Bản dịch:PD Trợ giúp

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Project:PD help and the translation is 73% complete.
Help pages are released without copyrights (as public domain)
Help pages are released without copyrights (as public domain)

Project:PD help is a project to create a set of concise user help pages for MediaWiki users, i.e. for visitors to a website which is powered by MediaWiki. The project covers all content in the Help namespace. The main entry point for this is Help:Mục lục .

This help documentation is separate from the Manual (the GFDL or CC BY-SA-licensed MediaWiki administrator's manual). Contributors, please be clear about the differences! The PD help pages do not contain information for server administrators, about how to install, configure, or maintain MediaWiki software. See the 'Goal' section below, for a detailed statement of what we are trying to achieve.

Security Please do not copy and paste content from Meta-Wiki's Help pages in here. They were written under the GFDL or CC BY-SA license and are not in the public domain.

Mục tiêu

Mục tiêu là cung cấp một tập hợp các trang, có thể được sao chép vào tiến trình cài đặt wiki mới hoặc được bao gồm trong bản phân phối MediaWiki. Gói trợ giúp này sẽ bao gồm thông tin người dùng cơ bản, cùng với các thông tin Meta khác, ở dạng ngắn gọn hợp lý. Ý tưởng cơ bản nhất là tạo ra một Hướng dẫn người dùng ngắn gọn, không phải là một công trình tham khảo. Nó nên tập trung vào những gì người dùng muốn và không giải thích các chức năng khác.

Giấy phép

Đóng góp cho Trợ giúp PD', được phát hành dưới dạng phạm vi công cộng thông qua miễn trừ CC0. Điều này là cần thiết để cho phép người dùng dễ dàng sao chép văn bản vào cài đặt wiki của riêng họ. "'Xin hãy đảm bảo bạn hiểu những điều sau đây trước khi đóng góp':

 • Mỗi trang trong Trợ giúp PD, phải chứa dòng {{PD Help Page}} để chỉ rõ giấy phép.
 • Không có nội dung nào có thể được sao chép từ nơi khác vào các trang này. Ngoại lệ duy nhất là:
 1. Nội dung được sao chép là cá nhân của riêng bạn (ví dụ: tác giả), hoặc bạn đã ghi lại sự cho phép của (các) tác giả gốc.
 2. Nội dung đã nằm trong Phạm vi công cộng có thể được sao chép ở đây; tuy nhiên, điều này KHÔNG bao gồm phần lớn các trang web được xuất bản!
 • Bạn đang từ bỏ tất cả các quyền đối với thông tin bạn đóng góp ở đây. Mặc dù các đóng góp của bạn sẽ ược liệt kê và ghi công trên trang web này, những người khác có thể sao chép văn bản mà không cần ghi công và có thể sửa đổi nó khi họ thấy phù hợp.

Độc giả mục tiêu: Người dùng bình thường

Các trang trợ giúp được nhắm mục tiêu rất nhiều vào khách truy cập bình thường vào một trang web wiki.

Không phải các quản trị viên máy chủ

Chúng tôi không nhằm mục đích sao chép tài liệu MediaWiki đầy đủ. Thông tin nhắm đến quản trị viên máy chủ, hướng dẫn cài đặt chi tiết, cấu hình hoặc bảo trì MediaWiki, thuộc về Hướng dẫn sử dụng.

Ngoại lệ nhỏ duy nhất, là các hộp 'Mẹo quản trị' (được mô tả dưới đây).

Thông tin cho bảo quản viên/hành chính viên ít nổi bật hơn

'Các 'Trang trợ giúp' sẽ không hoàn chỉnh nếu không mô tả những gì bảo quản viên có thể làm. Tuy nhiên, các tính năng nâng cao này không có sẵn cho phần lớn đối tượng mục tiêu (hầu hết người dùng wiki). Như vậy, thông tin này sẽ được giữ hơi tách biệt với phần lớn nội dung, để người dùng bình thường không phải đối mặt với thông tin không liên quan đến họ.

