Jump to content

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲:ߛߏ߯ߙߏߟߌ

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Formatting and the translation is 27% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD ߦߟߌߣߐ: ߣߴߌ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫߸ ߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߠߊߓߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ CC0 ߟߊߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫. ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐߜߍ ߘߐߜߍ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ ߜߘߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫. PD

You can format your text by using wiki markup. This consists of normal characters like asterisks, apostrophes, or equal signs which have a special function in the wiki, sometimes depending on their position. For example, to format a word in italic, you include it in two pairs of apostrophes like ''this''.

ߛߓߍߟߌ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߟߊ߬ߗߋ߲߰ߧߊ߬ߟߌ

ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߌ ߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߌ ߓߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬
ߞߟߏߘߋ߲ (ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲) ߛߏ߯ߙߏߟߌ - ߓߟߏߦߊ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯
ߞߟߏߘߋ߲߫ ߡߊߖߍ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲
''ߛߓߍߘߋ߲߫ ߡߊߖߍ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲''

ߛߓߍߘߋ߲߫ ߡߊߖߍ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲

ߞߟߏߞߎ߲ߓߊ ߛߓߍߟߌ
'''ߞߟߏߞߎ߲ߓߊ'''

ߞߟߏߞߎ߲ߓߊ

ߞߟߏߞߎ߲ߓߊ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߡߊߖߍ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲
'''''ߞߟߏߞߎ߲ߓߊ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߡߊߖߍ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲'''''

ߞߟߏߞߎ߲ߓߊ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߡߊߖߍ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲

ߕߟߊ߫ ߥߞߌ ߟߊ߬ߗߋ߲߰ߧߊ߬ߟߌ ߟߊ߫
<nowiki>ߍ߲߬ߍ߲߫ [[ߥߞߌ]] "ߟߊ߬ߗߋ߲߰ߧߊ߬ߟߌ"</nowiki>

ߍ߲߬ߍ߲߫ [[ߥߞߌ]] "ߟߊ߬ߗߋ߲߰ߧߊ߬ߟߌ"

ߕߍߕߍ߮ ߛߏ߯ߙߏߟߌ - "ߛߌ߬ߕߊߙߌ ߘߊߡߌߣߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫"
ߘߊߞߎ߲߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߛߟߊ
== ߞߊߓߋ߫ ߂߲ ==

=== ߞߊߓߋ߫ ߃߲ ===

==== ߞߊߓߋ߫ ߄߲ ====

===== ߞߊߓߋ߫ ߅߲ =====

====== ߞߊߓߋ߫ ߆߲ ======

 • ߞߊߓߋ߫ ߁߭ ߟߊߜߊ߲߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߕߐ߮ ߞߊߓߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
 • ߌ ߞߊߣߊ߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߕߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߲߬߸ "ߞߢߊߟߌ" (Egal) ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬، ߞߢߊߟߌ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߝߊ߬ߙߊ ߞߐ ߝߍ߬.
 • ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߄ ߦߋ߫ ߞߎߡߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߟߎ߬ ߥߟߊ߬ߟߋ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍߡߊ߬ ߟߋ߬ (ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎߓߊ߯ ߞߎߡߊߘߋ߲ __NOTOC__ ߠߊ߫).

ߞߊߓߋ߫ ߂߲

ߞߊߓߋ߫ ߃߲

ߞߊߓߋ߫ ߄߲

ߞߊߓߋ߫ ߅߲
ߞߊߓߋ߫ ߆߲
ߗߜߊߡߊ ߟߐ߬ߘߎ߮
ߢߍߝߍ߫ ߛߓߍߟߌ
----
ߞߐߝߍ߫ ߛߓߍߟߌ

ߞߐߝߍ߫ ߛߓߍߟߌ


ߞߐߝߍ߫ ߛߓߍߟߌ

ߛߙߍߘߍ߫ ߕߏ߲ߘߋߡߊ
* ߛߌ߬ߕߊ߬ߙߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߊ߲߫
* ߭߭߭[[Wikipedia:asterisk|ߟߏ߬ߟߏ߬ߣߍ߲]] (*) ߘߏ߫ ߘߌ߫.
** ߟߏ߬ߟߏ߬ߣߍ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߵߊ߬ ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬
*** ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߊߓߋ ߟߎ߬. 
* ߛߌ߬ߕߊ߬ߙߌ߬ ߕߍߝߘߊ <brߞߊߓߋ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߕߍߝߘߊ߫.
*** ߌ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊߓߋ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߞߣߍߜߍ ߘߐ߫.
ߘߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ ߞߎߘߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߙߍߘߍ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬.

