan också ställa in olika parametrar för bilden i fönstret "Avancerade inställningar". Dessa parametrar inkluderar bildens orientering, typ och storlek.
VisualEditor - Media editing 8.png

När du är klar, tryck på "Verkställ ändringar" för att stänga dialogen och gå tillbaks till editorn.
VisualEditor Apply Changes-sv.png

För en befintlig bild kan du lägga till eller ändra en bildtext eller andra inställningar genom att klicka på bilden och sedan klicka på "Bilder och media"-ikonen som visas under bilden.

Du kan ändra storlek på en befintlig bild genom att trycka på den och sedan flytta ikonen för att ändra storlek (pilen med två huvuden i ett eller båda nedre hörnen).

Du kan också dra och släppa en bild högre eller lägre på sidan.

VisualEditor - Media editing 3.png

Ladda upp bilder

You can upload images from a tab in the media dialog, or by dragging and dropping a file into the editor, or by pasting an image from your clipboard.
VisualEditor - Media upload 1.png

Press the "Upload" tab and select an image from your computer. You can type the file name, or drag an image into the box. If you dragged and dropped an image directly into the editor, or pasted one from your clipboard, this tab will open automatically.
VisualEditor - Media upload 1.5.png

You need to describe the image and add categories to it so that other people can find it.
VisualEditor - Media upload 2.png

The image will be inserted into the page when you are done.
VisualEditor-logo.svg

Redigera mediagallerier

För att lägga till ett nytt galleri klickar du på "Galleri"-ikonen (en grupp foton) på "Infoga"-menyn. (Om du inte ser den ikonen i den menyn har din lokala wiki beslutat sig för att fördröja implementationen av den den funktionen i VisualEditor.)
VisualEditor - Gallery1.png

För att redigera ett befintligt gallery i VisualEditor klickar du på det galleriet. Klicka sedan på galleri-ikonen (en grupp foton) längst ner i galleriet. Detta visar galleriredigeraren med en full lista av bilderna i galleriet.
VisualEditor - Gallery2.png
Galleriredigeraren är i nuläget en enkel ruta som låter dig redigera befintliga gallerier med wikitext-syntax. För att lägga till en bild till ett befintligt galler, skriv filnamnet följt av ett vertikalstreck (|) och bildtexten för den bilden. Du måste placera varje bild i galleriet på en egen rad. Du kan också redigera listan för att ta bort eller arrangera om bilder eller för att ändra bildtexter.

När du klickar på "Klart"-rutan kommer galleriredigeraren att stängas. Du kan då se de ändringar du gjort och hur galleriet kommer att se ut för gemene man.

Kom ihåg att dina ändringar inte publiceras när du stänger galleriredigeraren. Precis som men andra ändringar med den visuella redigeraren, måste du publicera hela sidan för att publicera dina ändringar.

VisualEditor - Gallery3.png

Redigera mallar

The powerful MediaWiki template system lets you insert dynamic content, text from other pages, and much more. For a detailed explanation and examples, see the Templates help page.

In the VisualEditor you can search for a relevant template, add an invocation or transclusion on the page you’re editing and, if needed, add custom content using parameters.

Lägga in ny mall

För att lägga till en mall på sidan, placera markören där du vill att den ska infogas. Öppna sedan Infoga-menyn och välj "OOjs UI icon puzzle-ltr.svg Mall". Alternatively, type two curly brackets {{ to open the same dialog.
VisualEditor Template Insert Menu-sv.png
Find the template you want to insert by typing either its name or a relevant keyword. Results containing the search term in either the name or description will display in a dropdown. This should help you find a relevant template, even if you don’t know its exact name.

If you’re having trouble finding the kind of template you want by using keywords, you can look on other wiki pages with similar content and view or edit the page source to see which templates are in use. When you find the desired template’s name, you can type it into this field to insert it here.

Screenshot of the template search field in the Visual Editor

You can also edit a template that’s already on a page. When you select the template you want to edit, it turns blue, and a box appears displaying "OOjs UI icon puzzle-ltr.svg Mall". Then select the "Redigera" link or double click on the template itself to open the template.
Screenshot of the VisualEditor interface with a template selected

Some templates are not visible to someone reading a page. In the visual editor, such hidden templates are still shown so that you can click and edit or delete them. The name of the template will be shown next to the puzzle icon and both will be grayed out.
Screenshot of hidden templates in the Visual Editor interface

Template parameters

You’ll see this dialog box when you’re adding a new template or editing one already in place. What you see in the box depends on whether the template in question contains TemplateData , helpful metadata added by other editors to make it easier to edit templates in the Visual Editor.

