Manual:Configuration settings/pl

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search

To jest spis wszystkich obsługiwanych opcji konfiguracyjnych, bazujący na pliku DefaultSettings.php.

Nigdy nie edytuj pliku DefaultSettings.php; zamiast tego skopiuj odpowiednie wiersze do pliku LocalSettings.php a następnie je zmodyfikuj.

Alfabetycznie | Według funkcji | Category:MediaWiki configuration settings | Przetłumaczone{{{2}}}

Ustawienia ogólne[edit]

 • $wgProto (przestarzałe od 1.18) - prefiks adresu bezpiecznego protokołu
 • $wgServer - podstawowy URL serwera
 • $wgServerName (przestarzałe od 1.17) - nazwa serwera bez protokołu (np. pl.wikipedia.org)
 • $wgSitename - nazwa witryny (powinna zostać ustawiona)
 • $wgVersion{{{2}}} - zawiera aktualny numer wersji MediaWiki wyświetlany użytkownikowi

Ścieżki[edit]

 • $IP - ścieżka instalacji plików systemowych (brak domyślnej w DefaultSettings.php)
 • $wgActionPaths - ścieżki różnych akcji użytkownika, używane do przyjaznych adresów URL
 • $wgAppleTouchIcon - opcjonalny adres URL do ikony wyświetlanej podczas dodawania do zakładek na komórkach Apple
 • $wgArticlePath{{{2}}} - nazwa szablonu używanego do tworzenia artykułów
 • $wgDirectoryMode{{{2}}} - domyślna wartość ustawiania chmodów nowym katalogom
 • $wgDiff{{{2}}} - ścieżka do narzędzia GNU diff
 • $wgDiff3{{{2}}} - ścieżka do narzędzia GNU diff3
 • $wgFavicon{{{2}}} - adres URL faviconu
 • $wgLoadScript{{{2}}} - adres URL pliku load.php
 • $wgLogo{{{2}}} - adres URL logo witryny
 • $wgPhpCli{{{2}}} - Nazwa klienta pliku wykonywalnego PHP cli client (php/php5).
 • $wgRedirectScript - adres URL redirect.php, potrzebne do zapewnienia kompatybilności z wcześniejszymi wersjami (przestarzałe od 1.22)
 • $wgScript{{{2}}} - adres URL pliku index.php
 • $wgScriptExtension{{{2}}} - Rozszerzenie domyślnie dołączane do nazw skryptów. (przestarzałe od 1.27)
 • $wgScriptPath{{{2}}} - Główna ścieżka URL.
 • $wgSQLiteDataDirMode{{{2}}} (przestarzałe od 1.17) - Default directory mode for SQLite data directory on creation.
 • $wgStyleSheetPath{{{2}}} - Adres URL katalogu zawierającego arkusze stylów. (przestarzałe od 1.3)
 • $wgTmpDirectory{{{2}}} - adres URL katalogu tymczasowego
 • $wgUsePathInfo - Czy używać 'ładnych' adresów URL.
 • $wgVariantArticlePath{{{2}}} - Używane do łącz, gdy strona posiada warianty językowe.

Zobacz też TeX, aby zobaczyć opcje specyficzne dla LaTeX-u
Zobacz też Przesyłanie plików, aby zobaczyć ustawienia ścieżek dla plików/zdjęć
Zobacz też Skórki, aby zobaczyć ustawienia dotyczące ścieżek skórek

Obiekty globalne[edit]

 • $wgConf - Create a site configuration object. Not used for much in a default install.