* ߛߙߍߘߍ߫ ߕߏ߲ߘߋߡߊ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬
** ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߟߌ ߘߌ߫
::- ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߟߌ
** ߞߣߍ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫

* ߛߙߍߘߍ߫ ߕߏ߲ߘߋߡߊ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬
** ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߌ߫
*:- ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߟߌ
** ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߣߍ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲߫ ߕߍ߫

* ߕߏ߲ߘߋ߫ ߛߙߍߘߍߡߊ
:- ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߟߌ
:* ߛߙߍߘߍߟߋ߲ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߣߍ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲߫ ߛߌ߲ߘߌ߫
:* ߞߣߍ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߐ߫
 • ߛߌ߬ߕߊ߬ߙߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߊ߲߫
 • ߭߭߭ߟߏ߬ߟߏ߬ߣߍ߲ (*) ߘߏ߫ ߘߌ߫.
  • ߟߏ߬ߟߏ߬ߣߍ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߵߊ߬ ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬
   • ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߊߓߋ ߟߎ߬.
 • ߛߌ߬ߕߊ߬ߙߌ߬ ߕߍߝߘߊ <brߞߊߓߋ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߕߍߝߘߊ߫.
   • ߌ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊߓߋ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߞߣߍߜߍ ߘߐ߫.

ߘߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ ߞߎߘߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߙߍߘߍ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬.

 • ߛߙߍߘߍ߫ ߕߏ߲ߘߋߡߊ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬
  • ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߟߌ ߘߌ߫
- ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߟߌ
  • ߞߣߍ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫
 • ߛߙߍߘߍ߫ ߕߏ߲ߘߋߡߊ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬
  • ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߌ߫
  - ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߟߌ
  • ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߣߍ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲߫ ߕߍ߫
 • ߕߏ߲ߘߋ߫ ߛߙߍߘߍߡߊ
- ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߟߌ
 • ߛߙߍߘߍߟߋ߲ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߣߍ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲߫ ߛߌ߲ߘߌ߫
 • ߞߣߍ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߐ߫
ߛߙߍߘߍ߫ ߝߙߍߕߍߡߊ
# ߛߌ߬ߕߊ߬ߙߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߊ߲߫
# ߭߭߭[[Wikipedia:Number_sign|ߝߙߍߕߍ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ]] (#) ߘߏ߫ ߘߌ߫.
## ߟߏ߬ߟߏ߬ߣߍ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߵߊ߬ ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬
### ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬.
### ߞߊߓߋ ߟߎ߬. 
# ߛߌ߬ߕߊ߬ߙߌ߬ ߕߍߝߘߊ <brߞߊߓߋ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߕߍߝߘߊ߫.
### ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߞߊߓߋ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߣߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫.
# ߛߌ߬ߕߊ߬ߙߌ߬ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬

# end the list and start another.
Any other start also
ends the list.

<nowiki>#</nowiki> use "nowiki" tags to display a literal (#) at the beginning of a line without interpreting it as a numbered list.
 1. Start each line
 2. with a number sign (#).
  1. More number signs give deeper
   1. and deeper
   2. levels.
 3. Line breaks
  don't break levels.
   1. But jumping levels creates empty space.
 4. Blank lines
 1. end the list and start another.

Any other start also ends the list.

# use "nowiki" tags to display a literal (#) at the beginning of a line without interpreting it as a numbered list.

Definition list
;item 1
: definition 1
;item 2
: definition 2-1
: definition 2-2
At the end of the line, if the line begins with a semicolon (;), any inserted colon (:) will not be displayed. If you want for the colon to be displayed, escape it by writing &#58;.
item 1
definition 1
item 2
definition 2-1
definition 2-2
Indent text
: Single indent
:: Double indent
::::: Multiple indent

This workaround may harm accessibility.
Single indent
Double indent
Multiple indent
Mixture of different types of list
# one
# two
#* two point one
#* two point two
# three
#; three item one
#: three def one
# four
#: four def one
#: this looks like a continuation
#: and is often used
#: instead <br> of <nowiki><br></nowiki>
# five
## five sub 1
### five sub 1 sub 1
## five sub 2

The usage of #: and *: for breaking a line within an item may also harm accessibility.
 1. one
 2. two
  • two point one
  • two point two
 3. three
  three item one
  three def one
 4. four
  four def one
  this looks like a continuation
  and is often used
  instead
  of <br>
 5. five
  1. five sub 1
   1. five sub 1 sub 1
  2. five sub 2
Preformatted text
 Start each line with a space.
 Text is '''preformatted''' and
 ''markups'' '''''can''''' be done.

This way of preformatting only applies to section formatting. Character formatting markups are still effective.
Start each line with a space.
Text is preformatted and
markups can be done.
Preformatted text blocks
 <nowiki>Start with a space in the first column,
(before the <nowiki>).

Then your block format will be
  maintained.

This is good for copying in code blocks:

def function():
  """documentation string"""

  if True:
    print True
  else:
    print False</nowiki>
Start with a space in the first column,
(before the <nowiki>).

Then your block format will be
  maintained.

This is good for copying in code blocks:

def function():
  """documentation string"""

  if True:
    print True
  else:
    print False

Paragraphs

MediaWiki ignores single line breaks. To start a new paragraph, leave an empty line. You can force a line break within a paragraph with the HTML tag ‎<br />.

HTML tags

Some HTML tags are allowed in MediaWiki, for example ‎<code>, ‎<div>, and ‎<span>. These apply anywhere you insert them.

