Trợ giúp:Từ ma thuật

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Magic words and the translation is 49% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Lưu ý: Khi bạn sửa đổi trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo giấy phép CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm. PD

Từ ma thuật là các chuỗi ký tự mà MediaWiki liên kết với một giá trị hoặc một hàm, như thời gian, thông tin web, hoặc tên trang. Trang này chỉ giải thích các từ ma thuật cơ bản; xem Hướng dẫn:Từ ma thuật để hiểu hơn về khía cạnh kỹ thuật.

Có ba loại từ ma thuật cơ bản:

Behavior switches: Những từ này thường là các ký tự viết hoa nằm giữa bốn dấu gạch dưới: __FOO__.

Các biến và hàm cú pháp có thể được thế, giống như bản mẫu. Những từ không phụ thuộc vào trang sẽ ảnh hưởng hoặc trả dữ liệu về trang hiện tại (mặc định), dù từ đó được nhúng vào qua bản mẫu trung gian hay có chứa thông tin hệ thống.

Bộ chuyển hành vi

Bộ chuyển hành vi có chức năng điều chỉnh bố cục hoặc hành vi trang (nếu skin hỗ trợ) và có thể được dùng để chỉ rõ việc bỏ qua hoặc thêm các phân đoạn vào nội dung. Chú ý: Skin Minerva không hỗ trợ một số từ.

Từ Mô tả Phiên bản
Mục lục
__NOTOC__ Ẩn mục lục.
__FORCETOC__ Khiến mục lục hiển thị ở vị trí thông thường (trước đề mục đầu tiên, mạnh hơn %notoc). This will not work in skins that present table of contents outside the article content e.g. Vector 2022 skin.
__TOC__ Khiến mục lục hiển thị ở vị trí đặt từ (mạnh hơn __NOTOC__). Nếu sử dụng nhiều lần, mục lục sẽ hiển thị ở vị trí của từ đầu tiên. If this is used multiple times, the table of contents will appear at the first word's position. This will not work in skins that present table of contents outside the article content e.g. Vector 2022 skin.
Sửa đổi
__NOEDITSECTION__ Ẩn các liên kết sửa đề mục. Từ này đặc biệt hữu ích nếu đề mục được nhúng thông qua bản mẫu: nút sửa đề mục sẽ dẫn đến trang sửa mã nguồn bản mẫu, dù người dùng thường không định làm vậy. Nếu được dùng trong một bản mẫu, từ này sẽ có tác dụng trong phạm vi bản mẫu, các trang nhúng bản mẫu đó, mọi bản mẫu được nhúng trong cùng trang. Cách xử lý: m:Special:MyLanguage/Help:Editing sections of included templates.
__NEWSECTIONLINK__ Adds a link beside the "Sửa đổi" tab for adding a new section on a non-talk page (see Adding a section to the end).
1.7
__NONEWSECTIONLINK__ Removes the link beside the "Sửa đổi" tab on pages in talk namespaces.
1.15
r47522
Thể loại
__NOGALLERY__ Used on a category page, replaces thumbnails in the category view with normal links.
1.7
__HIDDENCAT__ Used on a category page, hides the category from the lists of categories in its members and parent categories (there is an option in the user preferences to show them).
1.13
__EXPECTUNUSEDCATEGORY__ Used on a category page, removes the category from Special:UnusedCategories.
1.33
Chuyển đổi ngôn ngữ
__NOCONTENTCONVERT__
__NOCC__
On wikis with language variants, don't perform any content language conversion (character and phase) in article display; for example, only show Chinese (zh) instead of variants like zh_cn, zh_tw, zh_sg, or zh_hk.
__NOTITLECONVERT__
__NOTC__
On wikis with language variants, don't perform language conversion on the title (all other content is converted).
Khác
__START__ Không có tác dụng. Was used to point where database message starts after comment that should not be transcluded. Removed in r1695 and completely removed in r24784.
1.10
r1610
__END__ Explicitly marks the end of the article, to prevent MediaWiki from removing trailing whitespace. Đã bị gỡ bỏ (19213).
1.1 – 1.8
__INDEX__ Khiến máy tìm kiếm ghi chỉ mục trang (mạnh hơn $wgArticleRobotPolicies nhưng yếu hơn robots.txt). Nó tuân theo biến $wgExemptFromUserRobotsControl .
1.14
__NOINDEX__ Khiến máy tìm kiếm không ghi chỉ mục trang (không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm). Nó tuân theo biến $wgExemptFromUserRobotsControl .
1.14
r37973
__STATICREDIRECT__ On redirect pages, don't allow MediaWiki to automatically update the link when someone moves a page and checks "Cập nhật tất cả các trang đổi hướng chỉ đến tựa đề cũ" (which requires $wgFixDoubleRedirects ).
1.13
r37928
From Extensions
Extension Word Mô tả Phiên bản
GlobalUserPage __NOGLOBAL__ Disables the global user page. If present on the central user page, will prevent it from being displayed on remote wikis, and it also determines whether a link to a user page on remote wiki should be red or blue.
1.28
Disambiguator __DISAMBIG__ Identifies a disambiguation page.
1.21
Wikibase __EXPECTED_UNCONNECTED_PAGE__ Some wiki pages do not merit a Wikidata item, such as discussion archives, template subpages, etc. To prevent a wiki page from being listed in Special:UnconnectedPages, use this magic word anywhere on the page. Pages that don't meet Wikidata's notability criteria should not receive a Wikidata item.
1.37.0-wmf.14
DiscussionTools __ARCHIVEDTALK__ Hides "trả lời" links from discussions on archived pages.
1.39
Gerrit change 738221
__NOTALK__ Makes a page in a talk namespace not be treated like a talk page.
1.39
Gerrit change 903247

Biến

Các biến trả về thông tin về trang, wiki hoặc ngày hiện tại. Cú pháp của biến thì tương tự cú pháp của bản mẫu. Các biến được đánh dấu "[nặng]" ở dưới đây sẽ được phần mềm theo dõi, và số lần gọi chúng trong một trang sẽ bị giới hạn.

