Manual:Pywikibot

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:Pywikibot and the translation is 24% complete.

Pywikibot sī chi̍t-ê Python bûn-khò͘ kiam ke-si cho͘-ha̍p, ēng lâi tī MediaWiki chām téng-bīn chò chū-tōng khang-khòe. Goân-té sī siat-ké hō͘ Wikipedia, i hiān-sî mā sú-iōng ùi kui-ê Wikimedia Ki-kim-hōe ê kè-ōe kap kî-tha chin chē ê wiki téng.

Pywikibot logo

Ūn-choán chi̍t-ê bot

Decorative - picture of three toy robots

Siá chi̍t-ê bot

Khai-hoat Pywikibot

Decorative - board filled with post-its
  • List bugs for Pywikibot
  • Ēng translatewiki.net lâi hoan-e̍k Pywikibot

Get help

News

Maintenance update A new stable release 8.1.2 has been deployed. It is marked with stable tag.
Maintenance update A new stable release 8.1.1 has been deployed.
Release A new stable release 8.1 has been deployed.
Maintenance updateA new stable release 8.0.4 has been deployed.
Release Python 3.11.3 kap3.10.11 final releases are available.
Maintenance updateA new stable release 8.0.3 has been deployed.
Maintenance updateA new stable release 8.0.2 has been deployed.
Maintenance update A new stable release 8.0.1 has been deployed.
Release Python 3.11.2 kap3.10.10 final releases are available.
Release A new stable release 8.0 has been deployed.
Maintenance update A new stable release 7.7.3 has been deployed.
Note Note: This is the last release supporting Python 3.5.
Release Python 3.11.1, 3.10.9, 3.9.16, 3.8.16 kap3.7.16 final releases are available.
Maintenance update A new stable release 7.7.2 has been deployed.
Release Python 3.11.0 final release is available.
Maintenance update A new stable release 7.7.1 has been deployed.
Release A new stable release 7.7 has been deployed.