Help:Cấm người dùng

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Blocking users and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Lưu ý: Khi bạn sửa đổi trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo giấy phép CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm. PD

Cấm người dùng là một hành động mà bảo quản viên có thể thực hiện để ngăn người dùng hoặc địa chỉ IP chỉnh sửa nội dung wiki.

Cấm

Truy cập Đặc biệt:Block và làm theo các bước sau:

 1. Địa chỉ IP, tên thành viên, hoặc số tác vụ cấm: Nhập tên người dùng, địa chỉ IP hoặc dải IP để cấm trong trường "Người dùng". Thay vì nhập thông tin này theo cách thủ công, bạn cũng có thể nhấp vào liên kết "Cấm người dùng/Cấm" trong các chỉnh sửa, trang đóng góp hoặc trang lịch sử , hệ thống sẽ tự động điền vào trường này bằng tên người dùng hoặc địa chỉ IP thích hợp. Liên kết "Cấm người dùng này" cũng có mặt trong hộp công cụ khi xem các trang thành viên và thảo luận của họ.
 2. Loại cấm Cho phép một lệnh cấm được định cấu hình để cấm các hành động cụ thể, do đó cho phép tất cả các cấu hình khác.
  • Editing (introduced in 1.33)(removed in 1.38) Nếu được chọn, mục tiêu của lệnh cấm sẽ bị cấm thực hiện các thay đổi đối với các trang wiki, bao gồm chỉnh sửa, đổi tên, xem xét các thay đổi đang chờ xử lý và các hành động thay đổi khác.
   • Toàn website Cấm mục tiêu của lệnh cấm thực hiện thay đổi đối với tất cả các trang trên toàn bộ wiki và tạo các trang mới.
   • Một phần Chỉ cấm mục tiêu của lệnh cấm thực hiện thay đổi đối với các trang được chỉ định và/hoặc tất cả các trang trong không gian tên. Tất cả các trang khác vẫn có thể được chỉnh sửa, có thể tạo trang mới và có thể tải tệp lên. Có thể thêm tối đa 10 trang vào khối, nhưng không thể cấm các trang không tồn tại ("liên kết đỏ"). Thảo luận và các trang con tương ứng không tự động bị cấm và phải được nhập riêng. Specific actions can also be blocked (e.g. creating pages) and these will be blocked sitewide even if there is also a partial block on editing specific pages or namespaces.
  • Mở tài khoản: Việc chọn tùy chọn này sẽ ngăn không cho tên người dùng hoặc địa chỉ IP bị cấm tạo tài khoản mới.
  • Gửi thư điện tử: Khi tùy chọn này được chọn, người dùng sẽ không thể sử dụng giao diện Special:EmailUser. Nếu địa chỉ IP hoặc dải IP bị cấm với tùy chọn này,và nó không được đặt chỉ dành cho người dùng vô danh, các tài khoản được đăng nhập từ dải hoặc địa chỉ IP đó sẽ không thể sử dụng Special:EmailUser.
  • Sửa trang thảo luận của mình: Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu $wgBlockAllowsUTEdit được đặt thành true; nó không phải là theo mặc định trong MediaWiki 1.25 hoặc thấp hơn. Trong phiên bản 1.26 trở lên, nó được đặt thành true. Đối với khối trên toàn trang, việc chọn tùy chọn này sẽ ngăn địa chỉ IP, dải IP hoặc người dùng chỉnh sửa trang thảo luận của chính người dùng của họ. Tùy chọn này thường bị bỏ qua đối với các lệnh cấm một phần; để ngăn người dùng bị cấm một phần chỉnh sửa trang thảo luận của riêng họ, trang thảo luận phải được chỉ định là trang để chặn. Ngoại lệ duy nhất cho điều này là khi lệnh cấm một phần cấm mục tiêu của lệnh cấm chỉnh sửa không gian tên "Thảo luận Thành viên"; trong tình huống này, tùy chọn này hoạt động như đối với lệnh cấm toàn trang.
 3. Thời hạn: Chọn thời điểm lệnh cấm sẽ hết hạn từ menu thả xuống hoặc nhập thủ công thời gian hết hạn của lệnh cấm hoặc sử dụng lịch Ngày giờ để chọn. Khi nhập thủ công trong một thời gian, hãy tuân theo định dạng chuẩn GNU (ví dụ: 2017-01-01 00:00). Các tùy chọn mặc định trong menu thả xuống có thể được thay đổi ở MediaWiki:Ipboptions.
 4. Lý do: Lý do được chọn từ menu thả xuống kết hợp với lý do khác/lý do bổ sung được chỉ định sẽ được sử dụng làm thông báo hiển thị cho người dùng bị chặn khi họ cố gắng chỉnh sửa. Các lý do mặc định trong menu thả xuống có thể được thay đổi ở MediaWiki:Ipbreason-dropdown.
 5. Chọn tùy chọn cấm bổ sung (tùy chọn): Tùy thuộc vào việc tên người dùng hoặc IP đang bị cấm và các tùy chọn khác có thể đã được bật, một số hoặc tất cả các tùy chọn này sẽ được hiển thị trên biểu mẫu. Vui lòng xem Manual:Block and unblock#Configuration settings related to blocking để biết thông tin về cách bật hoặc tắt một số tùy chọn sau.
  • Tự động cấm địa chỉ IP cuối cùng được sử dụng bởi người dùng này và bất kỳ địa chỉ IP nào tiếp theo mà họ cố gắng sửa đổi trong khoảng thời gian $1: Tùy chọn này chỉ khả dụng khi cấm một người dùng. Nhưng điều này có sẵn cho cả lệnh cấm một phần và lệnh cấm toàn trang. Khi được chọn, IP của người dùng sẽ trở thành "tự động cấm" (những địa chỉ này hiển thị dưới dạng số như #17 trên danh sách lệnh cấm có hiệu lực) trong một khoảng thời gian ngắn và bất kỳ địa chỉ IP nào khác mà người dùng bị chặn cố gắng truy cập chỉnh sửa từ cũng sẽ bị chặn. Có thể thay đổi thời hạn của "tự động cấm" bằng cách điều chỉnh giá trị của $wgAutoblockExpiry ..
  • Ẩn tên người dùng khỏi các sửa đổi và danh sách: Khi được chọn, tên người dùng bị cấm sẽ không được thêm vào nhật trình cấm, danh sách lệnh cấm có hiệu lực hoặc danh sách người dùng (chỉ khả dụng cho các lệnh cấm vô thời hạn trên toàn trang web) . Những người dùng khác có khả năng xem các mục nhập ẩn này sẽ vẫn có thể xem và bỏ cấm người dùng hoặc địa chỉ IP. Tùy chọn này không được bật trong cài đặt mặc định của MediaWiki; người ẩn mục nhập lệnh cấm trong nhật trình phải có quyền hideuser. Xem Manual:User rights .
  • Theo dõi trang thành viên và thảo luận thành viên của thành viên này: Khi được chọn, trang người dùng của người dùng bị cấm và trang thảo luận của người dùng sẽ được thêm vào danh sách theo dõi của bạn.
  • Áp dụng tác vụ cấm cho các thành viên đăng nhập từ địa chỉ IP này: Tùy chọn này chỉ khả dụng khi cấm một địa chỉ IP. Khi được chọn, người dùng đã đăng ký cố gắng chỉnh sửa bằng địa chỉ IP bị cấm sẽ vẫn có thể chỉnh sửa. Nếu không, họ cũng sẽ không thể chỉnh sửa.
 6. Kiểm tra kỹ mọi thứ bạn đã nhập và nhấp vào Cấm. Một thông báo sẽ xuất hiện cho biết quá trình cấm thành công hay không thành công.