Nếu tên của bản mẫu được đặt trùng với tên của biến thì biến sẽ được sử dụng (vì thế để nhúng bản mẫu Template:PAGENAME, bạn cần nhập $codePAGENAME$code-end). Trong một số trường hợp, việc thêm các tham số sẽ khiến bộ phân tích cú pháp (parser) gọi bản mẫu; ví dụ, lệnh $tpl-currentdayname-code sẽ gọi $tpl-currentdayname-result, không gọi biến. In some cases, adding parameters will force the parser to invoke a template; for example, {{CURRENTDAYNAME|x}} transcludes Template:CURRENTDAYNAME, not the variable.

Ngày và giờ

Các biến sau trả về ngày tháng và giờ hiện tại theo giờ UTC.

Do tính năng bộ nhớ đệm (cache) của MediaWiki và của trình duyệt, những biến này thường hiển thị các giá trị ở thời điểm trang được lưu vào bộ nhớ đệm hơn là thời gian hiện tại thực sự.

The use of those variables cause pages to be cached for a more limited number of seconds. This is configured in MagicWordFactory.

The date and time magic words are formatted in the wiki content language. Since 1.19, they depend on the page content language.

Biến Xuất Mô tả Phiên bản
Năm
{{CURRENTYEAR}} 2024 Năm
Tháng
{{CURRENTMONTH}}

{{CURRENTMONTH2}}

03 Tháng (tiền tố số không)
{{CURRENTMONTH1}} 3 Tháng (không có tiền tố số không)
{{CURRENTMONTHNAME}} tháng 3 Tháng (tên)
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} tháng Ba Tháng (hình thức tách cách)
{{CURRENTMONTHABBREV}} tháng 3 Tháng (viết tắt)
1.5
Ngày
{{CURRENTDAY}} 1 Ngày trong tháng (không tiền tố số không)
{{CURRENTDAY2}} 01 Ngày trong tháng (tiền tố số không)
1.6
{{CURRENTDOW}} 5 Ngày trong tuần (không tiền tố số không), 0 (cho Chủ Nhật) đến 6 (cho Thứ Bảy)
{{CURRENTDAYNAME}} Thứ sáu Ngày trong tuần (tên)
Thời gian
{{CURRENTTIME}} 22:14 Thời gian (24 giờ theo định dạng GG:ppv (HH:mm))
{{CURRENTHOUR}} 22 Giờ (24 giờ tiền tố số không)
Khác
{{CURRENTWEEK}} 9 Tuần (số)
{{CURRENTTIMESTAMP}} 20240301221445 NNNNTTNNGGppgg dấu thời gian (YYYYMMDDHHmmss timestamp)
1.7
{{CURRENTDATE}} is not a magic word but it might be a template.

Những biến sau có chức năng giống như các biến đã kể ra ở trên, nhưng sử dụng cấu hình server của site hoặc $wgLocaltimezone .

 • {{LOCALYEAR}}
 • {{LOCALMONTH}}
 • {{LOCALMONTH1}}
 • {{LOCALMONTH2}}
 • {{LOCALMONTHNAME}}
 • {{LOCALMONTHNAMEGEN}}
 • {{LOCALMONTHABBREV}}
 • {{LOCALDAY}}
 • {{LOCALDAY2}}
 • {{LOCALDOW}}
 • {{LOCALDAYNAME}}
 • {{LOCALTIME}}
 • {{LOCALHOUR}}
 • {{LOCALWEEK}}
 • {{LOCALTIMESTAMP}}

Để định dạng thời gian kỹ lưỡng hơn hoặc để xuất năm và tuần hiện tại tuân thủ tốt hơn với ISO-8601, bạn có thể muốn cài đặt Extension:ParserFunctions để sử dụng chức năng phân tích cú pháp #time .

Chi tiết về kỹ thuật

Biến Xuất Mô tả Phiên bản
Trang
{{SITENAME}} MediaWiki Tên trang bách khoa toàn thư ($wgSitename )
{{SERVER}} //www.mediawiki.org Tên miền URL ($wgServer ).
{{SERVERNAME}} www.mediawiki.org Subdomain and domain name (no longer dependent on $wgServerName as of version 1.17).
{{DIRMARK}}

{{DIRECTIONMARK}}


Outputs a Unicode directional mark that matches the wiki's default language's direction (‎ on left-to-right wikis, ‏ on right-to-left wikis), useful in text with multi-directional text. Since 1.19, it depends on the page content language.
1.7
r14442
{{ARTICLEPATH}} /wiki/$1 Relative article path ($wgArticlePath ).
{{SCRIPTPATH}} /w Relative script path ($wgScriptPath ).
{{STYLEPATH}} /w/skins Relative style path ($wgStylePath ).
1.16
{{CURRENTVERSION}} 1.42.0-wmf.20 (df1439a) Phiên bản MediaWiki của wiki đó.
1.7
r14199
{{CONTENTLANGUAGE}}

