Manual:Instal·lació de MediaWiki

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:Installing MediaWiki and the translation is 72% complete.

Aquesta pàgina inclou els passos per instal·lar manualment MediaWiki, amb passos de configuració addicionals que es troben a Manual:System_administration#Configuration.

La instal·lació de MediaWiki requereix una familiaritat bàsica amb l'ús d'un amfitrió web. És més fàcil si teniu experiència amb Apache (programari de servidor web), PHP i MySQL/MariaDB (base de dades). Hi ha ajuda addicional disponible a Project: Support desk.

La secció d'Annexos a continuació ofereix alternatives a la instal·lació manual. També proporciona notes d'instal·lació per a configuracions específiques del sistema.

Si ja esteu executant MediaWiki, consulteu la guia d'actualització.

Comproveu els requisits d'instal·lació

Comproveu que el vostre sistema compleixi els requisits d'instal·lació.

Assegureu-vos de comprovar també les Release notes de la versió de MediaWiki que teniu previst instal·lar.

Descarregueu el programari MediaWiki

Baixeu el fitxer tar de MediaWiki des de la pàgina oficial de descàrrega.

En general, si utilitzeu un entorn de producció, voldreu executar la darrera versió estable, que és MediaWiki 1.41.0.

Extraieu el programari MediaWiki

El fitxer descarregat està en format .zip o .tar.gz. Heu de descomprimir aquest fitxer d'arxiu abans d'utilitzar-lo. Podeu descomprimir el fitxer localment (i després carregar-lo mitjançant FTP al servidor) o directament al vostre servidor.

A Windows, la descompressió es fa normalment amb programari com ara 7-Zip (gratuït), WinZip, WinRAR o IZArc (gratuït).

A Linux i Mac OS X, podeu descomprimir el fitxer amb l'ordre: tar -xzvf mediawiki-*.tar.gz

Si descomprimiu el fitxer d'arxiu mentre sou l'usuari root/admin, és possible que vulgueu canviar la propietat del fitxer després, depenent de la vostra configuració. En sistemes Linux, l'ordre faria servir chown com el següent: chown -R <new_owner_user> <mediawiki_folder> Més informació: Manual:Security#File_permissions


Carregueu els fitxers al vostre servidor web

Si encara no heu penjat els fitxers al vostre servidor web (o copiats, si el programari del vostre servidor web s'executa localment al vostre localhost), feu-ho ara.

Carregueu els fitxers al directori web del vostre servidor web, per algun dels tres sistemes:

  1. copiant directament la carpeta descomprimida o
  2. mitjançant un client FTP com FileZilla (Windows, OSX i Linux) o Cyberduck (Windows i OSX), o
  3. utilitzant programari que ja proporciona el vostre servei d'allotjament, com ara el cPanel File Manager

Si la vostra eina de càrrega té l'opció "canvia els noms dels fitxers a minúscules", heu de desactivar-la.

Si utilitzeu el servidor web Apache HTTPD, el directori correcte s'especifica al vostre fitxer httpd.conf a la directiva DocumentRoot. Per defecte, això està a /var/www/ o <apache-folder>/htdocs.

La ubicació exacta de la configuració del servidor Apache i el fitxer de directoris httpd.conf depèn del vostre sistema operatiu. A Debian i Ubuntu, el fitxer per a la configuració i els directoris del servidor Apache està a /etc/apache2/apache2.conf A Red Hat i Fedora, el fitxer està a /etc/httpd/conf/httpd.conf.

Canvieu el nom de la carpeta penjada amb el que vulgueu tenir a l'URL. Si el vostre servidor web s'executa com a http://localhost, per exemple, canviar el nom al directori /w/ significaria que accedireu al vostre wiki a http://localhost/w/index.php.

No utilitzeu /wiki/ si voleu configurar-lo com a URL curt després d'executar l'script d'instal·lació.

Configureu la base de dades

L'script d'instal·lació de MediaWiki us demanarà un nom de base de dades i un nom d'usuari de la base de dades, de manera que MediaWiki pot emmagatzemar el contingut del wiki.

Si ja teniu un servidor de bases de dades i coneixeu la contrasenya de l'usuari "root" (admin), aneu a la secció #Executeu l'script d'instal·lació de més avall.

Si no coneixeu la contrasenya de l'usuari root, per exemple, si esteu en un servidor allotjat, haureu de crear una nova base de dades abans d'executar l'script d'instal·lació de MediaWiki a la secció següent.

