Jump to content

Hjälp:Tillägg:Translate/Sidöversättningsadministrering

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Page translation administration and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.

Vad. Sidöversättningsfunktionen tillåter kontrollerad översättning av wikisidor till andra språk. Det betyder att innehållet i varje översättning normalt sett är lika med källsidan. Detta står i motsats till till exempel den olika språkversionen av artiklar i olika Wikipedia-upplagor, som är helt oberoende av varandra. Det antas att sidor översätts från ett primärt språk till andra språk, men översättare kan även utnyttja översättningar på andra språk om de finns.

Varför. Utan hjälp blir översättningen av mer än ett par sidor till andra språk i bästa fall ett slöseri med tid, i värsta fall en ohållbar oreda. Med sidoversättningsfunktionen kan du undvika oreda och få struktur till översättningsförfarandet. Kärnidén är att källtexten är segmenterad i mindre enheter, vilka var och en kommer att översättas individuellt. När källtexten segmenteras i enheter kan alla ändringar isoleras och översättare behöver bara uppdatera översättningarna av enheter som har ändringar i källtexten. Detta gör det också möjligt för översättare att arbeta på enheter av hanterbar storlek och dela arbetet mellan flera översättare eller fortsätta översättningen i senare sessioner, eftersom de inte behöver göra allt på en gång.

Vem. Den här sidan utarbetas på sidvisningsövning genom att ge djupare insikt om hur systemet fungerar och föreslår bästa praxis för en mängd olika fall. Den här sidan är avsedd för sidöversättningsadministratörer och i allmänhet för alla som redigerar källtexten på översättbara sidor, även om de inte har tillgång till administrativa funktioner för godkännande av ändringar för översättning.

För att ansöka om utökade rättigheter som översättningsadministratör på MediaWiki.org, gå till Project:Requests. För ansökningar på Meta, läs Meta:Requests. För Commons, Commons:Anslagstavla.

En översättbar sidas levnad

Roller. Flera personer är involverade i att skriva och översätta en wikisida: den ursprungliga författaren skapar en sida, någon rättar stavfel, en sidoversättningsadministratör markerar sidan för översättning, översättare översätter, någon gör ändringar till sidan, en sidöversättningsadministratör markerar dessa ändringar för översättningar och översättare uppdaterar översättningar. Dessa roller kan överlappa mer eller mindre, men det yttersta ansvaret för en problemfri översättning lämnas till sidöversättningsadministratören. Administratören bestämmer när sidan först är klar för översättning, säkerställer att segmenteringen tjänar ett syfte och godkänner (eller korrigerar) ändringar.

Förberedelse. För att ha något översatt måste du först skriva det. Om du redan har gjort översättning utan översättningstillägget, se nedan avsnitt om migrering av översättningar. Om du vill ha många översättningar snabbt, är det avgörande att källtexten är i god form. Innan du markerar en sida för översättning, be någon att korrekturläsa och om möjligt fråga en språkspecialist för att göra texten tydligare och mer koncis. Besvärlig vokabulär och svårförståeliga meningar är en showstoppare för många frivilliga översättningar. Markup kan också orsaka problem för översättare, men som översättningsadministratör kan du undvika dessa problem, se avsnittet avsnitt om hanteringsmarkering nedan. Naturligtvis kräver ändringar du gör i källtexten uppdateringar av alla befintliga översättningar, så det är bättre att vänta tills innehållet på sidan har stabiliserats. Å andra sidan sker förändringar, och systemet hanterar sådana bra, så kolla in avsnittet om ändringshantering nedan.

Taggning. När texten är redo för översättning kan någon markera de översättbara delarna genom att bifoga dem i ‎<translate>-taggar och lägga till ‎<languages />-fältet på sidan. Den senare lägger till en lista över alla översättningar av sidan, med deras slutförda och aktuella procentandelar. Det finns ingen annan indikation på att översättningar finns. Se nedan hur man taggar. Systemet kommer att upptäcka när taggarna placeras på den översättbara sidan, och sidan kommer att ha en länk för att markera den för översättning. Den kommer också att klaga och förhindra att du sparar om du till exempel glömde att lägga till en stängningstagg. Den översättbara sidan kommer också att anges på Special:PageTranslation som "klar för markering".

