Jump to content

Příručka:FAQ

shortcut: FAQ
From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:FAQ and the translation is 99% complete.
Outdated translations are marked like this.


Rychlá pomoc
Úplný seznam míst podpory viz Komunikace .
Často kladené otázky (FAQ) o používání MediaWiki. Pokud vaše otázka není zodpovězena zde ani v technické dokumentaci MediaWiki nebo uživatelské dokumentaci MediaWiki, zeptejte se prosím na místě podpory.

Základy

Jaké jsou rozdíly mezi termíny MediaWiki, Wikimedia, Wikipedia a wiki?

Toto je častá otázka. Pro hlubší výklad se, prosím, podívejte na Čím se liší Wikipedie, Wikimedie, MediaWiki a wiki .

Chci použít MediaWiki pro (něco). Mohu?

MediaWiki je svobodný software: To znamená, že ji můžete použít libovolným způsobem bez jakýchkoliv právních překážek. Kromě toho se podmínky licencování vztahují pouze na samotný software. Takže i když mnoho provozovatelů obsah svých wikin poskytuje pod nějakou právně závaznou licencí, vy nejste nijak povinni obsah vlastní wiki licencovat také. Je jasné, že jako projekt založený za účelem podpory takových webů, jako je Wikipedia, doporučujeme texty, které napíšete uvolnit pod svobodnou licencí, ale stručně řečeno, nic vás k tomu nezavazuje.

Pokud si přejete nějakým způsobem změnit či upravit samotný software, můžete, ale existují v tomto směru určitá omezení, takže byste se měli podívat na úplný text GNU GPL verze 2, kde najdete víc podrobností. Vzhledem k tomu, že je MediaWiki poskytována bezplatně, nedáváme žádnou záruku, kterou by bylo možné uplatnit v souladu s příslušnými zákony.

Jak vytvořím wiki?

Vytvoření wiki znamená instalaci MediaWiki na server a přístup k jeho správě. Existují různé možnosti v závislosti na úrovni vašich znalostí:

 • Chcete-li vytvořit wiki na svém vlastním serveru, postupujte podle Průvodce instalací.
 • Někteří hostitelé nabízejí instalaci jedním kliknutím nebo umožňují vytvoření wiki na vyžádání. Viz Hostingové služby pro různé možnosti.

Tato stránka (MediaWiki.org) nebo Wikimedia Foundation nedovolují jednotlivcům vytvářet wikiny.

Instalace a nastavení

Kde si můžu stáhnout MediaWiki?

Stažení posledního stabilního vydání MediaWiki. Soubory jsou zabaleny v komprimovaném souboru .tar.gz. MediaWiki můžete získat také přímo z repozitáře Gitu.

Jak MediaWiki nainstalovat?

Instalace MediaWiki zabere kolem 10 až 30 minut, což zahrnuje natažení/zkopírování souborů a spuštění instalačního skriptu pro konfiguraci softwaru. Podívejte se na Příručka:Instalační příručka , kde najdete jaké jsou minimální systémové požadavky.

Dá se nainstalovat MediaWiki pomocí instalačního balíčku?

Řada linuxových distribucí nabízí MediaWiki jako instalační balíček. Pokud toho chcete využít, tak vám vývojářský tým MediaWiki doporučuje, aby jste se v takovém případě obraceli o pomoc s instalací, konfigurací a používáním přímo na správce uvedeného distribučního balíčku. Komunity a společnosti, které takové balíčky dodávají by vám měly poskytnout instrukce nezbytné pro instalaci a provoz.

Vezměte ale na vědomí, že v balíčcích, které nabízejí tyto distribuce mohou být starší verze softwaru. Věnujte velkou pozornost informacím ohledně kompatibility a podporovaných rozšířeních.

Viz též: Softwarové balíčky

Mohu na jeden server nainstalovat více než jednu instalaci MediaWiki?

Na jeden server je možné nainstalovat více než jednu wiki za předpokladu, že:

 • Jste nainstalovali více instancí MediaWiki (například softwarový balíček (softwarové balíčky #MediaWiki předem integrované s balíčky AMP) jako je Bitnami MediaWiki Stack) do různých adresářů – pro každou wiki zvlášť.

nebo

 • Každá wiki bude mít vlastní databázi

nebo

 • Pokud použijete pro každou wiki databázi s jiným databázovým prefixem (u databáze Postgres můžete dosáhnout podobného efektu použitím odlišných schémat a uživatelů). If you want to use the same LocalSettings.php file for both, you must ensure $wgServer is dynamically set to the correct value.

Pro podrobnější informace se podívejte na $wgDBname a případně na $wgDBprefix .

Pro informace jak nastavit celou wiki rodinu, se podívejte na Příručka:Rodina wiki .

Jak lze nainstalovat existující wiki, jako je Wikipedia nebo Wiktionary?

Hlavní (ale ne nutně nejjednodušší) metoda je importování. Viz níže Wiki import.

(Metody jiné než MediaWiki, jako jsou Xowa a Kiwix, lze nalézt na Wikipedia:Stažení databáze).

Vyžaduje MediaWiki přístup k příkazové řádce?

Pro instalaci MediaWiki není přístup na příkazovou řádku (přes SSH) nezbytně nutný, ale je "vřele doporučený". Bez přístupu na příkazovou řádku, může pro vás být velmi obtížné udělat zálohu vaší wiki nebo ji aktualizovat na novou verzi. Bez přístupu k příkazové řádce není možné realizovat některé úkoly spojené s údržbou. Mnoho hlavních rozšíření pracuje nejlépe s přístupem přes příkazový řádek.

Jak si mohu nainstalovat rozšíření?

Podívejte se na Příručka:Rozšíření , kde je popsáno jak nainstalovat a zapsat rozšíření. Stávající dostupná rozšíření jsou uvedena v Kategorie:Rozšíření .

Mohu si přidat vlastní jmenný prostor?

Viz Založení vlastního jmenného prostoru

Jak povolím nahrávání souborů na server?

Nahrávání souborů je často používanou funkcí MediaWiki, ale ve výchozím nastavení je ve všech aktuálních verzích zakázáno. Chcete-li jej povolit, nejprve vytvořte adresář pro nahrávání (výchozí images), aby do něj mohl webový server zapisovat (chmod -R 777 ./images nebo umožněte uživateli Apache do něj zapisovat atd.). Potom v LocalSettings.php nastavte $wgEnableUploads na true. Pokud se při pokusu o nahrání zobrazí chyba "Nepodařilo se mkdir" ("failed to mkdir"), pravděpodobně to znamená, že došlo k problému s vašimi oprávněními.

Viz též: Příručka:Konfigurace nahrávání souborů

Jak povolím nahrávání souborů, které jsou v jiném formátu?

MediaWiki vyžaduje, aby povolené formáty pro odesílání souborů byly určeny pomocí konfigurační směrnice $wgFileExtensions . Tato směrnice je obvykle umístěna v LocalSettings.php v kořenovém adresáři vaší instalace MediaWiki.

Chcete-li například rozšířit nahrávání na soubory PDF, přidejte do LocalSettings.php následující text:

$wgFileExtensions[] = 'pdf';

Chcete-li rozšířit nahrávání na více než jeden typ souboru, použijte následující syntaxi

$wgFileExtensions = array_merge( $wgFileExtensions, [ 'pdf', 'txt', 'mp3' ] );
Viz též: Příručka:Konfigurace nahrávání souborů

Jak povolím zobrazování matematických vzorců na stránce?

MediaWiki umožňuje pracovat s vloženými matematickými vzorci. Kompletní pokyny k nastavení najdete na Rozšíření:Math .

Jakým způsobem mohu nastavit časovou zónu pro svou MediaWiki?

Podívejte se na Manual:Timezone

Jak odstranit nakešované stránky?

Chcete-li vyčistit stránku v mezipaměti, například při provádění změn na navigační liště, přidejte na konec dynamické adresy URL &action=purge.