MariaDB/MySQL són les bases de dades recomanades. PostgreSQL i SQLite tenen un suport limitat i no s'han d'utilitzar tret que hi hagi una raó per fer-ho. Si no esteu segur de quina base de dades triar, feu servir MariaDB.

Després d'acabar la configuració de la base de dades, continueu amb #Executeu l'script d'instal·lació de més avall.

SQLite

No further setup is required for SQLite if the pdo-sqlite module for PHP is installed on the system.

On the SQLite installation page, choose a database name (which can be anything) and the SQLite database directory. For the database directory, the installer will attempt to use a subdirectory outside of the document root and create it if needed. If this directory is not safe (for example, web-readable), change it manually to avoid making it accessible to everyone on the web.

MariaDB/MySQL

Creeu la base de dades MariaDB/MySQL i l'usuari de la base de dades. Hi ha diverses maneres:

  • Utilitzeu un programari de tauler de control que ofereix el vostre servei d'allotjament (exemple: PhpMyAdmin)
  • Utilitzeu ssh per iniciar sessió al vostre amfitrió i escriviu les ordres següents en un indicador de MySQL. Consulteu la documentació corresponent del vostre proveïdor d'allotjament. Alternativament, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor d'allotjament perquè us creïn un compte.

Les ordres següents creen una base de dades anomenada my_wiki, un usuari anomenat wikiuser, i estableixen permisos per a l'usuari en aquesta base de dades.

CREATE DATABASE my_wiki;
CREATE USER 'wikiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'database_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON my_wiki.* TO 'wikiuser'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

Només si la vostra base de dades no s'executa al mateix servidor que el vostre servidor web, heu de donar el nom d'amfitrió del servidor web adequat (mediawiki.example.com en l'exemple següent):

GRANT ALL PRIVILEGES ON my_wiki.* TO 'wikiuser'@'mediawiki.example.com' IDENTIFIED BY 'database_password';
Atenció Atenció: MySQL/MariaDB registra totes les consultes en un fitxer d'historial. Inclourà la contrasenya de la base de dades per al compte d'usuari. Si això us preocupa, suprimiu i desactiveu el fitxer .mysql_history després d'executar aquestes consultes seguint la documentació de MySQL.

PostgreSQL

If you are using PostgreSQL, you will need to either have a database and user created for you, or supply the name of a PostgreSQL user with "superuser" privileges to the configuration form. Often, this is the database user named postgres.

The following commands on a Linux command-line, as the postgres user, create a database user named wikiuser, and a database named my_wiki owned by the user named wikiuser.

 createuser -S -D -R -P -E wikiuser (then enter the database password)
 createdb -O wikiuser my_wiki

or as superuser (default postgres) execute the following commands at the database prompt:

CREATE USER wikiuser WITH NOCREATEDB NOCREATEROLE NOSUPERUSER ENCRYPTED PASSWORD 'database_password';
CREATE DATABASE my_wiki WITH OWNER wikiuser;

Executeu l'script d'instal·lació

A continuació, completeu la instal·lació de MediaWiki anant a l'URL de la vostra instal·lació de MediaWiki al vostre navegador web: Seguiu les instruccions a Manual:Config script .

Més informació

Manteniu-la al dia!

Un cop instal·lat, assegureu-vos de mantenir-vos al dia de les versions i manteniu el vostre servidor segur!

Subscriviu-vos al llistat de correu de comunicats de versions de MediaWiki.

Apèndixs

Alternatives a la instal·lació manual

La instal·lació manual és sovint el mètode preferit perquè ofereix a l'usuari més control i informació sobre com s'instal·la la seva wiki, facilitant la resolució de problemes i el manteniment. Tots els processos, paquets i serveis automatitzats tenen la seva pròpia idiosincràsia.

En lloc d'instal·lar manualment MediaWiki, les opcions alternatives podrien ser més fàcils:

Hosting services which provide automatical installation of applications such as MediaWiki may offer outdated versions or have other issues. If you encounter problems, it does not mean that you cannot install MediaWiki. It means that you should install MediaWiki manually.

System-specific instructions

The pages listed on Manual:OS specific help give more detailed installation instructions aimed at specific systems.

However, by and large these per-system docs are less maintained and might not always be up to date. First consult Instal·lació de MediaWiki (this page) before looking at per-system installation documentation.

Running multiple wikis

Importing an existing wiki database

See also