Markering. Efter taggningen markerar en översättningsadministratör sidan för översättning. Gränssnittet förklaras i sidöversättningsexempel. Översättningsadministratörens ansvar är att se till att segmenteringen är vettig och att märkningen är korrekt. Sidan kan markeras igen om den har ändrats under tiden. Se nedan hur man gör ändringar med minimal störning. Markeringen av sidan startar en bakgrundsprocess som använder MediaWikis jobbkö. Denna process går över varje översättningssida och regenererar den: ändringar i översättningssidans mall kommer att återspeglas och föråldrade översättningar kommer att ersättas tillfälligt med den ursprungliga källtexten. Däremot uppdateras översättningsgränssnittet omedelbart.

Ändringar. Användare kan fortsätta göra ändringar i den översättbara sidkällan. Ändringarna kommer att vara synliga för användare som tittar på sidan i källspråket, men översättningar görs mot översättningsenheterna som extraheras från den senaste versionen av den översättbara sidan som har markerats för översättning: översättningssidorna rapporteras vara 100% upp till datum om alla översättningsenheter har översatts, även om källsidan har nya ändringar. Du kan enkelt se om det finns omarkerade ändringar när du tittar på den översättbara sidan i källspråk: det finns ett meddelande i toppen som säger att du kan översätta den här sidan och även länkar till ändringar om det finns några.

Återställning. Om ändringar görs på den översättbara sidkällan får översättningsadministratören möjligheten "Ogiltigförklara inte översättningar" för varje avsnitt. Om ett avsnitt är återställt, kommer de översatta språken att få en rosa bakgrundsfärg för de här sektionerna, och en klockikon kommer att visas för översättare i översättningsgränssnittet. Om en sektion inte återställs kommer inga ändringar vara synliga för läsare av de översatta sidorna, och översättare måste granska sektionen i översättningsgränssnittet för att se ändringarna.

Källspråk. Det finns också en översättningssida med språkkoden för källspråket: den innehåller inte extra taggar och annan markering relaterad till sidöversättning som används i den översättbara sidkällan. Den här sidan är inte länkad från gränssnittet, men den är användbar exempelvis när du vill inkludera sidan (vanligtvis för översättbara mallar) eller exportera den. Till exempel är denna sida tillgänglig utan markering på Help:Extension:Translate/Page translation administration/en.

Ändra källspråk. Tillgget förutsätter normalt att den översättbara källsidan finns på wikins standardspråk. Administratörer kan ändra språkinställningen för en viss sida med hjälp av sidan Special:PageLanguage, så att den kan användas som en källsida för översättning. Se sidinnehållsspråk för detaljer.

Översättningsspråk. Översättningssidor kan innehålla text på andra språk om de inte är helt översatta. På översättningssidor, kommer översättningsenheter taggas med korrekt språk och textriktning så att CSS-regler tillämpas på rätt sätt. MediaWiki tillåter tyvärr inte för tillfället att sätta parseringspsråk på något annat än sidspråket. Alla magiska ord och parserfunktioneer använder översättningsspråket, även om texten runtomkring inte är översatt. Detta kan skapa oönskade blandningar som till exempel när siffror skrivs ut, eller datum. Vissa magiska funktioner och parsertaggar tillåter att man definierar utmatningsspråket, då kan man använda det magiska ordet {{TRANSLATIONLANGUAGE}} som antingen returnerar källspråket för oöversatta enheter eller målspråket för översatta enheter.

Avslutade översättningsförfrågningar. Vissa översättbara sidor har ett innehåll som bara är intressant under en viss tid. Till exempel meddelanden och regelbundna statusuppdateringar, som Wikimedia månadshöjdpunkter. Du kan hålla sidorna med översättningar, men gömma dem från översättningsgränssnittet. Detta förhindrar inte ytterligare översättningar till sidorna, men det minskar risken för att en användare av misstag börjar översätta sidan. Avskräckande och dess omvändning görs från Special:PageTranslation.

Prioritering av språk. Du kan också definiera en lista över språk som du specifikt vill ha översättningar till; lämnas språklistan tom tolkas det som att alla språk är tillåtna. Sidan kommer att fungera som en avskräckaned sida (se föregående stycke) för de språk som inte finns i prioritetslistan och översättare får ett meddelande när de översätts till dem. Du kan också förhindra översättningen på andra språk, till exempel om översättningar faktiskt används någon annanstans och du inte kommer att kunna använda dem förutom på vissa språk.

