Jump to content

Nápověda:Blokování uživatelů

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Blocking users and the translation is 100% complete.
PD Poznámka: Úpravou této stránky souhlasíte s uvolněním vašeho příspěvku pod licencí CC0. Více informací získáte na stránce nápovědy veřejné domény. PD

Blokování uživatelů je akce, kterou může sysops provést s uživateli nebo IP adresami, aby jim zabránil upravovat wiki.

Blokování

Navštivte Special:Block a postupujte takto:

 1. IP adresa, uživatelské jméno nebo ID blokování: Do pole "Uživatel" (user) zadejte uživatelské jméno, IP adresu nebo IP rozsah, které chcete blokovat. Místo ručního zadávání těchto informací je také možné kliknout na odkaz "blokovat" v posledních změnách, na stránkách příspěvků nebo na stránkách historie, čímž se toto pole automaticky vyplní příslušným uživatelským jménem nebo IP adresou. Odkaz "Blokovat tohoto uživatele" je také přítomen v panelu nástrojů při prohlížení stránek pro uživatele a diskusních stránek uživatele.
 2. Typ blokování Umožňuje nakonfigurovat blok tak, aby zakazoval konkrétní akce, a proto povolil všechny ostatní.
  • Editing (zavedeno od 1.33)(odstraněno od 1.38) Pokud je zaškrtnuto, cíl bloku nebude moci provádět změny na wiki stránkách, včetně úprav, přejmenování, kontroly čekajících změn a dalších změnových akcí.
   • Na celém projektu Zakazuje cíli bloku provádět změny na všech stránkách na celé wiki a vytvářet nové stránky.
   • Částečný Zakazuje cíli bloku provádět změny pouze na zadaných stránkách a/nebo všech stránkách ve jmenných prostorech. Všechny ostatní stránky lze stále upravovat, vytvářet nové stránky a nahrávat soubory. Do bloku lze přidat až 10 stránek, ale neexistující ("červeně označené") stránky zablokovat nelze. Odpovídající hovor a podstránky nejsou automaticky blokovány a je nutné je zadat samostatně. Konkrétní akce lze také zablokovat (např. vytváření stránek) a ty budou zablokovány na celém webu, i když dojde také k částečnému zablokování úprav konkrétních stránek nebo jmenných prostorů.
  • Vytváření účtů: Výběrem této možnosti zabráníte blokovanému uživatelskému jménu nebo IP adrese ve vytváření nových účtů.
  • Posílání e-mailů: Pokud je vybrána tato možnost, uživatel nebude moci používat rozhraní Special:EmailUser. Pokud je pomocí této možnosti blokována adresa IP nebo rozsah a není nastavena pouze pro anonymní uživatele, účty přihlášené z této adresy IP nebo rozsahu nemohou používat Special:EmailUser.
  • Editace vlastní uživatelské diskuse: Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když je $wgBlockAllowsUTEdit nastaveno na true. Není ve výchozím nastavení v MediaWiki 1.25 nebo nižší. Ve verzi 1.26 nebo novější je nastavena na hodnotu true. U blokování celého webu výběrem této možnosti zabráníte IP adrese, rozsahu nebo uživateli v úpravě své vlastní uživatelské diskusní stránky. Tato možnost je obvykle ignorována u dílčích bloků. Aby částečně blokovaný uživatel nemohl upravovat svou vlastní diskusní stránku, musí být diskusní stránka specifikována jako stránka, kterou chcete blokovat. Jedinou výjimkou je situace, kdy částečný blok zakazuje cíli upravovat jmenný prostor "Diskuse uživatele". V této situaci se tato možnost chová stejně jako u blokování celého webu.
 3. Čas vypršení: Z rozevíracího seznamu vyberte, kdy má blok vypršet, nebo ručně zadejte čas vypršení platnosti bloku nebo k výběru použijte kalendář Datetime. Při ručním zadávání času se řiďte standardním formátem GNU (např.: 2017-01-01 00:00). Výchozí možnosti v rozevíracím seznamu lze upravit na MediaWiki:Ipboptions.
 4. Důvod: Důvod vybraný z rozevírací nabídky v kombinaci se zadaným jiným/dalším důvodem bude použit jako zpráva zobrazená blokovanému uživateli při pokusu o úpravy. Výchozí důvody v rozevíracím seznamu lze upravit na MediaWiki:Ipbreason-dropdown.
 5. Vybrat další možnosti blokování (volitelné): V závislosti na tom, zda je uživatelské jméno nebo IP blokováno, a na dalších možnostech, které mohly být povoleny, se některé nebo všechny tyto možnosti zobrazí ve formuláři. Informace o tom, jak povolit nebo zakázat některé z následujících možností, naleznete v části Příručka:Blokovat a odblokovat#Nastavení konfigurace související s blokováním .
  • Automaticky blokovat poslední IP adresu použitou tímto uživatelem a všechny další IP adresy, ze kterých se pokusí editovat, po dobu $1: Tato možnost je dostupná pouze při blokování účtu, ale je k dispozici pro částečné bloky i bloky na celém webu. Když vyberete tuto možnost, IP adresa uživatele se na krátkou dobu "automaticky zablokuje" (tato čísla se zobrazí jako #17 na seznamu aktivních blokovaných) a jakékoli další IP adresy, ze kterých se blokovaný uživatel pokusí editovat budou také zablokovány. Trvání "autobloku" lze změnit úpravou hodnoty $wgAutoblockExpiry .
  • Skrýt uživatelské jméno u editací a v seznamech: Je-li tato možnost vybrána, zablokované uživatelské jméno nebude přidáno do protokolu blokování, aktivního seznamu blokovaných nebo seznamu uživatelů (dostupné pouze u neomezených bloků na celém webu) . Ostatní uživatelé, kteří mají možnost zobrazit tyto skryté položky, budou stále moci zobrazit a odblokovat uživatelské jméno nebo IP adresu. Tato možnost není povolena ve výchozí instalaci MediaWiki. Osoba, která blok umístí, musí mít oprávnění hideuser. Viz Příručka:Uživatelská práva .
  • Sledovat uživatelskou a diskusní stranu tohoto uživatele: Když je tato možnost vybrána, přidá se uživatelská stránka blokovaného uživatele a diskusní stránka uživatele do vašeho seznamu sledovaných.
  • Použít blokování na uživatele přihlášené z této IP adresy: Tato možnost je dostupná pouze při blokování IP adresy. Pokud je tato možnost vybrána, registrovaní uživatelé, kteří se pokusí provádět úpravy pomocí blokované adresy IP, budou moci stále provádět úpravy. Jinak nebudou moci také upravovat.
 6. Znovu zkontrolujte vše, co jste zadali, a klikněte na Zablokovat. Mělo by se objevit hlášení, zda byl blok úspěšný nebo neúspěšný.