Bỏ cấm

Để bỏ cấm người dùng hoặc địa chỉ IP, hãy truy cập danh sách lệnh cấm hiện hoạt và nhấp vào liên kết Bỏ cấm bên cạnh người dùng hoặc IP mà bạn muốn bỏ cấm. Sau đó, nhập lý do tùy chọn và nhấp vào nút bỏ cấm. Một thông báo sẽ xuất hiện cho biết quá trình bỏ cấm thành công hay không thành công.

Ngoài ra, bạn có thể đi đến Đặc biệt:Bỏ cấm và nhập tên người dùng hoặc IP.

Bị cấm có nghĩa là gì?

Người dùng bị cấm trên toàn trang web không thể chỉnh sửa trang, tải lên tập tin, di chuyển trang và thực hiện các hành động khác tuỳ theo quyền người dùng . Về mặt hiệu quả, điều này làm cho wiki chỉ đọc cho những người dùng đó. Cho đến khi MediaWiki 1.17, sysop hoặc những người khác có quyền truy cập vào giao diện bỏ cấm vẫn có thể bỏ cấm những người khác (cũng như chính họ nếu họ có quyền unblockself). Tuy nhiên, kể từ MediaWiki 1.17, những người dùng bị cấm nằm trong các nhóm người dùng cho phép họ cấm các người duỳ khác tuy nhiên có thể không thể cấm hoặc bỏ cấm những người dùng khác khi bị cấm. Since MediaWiki 1.33 [1][2], users with the unblockself right can now block the user who blocked them.

Người dùng bị cấm một phần chỉ bị cấm thực hiện các hành động sửa đổi đối với các trang cụ thể hoặc tất cả các trang bên trong không gian tên được định cấu hình.

Các lỗi đã phát hiện

Xem thêm