Například https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Main_Page&action=purge

Nebo ?action=purge na konec krátké adresy URL stránky:

Například https://www.mediawiki.org/wiki/Main_Page?action=purge

Viz též: Příručka:Pročištění databáze , Příručka:Parametry pro soubor index.php

Jakým způsobem se dá kešování kompletně vypnout?

Přidejte do souboru LocalSettings.php následující řádky:

$wgParserCacheType = CACHE_NONE; $wgCachePages = false;

"Soubor je poškozen nebo má neplatnou příponu"

Někteří uživatelé hlásili, že po přidání formátu souboru do seznamu povolených přípon došlo k chybě. Text chyby je podobný následujícímu:

The file is corrupt or has an incorrect extension. Please check the file and upload again.

(Soubor je poškozen nebo má nesprávnou příponu. Zkontrolujte soubor a znovu nahrajte.)

Jako možné řešení nastavte hodnotu $wgMimeDetectorCommand . Pod Unixem nebo Linuxem by to tak bylo

$wgMimeDetectorCommand = "file --brief --mime";
Viz též: Příručka:Detekce typu MIME

Počáteční uživatel nebyl vytvořen instalačním programem nebo není administrátorem

Někdy se instalačnímu programu nepodaří vytvořit výchozího uživatele nebo z nějakého důvodu dojde ke ztrátě tabulky uživatelů. Existuje několik řešení:

maintenance/createAndPromote.php

 • Spusťte maintenance/createAndPromote.php --username <nové jméno uživatele> --password <heslo pro tohoto uživatele> ze shellu. Připojte --bureaucrat k příkazovému řádku, pokud chcete, aby se tento uživatel kromě administrátora stal byrokratem.

Tím vytvoříte nového uživatele a povýšíte jej na administrátora. Chcete-li získat nápovědu, spusťte skript s parametrem --help.

Změna databáze

 • Zaregistrujte nový účet běžným způsobem (Special:UserLogin).
 • Zkontrolujte ID uživatele přes API.
 • Spusťte následující příkaz SQL pro databázi:
  • INSERT INTO user_groups ( ug_user, ug_group ) VALUES ( <id>, 'bureaucrat' ), ( <id>, 'sysop' );
<id> výše by mělo být nahrazeno příslušným ID uživatele, které můžete vidět na stránce předvoleb uživatele.
Poznámka: Pokud je $wgDBprefix definován v LocalSettings.php, připojte jeho hodnotu k názvu tabulky. Pokud například $wgDBprefix je "XYZ", použije se název tabulky XYZuser_groups

Dočasně umožněte každému, aby udělil práva na propagaci původního uživatele

Varování Varování: Pokud používáte tuto metodu, neměli byste nechat neznámé uživatele přistupovat k vaší wiki. Tato metoda může během provádění postupu dočasně ponechat vaši wiki zranitelnou vůči napadení.

Tato metoda v podstatě umožňuje všem uživatelům dočasně upravovat uživatelská oprávnění za účelem propagace jednoho uživatele

 • Zaregistrujte nový účet běžným způsobem (Special:UserLogin). Přihlaste se pomocí tohoto účtu.
 • Přidejte následující řádek na konec LocalSettings.php
  • $wgGroupPermissions['user']['userrights'] = true;
 • Přejděte na special:userrights a přidejte uživatele, kterého jste právě vytvořili, do skupin Administrator a Bureaucrat.
 • Odstraňte řádek $wgGroupPermissions['user']['userrights'] = true; z LocalSettings.php. Tento krok je velmi důležitý! Dokud jej neodstraníte, může kdokoli měnit oprávnění! Což je špatné.

Jak mohu obnovit heslo uživatele MediaWiki?

Podívejte se na Manual:Resetting passwords

Jak mohu vytvořit interwiki odkazy na své wiki?

Podívejte se na Příručka:Interwiki

Jak zkrátím základní adresy URLʔ

(tj. /wiki/Article_Name v porovnání s /w/index.php?title=Article_Name)

Podívejte se na Manual:Short URL

Jak mohu uspořádat stránky do podadresářů jako /wiki/subdir/PageName?

Podívejte se na Příručka:$wgNamespacesWithSubpages a Nápověda:Podstránky

Je stahování a používání veškerých médií MediaWiki.org zdarma?

Ano, je zdarma ve smyslu svobodného software (free software). Problémy s licencemi týkající se psaného obsahu na tomto webu najdete na Project:Autorská práva .

Jak mohu spravovat uživatelská práva?

Obecné informace najdete na stránce Příručka:Uživatelská práva . Metody a strategie pro omezení přístupu viz Příručka:Zabránění přístupu .

Jak mohu zabránit anonymním uživatelům v úpravách jakékoli stránky?

Doporučená metoda je změnit hodnoty možností konfigurace $wgGroupPermissions . Upravte LocalSettings.php a přidejte řádek:

$wgGroupPermissions['*']['edit'] = false;

Pokud používáte Rozšíření:AbuseFilter , může kterýkoli administrátor podle potřeby dočasně zakázat úpravy IP.

Viz též: Zamezení přístupu , Příručka:Uživatelská práva

Jak mohu zabránit anonymním uživatelům v čtení jakékoli stránky?

 • Přidejte na konec LocalSettings.php toto:
$wgGroupPermissions['*']['read'] = false;

Viz též Příručka:$wgWhitelistRead . Další informace viz Příručka:Zabránění přístupu#Omezení prohlížení všech stránek.

Jak mohu omezit vytvoření účtu?

 • Přidejte na konec LocalSettings.php toto:
$wgGroupPermissions['*']['createaccount'] = false;

Další informace viz Příručka:Zabránění přístupu#Omezení vytváření účtu.

Jak musím při registraci uvést e-mailovou adresu?

Viz Příručka:$wgEmailConfirmToEdit

Jak uvedu MediaWiki do režimu jen pro čtení?

Verze MediaWiki:
1.5
Viz Příručka:$wgReadOnly

Jak mohu změnit výchozí uživatelské předvolby?

Verze MediaWiki:
1.4

Výchozí uživatelské předvolby MediaWiki jsou v MainConfigSchema.php Tento soubor neupravujte, použijte jej pouze pro informaci.

Řekněme, že chcete ve výchozím nastavení skrýt menší úpravy v posledních změnách. DefaultSettings.php říká:

public const DefaultUserOptions = [
    ...
	'hideminor' => 0,
    ...
]

Chcete-li volbu změnit, vložte do LocalSettings.php:

$wgDefaultUserOptions["hideminor"] = 1;

Chcete-li změnit výchozí jmenné prostory, které se mají prohledávat, v jakékoli verzi MediaWiki nastavte $wgNamespacesToBeSearchedDefault v LocalSettings.php na pole mapující indexy jmenného prostoru na booleovské hodnoty. Chcete-li například prohledat hlavní jmenný prostor a jmenný prostor kategorií, použijte:

$wgNamespacesToBeSearchedDefault = [
  NS_MAIN => true,
  NS_CATEGORY => true,
];

V některých případech můžete po změně výchozího uživatelského nastavení také změnit uživatelské preference všech existujících uživatelských účtů.

Pokud ano, použijte skript userOptions.php v adresáři maintenance. Pro první spuštění použijte volbu --dry, posuďte dopad a odejděte odtud (--dry nezapisuje do databáze).

php userOptions.php --dry --nowarn hideminor --old 0 --new 1

Před provedením těchto změn vždy také zálohujte databázi (nemusíte, pokud právě používáte --dry).

Viz též: Příručka:$wgDefaultUserOptions

Jak mohu zrychlit MediaWiki?

Vizː Manual:Performance tuning

Jak mohu povolit rozevírací seznam návrhů vyhledávání?

Viz Manual:Enabling autocomplete in search box

Jak jdou dohromady MediaWiki a GDPR?

Viz GDPR (General Data Protection Regulation) and MediaWiki software

Aktualizace

Viz Příručka:Aktualizace

Přesouvání̬

Je možné přesunout mou wiki na jiný počítač?