{{CONTENTLANG}}

en

en

Ngôn ngữ của giao diện mặc định của wiki đó ($wgLanguageCode ).
1.7
r14661
Trang
{{PAGEID}} 258213 Trả về định danh của trang.
1.20
Gerrit change 9858
{{PAGELANGUAGE}}
{{#language:{{PAGELANGUAGE}}}}
vi
Tiếng Việt
Returns the language of the current page. The language code that this variable returns can be converted to a language name using {{#language:...}}.
1.29
Gerrit change 330982
{{TRANSLATABLEPAGE}} Help:Magic words Returns the title of the translation page (the page other languages are translated from) if a page is translatable (including translated pages), and nothing if the page is not translatable.
1.41.0-wmf.8
Gerrit change 913677

<translate><!--T:1--> Translated unit. Language: <tvar name=lang>{{TRANSLATIONLANGUAGE}}</tvar>.</translate>

<translate><!--T:2--> Untranslated unit. Language: <tvar name=lang>{{TRANSLATIONLANGUAGE}}</tvar>.</translate>

Translated unit. Language: en.

Not translated unit. Language: en.

Must be used in a translated page, inside ‎<translate> tags. Returns the language code of the current translation unit. In a translation page, if the unit has been translated, then it returns translation language. Else, it returns source language. The language code that this variable returns can be converted to a language name using {{#language:...}}. Should only be used by translation admins.
1.36.0-wmf.8
Gerrit change 603472
{{PROTECTIONLEVEL:tác vụ}} Trả về mức độ khoá (VD: "autoconfirmed", "sysop") đối với một tác vụ nhất định (VD: "edit", "move") ở trang hiện tại. Trả về một xâu rỗng nếu trang không bị khoá.
1.15
r45587
{{PROTECTIONEXPIRY:tác vụ}} Trả về thời điểm hết hạn khoá (VD: "20160418155030", "infinity") đối với tác vụ được chỉ định (VD: "edit", "move") ở trang hiện tại. Trả về "infinity" nếu trang không bị khoá.
1.27
Gerrit change 255717
{{CASCADINGSOURCES}} [Nặng] Returns the sources of any cascading protection acting on the current page. Pages will not return their own title unless they transclude themselves.
1.23
Gerrit change 104999
Phiên bản cuối cùng đến trang hiện tại
{{REVISIONID}} - Định danh duy nhất của một phiên bản. It is always empty in preview, thus one can show an error message only in preview. May be disabled in miser mode (all WMF wikis) returning - instead when not in preview.
1.5
{{REVISIONDAY}} 22 Ngày mà sửa đổi được thực hiện (không tiền tố số không).
1.8
{{REVISIONDAY2}} 22 Ngày mà sửa đổi được thực hiện (tiền tố số không).
1.8
{{REVISIONMONTH}} 02 Tháng mà sửa đổi được thực hiện (tiền tố số không kể từ 1.17+, không tiền tố số không trong các phiên bản trước).
1.8
{{REVISIONMONTH1}} 2 Tháng mà sửa đổi được thực hiện (không tiền tố số không).
1.17
r66200
{{REVISIONYEAR}} 2024 Năm mà sửa đổi được thực hiện.
1.8
{{REVISIONTIMESTAMP}} 20240222114931 Dấu thời gian của bản sửa.
1.8
{{REVISIONUSER}} FuzzyBot Tên của người dùng thực hiện sửa đối cuối cùng lên trang, hoặc tên của người dùng hiện tại khi xem trước sửa đổi.
1.15
r48149
{{REVISIONSIZE}} 94620 Khích thước (byte của văn bản) của phiên bản hiện tại của trang
1.22
Gerrit change 82650
Ảnh hưởng đến nội dung trang
{{DISPLAYTITLE:title}}
{{DISPLAYTITLE:title|noerror}}
{{DISPLAYTITLE:title|noreplace}}
Format the display title of the current page, which is what is typically shown in a page's title header. Unless $wgRestrictDisplayTitle is set to false, the value must be equivalent to the default title: only capitalization changes to certain parts of the title (not all) and replacing spaces with underscores are allowed. It can be disabled or enabled by $wgAllowDisplayTitle .

It can take a second argument of noerror or noreplace to suppress error messages when multiple displaytitles are used on one page or to make this displaytitle do nothing if a displaytitle was already specified earlier in the page.

1.7
1.24
Gerrit change 144870

(for noerror and noreplace)

{{DEFAULTSORT:sortkey}}
{{DEFAULTSORTKEY:sortkey}}
{{DEFAULTCATEGORYSORT:sortkey}}
{{DEFAULTSORT:sortkey|noerror}}
{{DEFAULTSORT:sortkey|noreplace}}
Used for categorizing pages, sets a default category sort key. For example if you put {{DEFAULTSORT:Smith, John}} at the end of John Smith, the page would be sorted under "S" by default in categories. It can take a second argument of noerror or noreplace to suppress error messages when multiple defaultsortkeys are used on one page or to make this defaultsort do nothing if a defaultsort was already specified earlier in the page.
1.10
1.19
r96767

(for noerror and noreplace)

Thống kê

Các giá trị số được trả về bởi các biến tại đây thường chứa các dấu phân cách (dấu phẩy, dấu chấm hoặc dấu cách, tuỳ thuộc vào ngôn ngữ), nhưng cũng có thể trả về các số "thuần tuý" bằng lệnh ":R" (ví dụ, $nop-code → $nop-result và $nop-r-code → $nop-r-result).

