Handleiding:MediaWiki installeren

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:Installing MediaWiki and the translation is 100% complete.

Deze pagina bevat alle stappen om MediaWiki handmatig te installeren met aanvullende stappen voor de configuratie

Voor het installeren van MediaWiki is wat basiskennis nodig van het gebruiken van een webhost. Het is eenvoudiger als u enige ervaring heeft met Apache (webserver software), PHP en MySQL/MariaDB (database). Op Project: Support desk is aanvullende hulp beschikbaar.

De onderstaande sectie Bijlagen geeft eenvoudiger alternatieven voor handmatige installatie. Er staan ook aanwijzingen voor de installatie van specifieke systeemconfiguraties.

Indien u al MediaWiki gebruikt, zie de Upgrade handleiding.

De vereisten voor installatie controleren

Controleer of uw systeem voldoet aan de vereisten.

Controleer ook de Release notes van de MediaWiki versie die u wilt gaan installeren.

MediaWiki software downloaden

Download het tar-bestand van de officiële downloadpagina.

Als u het voor een productieomgeving wilt gebruiken, kies dan de meest recente stabiele release, dat is MediaWiki 1.41.1.

Uitpakken

Het gedownloade bestand is in het formaat .zip of .tar.gz. U moet het archief uitpakken voordat u het kunt gebruiken. U kunt dit uitpakken lokaal doen (en dan alles met FTP uploaden naar de webserver) of het uitpakken op uw webserver.

Op Windows gaat dit uitpakken meestal met 7-Zip (gratis), WinZip, WinRAR of IZArc (gratis).

Op Linux en Mac OS X gaat het uitpakken met het commando: tar -xzvf mediawiki-*.tar.gz

Als u het uitpakken als root/admin gebruiker doet, mogelijk wilt u erna het eigenaarschap van de bestanden wijzigen, afhankelijk van uw setup. Op Linux systemen, het commando gebruikt chown als volgt: chown -R <new_owner_user> <mediawiki_folder> Informatie over bestandsrechten

Bestanden uploaden naar de webserver

Als u de bestanden nog niet op uw webserver heeft gezet door ze te uploaden (of te kopiëren als uw webserver lokaal draait op uw localhost), doe dat dan nu.

Doe dit uploaden op een van de volgende manieren:

  1. het kopiëren van de uitgepakte map
  2. met een FTP-programma als FileZilla (Windows, OSX en Linux) of Cyberduck (Windows en OSX).
  3. met software die daarvoor aan u door hosting service wordt aangeboden, zoals de cPanel File Manager

Als er bij het uploaden een optie is om bestandsnamen in kleine letters te wijzigen, gebruik die optie dan niet.

Als u de Apache HTTPD webserver gebruikt, de goede map is aangegeven in uw bestand httpd.conf in de directieve DocumentRoot. Standaard is dit /var/www/ of <apache-folder>/htdocs.

De exacte locatie van de Apache server instellingen en mappen bestand httpd.conf hangt af van uw besturingssysteem. In Debian en Ubuntu is het bestand voor de Apache server instellingen en mappen /etc/apache2/apache2.conf. In Red Hat en Fedora is het /etc/httpd/conf/httpd.conf.

Pas de naam van de geüploade map aan naar wat u in de URL wilt hebben. Stel dat de webserver als http://localhost wordt uitgevoerd, dan wordt door het wijzigen naar map /w/ dat u de wiki zult benaderen als http://localhost/w/index.php.

Gebruik niet /wiki/ als u het als een korte URL wilt gebruiken na het uitvoeren van het installatie script.

De database aanmaken

Het MediaWiki's installatie script zal u vragen om een database-naam en database gebruikersnaam, zodat MediaWiki de inhoud van de wiki kan opslaan.

Als u een database server heeft en het wachtwoord weet voor de "root" (beheerder) gebruiker, ga dan naar: Het installatiescript uitvoeren.

Als u het wachtwoord van de root niet weet,bijvoorbeeld als u een gehoste server gebruikt, maak dan eerst een nieuwe database aan voordat u in de volgende sectie het installatie script uitvoert.

De aanbevolen databases zijn MariaDB/MySQL, voor SQLite en PostgreSQL is de ondersteuning beperkt. Als u twijfelt welke database u wilt gebruiken, kies dan MariaDB.

Na het afronden van het instellen van de database, ga verder met het uitvoeren van het onderstaande installatie script.

SQLite

Er is geen verdere instelling nodig voor SQLite als de module pdo-sqlite voor PHP op het systeem is geïnstalleerd.