Gruppering. Det är möjligt att gruppera relaterade sidor tillsammans. Dessa grupper fungerar som alla andra meddelandegrupper. De har sin egen statistik och innehåller alla meddelanden i undergrupperna: i detta fall översättbara sidor. Denna funktionalitet finns för närvarande i Special:AggregateGroups. Aggregerade meddelandegrupper döljs som standard i Special:LanguageStats i Special:Translate gruppväljare.

Flytta. Du kan flytta översättbara sidor på samma sätt som andra sidor. När du flyttar kan du välja om du vill flytta alla sidor som inte ingår i översättningen. Flytten använder ett jobb i bakgrunden för att flytta alla de relaterade sidorna. Medan flytten pågår är det inte möjligt att översätta sidan. Slutförandet noteras i sidans översättningslogg.

Radering. Liksom flytt nås radering från det normala stället. Du kan radera antingen hela översättbara sidan, eller bara en översättningssida, via raderings-knappen på den. Radering raderar också alla sidor med relaterade översättningsenheter. Som i flyttning kommer en bakgrundsprocess att radera sidorna över tiden och slutförandet noteras i sidans översättningslogg. Radering kräver tillåtelse för "radering" och "sidöversättning", men enskilda översättningsenhetssidor kan alltid raderas med standard "delete".

Gör ogjord. På samma sätt fungerar återställning av felaktiga redigeringar som vanligt (inklusive tillbakarullningsknappen): du behöver bara redigera den berörda översättningsenheten och översättningssidan uppdateras också. För att hitta redigeringen till översättningsenheten från redigeringen till översättningssidan, klicka bara på länken "bidrag" för redigeraren och leta efter en ändring vid en liknande tidpunkt. I översättningssystemet kan man markera en existerande översättning som föråldrad genom att lägga till !!FUZZY!! i början av översättningsenhetens översatta meddelanderuta.

Skydda. Det är möjligt att skydda den översättbara sidan. Översättningssidor kan inte skyddas, och skyddet för den översättbara sidan omfattar inte heller dem. För att förhindra ytterligare ändringar i översättningar, bör du lägga till källspråk som enda prioriterat språk och inaktivera översättningar till andra språk, se prioritering av språk ovan. Tillsammans förhindrar dessa två åtgärder effektivt ändringar på både källsidan och översättningssidorna med dess översättningsenhetssidor. Det är möjligt att skydda enskilda översättningsenhetssidor, men det är inte tillrådligt.

Borttagning från översättning. Det är också möjligt att avmarkera en sida för översättning. Du kan använda Special:PageTranslation eller följa länken längst upp på översättbar sida för att ta bort den från översättning. Det här tar bort alla strukturer som är relaterade till sidöversättning, men lämnar alla befintliga sidor på plats, fritt redigerbara. Denna åtgärd rekommenderas inte.

Språkmedveten inkludering. Det går att inkludera en översättbar sida på en annan sida som en mall. Då kommer den översättbara sidan laddas in på källsidans språk om sidan har översätts till det språket. Om det inte finns en sådan översättning kommer den översättbara sidan laddas in på källspråket. Detta beteende hos en översättbar sida styrs av alternativet Aktivera översättningsmedveten inkludering för denna sida när man markerar sidan för översättning. Nya översättbara sidor kommer ha det beteendet aktiverat som standard.

Uppbyggnad av en översättbar sida

Översättningen av en översättbar sida kommer att producera många sidor, som alla är komponenter av den översättbara sidan i vidaste bemärkelse: deras titel bestäms av titeln på den översättbara sidan:

 • Sida - källsidan
 • Sida/<språkkod> - översättningssidorna, plus en kopia av källsidan utan markering
 • Translations:Sida/<översättningsenhetsidentifierare>/<språkkod> - alla översättningsenhetssidor

Utöver detta finns översättningssidans mall och källorna till översättningsenheter, extraherade från källsidan och lagrade i databasen. Systemet håller reda på vilka versioner av källsidan som innehåller översättningstaggar och vilken version av dem som har markerats för översättning.