Dùng "|R" cho các từ ma thuật có yêu cầu một tham số, chẳng hạn như PAGESINCATEGORY (ví dụ $pic và $pic-r, hoặc $pic-subcats và $pic-subcats-r). Cũng áp dụng đối với $pagesizetên trang$pagesize-end ở các mục bên trên. Also applicable to {{PAGESIZE:page name}} hereinbefore.

The number magic words are formatted in the wiki content language. Since 1.19, it depends on the page content language.

Biến Xuất Mô tả Phiên bản
{{NUMBEROFPAGES}} 1.626.698 Số trang wiki.
1.7
{{NUMBEROFARTICLES}} 62.915 Số trang trong không gian tên nội dung được coi là bài viết. Xem Manual:$wgArticleCountMethod để biết chi tiết.
{{NUMBEROFFILES}} 2.798 Số tập tin đã tải lên.
1.5
{{NUMBEROFEDITS}} 6.285.155 Tổng số sửa đổi.
1.10
r21319
{{NUMBEROFVIEWS}} Number of page views. Usually useless on a wiki using caching. Đã bị gỡ bỏ (Gerrit change 150699)
1.14 – 1.24
r42721
{{NUMBEROFUSERS}} 17.899.924 Số người dùng đã đăng kí.
1.7
{{NUMBEROFADMINS}} 142 Số người dùng trong nhóm sysop .
1.7
{{NUMBEROFACTIVEUSERS}} 971 Số người dùng hoạt động, dựa vào tiêu chí dùng trong Đặc biệt:Thống kê.
1.15
r47392
{{PAGESINCATEGORY:categoryname}}
{{PAGESINCAT:categoryname}}
128
128
[Nặng] Số lượng trang (bao gồm cả các thể loại con và tập tin) trong thể loại được chỉ định. (Category:Help được dùng làm ví dụ ở đây)
1.13
r32932
{{PAGESINCATEGORY:tên thể loại|all}}
{{PAGESINCATEGORY:tên thể loại|pages}}
{{PAGESINCATEGORY:tên thể loại|subcats}}
{{PAGESINCATEGORY:tên thể loại|files}}
128
125
3
0
[Nặng]

Theo thứ tự, số lượng

 • tất cả các trang
 • trang thông thường (trừ thể loại con và tập tin)
 • thể loại con
 • tập tin

trong thể loại đã cho. (ở đây, Thể loại:Trợ giúp được dùng làm ví dụ)

1.20
Gerrit change 12790
{{NUMBERINGROUP:tên nhóm}}
{{NUMINGROUP:tên nhóm}}
23
23
Số người dùng trong nhóm được chỉ định. (bureaucrat được dùng để minh hoạ)
1.14
r40116
{{PAGESINNS:chỉ mục}}
{{PAGESINNAMESPACE:chỉ mục}}
Vô hiệu [Nặng] Number of pages in the given namespace (replace index with the relevant namespace index). For instance, {{PAGESINNAMESPACE:14}} will output the number of category pages. {{PAGESINNS:0}} differs from {{NUMBEROFARTICLES}} in that the former includes redirects and disambiguation pages. Disabled by default, enable with $wgAllowSlowParserFunctions .
1.7

Tên trang

Biến Đối với trang hiện tại Mô tả Phiên bản
{{FULLPAGENAME}} Help:Magic words/vi Không gian tên và tiêu đề trang đầy đủ (bao gồm tất cả trang cấp dưới).
1.6
{{PAGENAME}} Magic words/vi Tiêu đề trang đầy đủ (bao gồm tất cả trang cấp dưới) không có không gian tên.
{{BASEPAGENAME}} Magic words Page title of the page in the immediately superior subpage level without the namespace. Cho ra giá trị Title/Foo trên trang Help:Title/Foo/Bar.
1.7
{{ROOTPAGENAME}} Magic words Name of the root of the current page. Would return Title on page Help:Title/Foo/Bar.
1.22
{{SUBPAGENAME}} vi The subpage title. Cho ra giá trị Bar trên trang Help:Title/Foo/Bar.

If no subpage exists the value of {{PAGENAME}} is returned.

For more complex splitting, use {{#titleparts:}} from the ParserFunctions extension.

1.6
{{SUBJECTPAGENAME}}
{{ARTICLEPAGENAME}}
Help:Magic words/vi
Help:Magic words/vi
Full page name of the associated subject (e.g. article or file). Useful on talk pages.
1.7
{{TALKPAGENAME}} Help talk:Magic words/vi Full page name of the associated talk page.
1.7

None of these are affected by changes to the display title using {{DISPLAYTITLE:xxxx}}; the values returned are the original page title.

The {{BASEPAGENAME}} and {{SUBPAGENAME}} magic words only work in namespaces that have subpages enabled. See $wgNamespacesWithSubpages for information on enabling subpages.

As of 1.15+, these can all take a parameter, allowing specification of the page to be operated on, instead of just the current page:

 • {{PAGENAME:Template:Main Page}} → Main Page
Cảnh báo Cảnh báo: If the page title contains any parts that are "." or "..", the magic word returns nothing.
{{PAGENAME:one/./three}}Không trả về giá trị gì.
Cảnh báo Cảnh báo: Page titles containing certain characters, such as apostrophes ' or asterisks *, may produce unexpected results when handled with these magic words, e.g. {{PAGESINCATEGORY:{{PAGENAME}}}}. See bugs T16779, T18474, T37628, T37746. One simple way to fix this is wrapping the pagename in {{#titleparts:}} from the ParserFunctions extension.

