ดาวน์โหลด

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Download and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.

รุ่นล่าสุด

  ดาวน์โหลดมีเดียวิกิ รุ่น 1.39.3

Download .tar.gz instead

Help with downloading

Most computers can extract a zip file without additional software.

Users of 7-Zip: Note that prior to 2021, 7-Zip was unable to extract .tar.gz files correctly (T257102). It is recommended to update to the latest version first.

Users of macOS: Note that The Unarchiver is unable to extract .tar.gz files correctly (T258716). Archive Utility can be used instead.

All versions

ถึงผู้ใช้มีเดียวิกิรุ่น 1.36, 1.37 และรุ่น 1.34 หรือก่อนหน้า: รุ่นเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป โปรดอัปเดตมีเดียวิกิเป็นรุ่นใหม่กว่า:

License

มีเดียวิกิ (MediaWiki) เป็นซอร์ฟแวร์ฟรี ภายใต้สัญญาอนุญาติสัญญาสาธารณะโดยทั่วไปของกนู เพราะมีเดียวิกิไม่จำเป็นจะต้องมีสัญญาอนุญาติใด ๆ เพื่อใช้งาน สำหรับสัญญาการอนุญาตการใช้งานแบบเต็ม ดูได้ที่[$link เนื้อหาเต็มของสัญญาอนุญาตกนู 2.0] Because MediaWiki is licensed free of charge, there is no warranty, to the extent permitted by applicable law. Read the full text of the GNU GPL version 2 for details.

ความต้องการของระบบ

มีเดียวิกิต้องการ PHP รุ่น 7.4.3+ และต้องใช้ $mysql MariaDB SQLite หรือ PostgreSQL สำหรับสารสนเทศเพิ่มเติม โปรดอ่านที่ความต้องการอย่างต่ำของระบบและความเข้ากันได้ Using MariaDB or MySQL is recommended as Wikimedia uses MariaDB. Any other database servers are less tested and you may likely run into some bugs.

For more information, please read the pages on system requirements and compatibility.

MediaWiki is not compatible with PHP 7.4.0 - 7.4.2 due to an upstream bug. Use PHP 7.4.3+ instead. See task T246594 for more information.
If using PHP8 we recommend using MediaWiki 1.38.4+ or 1.39.0+. PHP8 is not in use by Wikimedia wikis, and thus gets less testing, but other groups do use MediaWiki with PHP8 without issue. If you encounter any bugs when using MediaWiki with PHP8 please report them. See task T248925 for more information.


ดาวน์โหลดผ่านบรรทัดคำสั่ง

ในการดาวน์โหลด MediaWiki 1.39.3 ในเทอร์มินัลบนเครื่อง Linux โดยใช้ wget ให้ใช้คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งต่อไปนี้:

wget https://releases.wikimedia.org/mediawiki/1.39/mediawiki-1.39.3.tar.gz

หรือใช้ cURL:

curl -O https://releases.wikimedia.org/mediawiki/1.39/mediawiki-1.39.3.tar.gz

ดาวน์โหลดจาก Git แทน

ผู้พัฒนามีเดียวิกิที่ยังแอคทีฟควร ดาวน์โหลดจาก Git แทนเพื่อรับซอฟต์แวร์มีเดียวิกิรุ่นล่าสุด. คลังเก็บ Git มีซอฟต์แวร์รุ่นก่อนหน้าอยู่ด้วย ดังนั้นจึงอาจต้องสลับ ("เช็คเอาต์") ไปใช้รุ่นใดรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะ. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดจาก Git จะต้องติดตั้งการพึ่งพาผ่าน Composer ด้วยตนเอง.

การดาวน์โหลดอื่น ๆ

ช่องทางนอกจากการติดตั้งด้วยตนเอง

ผู้ใช้บางรายอาจต้องการที่จะข้ามการติดตั้งแบบแมนนวลโดยใช้มีเดียวิกิพรีอินติเกรท เครื่องมือซอร์ฟแวร์ หรือ hosting services; คลังเก็บบางส่วนของ distros ดังนั้นควรทำการเพิ่มมีเดียวิกิที่จัดให้ พร้อมการปรับปรุงบ่อยครั้งขึ้นและเพื่อขยายส่วนครอบคลุม (เช่น Debian, Ubuntu, Fedora, Gentoo) Repositories of some Linux distributions also increasingly offer packages for MediaWiki, with different degrees of frequency and extensions coverage (e.g. Debian, Ubuntu, Fedora, Gentoo).

สิ่งต่อไป?

ติดตามเพื่อรับข่าวสารทางอีเมลจากเรา รับข่าวสารการปล่อยรุ่นใหม่ และรักษาความปลอดภัยให้เซิร์ฟเวอร์ของคุณ!

รุ่นเก่ากว่า

หากรุ่นการติดตั้งมีเดียวิกิปัจจุบันของคุณถูกปรับแต่งมาก อาจเป็นการยากที่จะนำมีเดียวิกิรุานล่าสุดอย่างเป็นทางการไปปรับใช้ เพื่อรองรับผู้ใช้ เราบำรุงรักษาโค้ดและบรันช์เก่าเป็นเวลาหนึ่งปี และสำหรับรุ่นการสนับสนุนระยะยาวรุ่นก่อนหน้า จะสามารถโหลดได้เป็นเวลาสามปั

รุ่นที่กำลังพัฒนา

ถ้าคุณต้องการเรียกใช้การพัฒนาล่าสุด (อาทิเช่น alpha) คุณสามารถดาวน์โหลดผ่าน mediawiki-master.tar.gz หรือ ดาวน์โหลดผ่าน Git

จาก Git คุณสามารถดาวน์โหลด คลังที่สมบูรณ์ (ประมาณ 528 MiB)

git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/core.git

หรือ "แก้ไขล่าสุดเท่านั้น" (ประมาณ 85 MiB ซึ่งมักเรียกว่า shallow clone: ใช้เวลาน้อยลงและดาวน์โหลดขนาดเล็กลง)[1]

git clone --depth 1 https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/core.git

คุณยังสามารถวิวผ่าน latest source code จากเบราเซอร์ของคุณ

รุ่นเก่า

คุณสามารถค้นหาแถบเครื่องมือ(และส่วนขยาย "*".tar.gz)ในทุกเวอร์ชั่นของมีเดียวิกิไปได้ถึงเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2548 (MediaWiki 1.3.11 ที่เก่าแก่ที่สุด) ในมีเดียวิกิดาวน์โหลดรุ่นเก่าทั้งหมด

เชิงอรรถ

  1. ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการอ้างอิงเมื่อคุณใช้งานในภายหลังใน "git pull" เพื่อปรับรุ่นของคุณ โคลนแบบง่าย และการตรวจทานใหม่ที่อ้างอิงถึงการแก้ไขรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดไปยังระบบของคุณ ในกรณีดังกล่าวคุณสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมค่าความลึก-หรือการแก้ไขทั้งหมดในภายหลังหรือทำโคลนใหม่แบบง่าย