Ano. Mělo by to jít bez problémů. V podstatě zálohujete svou starou instalaci a poté ji "obnovujete" na novém počítači. Nakonec budete muset provést další úpravy, abyste aktualizovali konfiguraci wiki tak, aby vše směřovalo na nové umístění.

Jak mohu přesunout svou wiki na jiný server?

Postupujte podle pokynů na Manual:Moving a wiki .

Změna rozhraní

Jak změním logo?

Logo, které se objeví v levém horním rohu každé stránky, je určeno konfiguračním řádkem $wgLogo v LocalSettings.php souboru.

Logo lze změnit dvěma způsoby:

 1. Nahrajete obrázek na svou wiki pomocí běžného rozhraní pro nahrávání souborů. Toto umožňuje snadné nahrazení loga. Takže pokud používáte tuto metodu, můžete chtít tuto stránku zabezpečit.
  Pak přidejte řádek $wgLogo do LocalSettings.php, například:
  $wgLogo = "{$wgUploadPath}/6/62/mylogo.png";
  
 2. Nahrajete obrázek na svůj server jiným způsobem (například FTP).
  Přidejte řádek $wgLogo do LocalSettings.php, například:
  $wgLogo = "{$wgScriptPath}/mylogo.jpg";
  
  (V tomto příkladu je obrázek ve stejné složce jako soubor LocalSettings.php.)

Pokud chcete logo změnit pouze na konkrétních stránkách, přepište vlastnost #p-logo css's na pozadí nebo použijte rozšíření třetí strany, například Extension:LogoFunctions .

Pozor! Pozor: Nepřepisujte jednoduše výchozí logo nainstalované s MediaWiki (/resources/assets/wiki.png); tento soubor bude při aktualizaci přepsán.
Vhodná velikost čtvercového loga je 135x135 pixelů nebo 150x150 pixelů. Logo nemusí být čtvercové, zejména pokud obsahuje text pod obrázkem. Maximální velikost loga ve Vektoru je ~160x160px, zatímco v MonoBooku je ~155x155px. Příliš velké logo bude oříznuto.

Jak upravím CSS wiki?

Neměli byste přímo upravovat CSS soubory (např. common.css), protože to ztěžuje aktualizace, pokud potřebujete použít přizpůsobení pokaždé, když aktualizujete software. Místo toho musíte upravit wiki stránku s názvem MediaWiki:Common.css. Pokud chcete použít změny CSS pro všechna zobrazení. Nebo upravte wiki stránku s názvem MediaWiki:Vector.css, pokud chcete použít přizpůsobení pouze pro Vektor skin.

Obsah stránek MediaWiki:Common.css a MediaWiki:Vector.css vždy přepíše výchozí styly CSS uvedené v souborech pro zobrazení.

Jak mohu skrýt levý svislý navigační panel nástrojů?

Jinými slovy, jak způsobíte, že obsah hlavního div (blokový prvek v HTML) zabírá 100% displeje, skrývá logo, sadu nástrojů, navigaci a vyhledávač?

Chcete-li trvalou upravu, zkopírujte a vložte na stránku MediaWiki:Common.css následující:

#column-content { margin: 0 0 .6em 0; }
#content { margin: 2.8em 0 0 0; }
#p-logo, .generated-sidebar, #p-lang, #p-tb, #p-search { display:none; }
#p-cactions { left: .1em; }

Chcete-li místo toho skrýt panel nástrojů, pokud uživatel stiskne klávesu F11, zadejte toto do MediaWiki:Common.js vaší wiki:

document.onkeydown = function( e ) {
	if( e == null ) e = event
	if( testKey( e, 122 ) ) { //F11
		appendCSS('#column-content {margin: 0 0 .6em 0;} #content {margin: 2.8em 0 0 0;} #p-logo, .generated-sidebar, #p-lang, #p-tb, #p-search {display:none;} #p-cactions {left: .1em;} #footer {display:none;}');
		return false;
	}
}

function testKey( e, intKeyCode ) {
	if( window.createPopup )
		return e.keyCode == intKeyCode
	else
		return e.which == intKeyCode
}

Jak lze skrýt kategorie v dolní části každé stránky?

Zobrazení kategorií na každé stránce můžete skrýt úpravou MediaWiki:Common.css přidáním:

.catlinks { display: none; }

Jak si mohu přizpůsobit URL odkazu na logo webu v levém horním rohu všech stránek, které se aktivují po kliknutí na logo webu?

Ve výchozím nastavení se kliknutím na logo webu dostanete na hlavní stránku webu. Pokud chcete změnit, která interní stránka webu je "hlavní" stránkou, upravte MediaWiki:Mainpage.

Chcete-li, aby odkaz loga webu odkazoval externě na jakoukoli jinou libovolnou adresu URL, můžete použít kód jQuery do MediaWiki:Common.js:

$("a.mw-wiki-logo").attr("href", "http://www.example.com");
$("a.mw-wiki-logo").attr("title", "Přejděte na webovou stránku example.com");


Jak mohu změnit ikonu v adresním řádku prohlížeče (favicon)?

 • Jednoduše nahrajte soubor favicon.ico do kořenového adresáře vaší domény nebo subdomény. Ujistěte se, že název souboru je malými písmeny a jeho název je favicon.ico
 • Případně upravte nastavení $wgFavicon v LocalSettings.php a přidejte $wgFavicon = "$wgScriptPath/path/to/your/favicon.ico";

Další podrobnosti na Příručka:$wgFavicon .

Tip: Obrázek favicon by měl být buď 16 x 16 pixelů nebo 32 x 32 pixelů.

Přepsání pravidla

Pokud pomocí pravidla přepisování v .htaccess odeberete "index.php" z URL, budete muset také přidat výjimku pro soubory .ico. Jednoduše přidejte do svého .htaccess následující pravidlo:

RewriteRule .*\.ico$ - [L]

Toto pravidlo se musí objevit před pravidlem index.php.

Rozlišování malých a velkých písmen

Při nahrávání souboru favicon se ujistěte, že je název souboru malými písmeny. (To znamená "favicon.ico", nikoli "Favicon.ico".) Mnoho serverů (např. servery v operačních systémech typu UNIX) nebude moci soubor najít, pokud jeho název není malými písmeny.

Jak si přizpůsobím navigační lištu?

Obsah navigačního pruhu, který se zobrazuje vlevo na každé stránce pomocí zobrazení Vector nebo Monobook, je určován stránkou MediaWiki:Sidebar na vaší wiki. Informace o jejich úpravě naleznete v Příručka:Rozhraní/Postranní menu .

Jak vložím textovou zprávu (sitenotice) na každou stránku?

Na stránku MediaWiki:Sitenotice vložte text. Zobrazí se v horní části každé stránky článku.

Do MediaWiki:Anonnotice můžete také přidat text a vytvořit zprávu, která se zobrazí pouze pro odhlášené uživatele. Často je vhodné převést oznámení o místě na oznámení anon, abyste se ujistili, že odhlášení uživatelé stále dostávají informace o oznámení na webu.

Jak změním, která stránka je hlavní?

Ve výchozím nastavení MediaWiki hledá stránku s názvem Main Page (hlavní stránka). Ta slouží jako výchozí stránka. To lze změnit změnou obsahu MediaWiki:Mainpage a odkazovat na jiný název stránky. Pokud se tím nezmění odkaz 'Hlavní stránka' (Main Page) zobrazovaný na postranním panelu v době instalace, upravte MediaWiki:Sidebar .

Jak změním název hlavní stránky?

Jednoduše klikněte na kartu "Move" (Přesunout) a přesuňte stránku na požadovaný název stránky.

Obvykle také chcete změnit, která stránka je nakonfigurována jako "hlavní stránka" (main page).

Jak mohu skrýt název hlavní stránky?