Op de SQLite installatie pagina, kies een naam voor de database (maakt niet uit) en de map voor de SQLite database. Voor de database map, het installatie-programma zal proberen de submap buiten de document root te gebruiken en het aanmaken als dat nodig is. als deze map niet veilig is (bijvoorbeeld leesbaar via het web), wijzig het dan handmatig om te voorkomen dat het via het web benaderbaar is.

MariaDB/MySQL

Maak de MariaDB/MySQL database en database gebruiker aan. Dit kan op meerdere manieren:

  • Gebruik het controlpanel aangeboden door uw Hostingdienst (voorbeeld: PhpMyAdmin)
  • Gebruik ssh om op uw host in te loggen en voer de onderstaande commando's in na de MySQL prompt. Zie de documentatie van uw webhost. U kunt uw hosting provider ook een account voor u laten aanmaken.

Met de volgende commando's maakt u de database my_wiki en een gebruiker wikiuser aan en stelt u de rechten van de gebruiker op die database in.

CREATE DATABASE my_wiki;
CREATE USER 'wikiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'database_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON my_wiki.* TO 'wikiuser'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

Alleen als uw database niet op dezelfde server staat als uw webserver, u dient de hostname van de webserver in te vullen (mediawiki.example.com in het middelste voorbeeld):

GRANT ALL PRIVILEGES ON my_wiki.* TO 'wikiuser'@'mediawiki.example.com' IDENTIFIED BY 'database_password';
Waarschuwing Waarschuwing: MySQL/MariaDB logt alle queries in een bestand history. Het zal het database password voor dat gebruikersaccount, bevatten. Als u zich daarover zorgen maakt, verwijder het bestand .mysql_history en schakel het uit, na het uitvoeren van de queries, door het volgen van de regels in de MySQL documentatie.

PostgreSQL

Als u PostgreSQL gebruikt, dan moet u een database en een gebruiker voor u aangemaakt hebben, of een naam van een PostgreSQL gebruiker met het "superuser" privilege hebben bij het configuratie formulier. Vaak heet de database gebruiker postgres.

De volgende commando's op een Linux commando-regel, als de postgres gebruiker, maken een database gebruiker wikiuser en een database my_wiki aan, met als eigenaar de gebruiker wikiuser.

 createuser -S -D -R -P -E wikiuser (voer dan het database wachtwoord in)
 createdb -O wikiuser my_wiki

of als superuser (standaard postgres) voer de volgende commando's uit op de database prompt:

CREATE USER wikiuser WITH NOCREATEDB NOCREATEROLE NOSUPERUSER ENCRYPTED PASSWORD 'database_password';
CREATE DATABASE my_wiki WITH OWNER wikiuser;

Lees de lijst met bekende problemen bij het gebruik van PostgreSQL.

Het installatiescript uitvoeren

Voltooi daarna de installatie van MediaWiki door in uw webbrowser naar de URL van uw MediaWiki installatie te gaan: Volg de instructies in Handleiding:Configuratie script op.

Verdere configuratie

Bijgewerkt houden

Blijf bij met nieuwe releases en houd uw server veilig!

Meld u aan voor de e-mails met aankondigingen van nieuwe releases.

Bijlagen

Alternatieven voor handmatige installatie

Er wordt vaak voor een handmatige installatie gekozen omdat dat u de meeste mogelijkheden geeft om om uw wiki te installeren, het maakt het problemen oplossen en onderhoud eenvoudiger. Automatische processen, packages, bundel en services hebben weer hun eigen regeltjes en karakteristieken.

Er zijn eenvoudiger alternatieve mogelijkheden voor de handmatige installatie:

Hosting services die het automatisch installeren van applicaties (ook MediaWiki) verzorgen kan een al wat oudere versie aanbieden of andere problemen bevatten. Als u dat overkomt dan hoeft dat niet te betekenen dat u de MediaWiki niet kunt installeren. Probeer de installatie dan zelf handmatig uit te voeren.

Zie ook de comparison of distribution options .

System specifieke instructies

De volgende pagina's op Manual:OS specific help zijn gericht op specifieke systemen en bevatten ook veel gedetailleerde informatie.

Deze documenten per systeem worden meestal minder onderhouden en kunnen dus verouderd zijn. Bekijk eerst Handleiding:MediaWiki installeren (deze pagina) voordat u kijkt naar documentatie per systeem.

Meerdere wiki's uitvoeren

Veel gestelde vragen:Installatie en configuratie.

Een bestaande wiki database importeren

Veel gestelde vragen:Installatie en configuratie.

Zie ook