Trợ giúp:Thảo luận Cấu trúc/Danh sách Thuật ngữ

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Structured Discussions/Glossary and the translation is 100% complete.
PD Lưu ý: Khi bạn sửa đổi trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo giấy phép CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm. PD

Thuật ngữ

Bảng tin
Bảng tin là một nhóm các chủ đề. Trang thảo luận sau khi được đổi thành Thảo luận Cấu trúc là một bảng tin. Chỉ có một bảng tin trong một trang.
Miêu tả
Nội dung ở phía cột bên phải của một Bảng tin (nội dung giới thiệu, bảng mẫu, v.v.). Liên kết thể loại được đặt ở đây để thêm Bảng tin vào thể loại.
Đề tài
Đề tài là một thảo luận có cấu trúc về một chủ đề cụ thể.
Thanh tiêu đề Đề tài
Nằm ở đầu Đề tài, khu vực này sẽ thu thập các siêu dữ liệu, hiện tại bao gồm: tiêu đề đề tài, thời điểm có hoạt động cuối, số bình luận. Tóm lược sẽ hiển thị bên dưới Thanh tiêu đề Đề tài.
Tóm lược
Một Đề tài có thể được tóm lược (giải thích điều gì đang xảy ra, hoặc các điểm chính của thảo luận đang diễn ra là gì), hoặc có thể là các bản mẫu mang tính giải thích. Các liên kết đến thể loại đặt ở đây sẽ thêm Đề tài vào thể loại đó. Người viết tóm lược sẽ được nhắc đến trong thanh Tóm lược.
Bài đăng
Câu trả lời, bình luận, hoặc đối tượng đơn lẻ bên trong một Đề tài.
Trả lời
Một Bài đăng con của một Bài đăng.
Vào hàng
Bạn có thể tạo ra một lùi đầu dòng khi bạn hồi đáp một câu trả lời. Vào dòng đó được tạo ra để đánh dấu một sự lạc đề khỏi đề tài chính. Vào hàng được đánh dấu với biên màu xám và khoảng trống bên trái (ở bên phải nếu là ngôn ngữ viết từ phải sang trái).
Đã kích hoạt Thảo luận Cấu trúc
Một wiki có thể chỉ định trang nào hay không gian tên nào có thể có bảng tin Thảo luận Cấu trúc. Ví dụ, một số trang Thảo luận của dự án, hoặc toàn bộ trang Thảo luận Thành viên.
Đăng ký theo dõi
Đăng ký theo dõi một Bảng tin Thảo luận Cấu trúc hoàn toàn khác với thêm trang vào danh sách theo dõi: nếu bạn theo dõi một Bảng tin Thảo luận Cấu trúc, bạn sẽ không còn nhận được thông báo khi có một đề tài mới được tạo nên trong trang. Bạn phải thêm Đề tài nào bạn thấy thích thú muốn nhận thông báo khi có câu trả lời chi tiết vào danh sách theo dõi của bạn. Nếu bạn tạo một đề tài mới, bạn sẽ tự động đăng ký theo dõi nó.
Kiểm duyệt
Một đề tài hoặc bài đăng có thể bị "kiểm duyệt" theo 3 cách: Ẩn, Xóa, và Xóa hẳn. Bất kỳ thành viên nào cũng có thể ẩn một đề tài, các bảo quản viên có thể xóa, còn các giám sát viên có thể xóa hẳn.
Đánh dấu đã giải quyết
Một đề tài có thể được "đánh dấu đã giải quyết": tất cả các câu trả lời vào một đề tài cụ thể sẽ được ẩn đi, và một dấu ✓ sẽ được thêm vào kế bên tiêu đề. Bạn có thể mở rộng một Đề tài bằng cách nhấn vào Tiêu đề hoặc Tóm lược.