When a template contains TemplateData, the VisualEditor can use it to present annotated fields for you to fill in.


For templates that have some community-provided TemplateData, the VisualEditor displays a list of the named parameters and, often, descriptions and instructions explaining the meaning and required format for each parameter’s values.

Screenshot of template parameters in the Visual Editor interface
Template parameters in the Visual Editor interface

You can disable any optional parameter (which have blue checkboxes on the left side). If a parameter’s checkbox is grayed out and not clickable, the template requires that parameter, so it can’t be disabled.

When you insert a new template, you may find that some optional parameters are pre-selected. That means the author(s) of the template recommends the use of those parameters. It’s best to review all parameters that will be used in a template to ensure you understand their use.

Clicking an unchecked parameter adds it to the template. Clicking a parameter that’s already been added takes you to the parameter’s input field.

Some template parameters will show as “deprecated”. Don’t use deprecated parameters when inserting a template; they’re only visible to you because those parameters are in use on older pages where this template was included.

Screenshot of template parameters in the Visual Editor interface
Interface for adding more parameters to a template in the VisualEditor

Adding undocumented parameters

If you’re inserting or editing a template whose author hasn’t laid out its parameters in TemplateData, it has what we call “undocumented” or “unnamed parameters”. In these cases, you should consult the page for the template itself. There you can learn how to correctly employ and work with all of the template’s parameters. This includes learning the exact names of the parameters as written by the template author.

If you find in the documentation that the template expects parameters without have names, fill in numbers as placeholders for the parameter names using the undocumented parameter input, then add next to the values you want to provide as you normally would.

Example:

 • first unnamed parameter: “1”
 • first unnamed parameter’s value: “en_US”
 • second unnamed parameter: “2”
 • second unnamed parameter’s value: “yes”

If you accidentally include nonexistent, misspelled or erroneous parameters, the values you enter for those parameters won’t show up on the page you’re editing.

Screenshot of a template missing TemplateData
Template without TemplateData in the Visual Editor

Autogenerated parameters

In this example, the template in question lacks TemplateData but it was possible to autogenerate the parameters. This means that the undocumented parameters have already been added for you, but the names may not be easily understandable and the dialog cannot display any directions or descriptions. As a result the dialog box provides a link to the template’s documentation, which should help you deduce and fill in the template’s various parameters.
Autogenerated parameters in the VisualEditor.png

Editing multi-part template content

During editing, you may open template content consisting of multiple templates or a single template linked to some wikitext. This differs from the nested templates described below. In this case, the templates are better visualized as being stacked or connected.

This content often contains “unbalanced templates,” templates which are incomplete on their own and need to be paired with some wikitext or another template in order to function.

These related pieces of template content must be created in wikitext, but can be edited in the VisualEditor. In these cases you will see a notice at the top of the dialog to signal the situation and a specialized toolbar will be visible at the bottom of the sidebar. There you can use the icon buttons to add additional templates, additional wikitext, delete elements or change their order.

Screenshot of the interface to edit multi-part template content in the VisualEditor
Editing multi-part template content in the VisualEditor

Nested templates

Templates can include other templates as the value for parameters. You’ll recognize it when you see a parameter whose value contains the double curly braces ( {{ }} ) denoting a template.

The VisualEditor can’t present this template within a template (a nested template) using the editor’s easy-to-use interface, so if you want to nest a template yourself, you’ll need to understand how to add the template by hand in wikitext into the appropriate parameter field.

Screenshot of the VisualEditor template interface showing an embedded template
Embedded template in the VisualEditor

Completing your edit

When you have finished editing a template, you can click "Verkställ ändringar". Then you can preview your edit and make sure it looks the way you want and expect.

You may also see an error message, which (like the other TemplateData mentioned above) is community-provided content and may vary in usefulness. You may need to consult the template’s own documentation to get to the bottom of some errors. If you’re still having trouble, consider posting about your problem on the template’s talk page.

VisualEditor Apply Changes-sv.png

Removing a template

To remove a template in the VisualEditor, click the template box. Press the "Delete" or "Backspace" key on your keyboard. The template will disappear from the page.
Screenshot of the button to remove a template
Removing a template in the VisualEditor

Editing on mobile

When editing a template on a page using the VisualEditor on a mobile device, you’ll see that the sidebar starts out hidden. You can make it visible by pressing the “Show/hide options” button.
Screenshot of editing a template on a mobile device
Editing a template on mobile in the VisualEditor

Byta ut mallar

When you insert a template in a wiki page, its content and appearance are reevaluated every time the page loads, based on the template code and the values of its parameters. This means if someone updates the code of a template, then every page which uses that template will also get updated when they publish.