Description You type You get
Inserted
(Displays as underline in most browsers)
<ins>Inserted</ins>

or

<u>Underline</u>

Inserted

or

Underline

Deleted
(Displays as strike-through in most browsers)
<s>Strike-through</s>

or

<del>Deleted</del>

Strike-through

or

Deleted

Fixed width text
<code>Source code</code>
Source code
Blockquotes
Text before
<blockquote>Blockquote</blockquote>
Text after
If the quote contains multiple paragraphs the tags need to be on separate lines to display properly, i.e.:
<blockquote>
First paragraph.

Second paragraph.
</blockquote>

Text before

Blockquote

Text after

Quotes
<q>This is a quotation</q>
The q element must not be used in place of quotation marks that do not represent quotes; for example, it is inappropriate to use the q element for marking up sarcastic statements.[1]
This is a quotation
Comment
<!-- This is a comment -->
Comments are visible only 
in the edit zone.

Comments are visible only in the edit zone.

Completely preformatted text
<pre>
Text is '''preformatted''' and 
''markups'' '''''cannot''''' be done
</pre>

For marking up of preformatted text, check the "Preformatted text" entry at the end of the previous table.
Text is '''preformatted''' and 
''markups'' '''''cannot''''' be done
Customized preformatted text
<pre style="color: red">
Text is '''preformatted''' 
with a style and 
''markups'' '''''cannot''''' be done
</pre>

A CSS style can be named within the style attribute.
Text is '''preformatted''' 
with a style and 
''markups'' '''''cannot''''' be done

continued:

Description You type You get
Default preformatted text has a CSS attribute (white-space: pre-wrap;) to wrap the text according to available width
<pre>
This long sentence is used to demonstrate text wrapping. This additional sentence makes the text even longer. This additional sentence makes the text even longer.
</pre>
This long sentence is used to demonstrate text wrapping. This additional sentence makes the text even longer. This additional sentence makes the text even longer.
Customized preformatted text with disabled text wrapping
<pre style="white-space: pre;">
This long sentence is used to demonstrate text wrapping. This additional sentence makes the text even longer. This additional sentence makes the text even longer.
</pre>
This long sentence is used to demonstrate text wrapping. This additional sentence makes the text even longer. This additional sentence makes the text even longer.


Inserting symbols

Symbols and other special characters not available on your keyboard can be inserted in a multitude of ways. Many Operating Systems and browsers allow you to insert special characters through a menu option or Operating System panel. Additionally, you can use the WikiEditor or VisualEditor to insert them into the edit screen.

As a last resort, you can use a special sequence of characters. Those sequences are called HTML entities. For example, the following sequence (entity) &rarr; when inserted will be shown as right arrow HTML symbol → and &mdash; when inserted will be shown as an em dash HTML symbol —.


Hover over any symbol to reveal the entity that produces it. Some symbols not available in the current font will appear as empty squares.
HTML symbol entities
Á á Â â ´ Æ æ À à Α α & Å å Ã ã Ä ä Β β ¦ Ç ç ¸ ¢
Χ χ ˆ © ¤ ° Δ δ ÷ É é Ê ê È è Ε ε Η η
Ð ð Ë ë ƒ ½ ¼ ¾ Γ γ > Í í Î î ¡ Ì ì Ι ι
¿ Ï ï Κ κ Λ λ « < ¯ µ · Μ μ  
¬ Ñ ñ Ν ν Ó ó Ô ô Œ œ Ò ò Ω ω Ο ο ª º Ø ø Õ õ Ö
ö Φ φ Π π ϖ ± £ Ψ ψ " » ® Ρ ρ
Š š § ­ Σ σ ς ¹ ² ³ ß Τ τ Θ θ ϑ Þ þ ˜
× Ú ú Û û Ù ù ¨ ϒ Υ υ Ü ü Ξ ξ Ý ý ¥ ÿ Ÿ Ζ ζ
Description You type You get
Copyright symbol &copy;
©
Greek delta letter symbol &delta;
δ
Euro currency symbol &euro;

See the list of all HTML entities on the Wikipedia article List of HTML entities. Additionally, MediaWiki supports two non-standard entity reference sequences: &רלמ; and &رلم; which are both considered equivalent to &rlm; which is a right-to-left mark. (Used when combining right to left languages with left to right languages in the same page.)

HTML tags and symbol entities displayed themselves (with and without interpreting them)

&amp;euro;  → &euro;
<span style="color: red; text-decoration: line-through;">Typo to be corrected</span>  → Typo to be corrected
&lt;span style="color: red; text-decoration: line-through;">Typo to be corrected</span>  → <span style="color: red; text-decoration: line-through;">Typo to be corrected</span>

Nowiki for HTML

‎<nowiki /> can prohibit (HTML) tags:

 • <<nowiki/>pre>  → <pre>

But not & symbol escapes:

 • &<nowiki/>amp;  → &

To print & symbol escapes as text, use "&amp;" to replace the "&" character (eg. type "&amp;nbsp;", which results in "&nbsp;").

Other formatting

Beyond the text formatting markup shown hereinbefore, here are some other formatting references:

You can find more references at ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲:ߞߣߐߘߐ ߟߎ߬ .

References