Jump to content

Manual:Installation requirements/ca

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:Installation requirements and the translation is 38% complete.


A més a més del programari de MediaWiki en si, necessiteu:

A més a més, existeixen diverses dependències opcionals que són necessàries si voleu utilitzar funcionalitats avançades (veure dessota).

Si el vostre lloc web és hostatjat (és a dir si no teniu control directe sobre ell), llavors contacteu amb els administradors o l'empresa d'allotjament per saber si aquests paquets de programari hi són instal·lats i disponibles.

To run MediaWiki maintenance scripts, you will need command line access.

One-download installation

If you are using Linux, it's best to install the Apache web server, PHP, and the MariaDB database server using your package manager. On Debian and Ubuntu, do the following:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server php php-intl php-mbstring php-xml php-apcu php-curl php-mysql
Software bundles

On other operating systems, use a software bundle like XAMPP from https://www.apachefriends.org to install and configure all of the important packages – Apache web server, PHP, and MariaDB – with only one download. It is available for Linux, Windows, Mac and Solaris. As of gener 2021, the latest version of XAMPP includes PHP 8.0 (MediaWiki requires at least 7.4.3).

Alternatively, if you run Mac OS, you can use MAMP, which is the equivalent to XAMPP. MAMP includes the ability to run the Apache web server and a MySQL database. It is available for both Windows and Mac, but is generally used on Mac instead of Windows.

Web server

In order to serve wiki pages to browsers, MediaWiki requires some web server software. Often you will not have a choice of which software to use – it will be the one provided by your hosting provider.

MediaWiki is broadly compatible with all major web servers that can invoke a compatible version of PHP. La majoria de les instal·lacions utilitzen el servidor web Apache HTTPD. Nginx (configuration example) is a good choice as well.

PHP

PHP és el llenguatge de programació amb el qual s'ha escrit MediaWiki i és requerit per fer funcionar el programari.

 • Per a la darrera versió estable de MediaWiki, cal almenys PHP 7.4.3. See the page on Compatibility for further information.
MediaWiki is not compatible with PHP 7.4.0 - 7.4.2 due to an upstream bug. Use PHP 7.4.3+ instead. See task T246594 for more information.
If using PHP 8, it is recommended to use MediaWiki 1.38.4 or higher. PHP 8 is not in use by Wikimedia wikis, and thus gets less testing, but other groups do use MediaWiki with PHP 8 without issue. If you encounter any bugs when using MediaWiki with PHP 8, please report them. See task T248925 for more information.
 • Les següents extensions són necessàries:
  • dom - required since MW 1.34
  • intl - required since MW 1.36
  • mbstring - required since MW 1.27
  • xml - required since MW 1.27
  • xmlreader - required since MW 1.36
 • The following extensions are recommended in addition to the required ones:
 • MediaWiki només requereix les extensions PHP que estan habilitades per defecte en PHP. If your hosting provider provides a basic LAMP environment without these, you may need to install or enable these manually.
  • In Debian/Ubuntu, the following command installs all recommended PHP extensions listed above:
   sudo apt-get install php php-intl php-mbstring php-xml php-apcu php-curl
 • At hosting providers with a control panel such as cPanel, you can often use "Select PHP Version" (PHP Selector) to enable these extensions. (For example, after seeing "You are missing a required extension to PHP that MediaWiki requires to run. Please install: intl")
 • On most Debian/Ubuntu-based distros the php-mysql package is required if you want MediaWiki to use MySQL.
 • Some features of MediaWiki may require PHP functions that execute external processes, like image thumbnailing, that some cheap hosts usually disable.

Please take this into consideration if you plan to install MediaWiki on a shared host.

 • MediaWiki extensions may require additional PHP features, e.g. VisualEditor requires libcurl support (php-curl on Debian/Ubuntu-based distros).

Si necessiteu compilar PHP des del codi font, vegeu PHP configuration per a les opcions de compilació que pertoquen a MediaWiki.

Servidor de base de dades

MediaWiki emmagatzema tots els texts i les dades (articles, detalls sobre els usuaris, sistema de missatges, etc.) en una base de dades que pot ser capaç de compartir-los amb altres aplicacions web (phpBB, etc.). Necessitareu un dels servidors de base de dades següents per executar la darrera versió de MediaWiki:

Using MariaDB or MySQL is recommended as Wikimedia uses MariaDB. Any other database servers are less tested and you may likely run into some bugs.

MediaWiki no longer supports using Oracle or Microsoft SQL Server as of version 1.34 .

Alguns usuaris troben útil instal·lar programari de plafó de control addicional com phpMyAdmin (MySQL/MariaDB) o phpPgAdmin (PostgreSQL) per ajudar a administrar el servidor de la base de dades. Some hosting services also provide such software.

Requisits de maquinari

Els requisits mínims recomanats són disposar de 256 MB de RAM per a un servidor web sobre una sola màquina amb una memòria de 40 MB, però per a un lloc web molt utilitzat o un lloc on les importacions d'imatges són permeses no n'hi haurà suficient. Alguns usuaris han notificat que han aconseguit executar MediaWiki sobre un ordinador amb només 48 MB de RAM.

Dependències opcionals

 • GNU diff3 can be used to automatically resolve conflicts.

See also

 • Compatibility , for information about how MediaWiki's installation requirements are likely to change in the future