Help talk:Magic words/vi

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search

Translation[edit]

Nên gọi "Magic words" là gì? Đang có hai cách dịch phổ biến được dùng song song là "từ thần chú" & "từ ma thuật". Một số bạn còn gọi là "biến toàn cục" hoặc "biến hệ thống". Xin mọi người cho ý kiến. "Magic words" và "parser functions" là 2 thứ được sử dụng rất rất nhiều trong lập trình ở Wikipedia và mình đang muốn thống nhất cách gọi cho chúng khi viết các trang hướng dẫn ở Wikipedia tiếng Việt. Tran Xuan Hoa (talk) 00:42, 7 March 2016 (UTC)