MediaWiki 1.38+

Zobrazený titulek hlavní stránky lze změnit pomocí zpráv MediaWiki MediaWiki:mainpage-title a MediaWiki:mainpage-title-loggedin (pro odhlášené a přihlášené uživatele). Titulek hlavní stránky lze skrýt nastavením obou zpráv na prázdné (nebo pouze jedné z nich, pokud se má titulek stále zobrazovat odhlášeným nebo přihlášeným uživatelům).

MediaWiki 1.37 a nižší

MediaWiki nemá vestavěnou možnost skrýt název hlavní stránky (viz úkol T8129), ale můžete skrýt titul pomocí CSS. Případně můžete použít rozšíření NoTitle .

Přidejte následující MediaWiki:Common.css do vaší wiki:

body.page-Main_Page.action-view h1.firstHeading, body.page-Main_Page.action-submit h1.firstHeading { display: none; }

Pokud vaše hlavní stránka používá lokalizovaný název nebo jste přejmenovali hlavní stránku, musíte změnit část page-Main_Page. Správný parametr najdete tak, že zobrazíte zdrojový kód HTML hlavní stránky a vyhledáte značku body.

Pokud je například vaším jazykem jazyk Lojban, vypadá značka těla takto:

<body class="mediawiki ltr sitedir-ltr ns-4 ns-subject page-uikipedi_as_ralju skin-vector action-view">

Proto byste měli místo toho vložit tento řádek do MediaWiki:Common.css:

body.page-uikipedi_as_ralju.action-view h1.firstHeading, body.page-uikipedi_as_ralju.action-submit h1.firstHeading { display: none; }

Pokud byste chtěli skrýt název "Main Page" (hlavní stránka) v konkrétním jmenném prostoru, jako je "Help:Main_Page" (Nápověda:Main_Page), přidejte do své MediaWiki:Common.css následující položky:

body.page-Help_Main_Page.action-view h1.firstHeading, body.page-Help_Main_Page.action-submit h1.firstHeading { display: none; }

Note the difference: body.page-Help_Main_Page in comparison to body.page-Help:Main_Page. The latter will not work.

Pokud to nefunguje, možná používáte zobrazení, které toto nepodporuje nebo jste přesunuli svou hlavní stránku bez aktualizace MediaWiki:Mainpage nebo máte opravdu starou verzi MediaWiki.

Pokud zobrazení používá pro nadpis jiný prvek než h1 s třídou firstHeading, budete muset najít vhodný selektor CSS, který se použije pro toto zobrazení.

Jak mohu skrýt obsah?

Jakmile jsou v článku čtyři nebo více nadpisů, automaticky se zobrazí obsah (TOC). Existuje několik způsobů, jak jej skrýt.

Pro jednu stránku
Umístěte kouzelné slovo __NOTOC__ do wikitextu na stránkách.
Pro všechny stránky
Nainstalujte Extension:NoTOC
nebo
Přidejte následující pravidlo do MediaWiki:Common.css:
.toc, #toc { display: none; }
Pro uživatele
Uživatelé mohou do svého common.css přidat stejné pravidlo CSS osobní stylový list.

Jak mohu změnit text rozhraní?

Text rozhraní lze změnit pomocí jmenného prostoru MediaWiki. Pro každou odchylku od výchozího jazyka webu je k dispozici stránka MediaWiki:Englishmessagename a pro každou odchylku od výchozího v každém jiném jazyce stránka MediaWiki:Englishmessagename/languagecode. (Od vydání 1.9 neexistují žádné stránky pro zprávy stejné jako u výchozí). Při vytváření stránky se editační pole automaticky vyplní výchozím nastavením. Při vytváření stránky pro přepsání výchozího nastavení je užitečné nejprve uložit výchozí verzi a povolit v ní rozdíly. Viz též Nápověda:Systémové zprávy .

 • Seznam systémových zpráv viz Special:Allmessages
 • Chcete-li vypnout jmenný prostor MediaWiki, přečtěte si nastavení konfigurace $wgUseDatabaseMessages
 • Chcete-li odstranit odkazy Zásady ochrany osobních údajů (Privacy policy) nebo Zřeknutí se odpovědnosti (Disclaimers) v dolní části každé stránky, nastavte obsah stránek MediaWiki:Privacy nebo MediaWiki:Disclaimers k jednotlivému spojovníku (-).

Jak upravím chybové zprávy?

Special:Allmessages obsahuje úplný seznam zpráv (chybových nebo jiných), které lze upravit.

Můžete také přidat ?uselang=qqx nebo &uselang=qqx k URL, které zobrazí názvy každé zprávy v rozhraní.

Jak mohu změnit jazyk rozhraní?

Chcete-li změnit výchozí jazyk rozhraní, změňte například hodnotu $wgLanguageCode v LocalSettings.php

$wgLanguageCode = "fr";

Možná budete muset, abyste mohli vidět změny, také obejít mezipaměť prohlížeče.

Nový výchozí jazyk rozhraní bude použit pro všechny uživatele, kteří si jej doposud nepřizpůsobili.

Pokud chcete uživatelům poskytnout možnost vytvářet a vybírat stránky a prvky rozhraní v jiných jazycích, než je výchozí na některé z wiki, potřebujete rozšíření Translate , díky čemuž bude vaše wiki vícejazyčná.

Pokud chcete změnit nastavení jazyka pro všechny stávající uživatele, použijte userOptions.php skript údržby. Například pokud chcete, aby všichni uživatelé s anglickou sadou místo angličtiny používali francouzštinu, spusťte:

php userOptions.php language --old en --new fr

Jak odstraním karty článku/editace atd.?

Pro trochu více znalostí viz: User:Subfader/Hide_page_tabs

Upravte MediaWiki:Common.css na vaší wiki a přidejte následující:

li#ca-edit { display: none; }

Podívejte se na zdroj stránky pro různé #ca-* idy použité na obsahových kartách.

Toto bude fungovat pouze pro Monobook a odvozená zobrazení, jako je Modern a Vektor (výchozí zobrazení). Ve skutečnosti to nezabrání uživatelům v úpravách. K tomu se podívejte na stránku Příručka:Uživatelská práva .

Jak přidám nebo odeberu karty v rámci své wiki?

Podívejte se na Manual:User group CSS and JavaScript nebo napište vlastní rozšíření (viz: Manual:Hooks/SkinTemplateNavigation ):

Chcete-li například odstranit kartu komunikace a poté přidat kartu, která vždy přejde na hlavní stránku, do které byste tento kód uložili extensions/AR-Tabs.php:

Verze MediaWiki:
1.21
<?php
if( !defined( 'MEDIAWIKI' ) ){
	die( "This is not a valid access point.\n" );
}

$wgHooks['SkinTemplateNavigation'][] = 'replaceTabs';
function replaceTabs( &$skin, &$links) { 
	// Remove the talk action
	unset( $links['namespaces']['talk'] );
	$maintitle = Title::newFromText( wfMessage( 'mainpage' )->inContentLanguage()->text() );
	// Add an additional link
	$links['namespaces']['main'] = array(
		'class' => false, // false or 'selected', defines whether the tab should be highlighted
		'text' => wfMessage( 'sitetitle' )->text(), // what the tab says
		'href' => $maintitle->getFullURL(), // where it links to
		'context' => 'main',
	);
	return true;
}

a poté přidat

require_once("extensions/AR-Tabs.php");

na konec LocalSettings.php

Jak odstraním kartu pouze na jedné stránce?

Verze MediaWiki:
1.9

Chcete-li například přesunout kartu stránky Discussion (diskuse) z hlavní stránky na stránku MediaWiki:Common.css přidejte:

body.page-Main_Page li#ca-talk { display: none !important; }

Chcete-li upravit MediaWiki:Common.css, musíte být Interface administrator .

Viz též: Manual:Hide page tabs

Jak odstraním kartu na všech stránkách

Verze MediaWiki:
1.9

Chcete-li například odebrat kartu stránky Discussion (diskuse) na všech wikinách, na stránce MediaWiki:Common.css přidejte:

#ca-talk { display:none!important; }

Další karty, které je třeba odstranit, jsou #ca-history, #ca-viewsource, #ca-view (Read tab), #ca-nstab-main (záložka Stránka).

