Jump to content

Manual:Pywikibot

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:Pywikibot and the translation is 23% complete.

Pywikibot sī chi̍t-ê Python bûn-khò͘ kiam ke-si cho͘-ha̍p, ēng lâi tī MediaWiki chām téng-bīn chò chū-tōng khang-khòe. Goân-té sī siat-ké hō͘ Wikipedia, i hiān-sî mā sú-iōng ùi kui-ê Wikimedia Ki-kim-hōe ê kè-ōe kap kî-tha chin chē ê wiki téng.

Pywikibot logo

Ūn-choán chi̍t-ê bot

Decorative - picture of three toy robots

Siá chi̍t-ê bot

Khai-hoat Pywikibot

Decorative - board filled with post-its
  • List bugs for Pywikibot
  • Ēng translatewiki.net lâi hoan-e̍k Pywikibot

Get help

  • Use the #pywikibot IRC channel connect for quick questions

News

Maintenance updateA new stable release 9.2.1 has been deployed. It is marked with stable tag.
Release A new stable release 9.2.0 has been deployed.
Release Python 3.12.4 final release is available.
Maintenance update A new stable release 9.1.3 has been deployed.
Maintenance update A new stable release 9.1.2 has been deployed.
Maintenance update A new stable release 9.1.1 has been deployed.
Release A new stable release 9.1.0 has been deployed.
Release Python 3.12.3 final release is available.
Release Python 3.11.9 final release is available.
Release Pywikibot 9 has been deployed. With Pywikibot 9 a lot of deprecations has been dropped. Pywikibot does not support Python 3.6 any longer (T347026)