ดาวน์โหลด

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Download and the translation is 100% complete.

รุ่นล่าสุด

  ดาวน์โหลดมีเดียวิกิ รุ่น 1.37.2

Download .tar.gz instead

Help with downloading

Most computers can extract a zip file without additional software.

Users of 7-Zip: Note that prior to 2021, 7-Zip was unable to extract .tar.gz files correctly (T257102). It is recommended to update to the latest version first.

Users of macOS: Note that The Unarchiver is unable extract .tar.gz files correctly (T258716). Archive Utility can be used instead.

All versions

ถึงผู้ใช้มีเดียวิกิรุ่นต่ำกว่า 1.34: รุ่นเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป โปรดอัปเดตมีเดียวิกิเป็นรุ่นใหม่กว่า:

License

มีเดียวิกิ (MediaWiki) เป็นซอร์ฟแวร์ฟรี ภายใต้สัญญาอนุญาติสัญญาสาธารณะโดยทั่วไปของกนู เพราะมีเดียวิกิไม่จำเป็นจะต้องมีสัญญาอนุญาติใด ๆ เพื่อใช้งาน สำหรับสัญญาการอนุญาตการใช้งานแบบเต็ม ดูได้ที่เนื้อหาเต็มของสัญญาอนุญาตกนู 2.0

ความต้องการของระบบ

มีเดียวิกิต้องการ PHP รุ่น 7.3.19/7.4.3+ และต้องใช้ MySQL 5.5.8+ MariaDB SQLite หรือ PostgreSQL สำหรับสารสนเทศเพิ่มเติม โปรดอ่านที่ความต้องการอย่างต่ำของระบบและความเข้ากันได้

MediaWiki is not compatible with PHP 7.3.0 - 7.3.18 และ 7.4.0 - 7.4.2 due to an upstream bug. Use PHP 7.3.19+ or 7.4.3+ instead. See task T246594 for more information.
Warning Warning: MediaWiki is not yet compatible with PHP 8. See task T248925 for more information.
Warning Warning: MediaWiki from 1.32 to 1.35.4, 1.36.2, 1.37.0 contain a security issue that allow unprivileged editing of arbitrary page and arbitrary JavaScript execution. If you are using one of these versions and can not upgrade to a newer version, please see 2021-12 security release/FAQ for a workaround.

ดาวน์โหลดจาก Git แทน

ผู้พัฒนามีเดียวิกิที่ยังแอคทีฟควร ดาวน์โหลดจาก Git แทนเพื่อรับซอฟต์แวร์มีเดียวิกิรุ่นล่าสุด คลังเก็บ Git มีซอฟต์แวร์รุ่นก่อนหน้าอยู่ด้วย ดังนั้นจึงอาจต้องสลับ ("เช็คเอาต์") ไปใช้รุ่นใดรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะ

การดาวน์โหลดอื่น ๆ

หมายเหตุ

การรองรับเซิร์ฟเวอร์เอสคิวแอลไมโครซอฟท์และฐานข้อมูลโอราเคิล HHVM และ PHP 7.0 และ 7.1 ถูกนำออกตั้งแต่รุ่น MediaWiki 1.34

ช่องทางนอกจากการติดตั้งด้วยตนเอง

ผู้ใช้บางรายอาจต้องการที่จะข้ามการติดตั้งแบบแมนนวลโดยใช้มีเดียวิกิพรีอินติเกรท เครื่องมือซอร์ฟแวร์ หรือ hosting services; คลังเก็บบางส่วนของ distros ดังนั้นควรทำการเพิ่มมีเดียวิกิที่จัดให้ พร้อมการปรับปรุงบ่อยครั้งขึ้นและเพื่อขยายส่วนครอบคลุม (เช่น Debian, Ubuntu, Fedora, Gentoo)

สิ่งต่อไป?

รับข่าวสารการปล่อยรุ่นใหม่ และรักษาความปลอดภัยให้เซิร์ฟเวอร์ของคุณ!

รุ่นเก่ากว่า

หากรุ่นการติดตั้งมีเดียวิกิปัจจุบันของคุณถูกปรับแต่งมาก อาจเป็นการยากที่จะนำมีเดียวิกิรุานล่าสุดอย่างเป็นทางการไปปรับใช้ เพื่อรองรับผู้ใช้ เราบำรุงรักษาโค้ดและบรันช์เก่าเป็นเวลาหนึ่งปี และสำหรับรุ่นการสนับสนุนระยะยาวรุ่นก่อนหน้า จะสามารถโหลดได้เป็นเวลาสามปั

รุ่นที่กำลังพัฒนา

ถ้าคุณต้องการเรียกใช้การพัฒนาล่าสุด (อาทิเช่น alpha) คุณสามารถดาวน์โหลดผ่าน mediawiki-master.tar.gz หรือ ดาวน์โหลดผ่าน Git

จาก Git คุณสามารถดาวน์โหลด คลังที่สมบูรณ์ (ประมาณ 528 MiB)

git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/core.git

หรือ "แก้ไขล่าสุดเท่านั้น" (ประมาณ 85 MiB ซึ่งมักเรียกว่า shallow clone: ใช้เวลาน้อยลงและดาวน์โหลดขนาดเล็กลง)[1]

git clone --depth 1 https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/core.git

คุณยังสามารถวิวผ่าน latest source code จากเบราเซอร์ของคุณ

รุ่นเก่า

คุณสามารถค้นหาแถบเครื่องมือ(และส่วนขยาย "*".tar.gz)ในทุกเวอร์ชั่นของวิกิมีเดียไปได้ถึงเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2548 (MediaWiki 1.3.11 ที่เก่าแก่ที่สุด) ในวิกิมีเดียดาวน์โหลดรุ่นเก่าทั้งหมด

ความช่วยเหลือในการติดตั้ง

อ้างอิง

  1. ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการอ้างอิงเมื่อคุณใช้งานในภายหลังใน "git pull" เพื่อปรับรุ่นของคุณ โคลนแบบง่าย และการตรวจทานใหม่ที่อ้างอิงถึงการแก้ไขรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดไปยังระบบของคุณ ในกรณีดังกล่าวคุณสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมค่าความลึก-หรือการแก้ไขทั้งหมดในภายหลังหรือทำโคลนใหม่แบบง่าย

ดูเพิ่ม