There’s another, much less common way to use templates, though, and that’s to substitute a template. Doing this permanently includes the template content just as it appears at the moment you insert it. It will not update if the template code is later changed.

Most users won’t ever need to resort to substitution. Substitution is typically only useful when you need to capture the exact appearance of one version of a template, such as when content is under development and needs evaluation.

To substitute a template in the VisualEditor, insert a template using the name syntax subst:<template name>. (Autocomplete doesn’t work in this case.) Then press the blue “Add template” button.

When you’re finished, press “Insert”, which will insert the template content as you see it.

Screenshot of editor using SUBST to add a template
Adding a template using SUBST in the VisualEditor

Editing lists

VisualEditor Toolbar Lists and indentation-sv.png
You can use the visual editor to create lists, or to change the format of an existing list. There are two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

To start a new list, just press on one of the two menu items shown here. Or, if you already have typed the list (on separate lines), select (highlight) the list you have typed, then press on one of the menu items.


VisualEditor lists 1 unordered bullet.png
VisualEditor lists 2 ordered numbered.png
Shown here are examples of the two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

VisualEditor lists 3 select to indent.png
If you want to change the indentation level of part of an existing list, select the part of the list that you want to change.

VisualEditor lists 4 indentation menu.png
Then use the menu, or press the Tab key. (The Tab key increases indentation; use the shift key plus the Tab key to decrease indentation)

VisualEditor lists after indenting.png
Here is the result of increased indentation.

VisualEditor lists mixed.png
You can even mix ordered (numbered) and unordered (bullet) lists, if the list items have different indentations.

Redigera tabeller

VisualEditor insert table-sv.png
Du kan infoga och ändra tabeller med VisualEditor.

You can even import a table by dragging a comma-separated value (.csv) file from your computer into the main editing window.


When you press on "Table", in the "Infoga" menu, the visual editor inserts a blank four-by-four table.

Now the "Table" menu is available. From that menu, you can add a caption to the top of the table.

VisualEditor empty table.png

To select a cell, press it once.
VisualEditor tables select one cell.png

To edit the contents of the cell (for example, to add content or to correct a spelling error), double press in the cell. Or you can select the cell and then press Return.

To end your editing of a cell, just press elsewhere.

VisualEditor tables type inside a cell.png

VisualEditor table editing add and remove columns.png
Du kan lägga till, flytta och radera kolumner och rader.

Du kan slå samman celler: Välj dem och gå till tabellmenyn och tryck «Slå samman celler».
VisualEditor tables merge cells.png

If you merge cells, only the text in one cell is kept; any text in the other cells is deleted when you merge the cells. If you decide that you wanted some or all of the text that was deleted, use the Undo button, move or copy the text you want, then merge the cells again.
VisualEditor tables post-merge cell.png

You can also split cells that were previously merged. All the content that was in the merged cell will remain in the first cell when you do the split. You can then cut and paste text to other cells, if you want.
VisualEditor tables split cells.png

Redigera kategorier

VisualEditor category item-sv.png
För att redigera kategorier, klicka på "Kategorier" i "Sidalternativ"-menyn.

VisualEditor category editing-sv.png
"Kategorier"-knappen öppnar en dialogruta som listar befintliga kategorier och låter dig lägga till andra och radera befintliga kategorier.

Du kan konfigurera allmän (standard) sorteringsnyckeln, vilken används för att bestämma var sidan visas i listor med sidor i samma kategori.

Till exempel har artikeln "Leif G. W. Persson" standardsorteringsnyckeln "Persson, Leif G.W." vilket för till följd att artikeln på kategorisidan för "Svenska kriminalförfattare" listas under "P", inte "L".


VisualEditor - Category editing 3.png
För att lägga till en kategori på en sida, skriv kategorinamnet i fältet "Lägg till en kategori". När du skriver kommer den visuella redigeraren att söka efter matchande kategorier. Du kan antingen välja redan existerande kategorier, eller du kan lägga till en ny kategori som ännu inte har en egen kategorisida. (Din nya kategori kommer att vara röd tills dess en kategorisida har skapats.)

VisualEditor - Category editing 2.png
För att ta bort en befintlig kategori, klicka på den och klicka sedan på "Ta bort"-ikonen (soptunnan) i dialogrutan som öppnas.

Du kan också specificera sorteringsnyckeln för en specifik kategori. Detta får företräde gentemot standardsorteringsnyckeln.


VisualEditor Apply Changes-sv.png
Klicka på "Verkställ ändringar" när du är klar, för att återvända till sidredigeraren.