Varje gång en översättningsenhetssida uppdateras, kommer systemet också att regenerera motsvarande översättningssida. Detta resulterar i två ändringar. Översättningsenhetssidan är dold som standard i de senaste ändringarna och kan visas genom att välja "Visa översättningar" från översättningsfiltret. Inga andra åtgärder än att redigera (som att ta bort och flytta) översättningsenhetssidorna leder till att regenereringen av motsvarande översättningssida utlöses.

Om du behöver kopian av källsidan utan markering, t.ex. att klistras in i en annan wiki utan Translate,

 • Ange källkodsspråkskoden (för engelska, en) och besök Sida/<språkkod>;
 • Klicka på "Visa historik"-knappen för att nå en adress som denna och ersätt action=history med action=raw i adressfältet, tryck på enter:
 • texten kommer att visas eller sparas.

Segmentering

Övergripande principer:

 1. All text som är avsedd för översättning måste omslutas med ‎<translate> -taggar. Det kan finnas flera par taggar på samma sida.
 2. Allt utanför dessa taggar ändras inte på någon översättningssida. Denna statiska text, tillsammans med platshållare som markerar den plats där översättningen av varje översättningsenhet kommer att ersättas, kallas översättningssidans mall.
 3. För mycket markering i texten gör det svårt för översättare att översätta. Använd mer finkornad placering av ‎<translate>-taggar när det finns mycket markup.
 4. Texten innanför ‎<translate>-taggar delas upp i översättningsenheter när det finns en eller flera tomma rader mellan dem (två eller flera nya rader).

Begränsningar. Sidöversättningsfunktionen lägger en del restriktioner på texten. Det får inte finnas någon markup som spänner över två eller flera översättningsenheter. Med andra ord bör varje stycke vara fristående. Detta verkställs för närvarande inte i programvaran, men överträdelse av det kommer att orsaka ogiltig återgivning av sidan, hur mycket beror på om MediaWiki själv kan fixa den resulterande HTML-utmatningen eller ej.

Parsingordning: Tänk på att ‎<translate>-taggar inte fungerar som andra taggar för att de inte går igenom parseringen. Detta borde vanligtvis inte orsaka några problem men kan om du försöker med något invecklat. De parsas, i mer detalj, innan andra taggar som ‎<pre> eller ‎<source> med undantaget av ‎<nowiki> som erkänns av Translate-tillägget.

Innan Translate-version 2020.10, ‎<nowiki> hanterades inte konsekvent av och sidor kan fortfarande dyka upp i Special:PageTranslation. Undvik detta med "&lt;translate>...&lt;/translate>" som ett nödlösning.

Taggplacering. Om det går, testa att lägga taggarna på egna rader, utan tomma rader mellan innehållet och taggarna. Ibland går inte det, till exempel om du till översätta innehåll som omges av taggar, men inte själva markeringen. Detta fungerar dock, exempelvis:

{{Template|1=<translate>En lokaliserad parameter</translate>}}

För att göra detta har tillägget en enkel hantering av tomrum: tomrum bevaras, så länge inte en öppnande eller stängande ‎<translate>‎</translate>-tagg är det enda som finns på raden. För då sväljs den nya raden efter öppningstaggen eller innan stängningstaggen. Detta innebär att de inte orsakar extra tomrum i den renderade versionen av sidan.

Variabler. Man kan använda variabler som liknar mallvariabler. Syntaxen för detta är ‎<tvar name="name">innehåll‎</tvar> (citering är valfritt om värdet innehåller tomrum eller något av " ' ` = < >). För översättare kommer dessa bara visas som $name, och ersätts automatiskt på översättningssidor av värdet som definierats på översättningssidan (så de är globala "begränsningar" över alla dess översättningssidor). Variabler kan användas för att gömma innehåller mitt i en översättningsenhet. Det fungerar också för saker som kan behöva uppdateras mycket, som siffror. Du kan uppdatera siffrorna i alla översättningar genom att ändra siffran på den översättbara sidans källa och återmarkera sidan. Du behöver inte ogiltigförklara översättningarna för att siffrorna inte är en del översättningsenhetssidorna.

Innan Translate-version 2021.04 var syntaxen <tvar|name>innehåll</> (T274881). Den här syntaxen stöds fortfarande, men är föråldrad.

Kommaseparerade värden. För innehåll som behöver parsas av programvaran som kommaseparerade värden, exempelvis diagramdata, bör du separera översättningsenheterna mellan varje komma så att översättningsredigerare inte använder lokaliserade komman vilket förvirrar programvaran.