Tên trang đã mã hoá URL

The following are equivalents encoded for use in MediaWiki URLs (i.e. spaces replaced with underscores and some characters HTML escaped using numeric character encoding):

 • {{FULLPAGENAMEE}}
 • {{PAGENAMEE}}
 • {{BASEPAGENAMEE}}
 • {{SUBPAGENAMEE}}
 • {{SUBJECTPAGENAMEE}}
 • {{ARTICLEPAGENAMEE}}
 • {{TALKPAGENAMEE}}
 • {{ROOTPAGENAMEE}}

Note that {{PAGENAME:...}}, {{PAGENAMEE:...}} and {{urlencode:...}} have distinct implementations. See Manual:PAGENAMEE encoding for details.

Không gian tên

Biến Xuất Mô tả Phiên bản
{{NAMESPACE}} Help Tên của không gian tên trang (except for main space)
{{NAMESPACENUMBER}} 12 Định danh của không gian tên trang
1.20
Gerrit change 4056
{{SUBJECTSPACE}}
{{ARTICLESPACE}}
Help
Help
Name of the associated content namespace
1.7
{{TALKSPACE}} Help talk Name of the associated talk namespace
1.7

The following are equivalents encoded for use in MediaWiki URLs (spaces replaced with underscores and some characters percent-encoded):

 • {{NAMESPACEE}}
 • {{SUBJECTSPACEE}}
 • {{ARTICLESPACEE}}
 • {{TALKSPACEE}}

As of 1.15+, these can take a full-page-name parameter and will return the requested namespace associated with that page, instead of with the current page:

 • {{NAMESPACENUMBER:MediaWiki}}0
 • {{NAMESPACE:MediaWiki}} (Pages in main space will return empty)
 • {{NAMESPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{SUBJECTSPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{ARTICLESPACE:Template:Main Page}}Template
 • {{TALKSPACE:Template:Main Page}}Template talk

Parameter must not be a namespace name:

 • {{SUBJECTSPACE:Help talk}}  (Empty)


Khác

Biến Xuất Mô tả Phiên bản
{{!}} | Used to include a pipe character as part of a template argument or table cell contents. Before this was added as a magic word, many wikis implemented this by creating Template:! with | as the content.

See Help:Extension:ParserFunctions#Escaping pipe characters in tables for further explanation.

1.24
Gerrit change 136234
{{=}} = Used to include an equal sign as part of a template argument or table cell contents. Before this was added as a magic word, many wikis implemented this by creating Template:= with = as the content.

See Help:Extension:ParserFunctions#Raw equal signs for further explanation.

1.39
Gerrit change 791685

Parser functions

Parser functions are very similar to variables but take one or more parameters (technically, any magic word that takes a parameter is a parser function), and the name is sometimes prefixed with a hash to distinguish them from templates.

This page only describes parser functions that are integral to the MediaWiki software. Other parser functions may be added by MediaWiki extensions such as the Extension:ParserFunctions . For those see Trợ giúp:Tiện ích mở rộng:ParserFunctions .

Chi tiết kĩ thuật của trang khác

Parser function Xuất
(cho trang MediaWiki)
Mô tả Phiên bản
{{PAGEID: tên trang }} 1 [Nặng] Returns the page identifier of the specified page*.
1.23
Gerrit change 76534
{{PAGESIZE:tên trang}}
{{PAGESIZE: tên trang |R}}
101.027
101027
[Nặng] Returns the byte size of the specified page. Use "|R" to get raw (unformatted) numbers.
1.13
r33551
{{PROTECTIONLEVEL:tác vụ | tên trang}} sysop [Nặng] Outputs the protection level (e.g. "autoconfirmed", "sysop") for a given action (e.g. "edit", "move") on the specified page. Returns an empty string if not protected.
1.21
r44683
{{PROTECTIONEXPIRY: action | page name}} infinity [Nặng] Cho ra thời hạn khoá (chẳng hạn như "20160418155030", "infinity") đối với tác vụ đã cho (chẳng hạn như "edit", "move") trên trang chỉ định. Returns "infinity" if not protected.
1.27
Gerrit change 255717
{{CASCADINGSOURCES: page name}} [Nặng] Cho ra nguồn khoá theo tầng có tác dụng lên trang chỉ định. Kết quả sẽ không bao gồm tên trang chứa từ ma thuật, trừ khi chính trang đó tự nhúng nó.
1.23
Gerrit change 104999
{{REVISIONID: tên trang }} 6287429 [Nặng] Unique revision ID of the last revision on the specified page*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONDAY: tên trang }} 29 [Nặng] Day of edit from the last revision of the specified page* (unpadded number).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONDAY2: tên trang }} 29 [Nặng] Day of edit from the last revision of the specified page* (zero-padded number).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONMONTH: tên trang }} 12 [Nặng] Month of edit from the last revision of the specified page* (zero-padded number as of 1.17+, unpadded number in prior versions).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONMONTH1: tên trang }} 12 [Nặng] Month of edit from the last revision of the specified page* (unpadded number).
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONYEAR: tên trang }} 2023 [Nặng] Year of edit from the last revision of the specified page*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONTIMESTAMP: tên trang }} 20231229181425 [Nặng] Timestamp as of time of edit on the specified page*.
1.23
Gerrit change 76534
{{REVISIONUSER: tên trang }} Tropicalkitty [Nặng] The username from the last revision on the specified page*.
1.23
Gerrit change 76534
 • When the given param is equal to the current title of the parser, the parser function will yield the previous versions on preview and on substitution, that includes empty strings when used on page creation but using the values from the current version for page view, including viewing old revisions. In this case it is a non-expensive parser function.