Ustawienia e-mail[edit]

See Also User Access: $wgEmailConfirmToEdit


Powiadomienia e-mail[edit]

Actual notifications for each users are defined in the options. You can change defaults with $wgDefaultUserOptions.
 • $wgEnotifFromEditor - Email notifications appear to be coming from the page editor (not from Wiki server)
 • $wgEnotifImpersonal - Send a generic mail instead of a personalised mail for each user.
 • $wgEnotifMaxRecips - Maximum number of users to mail at once when using impersonal mail.
 • $wgEnotifMinorEdits - Email notifications also for "minor edits" (user preference is shown and user needs to opt-in)
 • $wgEnotifRevealEditorAddress - reply-to address of Email notifications may be filled with page editor's address (user preference is shown and user needs to opt-in)
 • $wgEnotifUseJobQ - Send mails via the job queue.
 • $wgEnotifUseRealName - Use real name instead of username in e-mail "from" field
 • $wgEnotifUserTalk - Email notifications can be sent for first change on a user_talk page (user preference is shown and user needs to opt-in)
 • $wgEnotifWatchlist - Email notifications can be sent for the first change on watched pages (user preference is shown and user needs to opt-in)
 • $wgUsersNotifiedOnAllChanges (formerly $wgUsersNotifedOnAllChanges!) - Array of usernames who will be sent a notification email for every change which occurs on a wiki

Ustawienia bazy danych[edit]

LoadBalancer[edit]

MySQL[edit]

PostgreSQL[edit]

 • $wgDBmwschema - Schema that Postgres stores the MediaWiki tables in. Defaults to 'mediawiki'
 • $wgDBts2schema - Schema that the Tsearch2 tables live in for Postgres. Defaults to 'public'

SQLite[edit]

Współdzielona baza danych[edit]

Kompresja[edit]

 • $wgCompressRevisions - Jeżeli włączone, kolejne wersje stron będą kompresowane po zapisaniu strony, ale tylko wtedy, gdy jest dostępna i włączona obsługa zlib.
 • $wgDisableOutputCompression - Disable output compression (compression is enabled by default if zlib is available).

Język[edit]

Strefa czasowa[edit]

Specyficzne dla języków[edit]

Angielski
 • $wgAmericanDates - Enable for English module to print dates as eg 'May 12' instead of '12 May'.
Arabskie/Hindi
 • $wgTranslateNumerals - For Hindi and Arabic use local numerals instead of Western style (0-9) numerals in interface.

Debugowanie/logi[edit]

Zobacz też: Manual:How to debug

Profiling[edit]

Personalizacja[edit]

Ajax[edit]

CSS/Js[edit]

Resource loader[edit]

Zobacz ResourceLoader po więcej informacji.

Przestrzenie nazw[edit]

Kod wyjściowy[edit]

Poniższe ustawienia są wykorzystywane tylko wtedy, gdy $wgHtml5 ustawiono na "false":

Roboty[edit]

Urządzenia mobilne[edit]

Statystyki[edit]

Skórki[edit]

Kategorie[edit]

Cache[edit]

Główny artykuł: Manual:Cache

See Interwiki for Interwiki cache settings.

Cache po stronie klienta[edit]

 • $wgCachePages{{{2}}} - Zezwala na cache'owanie stron po stronie klienta.

Pliki cache[edit]

Setting for Server side file caching

 • $wgFileCacheDepth - Depth of the subdirectory hierarchy to be created under $wgFileCacheDirectory.
 • $wgFileCacheDirectory - Directory where the cached page will be saved when using server-side caching.
 • $wgUseFileCache - This will cache static pages for non-logged-in users to reduce database traffic on public sites.

Message Cache[edit]

Sidebar Cache[edit]

Parser Cache[edit]

Memcached settings[edit]

Settings for configuring the Memcached memory-based object store (if you are using it) docs/memcached.txt has more details.

Interwiki[edit]

Interwiki cache[edit]

Zobacz interwiki cache po więcej informacji.

Dostęp[edit]

Wiki locking, blocking/banning, and some other related settings.

See Manual:Preventing access for more methods and settings concerning access. See also Manual:User rights management for more information about $wgGroupPermissions, $wgAddGroups, $wgRemoveGroups, etc.

See User Access for User Access settings.

Rate limiter[edit]

API[edit]

Blokowanie wiki[edit]

 • $wgReadOnly{{{2}}} - Disallows editing, displaying the string given as the reason.
 • $wgReadOnlyFile{{{2}}} - If this file is found, the database is locked for the reason given in the contents of the file.