Värden i ren text. För att hindra att översättningsvärdet modifieras ska nowrap-attributet användas så här: <translate nowrap>...</translate> Som standard modifieras föråldrade och oöversatta värden för att stödja markering och språktaggar.

Markeringsexempel

Nedan listas några alternativ och föreslagna sätt att hantera olika sorters wikimarkering.

Kategorier Kategorier kan läggas till på två sätt: i översättningssidans mall eller i en av översättningsenheterna.

Finns det kategorier i översättningssidans mall kommer alla översättningar också ha samma kategori.

Finns det flera kategorier i översättningsenheterna borde du lära dina användare ett namngivningsmönster.

Till höger visar vi två olika mönster som är oberoende av de tekniska lösningarna för att tillsätta dem.

Översättning genom att lägga till språksuffix: Category:Cars/fi (rekommenderas)

[...]
</translate>

[[Category:MediaWiki{{#translation:}}]]
 • Kategorisidans namn översätts inte (precis som sidnamn).
 • En kategori för varje språk.
 • Kan kan också översätta själva kategorin: kategorierna skulle länkas samman och rubrikerna skulle översättas (men inte namnet på själva kategorin i länkar och så vidare).

Ingen översättning: Category:Cars

 • Alla översättningar i samma kategori (bra om det bara är några få språk, dåligt om det är många).
 • Kategorinamnet översätts inte (kan läggas i översättningsmallen).
Rubriker Rubriker kan i princip knytas till följande paragraf, men det är bättre om de separeras med en tom rad. På så sätt kan någon snabbt översätta innehållsförteckningen utan att behöva gå till innehållet.

När man taggar rubriker är det viktigt att inkludera rubriksmarkeringen inuti taggarna och lägga in en ny rad mellan den första translate-taggen och rubriksmarkeringen, annars kommer MediaWiki inte identifiera dem korrekt. Till exempel, avsnittsredigering fungerar bara med den rekommenderade markeingen som ges i exemplet. Markeringen gör också så att översättarna omedelbart förstår att det är just en rubrik de översätter, och inte innehåll. Dessutom säkerställer det att länkbara ankare genereras för rubrikerna

Fel: (ingen ny rad efter taggen ‎<translate>, rubrik utanför översättningstaggarna)

== <translate>Kultur</translate> ==

Fel: (ingen ny rad)

<translate>== Kultur ==</translate>

Rekommenderad segmentering:

<translate>
== Kultur == 

Lorem ipsum dolor.
</translate>
Bilder Bilder som innehåller språkspecifikt innehåll, som text, borde inkludera hela bildsyntaxen i en enhet. Andra bilder borde bara tagga beskrivningen med valfri hint i sidans meddelandebeskrivning efter att den markerats.
<translate>
[[File:Europe.png|thumb|Karta över Europa med utsatta huvudstäder]]
</translate>
[[File:Ball.png|50px|<translate>Bollikon</translate>]]
Länkar Länkar kan inkluderas i paragrafen de ingår i. Detta gör det möjligt att ändra länkens etikett, men också att ändra länkmålet till en lokaliserad version om det finns.

Om målsidan är (eller borda vara) översättbar borde du länka till den med Special:MyLanguage/ i sin titel. Endast länketiketten behöver översättas, då detta automatiskt omdirigerar användaren till den översatta sidan på deras gränssnittsspråk, vilket kan väljas med bland annat den universal språkväljaren. För att däremot uppnå ett konstant beteende måste syntaxen användas för alla länkar.

Interna länkar:

<translate>
Helsingfors är [[Finland]]s huvudstad.
</translate>

Länkar till översättbara sidor:

<translate>
Det finns fantastiska stränder med massor av [[Special:MyLanguage/Fiskmås|fiskmåsar]].
</translate>

Externa länkar:

<translate>
PHP ([http://php.net website]) är ett programmeringsspråk.
</translate>
Listor Listor kan bli långa, så ni skulle kunna dela upp dem i delar med en punkt i varje enhet.

Gör bara det om objekten är tillräckligt oberoende för att översättas separat på alla språk: skapa inte "lego-meddelanden". Du måste till exempel undvika att dela upp enkla meningar i flera enheter eller att separera logiska oberoende delar vilket kan påverka varandra (med hänsyn till interpunktion eller liststruktur, t.ex.). För att stycka upp en lista, använd ‎<translate>-taggar för varje punkt utan asterisker, brädgårdar, semikolon. Skriv inte tomma rader då detta kommer förstöra HTML-utmatning.

* <translate>Allmänna principer</translate>
* <translate>Rubriker</translate>
* <translate>Bilder</translate>
* <translate>Tabeller</translate>

eller

<translate>
Besök gärna:
* vår huvudsida
* och sen vanliga frågor.
</translate>
Siffror Med siffror och andra icke-språkliga element kan du vilja förlägga det faktiska talet utanför översättningen och göra det till en variabel. Detta har flera fördelar:
 • Du kan uppdatera talet utan att ogiltigförklara översättningar.
 • Översättningsminne kan jobba bättre när numren som ändras ignoreras.
<translate>
Inkomst denna månad <tvar name=income>{{FORMATNUM:3567800}}</tvar> EUR
</translate>

Notera att detta hindrar översättare från att lokalisera talet med valuta konvertering. FORMATNUM-anropet ser till att talet formateras korrekt på målspråket.

Mallar Mallar har varierande funktioner och syften, så den bästa lösningen beror på vad mallen ska användas för. Om mallen är en del av en längre paragraf, borde den utelämnas, så länge inte parametrarna behöver översättas. Om mallen inte innehåll språkligt material, behöver du inte göra något med själva mallen. För exempel på mallar som översatts med sidöversättning, se Mall:Tillägg-Translate . För att använda denna mall behöver du ha en till mall som liknar {{Translatable navigation template }}, för att man kan inte längre inkludera mallar via {{TemplateName}}. Detta ingår 'ännu inte av tillägget Translate, men planeras det göra.

Ett annat sätt är att använda ostrukturerad elementöversättning för att översätta mallen, men då kommer mallens språk följa användarens gränssnittsspråk, och inte språket de läser på.

Attribut Som standard kan tillägget Translate linda in utdaterade översättningsenheter för att markera dem och oöversatta enheter för att ange korrekt språkmetadata.

Ibland är den tillagda, inlindade markeringen inte lämplig.

<abbr title="<translate nowrap>Frequently asked questions</translate>"><translate>FAQ</translate></abbr>
Översättningsspråk (introducerad i 5e8106cdc353) När text använder språkberoende formateringsmetoder kan en felmatchning visas för oöversatta avsnitt.

{{TRANSLATIONLANGUAGE}} kan användas för att undvika det.

2020-09-15 is {{#time:l|2020-09-15|sv}}

Ovannämnda inmatning visas som:

 • engelska: 2020-09-15 is Tuesday.
 • finska: 2020-09-15 on tiistai.

Utan det magiska ordet skulle en oöversatt text på en finsk översättningssida visas som:

 • 2020-09-15 is tiistai
Översatta sidans språk (introducerad i 98b6958a2471) Översatta mallar kan vilja ange språket de faktiskt är på (t.ex. på inlindat HTML-element). När de används utanför ‎<translate>-taggar, returnerar {{TRANSLATIONLANGUAGE}} språket för sidan som den direkt ligger i (till skillnad från sidan läsaren läser den på). Låt oss säga att {{1/en}} transkluderas i sidtiteln 2/de.
 • Om {{PAGELANGUAGE}} används i texten hos {{1/en}}, returnerar den de.
 • Om {{TRANSLATIONLANGUAGE}} används i texten hos {{1/en}} (utanför ‎<translate>-taggar), returnerar den en.
Översättbar sida (introducerad i a582f3ad21bd) It can be used in templates that are transcluded on both translatable and non-translatable pages, and should behave differently depending on whether the page is translatable (e.g. use user language on non-translatable pages). It returns the title of the translation page (the page other languages are translated from) if a page is translatable (including translated pages), and nothing if the page is not translatable. Similarly to the ‎<languages> parser tag, it returns nothing if the page contains translation markup but hasn’t been marked for translation yet.
{{#if:{{TRANSLATABLEPAGE}}|{{Some template}}|{{Some template/{{int:lang}}}}}}

Assuming Template:Some template is a translatable template with language-aware transclusion (see above) enabled, and MediaWiki:lang and its translations are set up on the given wiki similarly to mediawiki.org, the above code transcludes it in the page language on translatable pages, and in the UI language on other pages.

Ändra källtexten

Allmänna principer:

 • Undvik ändringar
 • Gör ändringarna så isolerade som möjligt
 • Lägg inte till översättningsenheter själv

Enhetsmarkörer. När en sida markeras för översättning, kommer systemet uppdatera den översättbara sidans källa och lägga till unika identifierare, så kallade "enhetsmarkörer", för varje översättningsenhet. Se exemplet nedan. Exempel på en enhetsmarkör är <!--T:1-->. Dessa enhetsmarkörer är avgörande för systemet, och används för att spåra ändringar till varje översättningsenhet. Du bör aldrig lägga till enhetsmarkörer själv. Enhetsmarkörer ligger alltid på raden innan enheten; eller, om den börjar med en rubrik, efter den första rubriken på samma rad. Markörernas olika placeringar behövs för att se till att avsnittsredigering fungerar som det ska.

<translate>
== Birds == <!--T:1-->
Birds are animals which....

<!--T:2-->
Birds can fly and...
</translate>

Ändra enhetstext. Det vanligast man gör med en översättningsenhet är att ändra den. Du kan fixa stavfel, rätta grammatik eller ändra enheten på annat sätt. När man återmarkerar enheten för översättning, kommer du få se skillnaden i enhetens text. Samma skillnad visas också för översättare när de uppdaterar sina översättningar. För till exempel stavfel och andra tillfällen där man inte vill att den befintliga översättningarna ska uppmärksammas på de översatta sidorna, kan du låta bli att ogiltigförklara dem: översättare kommer fortfarande se skillnaden om de av någon anledning skulle uppdatera översättningen.

Lägga till ny text. Du kan närsomhelst lägga till ny text i ‎<translate>-taggar. Se till att det finns en tom rad mellan intilliggande enheter, så att systemet kommer se det som en ny enhet. Du kan också lägga till ‎<translate>-taggar runt den nya texten om det inte redan ligger i befintliga ‎<translate>-taggar. Än en gång, lägg inte till översättningsmarkörer själv, systemet gör det åt dig.

Radera text. Du kan radera hela enheter. Om du gör så, radera också enhetsmarkören.

Sära på enheter. Du kan sära på befintliga enheter genom att lägga till en tom rad mitt i en enhet, eller genom att lägga ‎<translate>-taggar mellan enheterna. Du kan antingen behålla enhetsmarkören i den första enheten eller radera den helt och hållet. I det förstanämnda alternativet kommer översättare se den gamla texten när de uppdaterar den gamla översättningen. Raderar man däremot enhetsmarkören kommer båda enheterna bete sig som de aldrig funnits när sidan åter markeras för översättning.

Originalet Behåller markören Tar bort markören
<!--T:1-->
Cat purrs. Dog barks.
<!--T:1-->
Cat purrs.

<!--T:2--> (Tillagd efter återmarkeringen)
Dog barks.
<!--T:2--> (Tillagd efter återmarkeringen)
Cat purrs.

<!--T:3--> (Tillagd efter återmarkeringen)
Dog barks.
Kissa kehrää. Koira haukkuu. Kissa kehrää. Koira haukkuu.

Dog barks.

Cat purrs.

Dog barks.

Slå ihop enheter. Om man slår ihop enheter behöver man ta bort alla enhetsmarkörer förutom en.

Flytta enheter. Man kan flytta runt enheter utan att ogiltigförklara översättningar: flytta bara enhetsmarkören tillsammans med resten av enheten.

Vid markeringen av den nya versionen av sidan för översättning, se till att bästa praxis efterlevs, speciellt så att översättare får en ny översättningsenhet om innehållet ändras. Se också till att att det inte finns några onödiga ändringar för att inte slösa översättarnas tid. Om källsidan kommer omarbetas mycket, kan det vara lönt att vänta på stabilisera sidan och första efter det tillgängliggöra översättning.

Oanvända enhetsöversättningar raderas inte automatiskt men det borde inte orsaka några problem.

Migrera till sidöversättning

Om du har översatt sidor tidigare utan sidöversättningssystemet kan du behöva migrera sidorna till det nya systemet, åtminstone de du förväntar dig kommer ha nya översättningar och vill ha statistik för. Du kommer förmodligen ha befintliga mallar för språkbyte och kanske olika konventioner för sidnamn.

Du kan påbörja migreringen genom att rensa, tagga och markera upp källsidan. Du kan behålla den befintliga språkbytesmallen medan du migrerar de gamla översättningarna. Om dina översättningar är undersidor med relevant språkkod, kommer de bytas ut mot källtexten efter att du markerat källsidan för översättning, men du kommer fortfarande kunna komma åt översättningar från historiken.

Denna manuella uppgift ha delvis automatiserats av Special:PageMigration, vilket visar källtexten och målenheter bredvid varandra och låter användaren justera enheterna genom att ange ett antal funktioner som nämns senare i den här artikeln.

Hur använder man det?

Skärmdump som visar en exempelanvändning av Special:PageMigration med "Help:Special pages" som sidnamn och "fr" som språkkod.
 1. Gå till Special:PageMigration
 2. Skriv in sidans titel och språkkod. Till exempel, "Help:Special pages" & "fr"
 3. Källtexten som delats in i enheter av Translate och de importerade översättningarna visas bredvid varandra med viss initial justering.
 4. Använd de tillgängliga åtgärderna på varje enhet för att manuellt utföra kvarvarande justering
 5. Då översatta enheter är redigeringsbara, utför krävda förbättringar (lägg till översättningsvariabler, fixa länkar och markering, osv.)
 6. Klicka på knappen "Spara". Detta kommer skapa sidor under namnrymden Translations i form av Translations:Page/<översättningsenhetsidentifierare>/<språkkod>. De gamla översättningarna har importerats till Translate.
 7. Om du istället vill avbryta importeringen, klicka på knappen "Avbryt".

Tillgängliga åtgärder

Varje rad som består av käll- och målenheter har en uppsättning åtgärdsikoner. De används som följande:

 1. Lägga till: den här knappen lägger till en ny tom enhet under den nuvarande. Använd denna funktion om du vill dela på den nuvarande enheten och behöver en till enhet under.
 2. Byt: den här knappen byter innehållet i den nuvarande enheten med enheten under den. Man kan använda den här funktionen när enheterna inte justeras ordentligt på grund av olika avsnittssorteringar. Eller när du behöver dra en enhet nedanför eller ovanför. Kom ihåg att den byter ut enheten med den nedanför och inte skapar några nya enheter.
 3. Radera: den här knappen tar helt bort den aktuella målenheten från sidan och flyttar upp alla målenheter en enhet. Använd denna när du vill ta bort oönskat innehåll, typ kod eller importerade översättningar som finns kvar på källspråket. Obs: denna åtgärd går inte att ångra (i den nuvarande sessionen).

Felsökning

 1. Om du markerar en sida för översättning och direkt går till specialsidan och försöker importera översättningar, kan du få ett felmeddelande som "Sidan <page-name>/<language-name> innehåller inga gamla översättningar.". Detta är för att FuzzyBot ännu inte gjort meddelandena "fuzzy" på den gamla sidan: verktyget hittar inte en redigering av FuzzyBot på översättningssidan. I sådana fall är det bara att invänta att FuzzyBot gör sitt jobb. Så fort en redigering syns kan du fortsätta med importerna.
 2. Var god vänta en stund efter att du tryckt på "Spara"-knappen. Så länge knappens bakgrund förblir grå pågår en process att importera icke-tomma enheter. När knappen återfår färg är importen klar.
 3. Within the translation system, you can mark an existing translation as outdated by adding !!FUZZY!! at the start of the translation unit's translated message box.

Tips

 1. Det kommer bli enklare att migrera om du först (innan du markerar för översättning) kollar om den befintliga översättningen liknar originaltexten, och manuellt redigerar sidornas struktur; bryter paragrafer och listor, lägger till rubriker som saknas (även om de är tomma).
 2. Kommer vara användbar för att kontrollera resultatet i kärnöversättningens gränssnitt - vissa enheter kan omedelbart markeras som föråldrade på grund av felmarkering eller om inte hela alla översättningsvariablerna lades till.
 3. Översättning av sidans titel behöver läggas till manuellt. Om du inte känner till den importerade sidans språk allt för väl kan du försöka hitta sidtitelns översättning bland "vad som länkar hit" eller ibland i omdirigeringarna.