Další položky rozevírací nabídky, které můžete odstranit, jsou #ca-watch, #ca-move, #ca-delete.

Chcete-li upravit MediaWiki:Common.css, musíte být Interface administrator .

<span id="How_do_I_remove_the_"Talk_for_this_IP"_link_at_the_top_right_(e.g._when_$wgDisableAnonTalk _is_true)?">

Jak odstraním odkaz "Talk for this IP" v pravém horním rohu (např. když je $wgDisableAnonTalk pravdivá)?

Jednou z možností je skrýt odkaz pomocí následujícího CSS na wiki stránce MediaWiki:Common.css ve vaší wiki:

#p-personal #pt-anonuserpage {
  display: none;
}

Další možností je v souboru LocalSettings.php použít háček PersonalUrls k přesunu odkazu na diskusní stránku anonymních uživatelů:

$wgHooks['PersonalUrls'][] = 'lfRemoveAnonUserpageLink';
function lfRemoveAnonUserpageLink( &$personal_urls, $title ) {
	unset( $personal_urls['anonuserpage'] );
	return true;
}

Jak odstraním odkaz "Vytvořit účet nebo přihlášení" v pravém horním rohu obrazovky?

Chcete-li odstranit odkazy pro přihlášení nebo vytvoření účtu z adresářů personal_urls, můžete je pomocí tohoto kódu v LocalSettings.php zaháčkovat a odstranit:

$wgHooks['SkinTemplateNavigation::Universal'][] = function ( $skinTemplate, &$links ) {
	unset( $links['user-menu']['login'] );
	unset( $links['user-menu']['login-private'] );
	unset( $links['user-menu']['createaccount'] );
};

Jak mohu potlačit akce a speciální stránky?

Existují dva různé způsoby:

Použití souboru .htaccess

MediaWiki není určena pro tento druh použití! Ne všechny servery podporují soubor .htaccess. Všimněte si také, že tento způsob není spolehlivý, je to jen o krok jinde než skrytí odkazů (viz výše).

Potlačení akcí a speciálních stránek může být užitečné, pokud chcete vytvořit iluzi statického webu prostřednictvím konkrétní adresy URL nebo VirtualHost, ale také mít 'interní' zobrazení, které je skutečnou wiki. To je pokud máte na své wiki 'pohled' směřující dovnitř, který uživatelé mohou upravovat, a 'pohled' směřující ven, který by měl vypadat jako statický web (žádná historie, žádná diskuse atd. atd.).

Pokud skrýváte všechny příslušné odkazy (viz výše), pokud používáte webový server Apache, můžete zakázat akce a speciální stránky pomocí následujících přepsání pravidel:

# Uzamknout web (zakázat příkazy MediaWiki)

RewriteEngine On

#RewriteLog /tmp/rewrite.log

#RewriteLogLevel 9

## Podívejte se na https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Parameters_to_index.php#Actions

RewriteCond %{QUERY_STRING} (.*action=.*)
RewriteRule .* http://www.my.domain.com?

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php/Special:Search
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.*Special:.*)
RewriteRule .* http://www.my.domain.com?

## Zachytit trik...
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*Special:.*)
RewriteRule .* http://www.my.domain.com?

Například výše požadavek na 'http://www.my.domain.com/wiki/Page_name?action=edit' bude jednoduše přepsán na 'http://www.my.domain.com'. Podobně každá stránka ve speciálním jmenném prostoru (až na Special:Search) bude přepsána na 'http://www.my.domain.com'.

Alternativně můžete pro všechny takové žádosti poskytnout "403 Forbidden" pomocí: RewriteRule .* - [F]. Pamatujte, jedná se pouze o hack a není zamýšleno jako řešení pro bezpečný CMS.

Upozorňujeme, že výše uvedená pravidla budete muset upravit tak, aby odpovídala vašemu konkrétnímu schématu názvů adres URL.

Dalšími problémy, které je třeba zvážit při pokusu o uzamčení webu, jako je tento, jsou API a POST požadavky na obsah wiki (spíše než GET).

Použití LocalSettings.php

Chcete-li zakázat konkrétní speciální stránku (například Special:SpecialPages), můžete použít:

$wgSpecialPages['Jméno'] = DisabledSpecialPage::getCallback( 'Jméno', 'zpráva' );

kde Název je kanonický (anglický) název speciální stránky, kterou chcete zakázat, a zpráva je zpráva, která se zobrazí uživatelům, pokud se pokusí o přístup na speciální stránku.

Chcete-li zakázat akci (jako je úprava), můžete použít:

$wgActions['edit'] = false;

Viz API:Omezení použití API , jak zakázat modul API.

Toto jsou pouze základní použití. Obvykle budete chtít podmínečně deaktivovat speciální stránky, akce nebo moduly API.

Jak změním zápatí?

Více vám řekneː Manual:Footer , Příručka:Nastavení konfigurace#Autorská práva

Jak mohu upravit nebo odstranit obrázek Powered by MediaWiki (a další možné obrázky) ze zápatí?

Obrázek Powered by MediaWiki můžete skrýt přidáním následujícího do MediaWiki:Common.css vaší wiki:

#footer-poweredbyico { display: none; }

Pokud obrázek chcete úplně odstranit, můžete tak učinit v $wgFooterIcons pomocí LocalSettings.php:

unset( $wgFooterIcons['poweredby'] );

Všimněte si, že tím také odstraníte jiné aktivní ikony, např. také tu pocházející z BlueSpice.

Pokud si přejete změnit obrázky ikon, adresy URL, alternativní text nebo přidat nové ikony, přečtěte si dokumentaci $wgFooterIcons .

Jak přidám odkaz na odpověď do výchozí šablony podpisových tild (~~~~)?

Podpisy můžete přizpůsobit v MediaWiki:Signature nebo v MediaWiki:Signature-anon.

Například změna položek na [[{{ns:user}}:$1|$2]] ([[{{ns:user_talk}}:$1|talk]]) vloží odkaz na diskusní stránky uživatelů a [[{{ns:user}}:$1|$2]] ([{{fullurl:{{ns:user_talk}}:$1|action=edit&section=new}} Reply]) poskytne přímější odkaz.

Uživatelé mohou změnit svůj podpis podle svých preferencí.

<span id="How_can_I_change_what_the_‎<title>_of_each_page_is?_Where_do_I_make_changes?">

Jak mohu změnit, jaký je ‎<title> každé stránky? Kde provedu změny?

Většinu textů, který chcete změnit, najdete v jmenných prostorách MediaWiki.

Chcete-li změnit názvy, texty, oznámení atd., Přejděte na Special:AllMessages, kde uvidíte text spojený se stránkami, které chcete změnit. Chcete-li upravit chráněné položky v jmenném prostoru MediaWiki, musíte se přihlásit jako správce.

Pokud chcete změnit název v prohlížeči, musíte upravit MediaWiki:Pagetitle. Jděte tam a upravte ji stejně jako na jakékoli jiné stránce své wiki.

V posledních verzích MediaWiki je MediaWiki:Pagetitle ve výchozím nastavení $1 - {{SITENAME}}. Pokud pro vás {{SITENAME}} vytváří špatný text, musíte do svých LocalSettings.php nastavit $wgSitename .

Po změně nastavení nezapomeňte vymazat mezipaměť prohlížeče.

Umožňuje MediaWiki automaticky kapitalizovat první písmeno $wgSitename?

Ano. To lze změnit pomocí nastavení konfigurace $wgCapitalLinks .

Jak mohu otevřít externí odkazy v novém okně?

Viz Příručka:$wgExternalLinkTarget

Jak mohu v MediaWiki potlačit formátování URL, značek atd.?

Umístěte značky "‎<nowiki>‎</nowiki>" kolem adresy URL nebo značky.

Příklad:

svn co <nowiki>http://svn.example.com/myproject/</nowiki>

Vytvoří:
svn co http://svn.example.com/myproject/

Jak mohu donutit uživatele, aby si před uložením prohlédli náhled?

Více vám řekneː Manual:Force preview , Extension:ForcePreview

Jak mohu přidat další tlačítka na stránce úprav?

Více vám řekneː Manual:Custom edit buttons

Jak mohu získat další speciální znaky nebo značky, na které lze kliknout na stránce úprav?

Přidání dalších volitelných speciálních znaků atd. do editačního pole viz Extension:CharInsert .

Jak mohu na své wiki použít jiné zobrazení?

Další informace o konfiguraci výchozího zobrazení najdete na Příručka:$wgDefaultSkin .

Jak mohu zakázat zobrazování externích odkazů v tisknutelné verzi stránky?

Upravte stránku MediaWiki:Print.css na vaší wiki a přidejte do ní následující kód:

#content a.external.text:after,
#content a.external.autonumber:after {
	content: none;
}

Tím přepíšete styly definované v souborech CSS přicházejících se zdrojovým kódem MediaWiki. Další podrobnosti najdete na Příručka:CSS .

Pokud ale chcete mít externí odkazy zobrazené v tisknutelné verzi, pak také přidejte následující kód:

#content a.external {
  text-decoration: underline !important;
}

Jak vytisknu poznámky pod čarou v dolní části každé vytištěné stránky?

Vyzkoušejte toto řešení StackOverflow: Vytištěné poznámky pod čarou na stránce HTML

Jak změním text na kartě článku (název stránky) na hlavní stránce své wiki?

Chcete-li změnit text na kartě, jako jeden z příkladů použitých na Wikipedii, nejprve otevřete stránku "MediaWiki:Mainpage-nstab".

Až to uděláte, klikněte na Upravit (Edit) a do textového pole zadejte text, který chcete zobrazit na hlavní stránce - to je vše. Nezapomeňte stránku uložit.

Jak změním barvu pozadí?

Chcete-li změnit barvu pozadí rozhraní MediaWiki mimo obsah stránky a karty, přidejte na stránku MediaWiki [[MediaWiki:Common.css]] následující CSS:

/* Changes the background color of the bottom and left of each page, up to behind half of the logo: */
body {
 background: red;
}

/* Changes the background color behind the top half of the logo and at top of each page: */
#mw-page-base {
 background: red;
}

Tím se barva pozadí mimo karty, vyhledávání a obsah stránky změní na červenou. Další informace získáte na stránce Příručka:CSS .

Jak načtu externí písma?

Tento příklad odkazuje na Google Fonts, což je úložiště bezplatných písem s otevřeným zdrojovým kódem, které můžete používat v MediaWiki. Přejděte na https://fonts.google.com/, vyhledejte písma, která se vám líbí, a vyberte je kliknutím na ikonu "plus" (+). Vyberte jedno nebo více písem, která chcete přidat. Klikněte na kartu pro vyskakovací oznámení a poté vyberte "@IMPORT". Zkopírujte a vložte výsledný CSS do [[MediaWiki:Common.css]]. Níže uvedené příklady používají Noto Sans a Noto Serif. To jsou výchozí písma pro operační systém Android a mají dobrou podporu pro text Unicode.

@import url( 'https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans|Noto+Serif ');

/* Changes the default font used for MediaWiki to Noto Sans (does not include headings or monospaced text): */
body {
 font-family: "Noto Sans", sans-serif;
}

/* Changes the default font used for MediaWiki headings to Noto Serif: */
#content h1, 
#content h2 {
 font-family: "Noto Serif", serif;
}

How to hide the "Your edit was saved" notification?

Edit the wiki page MediaWiki:Common.css on your wiki to include the line .postedit {display: none;}. See Manual:Interface/Stylesheets for more information.

Základní použití

Jak mohu upravit stránku?

Chcete-li stránku upravit, jednoduše klikněte na odkaz Upravit (Edit), který se objeví na každé stránce. Při použití výchozího vzhledu Vector je ve formě karty v horní části stránky. Zobrazí se formulář obsahující existující označení. Po dokončení úprav klikněte na tlačítko Uložit (Save) a potvrďte změny.

Viz též: Nápověda:Editace stránek

Jak vytvořím novou stránku?

Existuje několik způsobů, jak vytvořit novou stránku:

 • Vytvořte odkaz na stránku na jiné stránce a poté klikněte na červený odkaz, který se objeví
 • Vyhledejte zamýšlené umístění stránky, např. http://www.example.com/index.php?title=New_page a klikněte na "Upravit" (Edit), "Vytvořit" (Create) nebo "Vytvořit zdroj" (Create source).

U některých wikin bude neúspěšné hledání stránky obsahovat odkaz, který vám umožní tuto stránku upravit.

Viz též: Nápověda:Založení nové stránky

Jak odstraním starou verzi stránky?

Staré verze dat stránky jsou uchovány v databázi a lze k nim přistupovat pomocí funkcí historie stránky. To je užitečné pro kontrolu změn a opravu nebo vrácení nežádoucích změn. V některých případech mohou správci chtít, aby tyto informace byly z právních důvodů nedostupné nebo aby se zmenšila velikost databáze.

 • Správci mohou odstranit starou revizi stránky odstraněním stránky a poté selektivně odstranit zrušení revizí, které mají být zachovány
 • U novějších médií MediaWikis (1.14+), můžete povolit základní funkci Skrývání změn , která umožňuje privilegovaným uživatelům odstranit jednotlivé revize z historie stránek.
 • maintenance/deleteOldRevisions.php skript pro údržbu může hromadně mazat všechny staré revize stránek a jejich přidružené textové záznamy.
Viz též: Manual:Removing embarrassment

Jak mohu použít revize přehlédnutí nebo smazání v historii stránky?

Vizː Skrývání změn

Můžete také odstranit stránku a poté obnovit pouze požadované revize.

Jsou k dispozici nějaké editační návody?

K dispozici je několik editačních výukových programů. Většinou na sesterských projektech Wikimedie, jako je Wikipedie. Na stránce Meta jsou k dispozici také odkazy na značky atd.

Jak si mohu zobrazit tištěnou formu stránky?

MediaWiki obsahuje šablony stylů, které automaticky upravují stránku při tisku. Pomocí funkce tisku nebo náhledu tisku v prohlížeči by se měla stránka vykreslit v tisknutelné podobě.

Tento tištěný formulář si také můžete, pokud používáte rozšíření Collection , prohlédnout pomocí odkazu Verze pro tisk (printable version) na postranním panelu pod položkou Toolbox nebo Tisk/export (print/export).

Jak mohu použít šablony?

Viz Nápověda:Šablony

Mohu používat média (obrázky, video, zvuk atd.) z Wikimedie Commons v mé nainstalované verzi MediaWiki?

Ano, je to podporováno pomocí nastavení viz: Příručka:$wgUseInstantCommons .

Podívejte se také na: InstantCommons

Jak mohu použít šablonu jako podpis?

Když se podíváte na své výhody (preference), zobrazí se zaškrtávací políčko pro "nezpracovaný, základní podpis" (raw signature). Pole však může mít pouze určitý počet znaků. Co když chcete víc?

Budete muset, pravděpodobně ve vašem uživatelském prostoru, vytvořit dvě stránky.

 1. Vytvořte první stránku (PRVNÍ STRÁNKA) (FIRST PAGE).
 2. Přejděte na své preference, zaškrtněte políčko "raw signature" a do podpisu vložte {{FIRST PAGE}}. Uložit nastavení
 3. Vytvořte druhou stránku (DRUHÁ STRÁNKA) (SECOND PAGE) (případně podstránku první stránky).
 4. Vraťte se na první stránku (PRVNÍ STRÁNKA) a proveďte {{SECOND PAGE}}.
 5. Přejděte na druhou stránku (DRUHÁ STRÁNKA) a vložte kód, který chcete mít pro svůj podpis.

