பங்களிப்பது எப்படி

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page How to contribute and the translation is 64% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:


Plug-in Noun project 4032.svg
அனைத்து விக்கிமீடியா திட்டங்களின் உள்ளடக்கங்களும் இலவச உரிமங்களில் வெளியிடப்படுகின்றன. இந்த மகத்தான பரந்த அறிவினை பயன்படுத்தவும், மறுபதிப்பிடவும் மேலும் வளர்க்கவும் மென்பொருட் குறியீடுகளை எழுதி உதவவும். அனைத்து மீடியாவிக்கி விக்கி-பக்கங்களிலும் காணப்படும் உதவிப் பயிற்சிகளைப் பின்பற்றி API பயன்முறை அல்லது மற்ற API தகவல்கள் மற்றும் தரவுகள் குறித்து அறிந்துகொள்ளவும். XML மற்றும் SQL dumps உட்பட மற்ற கட்டற்ற தரவு மூலங்களும் கூட கிடைக்கின்றன. Write code to access, remix and grow this immense pool of free knowledge. Follow the tutorial to get started with the API, available on all MediaWiki wikis, and other APIs for content and Wikidata. Other open data sources, including XML and SQL dumps, are also available.
Source code project 1171.svg
எங்கள் மென்பாெருட்குறியீடுகள் இலவசம் மற்றும் தடைகளற்று பாெதுவானவை. ஒரு திட்டத்தைத் தோ்வு செய்து, திருத்தி மெருகேற்றவும்!

Wikimedia projects use a variety of languages such as PHP and JavaScript in MediaWiki and its extensions, Lua (in Templates), CSS/LESS (in skins etc.), Objective-C, Swing and Java (in Mobile Apps and Kiwix), Python (in Pywikibot), C++ (in Huggle), or C# (in AWB).

Create bots to process content and host your tools on Toolforge. Hack on mobile apps or on desktop applications. Or help Site Reliability Engineering maintain the server configuration.
Hammer - Noun project 1306.svg
பரிசோதனைய
Help improve the quality of our projects through PHPUnit testing, automated browser testing via Selenium, and Continuous Integration. Report your first bug or help with existing bug reports.
OOjs UI icon message.svg
As a Tech ambassador, help other Wikimedians with technical issues, relay Tech News to inform users about what is going to impact them, and join the ambassadors' group and the mailing list to act as a bridge between developers and your local wiki.
OOjs UI icon book-ltr.svg
English writers can improve the MediaWiki documentation, other essential support pages and, in fact, any page of this website.
OOjs UI icon language-ltr.svg
தாங்கள் தமிழ் அல்லாது வெறு மொழியில் தேர்ச்சி பெற்றவர் என்றால் இந்த இணயதளம் மற்றும் MediaWiki மென்பொருள் ஆகியவற்றை மொழிபெயர்த்து உதவத் துடங்கலாம்.
OOjs UI icon speechBubbles-ltr.svg
பயனா் மற்றும் மேம்படுத்துநா்களின் உதவிமேடை அல்லது மீடியாவிக்கி தொடா்புகள் அல்லது சமூகஉடகக் கேள்விகளுக்கு உதவவும்
Vitruvian Man Noun project 6674.svg
Help apply the Wikimedia design principles in projects looking for UX feedback.
Community Noun project 2280.svg
பிற குழு உறுப்பினா்களைச் சந்தியுங்கள் இணையம் அல்லது நோில்
Learning - The Noun Project.svg
How-to guides and walkthroughs for MediaWiki and Wikimedia technologies

மேலதிகத் தகவல் உதவிகள்

தொடா்புக்கு

  • நீங்கள் பல முறைகளில் விக்கிமீடியா குழுவினரைத் தொடா்கொள்ள முடியும்.

மேலும் நீங்கள் விக்கிமீடியா குறித்த செய்திகளை சமூக ஊடகங்களில் பின்தொடரலாம் மற்றும் பகிரலாம்.

  • You can also subscribe to Tech News to receive a weekly summary on your user talk page of recent software changes, without technical jargon.

விக்கிமீடியாவில் திருத்துதல் மற்றும் கலந்துரையாடல்

தாங்கள் இதற்கு முன் மீடியாவிக்கியைப் பயன்படுத்தியதில்லையெனில்: