Nápověda:Rozšíření:Překlad/Administrace překladu stránky

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Page translation administration and the translation is 100% complete.

O co jde. Překlad stránek je vylepšení, které umožňuje kontrolovaný překlad wiki stránek do jiných jazyků. Přeložený obsah pak odpovídá obsahu původní překládané stránky. To je zásadní rozdíl oproti tomu, jak se pracuje s články u různých jazykových verzí Wikipedie. Ty jsou na sobě obsahově zcela nezávislé. I když se předpokládá, že se bude překládat pouze z jednoho výchozího jazyka, mohou překladatelé při práci využívat, pokud již existují, i formulace z jiných jazykových verzí.

K čemu to je. Bez dalších pomůcek se stává aktualizace překladů, byť i několika málo stránek, dříve nebo později přinejlepším zabijákem času. V horším případě může dojít i k tomu, že vznikne špatně přeložený web tvořený směsí neaktualizovaných stránek se zavádějícím obsahem. Použitím nástroje Translate se lze takové situaci vyhnout a nastavit procesu překládání jasnou strukturu. Princip spočívá v tom, že se výchozí obsah originální stránky rozdělí do menších textových jednotek, které lze postupně překládat. Takto rozdělený text umožňuje pracovat s menšími celky, které lze průběžně aktualizovat, pokud se obsah předlohy změní. Znamená to také, že na překladu může spolupracovat neomezený počet více či méně schopných překladatelů, každý podle svých možností. Výhodou je také, že si mohou práci časově rozvrhnout a nemusí udělat vše najednou.

Pro koho. Tato stránka rozvíjí kurz překladu stránky poskytnutím hlubšího vhledu do fungování systému a navrhuje osvědčené postupy pro širokou škálu případů. Tato stránka je určena především pro správce překladů stránek a všeobecně pro každého, kdo upravuje zdrojový text stránek určených k překladu, i když nemusí mít správcovská práva k ověřování změn určených k překladu.

Chcete-li zažádat o rozšířená práva jako správce překladů na MediaWiki.org, přejděte na stránku Projekt:Žádosti. Pokud jde o požadavky na Meta, viz Meta:Requests. Pro Commons, Commons:Noticeboard.

Koloběh překládané stránky

Role. Do procesu psaní a překladu stránky je zapojena celá řada lidí různých rolí. Autor vytvoří výchozí obsah. Korektor opraví pravopisné chyby. Administrátor označí stránku k překladu. Překladatelé přeloží textové zprávy. Někdo jiný časem zaktualizuje původní stránku. Administrátor označí tyto změny k novému překladu a překladatelé postupně zaktualizují obsah textových zpráv, kterých se změny týkají. Tyto role se mohou více či méně překrývat, ale konečná odpovědnost za překlad je vždy na správci překládaných stránek. Ten rozhoduje, kdy je stránka připravena k prvnímu překladu. Po případných změnách kontroluje, zda je obsah k překladu správně připraven a schvaluje (nebo opravuje) změny.

Příprava. Pokud chcete mít co překládat, musíte nejdřív něco napsat. Pokud jste již nějaké stránky přeložili bez toho, že byste využili rozšíření Translate, tak si přečtěte níže uvedenou část, která se věnuje migraci překladů. Chcete-li překládat hodně textu pokud možno rychle, tak je velmi důležité, aby byl výchozí text dobře zformátovaný a pokud možno obsahově perfektní. Před označením stránky k překladu požádejte někoho jiného, pokud možno jazykově schopnějšího než jste vy, aby vám udělal korekturu, aby byl výsledný text správný nejenom z gramatického hlediska, ale pokud možno také jasný, stručný a snadno pochopitelný. Květnaté, příliš komplikované věty, bývají kamenem úrazu i pro mnohé zkušené překladatele a zbytečně odrazují potenciální překladatele z řad dobrovolníků. Stejný efekt má i příliš komplikované formátování výchozího textu, ale správce překládaných stránek ví jak takový kód ošetřit, aby se tomu mohli překladatelé vyhnout. Viz níže uvedenou část věnovanou rozdělení textu pomocí značek. Je pochopitelné, že se původní text postupem času změnám nevyhne, ale pamatujte, že je vždy lepší v takovém případě vyčkat, až se změny v obsahu výchozí stránky ustálí. Na druhou stranu je nutno říci, že tento systém průběžnou aktualizaci překladů v pohodě zvládá. Podívejte se jak se postupuje při změnách.

Oštítkování. Když je text připraven pro překlad, může kdokoli označit obsah k překladu tím, že ho uzavře do značek ‎<translate> a do záhlaví stránky vloží ‎<languages />. Tato značka do stránky vloží lištu s odkazy na ostatní jazykové mutace a informaci o tom, z kolika procent je překlad aktuálně hotový. Žádná jiná indikace, že překlad stránky existuje, zde není. Potom následuje proces označkování. Systém na stránce najde značku translate, zjistí, že jde o stránku, kterou lze překládat, a v záhlaví vytvoří odkaz na stránku, přes kterou lze stránku označit k překladu. Zároveň také bude před uložením kontrolovat správnou syntaxi překladu a nedovolí uložení, pokud jste kupř. zapomněli přidat uzavírací značku. Stránka označená k překladu se bude zobrazovat také na speciální stránce Special:PageTranslation, jako připravena pro označkování (ready for marking).

Označkování. Po oštítkování označí správce překladů stránku k překladu. Rozhraní, které při tom použije, je popsáno na stránce Ukázkový překlad stránky. Správce odpovídá za to, že je segmentace obsahu smysluplná a označkování správné. Pokud se obsah stránky mezitím změnil, může být znovu přeznačkován. O kus níže se dočtete jak udělat změny aniž by něco rozbili. Při značkování stránky se spustí na pozadí proces, který využívá frontu úkolů MediaWiki. Ten projde každou překládanou stránku a provede její regeneraci: Změní šablonu překládané stránky tak, aby akceptovala nové změny a zneplatní překlady, u kterých došlo v původním textu ke změně. Naopak zprávy v překladatelském rozhraní se aktualizují ihned.

Změny. Uživatelé mohou dál pokračovat v úpravách v překládaném kódu původní stránky. Tyto změny však budou viditelné pouze pro ty co budou stránku prohlížet ve výchozím jazyce, protože se překládají pouze jednotky (unity) extrahované z poslední verze překládané stránky, která byla označena pro překlad. Přeložené stránky jsou označeny jako 100% aktuální, pokud bylo všechno přeloženo. Bez ohledu na to, že se na původní stránce objevily nějaké nové změny. Jestli stránka nějaké takové změny obsahuje, můžete zjistit velice snadno na stránce ve zdrojovém jazyce, protože se v takovém případě objevuje v záhlaví upozornění, že stránku lze přeložit. A případně i na změny, pokud nějaké jsou.

Zneplatnění. Pokud se změny týkají přeložitelného obsahu, je administrátoru překladů u každé takové sekce nabídnuta volba "Nezneplatňovat překlady". Je-li sekce zneplatněna, pak bude přeložený text každé takové sekce na stránce s překladem podbarven růžovou barvou na pozadí a v překladatelském rozhraní se u takové zprávy budou zobrazovat hodiny. Pokud sekce zneplatněna nebude, pak se žádná změna ke čtenářům přeložené stránky nedostane a překladatelé budou muset postupně projít celý obsah stránky, aby mohli zjistit co mají změnit.

Výchozí jazyk. Je zde také překladová stránka s jazykovým kódem výchozího jazyka. Neobsahuje žádné další značky, které by souvisely s překladem stránky, jako se používají v kódu překládaných stránek. Tato stránka není žádným způsobem prolinkována s překladatelským rozhraním, ale je velmi užitečná, pokud chcete stránku vložit do jiné stránky (typicky u šablon s přeložitelným obsahem) nebo ji exportovat. Tak například stránka, na které se právě nacházíte, je pod odkazem Help:Extension:Translate/Page translation administration/en k nahlédnutí bez značek.

Změna zdrojového jazyka. Rozšíření standardně předpokládá, že překládaná zdrojová stránka je ve výchozím jazyce dané wiki. Správci mohou změnit jazykové nastavení určité stránky pomocí stránky Special:PageLanguage, která je pak využita jako zdroj pro překlad. Více o tomto najdete na stránce Návod:Jazyková nastavení/Jazyk stránky.

Jazyk překladu. Překládané stránky, které ještě nejsou plně přeloženy, mohou obsahovat text v různých jazycích. Na překládaných stránkách budou nepřeložené jednotky, aby byla pravidla CSS správně aplikována, označeny příslušným jazykem a směrem textu. MediaWiki však aktuálně neumožňuje nastavení jazyka pro analýzu jinak než na úrovni stránky. I když okolní text není přeložen, používají všechna magická slova a funkce analyzátoru cílový jazyk překladu. Což může způsobit nežádoucí nesoulad například při formátování čísel nebo dat. Některé magické funkce a tagy analyzátoru umožňují nastavení výstupního jazyka. V takovém případě můžete použít magické slovo {{TRANSLATIONLANGUAGE}}, které vrátí buď zdrojový jazyk pro nepřeložené jednotky nebo cílový jazyk pro přeložené jednotky.

Uzavřené žádosti o překlad. Některé stránky určené pro překlad mohou obsahovat části, které jsou relevantní pouze po omezený čas. Příkladem mohou být oznámení nebo periodické oběžníky (třeba Wikimedia monthly highlights). Tyto stránky je možné odebrat z překladatelského rozhraní. Nezabráníte tak možným překladům stránky v budoucnu, ale výrazně se snižuje riziko, že se do nich nějaký překladatel iniciativně pustí. Tyto operace se provádějí ze stránky Překlad stránky.

Upřednostňování jazyků. Můžete také definovat seznam jazyků, do kterých konkrétně chcete překlady provádět. Ponechání prázdného seznamu jazyků se interpretuje jako povolení všech jazyků. Pro jazyky, které nejsou na seznamu priorit, se stránka bude chovat jako stránka, která se nedoporučuje k překladu (viz předchozí odstavec) a při překladu na ni budou překladatelé upozorněni. Můžete také zabránit překladu do jiných jazyků, například pokud se překlady skutečně používají jinde a nebudete je moci použít pouze v některých jazycích.

Seskupení. Je možné související stránky seskupit dohromady. Tyto skupiny fungují jako všechny ostatní skupiny zpráv. Mají vlastní statistiky a obsahují všechny zprávy podskupin: V tomto případě přeložitelné stránky. Tato funkce je aktuálně v nabídce Special:AggregateGroups. Agregované skupiny zpráv jsou standardně sbaleny v Special:LanguageStats ve výběru skupiny na Special:Translate.

Přesuny. Překládané stránky lze přesouvat stejně jako jiné stránky. Před přesunem si můžete zvolit, jestli chcete přesunout i všechny podstránky. Během tohoto kroku může dojít na pozadí k přesunu většího množství stránek, a dokud tato operace neskončí, nemusí být pro takovou stránku překládací rozhraní dostupné. Po ukončení se o přesunu objeví záznam v Knize překladů stránek, kterou najdete mezi protokoly.

Mazání (Deleting). Stejně jako k přesunu je k mazání přistupováno z běžného místa. Můžete smazat buď celou přeložitelnou stránku nebo smazat tlačítkem pouze jednu stránku překladu. Smazáním se také odstraní všechny související stránky překladových jednotek. Stejně jako při přesunu bude proces na pozadí průběžně mazat stránky. Dokončení je zaznamenáno v protokolu překladu stránek. Smazání vyžaduje povolení "delete" a "pagetranslation", ale jednotlivé stránky překladových jednotek lze vždy smazat pomocí standardního "delete".

Vracení (Reverting). Vracení nesprávných úprav funguje stejně jako obvykle (včetně tlačítka vrácení zpět): Stránka překladu se aktualizuje zároveň s jakoukoli úpravou překládané stránky. Chcete-li najít úpravy na překládané stránce z úprav na stránce překladu, stačí kliknout na odkaz "příspěvky" pro editor a hledat úpravy v daném čase. V rámci překladatelského systému můžete existující překlad označit jako zastaralý přidáním !!FUZZY!! na začátek přeložené zprávy překladatelské jednotky.

Ochrana. Stránku která je určena k překladu sice lze uzamknout, ale na překlady se tento zámek použít nedá. A to ani tehdy, je-li nastaveno kaskádové uzamčení. Pokud chcete zamezit dalším úpravám již provedeného překladu, pak máte jedinou možnost - nastavit jako prioritní pouze jazyk výchozího překladu a zakázat překlady do jiných jazyků. Kombinací zámku a tohoto nastavení zabráníte jak úpravám výchozí stránky, tak přeložených stránek a již hotových překladů. Také je možné zamykat jednotlivé přeložené stránky, i když to není zrovna ten nejlepší způsob ochrany.

Vyřazení z překladu. Stránku je možné kdykoliv ze seznamu překládaných stránek vyřadit. Ovšem není to zrovna doporučovaná akce. Můžete použít speciální stránku Special:PageTranslation, ke které se můžete dostat také přes link v záhlaví překládané stránky, a stránku vyřadit. Po jejím vyřazení bude zrušena celá struktura podstránek, spojená s automatickým překladem, ale existující přeložené verze stránky zůstanou tam kde jsou a lze s nimi normálně pracovat.

Jazyková transkluze. Je možné přeložitelnou stránku převést, na jinou stránku jako šablonu. V takovém případě se přeložitelná stránka načte v jazyce cílové stránky, pokud byla do tohoto jazyka přeložena. Pokud tento překlad neexistuje, přeložitelná stránka se načte ve zdrojovém jazyce. Toto chování přeložitelné stránky je řízeno volbou Povolit překlad s vědomím překladu pro tuto stránku (enable translation aware transclusion for this page) při označování stránky k překladu. Nové přeložitelné stránky budou mít toto chování ve výchozím nastavení zapnuté.

Anatomie překládané stránky

Výsledkem překladu stránky je množství dalších stránek, ze kterých se sestavuje přeložená stránka: Jejich název je daný názvem překládané stránky. Pro stránku Page:

 • Stránka - výchozí stránka s překládaným kódem
 • Stránka/<kód jazyka> - přeložená stránka sestavená z překladů a kopie kódu původní stránky, který není označkován
 • Translations:Stránka/<identifikátor překládané textové jednotky>/<kód jazyka> - všechny stránky překládaných jednotek

Kromě toho je zde šablona překládané stránky a zdroje překládaných jednotek, které jsou vytaženy z výchozí stránky během označení k překladu a uloženy do databáze. Systém si udržuje přehled o tom, které stránky obsahují překladové značky a které jejich verze byly označeny pro překlad.

Při každé aktualizaci překládané jednotky (unity) systém regeneruje také odpovídající přeloženou stránku. Výsledkem budou dvě úpravy. Úprava stránky překladové jednotky je v posledních změnách ve výchozím nastavení skryta. Lze ji zobrazit volbou zobrazit překlady v nastavení filtru překladu. Jakákoli jiná akce než úprava (jako je mazání a přesun) stránek překladové jednotky nespustí regeneraci odpovídající stránky překladu.

Pokud potřebujete získat kopii výchozí stránky bez označení, chcete-li ji například vložit do jiné wiki bez Translate, postupujte takto:

 • Zjistěte jaký je výchozí jazyk stránky a jaký má odpovídající kód (pro angličtinu je to en) a přejděte na tuto stránku Page/<jazykový kód>;
 • Kliknutím na tlačítko "Zobrazit historii" přejděte na adresu jako je tato a nahraďte action=history za action=raw v adresním řádku, stiskněte enter
 • Zobrazený text si buď překopírujte nebo uložte.

Rozvržení

Základní pravidla:

 1. Veškerý text určený k překladu musí být zabalen do značek ‎<translate>. Na jedné stránce může být více párů značek.
 2. Mimo tyto značky se nic na překládané stránce nezmění. Tento statický text, spolu se zástupnými symboly, které označují místo, kde bude nahrazen překlad každé překladové jednotky, se nazývá šablona stránky překladu.
 3. Příliš mnoho značek v textu znesnadňuje překladatelům překlad. Při velkém množství značek použijte jemnější umístění značek ‎<translate>.
 4. Text uvnitř značek ‎<translate> je rozdělen na překladové jednotky, kde mezi nimi je jeden nebo více prázdných řádků (dva nebo více nových řádků).

Omezení. Funkce překladu stránky klade na text určitá omezení. Nemělo by existovat žádné označení přesahující dvě nebo více jednotek překladu. Jinými slovy, každý odstavec by měl být samostatný. Toto se v softwaru v současné době nevynucuje, ale porušení tohoto omezení způsobí neplatné vykreslení stránky. Závažnost závisí na tom, zda je MediaWiki sama schopna výsledný HTML výstup opravit.

Pořadí analýzy. Pozor, tagy ‎<translate> fungují jinak než ostatní tagy, protože neprocházejí analyzátorem. To by obvykle nemělo způsobit problémy, ale může, pokud zkoušíte něco neobvyklého. Podrobněji jsou analyzovány před jakýmikoli jinými značkami, jako je ‎<pre> nebo ‎<source>, s výjimkou ‎<nowiki>, kterou rozšíření Překlad rozpoznává.

Před verzí Translate 2020.10 se s ‎<nowiki> nepracovalo konzistentně a stránky se stále zobrazovaly na Special:PageTranslation. Tomu se lze vyhnout použitím "&lt;translate>...&lt;/translate>".

Umístění značek. Pokud je to možné, zkuste umístit značky na jejich vlastní řádky, bez prázdných řádků mezi obsahem a značkami. Někdy to není možné, například pokud chcete přeložit nějaký obsah obklopený značením, ale nikoli samotné značení. To je také v pořádku, například:

{{Template|1=<translate>Nějaký lokalizovaný parametr</translate>}}

Aby to fungovalo, má rozšíření jednoduché zpracování mezer: Mezera je zachována, s výjimkou případů, kdy je na řádku pouze otevření nebo uzavření značky ‎<translate>‎</translate>. V takovém případě se sníží nový řádek za úvodní značkou nebo před závěrečnou značkou. To znamená, že ve zobrazené verzi stránky nezabere více místa.

Proměnné. Je možné použít proměnné podobné proměnným šablony. Syntaxe je ‎<tvar name="name">obsah‎</tvar> (uvozovky nemusí být uvedeny, pokud hodnota neobsahuje mezery nebo něco podobného " ' ` = < >). U překladatelů se budou zobrazovat pouze jako $name a na překládaných stránkách budou automaticky nahrazeny hodnotou definovanou na přeložitelné stránce (jsou tedy globálními "konstantami" na všech jejích překladových stránkách). Proměnné lze použít ke skrytí nepřekladatelného obsahu uprostřed překladové jednotky. Funguje také pro prvky, jako jsou čísla, která je třeba často aktualizovat. Číslo můžete aktualizovat ve všech překladech změnou čísla ve zdroji překládané stránky a opětovným označením stránky. Překlady nemusíte rušit, protože číslo není součástí stránek překladové jednotky.

Před verzí Translate 2021.04 byla syntaxe <tvar|name>obsah</> (T274881). Týká se to verzí od MediaWiki 1.37.0-wmf.4 a 1.38.0-wmf.1 výše. Původní syntaxe je u nich sice stále podporovaná, ale bere se jako zastaralá.

Hodnoty oddělené čárkami. U obsahu, jako jsou grafická data, která musí být analyzována softwarem jako hodnoty oddělené čárkami, byste měli oddělit překladové jednotky mezi každou čárkou, aby překladatelé nepoužívali lokalizované čárky, které software zaměňují.

Hodnoty v prostém textu. Chcete-li zabránit jakékoli změně hodnoty překladu, použijte atribut nowrap takto: <translate nowrap>...</translate>. Ve výchozím nastavení jsou zastaralé a nepřeložené hodnoty upraveny tak, aby podporovaly zvýrazňování a označování jazyků.

Příklady značení

Toto jsou ukázkové příklady a postupy jak řešit různé situace při wiki značkování.

Kategorie Kategorizaci lze provádět dvěma způsoby: Buď kategorii vložit do kódu překládané stránky prostřednictvím šablony nebo kategorii překládat jako každou jinou textovou zprávu.

Pokud použijete šablonu, budou všechny překlady součástí jedné kategorie.

U kategorizace v překladu, musí být uživatelé poučeni o pravidlech kategorizace.

Napravo jsou uvedeny obě cesty, i s tím co každá z nich z technického hlediska obnáší.

Přeloženo s jazykovou příponou: Category:Cars/cs (doporučeno)

[...]
</translate>

[[Category:MediaWiki{{#translation:}}]]
 • Jméno kategorie se nepřekládá (podobně jako se nepřekládají jména stránek).
 • Každý jazyk má svou vlastní verzi kategorie.
 • Textový obsah kategorie sám o sobě lze překládat: Kategorie mohou být vzájemně prolinkovány a překládat lze i nadpisy (to ale neplatí pro názvy kategorií uvedené odkazech atp.)

Žádný překlad: Category:Cars

 • Do stejné kategorie spadnou i překlady (u menšího počtu stránek to nevadí, ale při větším počtu překladů se může stát seznam stránek v kategorii nepřehledný)
 • Název kategorie se nepřekládá (proto může být v šabloně tak jak je).
Nadpisy Nadpisy by měly být odděleny prázdným řádkem. Tímto způsobem může někdo rychle přeložit obsah, než přejde do obsahu, a na stránky překladu je přidána kotva ve zdrojovém jazyce.

Při označování nadpisů je důležité zahrnout značku nadpisu do značek a vložit nový řádek mezi počáteční značku překladu a značku nadpisu, jinak je MediaWiki již nebude správně identifikovat. Například úprava sekce funguje pouze s doporučeným označením uvedeným v příkladu. Označení také okamžitě dává překladatelům kontext: Překládáte nadpis. Navíc zajišťuje, že se pro nadpis vygenerují propojitelné kotvy

Špatně: (žádný nový řádek po značce ‎<translate>, míří mimo značky překladu)

== <translate>Kultura</translate> ==

Špatně: (žádný nový řádek)

<translate>== Kultura ==</translate>

Doporučené rozvržení:

<translate>
== Kultura == 

Lorem ipsum dolor. (Moc děkuji za bolest.)
</translate>
Obrázky Obrázky, které obsahují jazykově specifický obsah, jako je text, by měly obsahovat úplnou syntaxi obrazu v jednotce. Ostatní obrázky mohou označit popis pomocí volitelné nápovědy v dokumentaci ke zprávě stránky poté, co byla označena.
<translate>
[[File:Europe.png|thumb|Mapa Evropy s hlavními městy]]
</translate>
[[File:Ball.png|50px|<translate>Ikona míče</translate>]]
Odkazy Odkazy mohou být obsaženy v odstavci, ve kterém jsou. To umožňuje změnit označení odkazu, ale také změnit cíl odkazu, pokud existuje, na lokalizovanou verzi.

Pokud je cílová stránka (nebo by měla být) také přeložitelná, měli byste na ni odkazovat tak, že do názvu vložíte Special:MyLanguage/. Bude nutné přeložit pouze označení odkazu, protože to automaticky přesměruje uživatele na stránku překladu v jejich vlastním jazyce rozhraní, jak je například vybráno prostřednictvím Univerzálního výběru jazyka. K dosažení stálého chování je však nutné použít syntaxi pro všechny odkazy.

Interní odkazy:

<translate>
Helsinky jsou hlavním městem [[Finland (country)|Finska]].
</translate>

Odkazy na přeložitelné stránky:

<translate>
Má nádherné pláže s množstvím [[Special:MyLanguage/Seagull|racků]].
</translate>

Externí odkazy:

<translate>
PHP ([http://php.net webová stránka]) je programovací jazyk.
</translate>
Seznamy Seznamy mohou být dlouhé, takže je možná budete chtít rozdělit na více částí, například v pěti nebo méně položkách následovně.

Udělejte tak pouze v případě, že jsou položky dostatečně nezávislé na tom, aby byly přeloženy samostatně ve všech jazycích, nevytvářejte "lego zprávy": Například se musíte vyhnout rozdělení jedné věty na více jednotek nebo oddělení logicky závislých částí, které se mohou ovlivnit navzájem (například s ohledem na interpunkci nebo styl seznamu). Chcete-li rozdělit seznam, použijte pro každou položku značky ‎<translate>, aniž byste zahrnuli počáteční hvězdičky/oddělovače/středníky. Nevkládejte prázdné řádky - výstup kódu HTML pak nebude fungovat správně.

* <translate>Obecné zásady</translate>
* <translate>Nadpisy</translate>
* <translate>Obrázky</translate>
* <translate>Tabulky</translate>

nebo

<translate>
Navštivte prosím
* naši hlavní stránku
* a následně stránku s často kladenými dotazy.
</translate>
Čísla U čísel a dalších nelingvistických prvků můžete chtít vytáhnout skutečné číslo z překladu a učinit z něj proměnnou. To má několik výhod:
 • Můžete aktualizovat čísla, aniž by došlo k zneplatnění překladu.
 • Překladová paměť bude mnohem lépe fungovat, když bude ignorovat čísla, která se mohou změnit.
<translate>
Příjem tento měsíc <tvar name=income>{{FORMATNUM:3567800}}</tvar> EUR
</translate>

Všimněte si, že to zabrání překladatelům v lokalizaci čísla provedením převodu měny. Volání FORMATNUM zajišťuje, že číslo je správně formátováno v cílovém jazyce.

Šablony Šablony mají různé funkce a účely. Nejlepší řešení závisí na tom, pro co je šablona určena. Pokud šablona není součástí delšího odstavce, měla by být vynechána, pokud nemá parametry, které je třeba přeložit. Pokud šablona sama o sobě nemá žádný jazykový obsah, nemusíte pro samotnou šablonu nic dělat. Příklad šablon přeložených s překladem stránky viz Template:Extension-Translate . Chcete-li použít tuto šablonu, musíte mít jinou šablonu podobnou {{Translatable navigation template }}, protože ji již nemůžete zahrnout do {{TemplateName}}. Toto zatím není poskytováno samotným rozšířením Translate, ale je to v plánech.

Dalším způsobem je použít k překladu šablony nestrukturovaný překlad prvků, ale pak bude jazyk šablony následovat jazyk uživatelského rozhraní, nikoli jazyk stránky, kterou si prohlíží.

Atributy Ve výchozím nastavení může rozšíření Translate zabalit zastaralé překladové jednotky a zvýraznit je. Také nepřeložené jednotky pro nastavení správných jazykových metadat.

Za určitých okolností není dodatečné označení přidané tímto obalem vhodné.

<abbr title="<translate nowrap>Frequently asked questions</translate>"><translate>FAQ</translate></abbr>
Překladový jazyk (zavedeno od 5e8106cdc353) Pokud text používá metody formátování závislé na jazyce, může se u nepřeložených oddílů objevit nesoulad.

Aby se tomu zabránilo, lze použít {{TRANSLATIONLANGUAGE}}.

2020-09-15 is {{#time:l|2020-09-15|cs}}

Výše uvedený vstup se může zobrazit jako:

 • angličtina: 2020-09-15 is Tuesday.
 • finština: 2020-09-15 on tiistai.

Bez kouzelného slova by se nepřeložený text na stránce překladu do finštiny vykreslil takto:

 • 2020-09-15 is tiistai
Přeložený jazyk stránky (zavedeno od 98b6958a2471) Přeložené šablony mohou chtít nastavit jazyk, ve kterém se skutečně nacházejí (např. na prvku HTML obalu). Při použití mimo tagy ‎<translate> vrátí {{TRANSLATIONLANGUAGE}} jazyk stránky, ve kterém se přímo nachází (na rozdíl od jazyka stránky, na které jej čtenář vidí). Předpokládejme, že {{1/en}} je převedeno na stránku s názvem 2/de.
 • Pokud je v textu {{1/en}} použit {{PAGELANGUAGE}}, vrátí de.
 • Pokud je v textu {{1/en}} použito {{TRANSLATIONLANGUAGE}} (mimo tagy ‎<translate>), vrátí en.
Přeložitelná stránka (zavedeno od a582f3ad21bd) Lze jej použít v šablonách, které jsou přeloženy na přeložitelné i nepřeložitelné stránky, a měl by se chovat odlišně v závislosti na tom, zda je stránka přeložitelná (např. použít uživatelský jazyk na nepřeložitelných stránkách). Pokud je stránka přeložitelná (včetně přeložených stránek), vrátí název stránky překladu (stránka, ze které jsou přeloženy jiné jazyky), a nic, pokud stránka přeložitelná není. Podobně jako značka analyzátoru ‎<languages> nevrací nic, pokud stránka obsahuje překladové označení, ale ještě nebyla označena k překladu.
{{#if:{{TRANSLATABLEPAGE}}|{{Nějaká šablona}}|{{Nějaká šablona/{{int:lang}}}}}}

Za předpokladu, že Template:nějaká šablona je přeložitelná šablona s povoleným jazykovým přepisem (viz výše) a MediaWiki:lang a jeho překlady jsou nastaveny na dané wiki podobně jako mediawiki.org, výše uvedený kód ji převede na stránku jazyk na přeložitelných stránkách a v jazyce uživatelského rozhraní na jiných stránkách.

Úpravy původního textu

Základní pravidla:

 • Vyhýbej se změnám
 • Když už musíš něco měnit, tak se snaž dělat změny co nejmenší
 • Nepřidávej svévolně další identifikátory zpráv

Identifikátory zpráv. Je-li stránka označena k překladu, přidá systém do zdrojového kódu původní stránky před každou zprávu, která se bude překládat, unikátní identifikátor. Viz níže uvedený příklad. Příkladem značky jednotky je <!--T:1-->. Tyto identifikátory jsou pro fungování překládacího systému zcela zásadní, protože se využívají i pro sledování změn u překládaných zpráv. Nikdy byste neměli přidávat značky jednotek sami. Značky jsou vždy na řádku před jednotkou nebo, pokud začíná záhlavím, za prvním záhlavím na stejném řádku. Různé umístění záhlaví je nutné, aby úpravy sekce fungovaly podle očekávání.

<translate>
== Birds == <!--T:1-->
Birds are animals which....

<!--T:2-->
Birds can fly and...
</translate>

Změny v překládaném textu. S velkou pravděpodobností dříve či později budete chtít opravit překlep, gramatickou chybu nebo provést nějakou jinou změnu původního textu. Po takové změně je třeba znovu označit stránku k překladu. Ještě předtím se můžete podívat, jaké změny v textu byly provedeny. Většinou jde o změny, které na již zhotovený překlad nemají zásadní vliv, proto můžete zabránit jeho zneplatnění: Překladatel si může zobrazit změny, až bude zprávy případně aktualizovat.

Nový text na stránce. Nový text můžete přidat kamkoliv do prostoru vymezeného tagy ‎<translate>. Důležité je, aby byl od již přeloženého textu oddělen alespoň jedním prázdným řádkem. Systém ho pak bude akceptovat jako novou zprávu k přeložení. Pokud potřebujete přidat nový text jinam, tak ho jednoduše uzavřete do tagu ‎<translate>. Nepřidávejte žádné identifikátory. Systém si je udělá sám.

Odstranění překládané zprávy. Text se musí odstranit včetně identifikátoru zprávy.

Rozdělení textu. Již přeložený text můžete rozdělit na dvě samostatné zprávy tím, že jej rozdělíte prázdným řádkem a nebo tím, že jej rozdělíte na dvě samostatné části vymezené tagem ‎<translate>. Původní identifikátor můžete ponechat, jako součást bloku původní zprávy. V takovém případě bude překladatel pouze aktualizovat obsah textové zprávy spojené s původním identifikátorem. Druhá možnost je, původní identifikátor odstranit. Z hlediska systému pak půjde o nové zprávy a při opětovném označení stránky k překladu si pro ni vytvoří nové identifikátory.

Původní stav Po zachování identifikátoru Po odstranění identifikátoru
<!--T:1-->
Cat purrs. Dog barks.
<!--T:1-->
Cat purrs.

<!--T:2--> (Přidáno po přeznačkování)
Dog barks.
<!--T:2--> (Přidáno po přeznačkování)
Cat purrs.

<!--T:3--> (Přidáno po přeznačkování)
Dog barks.
Kissa kehrää. Koira haukkuu. Kissa kehrää. Koira haukkuu.

Dog barks.

Cat purrs.

Dog barks.

Sloučení překládaných zpráv. Pokud sloučíte několik zpráv do jedné, tak odstraňte všechny nadbytečné identifikátory. Ponechte jen ten, který označuje zprávu, která se bude aktualizovat.

Přeskupení zpráv. Překládané textové bloky můžete v rámci stránky libovolně přesouvat, aniž by tím došlo ke zneplatnění překladu. Podmínkou je, že s textem přesouváte i příslušný identifikátor zprávy.

Předtím, než označíte novou verzi stránky k překladu, pamatujte na to, co to obnáší. Především myslete na to, že překladatelé budou muset texty, pokud se jejich obsah změnil, znovu přeložit. Také berte v úvahu, že není dobré dělat takové změny, které by vedly k mrhání časem překladatelů. Pokud původní stránka obsahuje více změn, které nejsou zcela zásadní, je lépe počkat, až se její obsah ustálí a teprve pak znovu označit stránku k překladu.

Nepoužívané přeložené zprávy se automaticky neodstraní, ale z hlediska fungování celého systému to neznamená nějaký zásadní problém.