Pokud tuto strukturu nemáte, stále budete, kdekoli se váš podpis používá, vkládat veškerý svůj podpisový kód do nezpracovaného kódu, protože software vloží do vašich preferencí "SUBST". Možná vám to nebude vadit. V tom případě vám stačí pouze jedna stránka. Pokud chcete, aby nezpracovaný kód zobrazoval pouze {{FIRST PAGE}}, což vypadá mnohem čistěji, musíte použít strukturu dvou stránek.

Jak přidám funkci sandboxu (pískoviště) k mé instalaci wiki?

Z hlediska wiki je pískoviště (sandbox) jednoduše "perem na hraní". Stránka, na které si mohou uživatelé pohrát. Je to běžná stránka vytvořená normálním způsobem a může být umístěna kdekoli chcete. V MediaWiki nejsou zabudovány žádné speciální funkce sandboxu.

Uživatelé se často ptají na sandboxy na Wikipedii, které se zdají být samovyprázdňující. To není úplně přesné. Existuje řada dobrovolníků, kteří provozují roboty, kterými v pravidelných časových intervalech pískoviště vyčistí a vrací jej do určitého stavu.

Viz také: Extension:SandboxLink, které vytvoří odkaz na osobní karanténu uživatele (tj. podstránku osobní uživatelské stránky) do nabídky osobních nástrojů.

Jak přidám odkaz na "Sandbox" (pískoviště) do osobních nástrojů (vpravo nahoře)?

Musíte nainstalovat rozšíření SandboxLink .

Jak mohu zajistit, aby moje wiki sloužila i jiným jazykům?

Import Wiki

Import z výpisů XML MediaWiki

Více vám řekneː Manual:Importing XML dumps

Import z jiných typů wiki softwaru

V této sekci chybí informace - neváhejte je přidat.

Import z jiných typů souborů

K dispozici je celá řada nástrojů, které pomáhají převádět obsah z HTML (a dalších formátů) na formát MediaWiki.

Nástroje pro vývojáře a SysAdmin
Nástroje pro koncového uživatele
 • wikEd - textový editor pro MediaWiki, který dokáže importovat HTML (včetně HTML generovaného Microsoft Wordem).
Pokyny

Šablony importované z jiných wikin (například Wikipedie) mi nefungují

Pravděpodobně budete muset nainstalovat některá rozšíření použitá na zdrojové wiki, například Scribunto , TemplateStyles , ParserFunctions nebo někdy i Cite . Také se ujistěte, že jste zkopírovali všechny internetové stránky CSS a JavaScript požadované šablonou.

Další přizpůsobení

Chci mít více wikin, ale požaduji pouze jednu registraci

 • Pokud začínáte od nuly nebo přecházíte z jedné wiki na více, můžete použít $wgSharedDB a $wgSharedTables , kdy všechny wiki sdílí uživatelskou tabulku "hlavní" wiki.

Můžete také sdílet další tabulky, pokud neobsahují žádná data závislá na nesdílených tabulkách nebo data specifická pro jednu wiki. Příklady a další informace získáte na Příručka:Sdílení databáze .

 • Pokud jsou vaše wikiny již zavedeny a chcete přepnout na jednotné přihlášení, můžete použít rozšíření CentralAuth . Má několik dalších funkcí proti sdílené uživatelské tabulce, ale je obtížnější jej nakonfigurovat a přizpůsobit nastavení ve stylu Wikimedie. Je to však snazší než se pokusit úplně sloučit více uživatelských tabulek do jedné.

Jak mohu povolit používání značek HTML?

Informace obsahují Příručka:$wgRawHtml nebo Příručka:$wgGroupPermissions a Příručka:Zabránění přístupu .

Pozor! Pozor: Používání značek HTML lze snadno zneužít k útoku na uživatele!

Podívejte se na Extension:Secure HTML a Extension:HTMLets kde jsou uvedeny způsoby, jak používání značek HTML udělat bezpečnější.

Jak mohu opravit problémy nebo přidat funkce do MediaWiki?

Základní kroky ke zlepšení MediaWiki (tj. Jak se stát vývojářem MediaWiki) jsou:

 • Nainstalujte si Git
 • Stáhněte si Git "klon" zdrojového kódu MediaWiki
 • Spusťte na svém počítači server, databázi a PHP (to může být náročné, takže pokud něco nefunguje, požádejte o pomoc)
 • Nechte MediaWiki běžet na svém počítači za kontroly Git (může to být také náročné, takže, dtto)
 • Opravte problém nebo přidejte funkci, o které jste přemýšleli
 • Upravte zdrojový kód příslušných souborů pro vyřešení problému
 • Sledujte Gerrit/Výukový program

Jak spustím robota?

Více vám řekneː Příručka:Roboti

Možná budete chtít použít i Pywikibot .

Jak mohu změnit noindex nofollow

Nastavte $wgNoFollowLinks = false; v LocalSettings.php

Jak vytvořím malou wiki farmu?

Více vám řekneː Příručka:Rodina wiki

Jak mohu přidat meta tagy?

Třída OutputPage obsahuje metodu addMeta, kterou lze použít k přidání meta značek. RequestContext lze použít k získání příslušného objektu OutputPage.

$out->addMeta ( 'description', 'Toto je meta popis.' );

Proč...?

… je jmenný prostor nápovědy prázdný?

Jmenný prostor nápovědy je aktuálně dodáván v prázdném stavu. Je jen na vás, kolik nebo jak budete chtít pomoci návštěvníkům vašeho webu a zda se to týká i jiných aspektů vašeho webu. Je zřejmé, že můžete snadno spojit své návštěvníky se zdroji pomoci odjinud.

Momentálně nemáme v rámci bezplatné licence k dispozici čistou internacionalizovanou sadu stránek nápovědy. Pokud však chcete na svůj web zkopírovat některé informace o nápovědě, o tom, jak používat wiki (wiki využívající MediaWiki), můžete z této wiki zkopírovat stránku Nápověda:Obsah . Tato sada stránek byla za tímto účelem úmyslně vytvořena, s wiki neutrálními informacemi a bez licenčních omezení. Více informací získáte na stránce Project:PD help . Další nápověda je k dispozici na stránce Meta-Wiki Příručka MediaWiki.

… se nezobrazují některé obrázky po aktualizaci?

Několik uživatelů uvedlo, že po aktualizaci nebo přesunutí jejich wiki, se některé obrázky nezobrazí inline. Soubory existují a stránky s popisem obrázku ukazují typ MIME unknowncode>/unknown a v některých případech zobrazují varování před potenciálně nebezpečnými soubory.

Chcete-li tento problém vyřešit, spusťte z příkazového řádku skript maintenance/rebuildImages.php. Tím se nastaví informace MIME pro každý soubor v databázi.

MediaWiki 1.21 a novější implementuje obrázky reagující na podnět (responzivní). Kvůli a bug, pokud je národní prostředí serveru nastaveno na takové, které používá čárky místo teček pro reprezentaci desetinné čárky, nemusí se obrázky v některých prohlížečích případně zařízeních vykreslovat. To lze zkontrolovat prohlížením miniatury středního nebo velkého obrázku na stránce pomocí nástrojů prohlížeče. Při kontrole kódu HTML a při zadání hodnoty 1.5x zjistíte, zda atribut srcset obsahuje čárky místo teček.

… nejsou všechny soubory PNG převedeny na miniatury?

Po aktualizaci na novější verzi PHP je možné, že se k detekci souborů typů MIME používá jiná funkce MimeMagic.php. Zejména vestavěná funkce PHP mime_content_type, která nedokáže detekovat soubory PNG. Vyhledejte na webu mime_content_type png, kde najdete informace o opravě této chyby na úrovni PHP, případnou úpravou souboru magic.mime.

Další informace naleznete v části Soubor je poškozený nebo má neplatnou příponu.

… si nemohu stáhnout MediaWiki 1.42?

MediaWiki 1.42 je v současné době ve vývojovém stavu a nebyla vložena do obecného vydání. Kód lze v případě potřeby stáhnout z Gitu. Nebo, pokud chcete nejnovější vývojovou verzi zabalenou jako archivní, získejte ji na mediawiki-master.tar.gz (GitHub).

