Si të kontribuosh

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page How to contribute and the translation is 33% complete.
Outdated translations are marked like this.
Languages:


Përmbajtja e të gjitha projekteve Wikimedia jepet nën liçenca falas. Shkruani kodin të hyni, të përmirësoni dhe të zgjeroni këtë hapësirë të madhe të njohurive të lira duke përdorur Web API-n e fuqishëm, i disponueshëm në të gjitha wikit e MediaWikit. Burime të tjera të hapura të të dhënash, që përfshijnë depot XML dhe SQL, janë gjithashtu të disponueshme. Write code to access, remix and grow this immense pool of free knowledge. Follow the tutorial to get started with the API, available on all MediaWiki wikis, and other APIs for content and Wikidata. Other open data sources, including XML and SQL dumps, are also available.
Our code is all free and open source. Choose a project, provide a patch, and fix a task!

Wikimedia projects use a variety of languages such as PHP and JavaScript in MediaWiki and its extensions, Lua (in Templates), CSS/LESS (in skins etc.), Objective-C, Swing and Java (in Mobile Apps and Kiwix), Python (in Pywikibot), C++ (in Huggle), or C# (in AWB). Create bots to process content and host your tools on Toolforge. Hack on mobile apps or on desktop applications. Or help Site Reliability Engineering maintain the server configuration.

Learn more at New Developers/Introduction to the Wikimedia Technical Ecosystem .
Prova
Raportoni të parin "bug"! Gjithashtu ndihmoni të përmirësoni cilësinë e projekteve tona nëpërmjet provës tuaj, provës së integrimit të vazhduar dhe managimit të "bug"-ut.
Si një Ambasador teknik, ndihmo Wikimedianët e tjerë me çështje teknike, pasimin e Lajmeve teknike për të informuar përdoruesit rreth asaj që do të ndikojë ata, dhe bashkohuni te grupi i ambasadorëve dhe lista e postimeve për të vepruar si një urë midis zhvilluesve dhe wiki-it tuaj lokal.
Shkruesit shqip mund të përmirësojnë dokumentacionin e MediaWikit, faqe të tjera mbështetëse thelbësore dhe, në fakt, çdo faqe të kësaj faqeje interneti.
Në qoftë se jeni njohës i mirë i një gjuhe tjetër ju mund jepni kontributin për të përkthyer këtë faqe interneti dhe softuerin MediaWiki.
Ndihmoni përdoruesit dhe zhvilluesit që kërkojnë përgjigje në tavolinën e ndihmës ose komunikimin e MediaWikit dhe kanalet e medias sociale.
Help apply the Wikimedia design principles in projects looking for UX feedback.
Takoni komunitetin në internet ose në vendtakim.
How-to guides and walkthroughs for MediaWiki and Wikimedia technologies

More helpful information

Communication

  • You can also follow and share Wikimedia news across your social network.
  • You can also subscribe to Tech News to receive a weekly summary on your user talk page of recent software changes, without technical jargon.

Editing and discussing in MediaWiki

If you have not used MediaWiki before:

  • You can discuss the content of each page in its related Discussion page. You can communicate with users by adding a public message in their discussion pages. Learn more at Help:Talk pages .