Hướng dẫn cài đặt: Quản lý hệ thống

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:System administration and the translation is 47% complete.

Trang này liên kết các hướng dẫn dành cho các tác vụ quản trị thông thường mà bạn có thể muốn thực hiện sau khi cài đặt MediaWiki của mình hoàn tất.

Cấu hình

Xem Thủ công:LocalSettings.php

Nếu bạn đã cài đặt MediaWiki thông qua giao diện web, thì bạn đã chạy tập lệnh cấu hình ban đầu đặt các biến cấu hình chung.

MediaWiki có một số cài đặt cấu hình. Chúng phải được sửa đổi trong LocalSettings.php . Xem Manual:Configuration settings cho toàn bộ danh sách.

Chuyển đổi tải lên bật và tắt

Xem Manual:Configuring file uploads

Lựa chọn một thiết kế: Chọn một giao diện

Xem Manual:Skin configuration

Giao diện mặc định có thể được điều chỉnh bằng cách sửa đổi biến $wgDefaultSkin trong LocalSettings.php .

Một số cài đặt khác cũng có thể được điều chỉnh liên quan đến giao diện.

Ngoài ra còn có một số giao diện tùy chỉnh, xem Special:AllPages/Skin:.

Thay đổi biểu tượng(logo) hoặc biểu tượng yêu thích(favicon)

See Hướng dẫn:Câu hỏi thường gặp

những địa chỉ URL ngắn hơn đến các trang bài viết

Xem Manual:Short URL

Gửi thông báo qua email

Xem Manual:$wgEnableEmail

Dành cho thiết bị di động

Xem Manual:Mobiles, tablets and responsive design

Khác

Đối với một danh sách các cài đặt cấu hình, xem:

Cấu hình Apache, PHP và Cơ sở dữ liệu(Database)

Nếu bạn đã tải xuống các gói nhị phân của MySQL (hoặc là Postgres), các gói Apache HTTP Server, và PHP, rất có thể chúng đi kèm với một tập lệnh cài đặt để thiết lập chúng cho hệ thống của bạn. Để tinh chỉnh chúng hơn nữa, xem:

Làm cho wiki nhanh

Xem Manual:Performance tuning

Cài đặt quyền quản trị

MediaWiki là một quyền-dựa trên(permissions-based) hệ thống wiki. Điều đó có nghĩa là người dùng sẽ chỉ có thể thực hiện các hành động mà họ được phép thực hiện.

Vì việc khai báo các quyền riêng lẻ cho mọi người dùng sẽ rất nhàm chán và không thực tế, nên một số User rights đã được định trước trong MediaWiki.

Bạn cũng được phép khai báo các nhóm người dùng mới, tùy theo nhu cầu của bạn.

Bản thân extensions(phần mở rộng) cũng có thể yêu cầu tạo quyền người dùng mới.

Bất kể chúng được tạo như thế nào, các nhóm người dùng hoàn toàn có thể tùy chỉnh, bằng cách sửa đổi mảng kết hợp $wgGroupPermissions trong tệp LocalSettings.php của bạn.

Sysop (Administrator)

The most common use. A user marked as 'sysop' can delete and undelete pages, block and unblock IPs and use a shortcut revert-to-previous-contributor's-revision feature in contribs, see Hướng dẫn:Quản trị viên for more information.

Bureaucrat

Users in this group can change user rights through Special:UserRights.

Bot

A registered bot account. Edits by an account with this set will not appear by default in Recent changes; this is intended for mass imports of data without flooding human edits from view. (Add &hidebots=0 to list changes made by bots e.g. like this)

Installing extensions

See Hướng dẫn sử dụng: Tiện ích mở rộng

Extensions are compilations of PHP code that add new features or enhance functionality of the main MediaWiki core.

Localisation

See Help:System message

If you simply want to change the language of a wiki on a per-user basis, this can be done via Special:Preferences. If you selected the wrong language when setting up the wiki simply change the $wgLanguageCode in LocalSettings.php .

Maintenance scripts

See Manual:Maintenance scripts

MediaWiki has some maintenance script to help do administrative tasks.

Update MediaWiki

See Manual:Upgrading

Getting data

Back up

See Manual:Backing up a wiki

It is important to make regular backups of the data in your wiki. This includes the database, uploaded files and extensions.

Importing a database dump

See Manual:Importing XML dumps

If you want a local copy of a Wikimedia wiki, see the overview at meta:Data dumps and the download site.

Converting (importing) existing content

See Manual:Importing external content

Some scripts exist to import data from other wiki engines.

On-wiki customizations

See Manual:Page customizations

Much of the appearance and messaging of MediaWiki is determined by messages that administrators can edit like regular wiki pages.

Changing the sidebar

See Manual:Sidebar

Changing the tagline

See Manual:Tagline (Site Subtitle)

Setting up standard texts to include on several pages

See Help:Templates