Trong phần lớn Trang trợ giúp, các đề cập ngắn gọn về các hành động yêu cầu đặc quyền bảo quản viên có thể được coi là cần thiết; nhưng, các mô tả chi tiết về các hành động của bao quản viên nên được viết trên các trang ít được liên kết nổi bật hơn hoặc nên được loại bỏ khỏi Trang trợ giúp hoàn toàn.

Phần này đang được thảo luận

Hướng dẫn biên tập

 • Tạo liên kết giữa các trang, nhưng tránh liên kết đến các không gian tên khác trên MediaWiki.org. Giữ các liên kết nội bộ đến các trang trợ giúp thuộc phạm vi công cộng hoặc tạo liên kết bên ngoài (URL đầy đủ) đến các tài nguyên có liên quan, ví dụ: trên meta.wikimedia.org. Điều này là để tạo điều kiện dễ dàng sao chép văn bản vào cài đặt wiki mới. Không sử dụng liên kết interwiki, vì chúng có thể không tồn tại trong wiki đích.
 • Chúng tôi có thể không muốn hoán đổi cú pháp {{SITENAME}} ở bất cứ đâu. MediaWiki là tên của phần mềm mà chúng tôi đang mô tả. Đây là Phần mềm quản lý nội dung (CMS), cho phép wiki đích chạy, do đó, bất cứ nơi nào mà văn bản của chúng tôi đề cập đến phần mềm (mọi nơi trong suốt phần trợ giúp), nó phải được để dưới dạng một chuỗi ký tự "MediaWiki". Nếu vì lý do nào đó, văn bản trợ giúp đề cập đến tên của trang web, thì đây sẽ là một ngoại lệ thích hợp (sử dụng {{SITENAME}}). Tuy nhiên, chúng tôi không sẽ hoán đổi điều này ở mọi nơi mà chúng tôi đề cập đến từ MediaWiki.
 • Bản dịch nên được thực hiện 'sau phiên bản tiếng Anh của một trang đã đạt trạng thái ổn định. Quy ước đặt tên là Pagetitle/language-code (ví dụ: Help:Editing/pt).
 • Trừ khi bạn có giải pháp hoàn hảo để điều hướng trong tập hợp các trang hướng dẫn , vui lòng không tạo bản mẫu điều hướng và nên chú trọng vào việc tạo nội dung trước.
 • Không sử dụng các tiện ích mở rộng như Trích dẫn, vì chúng không được cài đặt trên tất cả các wiki sử dụng MediaWiki.

Định dạng

 • Định dạng phải nhất quán. Sử dụng class="wikitable" cho bất kỳ bảng nào bạn tạo ra, tô sáng ô hoặc hàng bằng {{Hl1}}, v.v.
 • All wiki markup and code should be put in ‎<code> or ‎<pre> tags. Help for inserting: {{subst:nw|text}}.
 • All references to menu texts and descriptions should appear in italic.

Screenshot images

Screenshots are useful. PD help pages should contain only public-domain screenshots; avoid any logos from being included in screenshots, and upload them to Commons with {{MediaWiki screenshot}} (for GPL), and {{CC-zero}} (for the user's work) license templates.

Images are shipped with the documentation or accessed from Commons with InstantCommons .

Admin tips

If something in Help can be configured by a server administrator, you may insert an 'admin tip' with {{Admin tip}}.

Thể loại

All pages in the "Help:" namespace are, by definition, part of this public domain Help documentation project and should be categorized Thể loại:Trợ giúp . Help pages for MediaWiki extensions, should be categorized in its subcategory Category:Extension help .

The former category for pages in the "Help:" namespace, this public domain Help documentation project, was Category:PD help. In keeping with simplicity, the category is now simply Thể loại:Trợ giúp and all pages have been updated.

Xem thêm

 • Project:Chính sách ngôn ngữ  — If you are interested in working on non-English versions of the help pages.
 • Project:PD help/export  — Discusses a proposed method of creating usable dumps of the Help: namespace. This is still at the discussion stage and is not yet functional.
 • Project:PD help/mirroring  — Thảo luận về một phương pháp thay thế để lấy nội dung từ MediaWiki.org, có thể được sử dụng trong thời gian tạm thời.