Dữ liệu URL

Hàm phân tích cú pháp Nhập → Xuất Mô tả Phiên bản
{{localurl:tên trang}}
{{localurl:tên trang
|chuỗi_truy_vấn}}
{{localurl:MediaWiki}}
→ /wiki/MediaWiki
{{localurl:MediaWiki|printable=yes}}
→ /w/index.php?title=MediaWiki&printable=yes
Đường dẫn tương đối đến tiêu đề.
{{fullurl:tên trang}}
{{fullurl:tên trang
|chuỗi_truy_vấn}}

{{fullurl:interwiki:remote page name
|chuỗi_truy_vấn}}
{{fullurl:Category:Top level}}
→ //www.mediawiki.org/wiki/Category:Top_level

{{fullurl:Category:Top level|action=edit}}
→ //www.mediawiki.org/w/index.php?title=Category:Top_level&action=edit
{{fullurl:s:Electra|action=edit}}
https://en.wikisource.org/wiki/Electra?action=edit
{{fullurl:s:es:Electra|action=edit}}
https://en.wikisource.org/wiki/es:Electra?action=edit

A protocol-relative path to the title, which depends on the $wgServer configuration setting for the local wiki (and so may or may not start with http(s)://). This will also resolve interwiki prefixes. Note: Unbracketed (plain) protocol-relative links are not automagically linked.
1.5
{{canonicalurl:page name}}
{{canonicalurl:page name
|chuỗi_truy_vấn}}

{{canonicalurl:interwiki:remote page name
|chuỗi_truy_vấn}}
{{canonicalurl:Category:Top level}}
https://www.mediawiki.org/wiki/Category:Top_level

{{canonicalurl:Category:Top level|action=edit}}
https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Category:Top_level&action=edit {{canonicalurl:w:Category:Top level|action=edit}}
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Top_level?action=edit

The absolute path to the title, using the canonical URL. This will also resolve interwiki prefixes.
1.18
{{filepath:tên tập tin}}
{{filepath:tên tập tin|nowiki}}
{{filepath:tên tập tin|thumbnail_size}}
{{filepath:Wiki.png}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/mediawiki/b/bc/Wiki.png

{{filepath:Wiki.png|nowiki}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/mediawiki/b/bc/Wiki.png
{{filepath:Example.svg|300}}
→ //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Example.svg/300px-Example.svg.png

The parameter nowiki usually removes the link around the filepath (which can't be seen in this example).

A protocol-relative path to the full size or thumbnail (1.18+) of a media file.
1.12
r25854

1.18
r80813
{{urlencode:chuỗi}} hoặc
{{urlencode:chuỗi|QUERY}}
{{urlencode:chuỗi|WIKI}}
{{urlencode:chuỗi|PATH}}
{{urlencode:x:y/z á é}} hoặc
{{urlencode:x:y/z á é|QUERY}}
→ x%3Ay%2Fz+%C3%A1+%C3%A9
{{urlencode:x:y/z á é|WIKI}}
→ x:y/z_%C3%A1_%C3%A9
{{urlencode:x:y/z á é|PATH}}
→ x%3Ay%2Fz%20%C3%A1%20%C3%A9

Note that the default changed from |WIKI to |QUERY in 1.17; this may break templates that rely on this function.

The input encoded for use in URLs. Note that there is no urldecode function like there is in the obsolete Extension:StringFunctions
Mã hoá
khoảng cách
 none + 
QUERY + 
 WIKI _ 
 PATH%20
1.7
r14273
(or
1.17
r64726

1.17
r64726

1.17
r64726
)
{{anchorencode:chuỗi}} {{anchorencode:x y z á é}}
→ x_y_z_á_é
The input encoded for use in URL section anchors (after the “#” symbol in a URL).
1.6
r16279

The following are equivalents encoded for use in MediaWiki URLs (some characters percent-encoded):

 • {{localurle:page name}}
 • {{localurle:page name|query_string}}
 • {{fullurle:page name}}
 • {{fullurle:page name|query_string}}
 • {{fullurle:interwiki:remote page name|query_string}}
 • {{canonicalurle:page name}}
 • {{canonicalurle:page name|query_string}}
 • {{canonicalurle:interwiki:remote page name|query_string}}

Không gian tên

{{ns:}} returns the current localized name for the namespace with that index, canonical name, or local alias. Thus {{ns:6}}, {{ns:File}}, and {{ns:Image}} (an old name for the File namespace) all return "File". On a wiki where the content language is French, {{ns:Fichier}} is also valid, but {{ns:Datei}} (the localisation of "File" in German) is not.

The main namespace has no name, i.e. {{ns:0}} returns an empty string. For explicitly referring to the main namespace, {{int:Blanknamespace}} can be used, resulting in "(Chính)".

{{nse:}} is the equivalent encoded for MediaWiki URLs. It does the same, but it replaces spaces with underscores, making it usable in external links.