… to nefunguje? Když to funguje na Wikipedii!

Wikipedie a další webové stránky Wikimedie používají aktuální verzi vyvíjeného kódu. V současné době je to MediaWiki 1.43.0-wmf.10 (093754a), stažené z aktuální vývojové větve. Ve spojení s použitím několika rozšíření to znamená, že funkčnost těchto wikin a vašeho konkrétního nastavení se může lišit.

... se mi po nastavení oprávnění v systému Fedora zobrazí chyba 403 Forbidden?

Fedora ve výchozím nastavení povoluje SELinux . Pokyny pro nastavení oprávnění SELinux pro MediaWiki jsou k dispozici zde.

… se mi zobrazí Je vyžadována instalace některých externích závislostí (např. prostřednictvím composeru)?

Mnoho poskytovatelů hostingu zpracovává pouze archivy zip a my poskytujeme pouze gz komprimované archivy, takže archivy musí být před nahráním znovu komprimovány. To by nemělo být překážkou, ale zdá se, že některé archivační nástroje občas nezahrnou všechny soubory ve velkých archivech. Když k tomu dojde, je složka dodavatele vynechána, takže uživatel má spíše nic nevysvětlující chybovou zprávu.

Při překomprimování archivu tar do archivu zip použijte nástroj z příkazového řádku.

… se mi neustále zobrazuje, že jsem odhlášený?

Pravděpodobně to souvisí s cookies nebo daty relace. Informace získáte na stránce Problémy s přihlášením.

Pokud se to děje neustále všem uživatelům, pravděpodobně to znamená, že ukládání do mezipaměti je nesprávně nakonfigurováno. Nastavení $wgSessionCacheType = CACHE_DB; lze použít k určení, zda je příčinou problému ukládání do mezipaměti. Pokud to problém vyřeší, měli byste prozkoumat, co je špatného s konfigurací ukládání do mezipaměti.

… je dobrý nápad udržovat uživatelské účty?

Často chcete odstranit uživatelský účet z wiki buď proto, že patřil spammerům nebo to potřebujete. Vhodnou volbou je zablokovat účet nebo jej v případě potřeby přejmenovat. Zde je důvod:

Mám jen odstranit tento řádek z tabulky user ?

Rob Church v souvislosti s tímto problémem zveřejnil příspěvek v seznamu adres wikitech-l:

Pokud uživatel provedl úpravy odstraněním řádky z uživatelské tabulky, způsobil teoretickou ztrátu referenční integrity.

Nyní, abych byl k vám upřímný, nedokážu vymyslet žádné podmínky, kde by to způsobilo skutečný problém. Fráze, kterou pro tento stav používáme zní "nedefinované chování".

To, co bych navrhl udělat pro bezpečnost, je pár rychlých aktualizací databáze:

UPDATE revision SET rev_user = 0 WHERE rev_user = <current_user_id>
UPDATE archive SET ar_user = 0 WHERE ar_user = <current_user_id>

To, způsobí, že MediaWiki bude s revizemi zacházet jako by byly generovány anonymně při generování událostí, jako jsou historie stránek. Což by mělo eliminovat jakékoli problémy způsobené těmito rutinami, které se pokoušejí zkontrolovat uživatelské údaje z jiných tabulek.

Pokud uživatel provedl záznamy v protokolu, tj. řádky v protokolovací tabulce nebo nahrané obrázky, pak bude situace složitější. Začněte vyčištěním všech řádků všude, kde by to mohlo být trochu v nepořádku. Pokud uživatel udělal něco jiného než úpravu, udělal bych to. Důrazně doporučuji blokovat je na neomezenou dobu.

Pokud je uživatelské jméno urážlivé nebo nežádoucí, můžete zvážit přejmenování pomocí rozšíření RenameUser .

Další možností je udělit správcům právo 'hideuser' a na dobu neurčitou zablokovat uživatele pomocí možnosti Skrýt uživatelské jméno z úprav a seznamů.

Také je užitečné Rozšíření:UserMerge .

… je na Speciál:Statistika tak nízký počet stránek?

Ve výchozím nastavení je $wgArticleCountMethod nastaveno na link. To znamená, že počet "obsahových stránek" na stránce Special:Statistics zahrnuje pouze stránky, které obsahují alespoň jeden interní odkaz. To lze změnit nastavením $wgArticleCountMethod na any. Poté spusťte updateArticleCount.php a nebo initSiteStats.php . (Na webových stránkách Wikimedie je initSiteStats.php spuštěn 1. a 15. den každého měsíce.) Stále může docházet k nesprávnému chování, viz například phab:T212706.

Anti-spam

Jak mohu použít $wgSpamRegex k blokování více než jednoho řetězce?

$wgSpamRegex je výkonný filtr obsahu stránky. Přidání více položek do regexu může však být nepříjemné. Zvažte tuto ukázku:

$wgSpamRegexLines[] = 'display\s*:\s*none';
$wgSpamRegexLines[] = 'overflow\s*:\s*auto';
[...]
$wgSpamRegex = '/(' . implode( '|', $wgSpamRegexLines ) . ')/i';

Tento příklad kódu umožňuje pohodlné přidávání dalších položek do regexu, aniž by se pokaždé musely přehrávat. Ukazuje také dva populární filtry, které blokují některé z nejčastějších spamových útoků.

Související stránky: Rozšíření:SpamRegex

Existují další způsoby boje proti spamuʔ

Více informací obsahuje Příručka:Boj proti spamu . Získáte přehled opatření proti spamu, jako je CAPTCHA, filtrování obsahu a omezování vydání.

Anti-vandalismus

Na stránce Příručka:Boj proti vandalismu získáte rady a návrhy, jak se vypořádat s vandalismem na wiki.

Co s tím?

Našel jsem chybu nebo mám požadavek na funkci. Kde to zveřejním?

Chyby a žádosti o funkce by měly být zveřejněny na Phabricator u. Návod najdete na stránce Jak nahlásit chybu.

Dostávám podivnou chybu. Co teď?

Zkusil jsem to, ale nefungovalo to

Měl jsem problém, přišel jsem na tuto stránku kde mi řekli, jak to opravit. Ale nefunguje to, problém stále existuje!!!!

V devíti případech z deseti je to proto, že jste si vymazali mezipaměť. Jednoduchým testem je: Požádat o stránku, která nebyla předtím požadována. Vyberte část adresy URL v adresním řádku, který obsahuje název stránky (např. Main_Page). Chvíli podržte prsty na klávesnici a stiskněte Enter. Zkontrolujte, zda je problém také na této stránce.

MediaWiki používá mezipaměť jednak na straně serveru, ale i mezipaměť na straně klienta, takže vymazání mezipaměti prohlížeče často nestačí. Další podrobnosti najdete v relevantní položce uvedené výše.

Zde je několik dalších věcí ke kontrole:

 • Upravovali jste správný soubor? Zkuste vložit nějaké smetí do upravovaného souboru. Něco to rozbilo?
  • Skvělým nástrojem pro ladění v tomto případě je vytvoření souboru s názvem phpinfo.php, který obsahuje pouze <?php phpinfo() ?>. Nahrajte jej do svého webového adresáře a vyvolejte jej pomocí prohlížeče. Zkontrolujte kořen dokumentu a cestu k php.ini.
 • Upravovali jste správnou část souboru? Vytvořili jste duplicitní záznam v php.ini? Přidejte nová nastavení na konec LocalSettings.php, nikoli na začátek!
 • Pokud jste vytvořili .htaccess, jste si jisti, že je AllowOverrides zapnutý? Zeptejte se svého poskytovatele hostingu.

Mám otázku, která zde nebyla zodpovězena. Kam se mám obrátit?

Pokud jste vyčerpali výše uvedené FAQ, zkuste následující:

Stále nemám štěstí. Kde mohu požádat o pomoc?

Podívejte se na místa podpory uvedená na Komunikace .

Související odkazy