Odblokování

Chcete-li odblokovat uživatelské jméno nebo IP adresu, přejděte na seznam aktivních bloků a klikněte na odkaz Odblokovat vedle uživatele nebo IP adresy, kterou chcete odblokovat. Poté zadejte volitelný důvod a klikněte na tlačítko odblokovat. Mělo by se objevit hlášení, zda bylo odblokování úspěšné nebo neúspěšné.

Případně přejděte na Special:Unblock a zadejte uživatelské jméno nebo IP.

Co to znamená být zablokován

Uživatelé blokovaní na celém webu nemohou upravovat stránky, nahrávat soubory, přesouvat stránky a provádět další akce, které doplňují udělená uživatelská práva . Ve skutečnosti mohou tito uživatelé použít wiki pouze pro čtení. Do MediaWiki 1.17 mohou sysopové nebo jiní s přístupem k odblokovacímu rozhraní odblokovat ostatní (stejně jako sami sebe, pokud mají právo unblockself). Od verze MediaWiki 1.17 však blokovaní uživatelé, kteří jsou ve skupinách blokovaných uživatelů, nemohou blokovat nebo odblokovat ostatní uživatele, pokud jsou blokováni. Od MediaWiki 1.33 [1][2] mohou nyní uživatelé s právem unblockself zablokovat uživatele, který je zablokoval.

Částečně blokovaným uživatelům je zakázáno provádět změny pouze na konkrétních stránkách nebo všech stránkách v nakonfigurovaných jmenných prostorech.

Známé chyby

Související odkazy