Content namespaces Không gian tên thảo luận
Cách dùng Xuất Cách dùng Xuất
{{ns:-2}} / {{ns:Media}} Media {{ns:-1}} / {{ns:Special}} Special
(no talk page)
{{ns:0}} / {{ns:}} {{ns:1}} / {{ns:Talk}} Talk
{{ns:2}} / {{ns:User}} User {{ns:3}} / {{ns:User talk}} User talk
{{ns:4}} / {{ns:Project}} Project
Varies between wikis
{{ns:5}} / {{ns:Project talk}} Project talk
{{ns:6}} / {{ns:File}} or {{ns:Image}} File {{ns:7}} / {{ns:File talk}} or {{ns:Image talk}} File talk
{{ns:8}} / {{ns:MediaWiki}} MediaWiki {{ns:9}} / {{ns:MediaWiki talk}} MediaWiki talk
{{ns:10}} / {{ns:Template}} Template {{ns:11}} / {{ns:Template talk}} Template talk
{{ns:12}} / {{ns:Help}} Help {{ns:13}} / {{ns:Help talk}} Help talk
{{ns:14}} / {{ns:Category}} Category {{ns:15}} / {{ns:Category talk}} Category talk

Don't confuse localised namespaces with custom namespaces.

Định dạng

Cách dùng Nhập → Xuất Mô tả Phiên bản

{{formatnum:unformatted number}}
{{formatnum:formatnum-formatted number|R}}
{{formatnum:unformatted number|NOSEP}}

 • Đơn giản:
  • {{formatnum:987654321.654321}}
   → 987.654.321,654321
  • {{formatnum:987.654.321,654321|R}}
   → 987654321.654321
 • Nâng cao:
  • {{formatnum:{{formatnum:987654321.654321}}|R}}
   → 987654321.654321 (mọi ngôn ngữ)
  • {{formatnum:00001}}
   → 00.001
  • {{formatnum:987654321.654321 |NOSEP}}
   → 987654321.654321
  • Ví dụ với Tiếng Bangla:
   • {{formatnum:987654321.654321}}
    → ৯৮,৭৬,৫৪,৩২১.৬৫৪৩২১
   • {{formatnum:987654321.654321 |NOSEP}}
    → ৯৮৭৬৫৪৩২১.৬৫৪৩২১
   • {{formatnum:৯৮,৭৬,৫৪,৩২১.৬৫৪৩২১ |R}}
    → 987654321.654321

Chưa hỗ trợ:
{{formatnum:{{formatnum:987.654.321}}}}
→ 987 654 321 (chẳng hạn như với tiếng Ý)


Examples of wrong input (unreliable output), with or without |R:
{{formatnum:987,654.321|R}} (the least broken)
{{formatnum:987.654,321|R}}
{{formatnum:987 654,321|R}}
{{formatnum:987&nbsp;654,321|R}}

Takes an unformatted number (Arabic, no group separators and . as decimal separator) and outputs it in the localized digit script and formatted with decimal and decimal group separators, according to the page language.

The |R parameter can be used to reverse the behavior, for use in mathematical situations: it's reliable and should be used only to deformat numbers which are known to be formatted exactly as formatnum formats them with the wiki's locale.
The NOSEP ("no separators") parameter means that no group / decimal separators are changed; formatnum will only transform the digits themselves in languages which don't use the Hindu–Arabic numeral system. NOSEP can also prevent non-standard digit groupings you wouldn't expect.

Cảnh báo Cảnh báo: Leading zeroes are not removed, you can use {{#expr:00001}} instead if you have Extension:ParserFunctions installed.

Cảnh báo Cảnh báo: If you don't input numbers in the exact format required, don't expect any reliable output, especially on non-English wikis.


If you really need to format (according the wiki's locale) a number in unknown input format, you could try and use formatnum two times (but not if it can have a decimal group, or its separator will be eaten or the number won't be formatted). Be aware that this is more a hack than a regular way to proceed, thus the output may be not reliable.

1.7

1.13
r32012

{{#dateformat:date}}
{{#formatdate:date}}
{{#dateformat:date|format}}
{{#formatdate:date|format}}

{{#dateformat:25 dec 2009|ymd}}
→ 25 dec 2009 (your pref), 2009 December 25 (default)
{{#formatdate:dec 25,2009|dmy}}
→ dec 25,2009 (your pref), 25 December 2009 (default)
{{#dateformat:2009-12-25|mdy}}
tháng 12 25, 2009 (your pref), December 25, 2009 (default)
{{#formatdate:2009 dec 25|ISO 8601}}
→ 2009 dec 25 (your pref), 2009-12-25 (default)
{{#dateformat:25 decEmber|mdy}}
→ 25 decEmber (your pref), December 25 (default)

Note: In the examples above, "your pref" refers to your date preference on the current MediaWiki wiki only.

Formats an unlinked date based on user "date format" preference, and adds metadata tagging it as a formatted date. For logged-out users and those who have not set a date format in their preferences, dates can be given a default: mdy, dmy, ymd, ISO 8601 (all case sensitive). If only the month and day are given, only mdy and dmy are valid. If a format is not specified or is invalid, the input format is used as a default. If the supplied date is not recognized as a valid date (specifically, if it contains any metadata such as from a nested use of these or similar templates), it is rendered unchanged, and no (additional) metadata is generated.
Cảnh báo Cảnh báo: Although the ISO 8601 standard requires that dates be in the Gregorian calendar, the ISO parameter in this function will still format dates that fall outside the usual Gregorian range (e.g. dates prior to 1583). Also, the magic word cannot properly convert between negative years (used with ISO 8601) and years BC or years BCE (used in general writing).
1.15
r48249

{{lc:string}}

{{lc:DATA CENTER}} → data center The lowercase input.
1.5

{{lcfirst:string}}

{{lcfirst:DATA center}} → dATA center The input with the very first character lowercase.
1.5

{{uc:string}}

{{uc:text transform}} → TEXT TRANSFORM The uppercase input.
1.5

{{ucfirst:string}}

{{ucfirst:text tRAnSFORM}} → Text tRAnSFORM The input with the very first character uppercase.
1.5

{{padleft:xyz|stringlength}}
{{padleft:xyz|strlen|char}}
{{padleft:xyz|strlen|string}}

{{padleft:xyz|5}} → 00xyz

{{padleft:xyz|5|_}} → __xyz
{{padleft:xyz|5|abc}} → abxyz
{{padleft:xyz|2}} → xyz
{{padleft:|1|xyz}} → x (first character of the string)

Inserts a string of padding characters (character chosen in third parameter; default "0") of a specified length (second parameter) next to a chosen base character or variable (first parameter). The final digits or characters in the base replace the final characters in the padding; i.e. {{padleft:44|3|0}} produces 044. The padding string may be truncated if its length does not evenly divide the required number of characters.

