Sổ tay:Pywikibot

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:Pywikibot and the translation is 44% complete.

Pywikibot là một thư viện và bộ sưu tập các kịch bản lệnh Python chạy tự động trên các trang mạng MediaWiki. Dù ban đầu được phát triển cho Wikipedia, giờ nó được sử dụng xuyên suốt các dự án của Wikimedia Foundation và trên nhiều trang mạng wiki khác.

Pywikibot logo

Chạy một con bot

Viết một con bot

Phát triển Pywikibot

Decorative - board filled with post-its

Nhờ giúp đỡ

Tin tức

Maintenance update A new stable release 8.1.2 has been deployed. It is marked with stable tag.
Maintenance update A new stable release 8.1.1 has been deployed.
Release A new stable release 8.1 has been deployed.
Maintenance updateA new stable release 8.0.4 has been deployed.
Release Python 3.11.3 và 3.10.11 final releases are available.
Maintenance updateA new stable release 8.0.3 has been deployed.
Maintenance updateA new stable release 8.0.2 has been deployed.
Maintenance update A new stable release 8.0.1 has been deployed.
Release Python 3.11.2 và 3.10.10 final releases are available.
Release A new stable release 8.0 has been deployed.
Maintenance update A new stable release 7.7.3 has been deployed.
Ghi chú Ghi chú: This is the last release supporting Python 3.5.
Release Python 3.11.1, 3.10.9, 3.9.16, 3.8.16 và 3.7.16 final releases are available.
Maintenance update A new stable release 7.7.2 has been deployed.
Release Python 3.11.0 final release is available.
Maintenance update A new stable release 7.7.1 has been deployed.
Release A new stable release 7.7 has been deployed.