സഹായം:താളുകൾ തിരുത്തൽ

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Editing pages and the translation is 47% complete.
PD കുറിപ്പ്: ഈ താൾ തിരുത്തുമ്പോൾ, താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾ സി.സി.0 പ്രകാരം പങ്ക് വെയ്ക്കാമെന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ളവയുടെ സഹായ താളുകൾ കാണുക. PD

ഒരു വിക്കിയുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ തിരുത്തുവാൻ വളരെ ഏളുപ്പമാണ്:

  1. Click the "തിരുത്തുക" page tab at the top of the page.
  2. Make changes to the text.
  3. Click the "താൾ സേവ് ചെയ്യുക" button.

ഇത് അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമാണ്!

തിരുത്തൽ ചട്ടങ്ങളും, തിരുത്തൽ സമ്പ്രദായങ്ങളും, രൂപഘടനയും

വിക്കി തിരുത്തലുടെ ഓന്നാമത്തെ ചട്ടം "'ധൈര്യശാലിയായി'" താളുകൾ പുതുക്കുക എന്നതാണ്. താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരുത്തിയാൽ തന്നെ മറ്റു ഉപയോക്താക്കൾക്ക്‌ അവ ശരിയാക്കാൻ കഴിയും, അതിനാൽ‌ ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്തുക, എന്നിട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചുനോക്കൂ! വിക്കി പേജുകളുടെ തിരുത്തലിനായി എല്ലാത്തരം തിരുത്തൽ സമ്പ്രദായങ്ങളും നിയമങ്ങളും തത്ത്വചിന്തകളും ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമം ധൈര്യശാലിയായിരിക്കുക എന്നതാണ്.

An edit can contribute whole new paragraphs or pages of information, or it can be as simple as fixing a typo or a spelling mistake. In general, try to add or edit text so that it is clear and concise. Most importantly, make sure you are always aiming to do something which improves the contents of the wiki.

When you need to use some type of formatting, such as for new headings or bolding of text, you do this using wiki syntax or the buttons in the edit toolbar above the editing zone. See സഹായം:ഘടന for some of the common types of formatting used.

If you want to try out editing, you can test editing on the page named Project:Sandbox , which has been specifically set aside for you to test editing.

തിരുത്തൽ സംഗ്രഹം

Before you save a change, you can enter a short note (must be shorter than 500 characters) in the "ചുരുക്കം:" box describing your changes. Don't worry too much about this, or spend too much time thinking about it: just put in a short description of what you just changed. ഉദാഹരണമായി, "അക്ഷരത്തെറ്റ് ശരിയാക്കി" അല്ലെങ്കിൽ "സൂര്യകാന്തി പൂക്കളേപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരം ചേർത്തു" എന്ന് താങ്കൾക്ക് എഴുതാം.

This summary gets stored alongside your edit, and allows people to track changes in the wiki more effectively.

എങ്ങനെയുണ്ടെന്നു കാണുക

താങ്കളുടെ മാറ്റങ്ങൾ സേവ്ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കാണുവാൻ "എങ്ങനെയുണ്ടെന്നു കാണുക" ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു വഴിയാണ്. This is also related to tracking changes because every time you save, this is displayed to others as a separate change. This isn't something to worry about too much, but it's good to get into the habit of eliminating mistakes in your own work, by using a preview before saving, rather than saving, then having to do another edit just to make one or more minor corrections.

വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുക

Another option is the "മാറ്റങ്ങൾ കാണിക്കുക" button which allows you to see the differences between the current version and the edited version.

സംരക്ഷിച്ച താളുകൾ

Pages that are protected cannot be edited by anyone except users of a specific group. Protected pages will instead display "View source" instead of edit. In that case, to edit a protected page, contact a user who has permission to edit the page. The default protection levels are as follows:

  • None (allow all users)
  • Autoconfirmed (prevent edits by new and unregistered users)
  • Sysop (prevent edits by all users except administrators)

പല തരത്തിലുള്ള തിരുത്തലുകൾ

With wiki edits you can start a new page, move (or rename) a page, or even delete a page:

Remember you should always aim to improve the overall contents of the wiki with your edits.

സംവാദം

Every article has its own "talk page" where you can ask questions, make suggestions, or discuss corrections. സഹായം:സംവാദ താളുകൾ കാണുക.