Reduction[edit]

Przesyłanie plików[edit]

Uploads have to be specially set up to be secure.

Shared uploads[edit]

These settings are kept for backward compatibility, see $wgForeignFileRepos for the new setting, or $wgUseInstantCommons if you only need read access to images on Commons.

Typy MIME[edit]

Uwaga Uwaga: This is not a configuration setting, but a global state variable. It should be used solely by thumb.php!

Zobacz też Manual:Mime type detection

Zdjęcia[edit]

Zobacz też Manual:Configuring file uploads

DjVu[edit]

EXIF[edit]

 • $wgShowEXIF - Determines whether EXIF metadata is to be displayed. Set to false for not showing data.
 • $wgUpdateCompatibleMetadata - Whether to automatically update the img_metadata field if the metadata field is outdated but compatible with the current version.

ImageMagick[edit]

Set $wgUseImageMagick to true to use ImageMagick instead of the builtin functions.

SVG[edit]

Miniaturki[edit]

Antywirus[edit]

Parser[edit]

HTML[edit]

 • $wgRawHtml - Allow raw, unchecked HTML in <html>...</html> sections.

TeX[edit]

In MediaWiki 1.18 and later, these settings are used for the Math extension.

 • $wgMathCheckFiles - Check whether directory and file exist when generating math images.
 • $wgMathDirectory - The file system path of the directory containing LaTeX math images.
 • $wgMathPath - The URL base of the directory containing LaTeX math images.
 • $wgTexvc - Location of the texvc binary.
 • $wgTexvcBackgroundColor - Texvc background color.
 • $wgUseTeX - Enables the use of <math> (TeX) tags (MediaWiki 1.17 and earlier only -- on 1.18 simply enable the Math extension)

See Math extension for further information.

Tidy[edit]

Tidy is an open source tool that cleans up broken HTML. You can use this to ensure that broken HTML in articles doesn't affect the layout of your wiki.

 • $wgAlwaysUseTidy
 • $wgDebugTidy - Put tidy warnings in HTML comments, only works for internal tidy.
 • $wgTidyBin - Should be set to the path of the tidy binary.
 • $wgTidyConf - Should be set to the path of the tidy configuration file.
 • $wgTidyInternal - Controls the use of the PECL extension to use an inprocess tidy library instead of spawning a separate program.
 • $wgTidyOpts - Options passed to tidy on the command line.
 • $wgUseTidy - Use tidy to make sure HTML output is sane.
 • $wgValidateAllHtml - Validate the overall output using tidy and refuse to display the page if it's not valid.

Zobacz też Manual:Build Tidy from source.

Strony specjalne[edit]

Ostatnie zmiany[edit]

Zobacz też Pomoc:Ostatnie zmiany oraz $wgDefaultUserOptions

UDP updates[edit]

Send RC updates via UDP. See: Manual:Simple IRC RC Bot

Użytkownicy[edit]

Autoryzacja[edit]

Dostęp[edit]

User agent[edit]

Ciasteczka[edit]

Kanały[edit]

 • $wgFeed - Toggle syndication feeds on and off.
 • $wgAdvertisedFeedTypes - Which feed types should be provided by default.
 • $wgFeedCacheTimeout - 'Minimum' timeout for cached Recentchanges feed, in seconds.
 • $wgFeedClasses - Available feeds objects.
 • $wgFeedDiffCutoff - When generating Recentchanges RSS/Atom feed, diffs will not be generated for pages larger than this size.
 • $wgFeedLimit - Set maximum number of results to return in syndication feeds (RSS, Atom) for eg Recentchanges, Newpages.
 • $wgOverrideSiteFeed - Override the site's default rss/atom feed that appears on every page.

Prawa autorskie[edit]

Wyszukiwarka[edit]

Zadania[edit]

Proxy[edit]

Squid[edit]

HTCP multicast purging[edit]

Rozszerzenia[edit]

Ustawienia skryptów konserwacyjnych[edit]

Inne[edit]

Inne języki: English  • dansk • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • 日本語 • 한국어 • polski • português • português do Brasil • русский • Türkçe • 中文