Only the first character of the third parameter is used in versions up to 1.12, but by version 1.15, all the characters are used.

Bug (fixed in r45734): multibyte characters are interpreted as two characters, which can skew width. These also cannot be used as padding characters.

1.8

1.15
r45734

{{padright:xyz|stringlength}}
{{padright:xyz|strlen|char}}
{{padright:xyz|strlen|string}}

{{padright:xyz|5}} → xyz00

{{padright:xyz|5|_}} → xyz__
{{padright:xyz|5|abc}} → xyzab
{{padright:xyz|2}} → xyz
{{padright:|1|xyz}} → x

Identical to padleft but adds padding characters to the right side.
1.8

1.15
r45734

{{bidi:string}}

{{bidi:text transform}} → ‪text transform‬

{{bidi:كتابة عربية}} → ‫كتابة عربية‬

Wraps the text in a script-appropriate directionality marker (either left-to-right (U+202A) or right-to-left (U+202B)) and a pop directionality formatting character (U+202C), to ensure directionality safety when using a mix of scripts in running text.

Xem thêm: Extension:StringFunctions

Địa phương hoá

Here are the magic words which are used as main localisation tools. Other magic words will often depend on the wiki's locale and configuration or on the chosen language: see in particular #Date and time, #Formatting, #Miscellaneous. More magic words are added by the Mở rộng:Dịch .

The usage of these magic words can be very complex, and the documentation is currently incomplete; there's some more info on PLURAL, GRAMMAR, GENDER.

Cách dùng Nhập → Xuất Mô tả Phiên bản
{{PLURAL:2|is|are}} {{PLURAL:0|is|are}} → are
{{PLURAL:1*1|is|are}} → is
{{PLURAL:21 mod 10|is|are}} → are
{{PLURAL:{{#expr:21 mod 10}}|is|are}} → is
{{PLURAL:1|is|are}} → is
{{PLURAL:2|is|are}} → are
{{PLURAL:-1|is|are}} → is
{{PLURAL:-2|is|are}} → are
{{PLURAL:0.5|is|are}} → are
{{PLURAL:1.5|is|are}} → are
{{PLURAL:-0.5|is|are}} → are
{{PLURAL:-1.5|is|are}} → are
(Đối với tiếng Nga)
{{PLURAL:5|1=Категория|Категории}} → Категории


{{PLURAL:3|страница|страницы|страниц}} → страницы
{{PLURAL:5|страница|страницы|страниц}} → страниц

Cho ra dạng số ít (tham số thứ hai) nếu giá trị tuyệt đối của tham số thứ nhất là một biểu thức tương đương 1, và dạng số nhiều (tham số thứ ba) nếu điều kiện trên không được đáp ứng.
Some language codes (ab, av, ba, bxr, ce, crh_cyrl, cv, inh, koi, krc, kv, lbe, lez, mhr, mrj, myv, ru, sl, tt_cyrl, tyv, udm, xal) used 3 plural forms (updated 01.2014):
 • Dạng 1: 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 101, 1001, …
 • Dạng 2: 0, 5, 6, 7, 8, …, 18, 19, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, …
 • Dạng 3: 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 62, 102, 1002, …
{{GRAMMAR:N|noun}} Outputs the correct inflected form of the given word described by the inflection code after the colon (language-dependent). Grammar transformations are used for inflected languages like Polish. See also $wgGrammarForms .
1.7
{{GENDER:username|text for every gender}}

{{GENDER:Username|male text|female text|text for unspecified}}
{{GENDER:|male text|female text|text for unspecified}}
{{GENDER:.|male text|female text|text for unspecified}}

(Depends on the named user's gender)

A switch for the gender set in Special:Preferences.
Note: The first example is basically a no-op
Note: If 3rd parameter is omitted and user hasn't defined their gender, then text if user is male is returned.
A blank username field ({{GENDER:|) means the current user, but can be used only in interface messages (MediaWiki namespace).
A dot username (.) means the default user gender on this wiki.

1.15
r46247
{{int:tên thông điệp}} {{int:edit}}Edit
(Tuỳ theo ngôn ngữ người dùng; ví dụ: frja)
Internationalizes (translates) the given interface (MediaWiki namespace) message into the user language. For msgnw and other transclusion magic words, see the Transclusion modifiers section.

Note that this can damage / confuse cache consistency in MediaWiki 1.17 and earlier, see T16404.

{{int:editsectionhint|MediaWiki}} {{int:editsectionhint|MediaWiki}}Edit section: MediaWiki You may also use parameters with translations.
Parameters are designated in messages with: $1, $2, $3, etc.
For example, here is the message for editsectionhint: Edit section: $1
In this example, MediaWiki replaces $1.


Transclusion modifiers

{{Page name|optional params}} usually transcludes another page, by default from the Template:namespace. These magic words modify that behavior.

Khác

See also