Redigera sidinställningar

VisualEditor page settings item-sv.png
För att redigera en sidas inställningar klickar du på "Sidalternativ"-menyn i verktygsfältet och väljer "Sidinställningar"-knappen.

VisualEditor Page Settings-sv.png
"Sidinställningar"-knappen öppnar en dialogruta som visar ett flertal alternativ.

VisualEditor Page Settings Redirects-sv.png
Du kan skapa en omdirigeringssida genom att klicka i "Omdirigera denna sida till"-boxen och sedan skriva in namnet på sidan omdirigeringen ska leda till.

Längst ner finns alternativet för att förhindra att sidomdöpningar uppdatera omdirigeringen. Detta används mycket sällan.


VisualEditor Page Settings TOC-sv.png
Du kan välja om en sida visar en innehållsförteckning genom att välja en av dessa tre knapar. Standardvalet är "Vid behov" vilket visar innehållsförteckning om artikeln innehåller 3 eller fler rubriker.

VisualEditor Page Settings Edit Links-sv.png
Du kan förhindra redigeringslänkar från att visas vid varje sektionstitel genom att klicka i den här rutan.

VisualEditor Apply Changes-sv.png
Klicka "Verkställ ändringar" när du har redigerat Sidalternativ klart för att återvända till sidredigeraren.

Redigera kartor

Visual editor showing editing an existing map.jpg
Man kan lägga till och ändra kartor. Läs Help:VisualEditor/Maps .

Redigera matematiska formler

För att lägga till en ny matematisk formel på sidan placerar du markören där du vill infoga formeln och klickar sedan på "Matematisk formel"-ikonen ("Σ") i "Infoga"-menyn i verktygsfältet.
VisualEditor Formula Insert Menu-sv.png

En ruta visas där du kan skriva in formeln med LaTeX-syntax. VisualEditor uppdaterar formeln eftersom du skriver, så du kan se hur slutresultatet ser ut medan du redigerar. När du har redigerat klart, klicka på "Infoga"-knappen.
VisualEditor formula-sv.png

För att redigera en befintlig matematisk formel på sidan klickar du först på formeln och sedan på "Σ"-ikonen som dyker upp. Detta öppnar en formelredigeringsruta där du kan göra dina ändringar.
VisualEditor - editing existing mathematical formula.png

Mathematical formulae can be placed inline or centered as a block.
VisualEditor mathematic formula inline.png

Editing musical scores

To add a new musical notation to a page, place your cursor where you want the musical notation to be inserted. Then, from the "Insert" menu on the toolbar, press the "Musical notation" option.

To edit an existing musical notation on the page, double press on it.

VisualEditor-Insert-Musical-Notation.png

This will open the "Musical notation" dialog. Here the notation can be edited by scale, either in ABC or in Lilypond format. You can also link the notation to an audio or MIDI file. Once you are finished, press the "Done" button to close the dialog and publish your changes.
Musical.png

Redigera dikter och andra specialobjekt

Några element, som föreningslistor och dikter, stöds inte fullständigt av den VisualEditor ännu.
VisualEditor editing poem 1.png

In most cases, the existing items can be edited, but new ones cannot be inserted in the visual editor.

Until they are fully supported, you can copy an existing one from another page, or edit the source wikitext directly.

VisualEditor editing poem 2.png

Switching between the visual and wikitext editors

To switch from the visual editor to the wikitext editor, press the [[ ]] button on the far right of the toolbar.

VisualEditor toolbar Page options - Switch to wikitext - Save.png

You'll see a diff. (If you pressed on "Discard changes", you'll just see wikitext, ready to edit with the wikitext editor.)

Scroll down, and you'll see the wikitext editing area.

VisualEditor bi-directional switching diff before wikitext.png

You can also switch from the wikitext editor to the visual editor. To do that, press the pencil icon on the far right of the toolbar.

VisualEditor bi-directional switching pencil icon in wikitext.png

Tangentbordskortkommandon

Många skribenter är vana med att redigera i wikitext-läge, speciellt fet stil, kursiv stil och wikilänkar. Tangentbordskortkommandon låter dig att snabbt infoga liknande formatering utan att behöva klicka på knapparna i verktygsfältet. Här visas vanligt förekommande och generella kortkommandon i VisualEditor:

PC kortkommando Åtgärd Mac kortkommando

Ctrl+B Fet ⌘ Cmd+B

Ctrl+I Kursiv ⌘ Cmd+I

Ctrl+K Infoga länk ⌘ Cmd+K

Ctrl+X Klipp ⌘ Cmd+X

Ctrl+C Kopiera ⌘ Cmd+C

Ctrl+V Klistra in ⌘ Cmd+V

Ctrl+Z Ångra ⌘ Cmd+Z