Migrace překladu stránky

Pokud převádíte stránky před použitím systému pro překlad stránek, možná budete chtít migrovat stránky do nového systému. Alespoň ty, u nichž očekáváte nové překlady a chcete statistiky. Pravděpodobně budete mít existující šablony pro přepínání jazyků a možná odlišné konvence pojmenování stránek.

Migraci můžete zahájit vyčištěním, označkováním a označením zdrojové stránky. Během migrace starých překladů si můžete ponechat existující šablony pro přepínání jazyků. Pokud vaše stránky dodržují konvenci pojmenování podstránek jazykových kódů, budou po označení zdrojové stránky k překladu nahrazeny zdrojovým textem, ale budete mít stále přístup k překladům z historie.

Tento úkol byl částečně automatizován Special:PageMigration (k dispozici pouze správcům překladu), který vedle sebe zobrazuje zdrojovou a cílovou jednotku a umožňuje uživateli upravovat jednotky poskytováním sady funkcí uvedených dále na této stránce.

Jak na to?

Snímek obrazovky zobrazující příklad použití Special:PageMigration pro "Help:Special pages" jako název stránky a "fr" jako kód jazyka.
 1. Přejděte na Special:PageMigration
 2. Zadejte název stránky a kód jazyka. Například "Help:Special pages" & "fr"
 3. Zdrojový text, který byl pomocí Translate rozdělen do jednotek, a importované překlady se zobrazí vedle sebe s určitým počátečním zarovnáním.
 4. Pomocí akce k dispozici (actions available) pro každou jednotku ručně proveďte zbývající zarovnání
 5. Vzhledem k tomu, že přeložené jednotky lze upravovat, proveďte potřebná ruční vylepšení (pro přidání překladových proměnných, opravení odkazů a označení atd.)
 6. Klikněte na tlačítko "Uložit". Tím se vytvoří stránky v oboru názvů Překlady ve formátu Translations:Page/<translation unit identifier>/<language code>. Staré překlady byly importovány do Translate.
 7. Pokud chcete import zrušit, klikněte na tlačítko 'Zrušit' (Cancel).

Dostupné akce

Každý řádek sestávající ze zdrojové a cílové jednotky má sadu akčních ikon. Používají se takto:

 1. Add (Přidat): Kliknutím na tuto akční ikonu přidáte novou prázdnou jednotku pod stávající. Tuto funkci použijte, pokud chcete rozdělit aktuální jednotku a potřebujete jednotku níže.
 2. Swap (Zaměnit): Kliknutím na tuto akční ikonu zaměníte obsah aktuální jednotky s jednotkou pod ní. Tuto funkci můžete použít, když jsou jednotky nesprávně zarovnány kvůli odlišnému uspořádání sekcí. Nebo když potřebujete přetáhnout jednotku pod nebo nad. V obou případech si pamatujte, že se zaměňuje za jednotku dole a nevytváří žádné další jednotky.
 3. Delete (Smazat): Kliknutím na tuto akční ikonu zcela odstraníte odpovídající cílovou jednotku ze stránky a posunete zbývající cílové jednotky o jednu jednotku nahoru. Použijte k odstranění nežádoucího obsahu, jako je kód nebo importované překlady, které jsou zcela ve zdrojovém jazyce. Poznámka: toto je neodvolatelná akce (v aktuální relaci).

Odstraňování problémů

 1. Pokud označíte stránku k překladu a okamžitě přejdete na speciální stránku a zkusíte importovat překlady, může se zobrazit chybová zpráva jako "Stránka <page-name>/<language-name (název jazyka)> neobsahuje staré překlady.". Důvodem je, že FuzzyBot dosud neuzavřel zprávy na staré stránce: Nástroj nenajde úpravu na FuzzyBot na stránce překladu. V takovém případě jednoduše počkejte, až FuzzyBot odvede svou práci. Po zobrazení úpravy můžete pokračovat s importem.
 2. Po stisknutí tlačítka "Uložit" chvíli počkejte. Pokud pozadí tlačítka zůstává šedé, probíhá importování neprázdných jednotek. Po opětovném zbarvení tlačítka je import dokončen.
 3. V rámci překladatelského systému můžete existující překlad označit jako zastaralý přidáním !!FUZZY!! na začátek okna přeložené zprávy překladatelské jednotky.

Tipy

 1. Migrace bude snazší, pokud nejprve (před značkou k překladu) zkontrolujete, zda jsou existující překlady podobné původnímu anglickému textu, a ručně upravíte strukturu stránek: Přerušte odstavce a seznamy, přidejte chybějící záhlaví (i když jsou prázdná).
 2. Bude užitečné zkontrolovat výsledek v základu překladového rozhraní - některé jednotky mohou být okamžitě označeny jako zastaralé z důvodu chybových značek nebo pokud nebyly přidány všechny překladové proměnné.
 3. Překlad názvu stránky bude nutné přidat ručně. Pokud neznáte velmi dobře jazyk importované stránky, můžete zkusit najít překlad názvu stránky mezi odkazy zde nebo někdy v přesměrování.