จรรยาบรรณ

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Code of Conduct and the translation is 100% complete.

หน้านี้คือ จรรณยาบรรณต่อพื้นที่เทคนิคโครงการวิกิมีเดีย จรรณยาบรรณนี้บังคับใช้ทั้งพื้นที่ในชีวิตจริง เช่นงานกิจกรรมทางเทคนิคของวิกิมีเดีย และการนำเสนอทางเทคนิคของวิกิมีเดียในกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งพื้นที่เสมือน (MediaWiki.org, wikitech.wikimedia.org, ฟาบริเคเตอร์, Gerrit Code Review, อีเมลจ่าหน้าทางเทคนิค, ช่องไออาร์ซีทางเทคนิค, อีเทอร์แพด, และพื้นที่พัฒนาที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิวิกิมีเดีย)

หลักการ

ในการเป็นพื้นที่ชุมชนที่อุปถัมภ์ความเปิดกว้างและเป็นมิตร เราจะทำให้พื้นที่โครงการทางเทคนิคของวิกิมีเดียมีแต่การให้เกียรติกันและไร้ซึ่งการรังควาญสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงเพศสภาพ อัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ เพศ รสนิยมทางเพศ ความพิการ ความผิดปกติของระบบประสาท การแสดงออกทางกายภาพ ขนาดของร่างกาย เชื้อชาติ ชนชาติ ประเทศต้นกำเนิด อายุ แนวคิดทางการเมือง หรือศาสนา

ทักษะทางเทคนิคและสถานะในชุมชนไม่ได้ส่งผลต่อสิทธิที่จะได้รับความเคารพและภาระหน้าที่ในการเคารพผู้อื่น ผู้มาใหม่และผู้มีส่วนร่วมที่มีประสบการณ์น้อยในชุมชน สมควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นมิตรและได้คำแนะนำที่สร้างสรรค์ ผู้มีส่วนร่วมที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคไม่ใช่เหตุผลในการประพฤติพฤติกรรมด้วยมาตรฐานที่ต่ำกว่า

พฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้

การรังควาญและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในรูปแบบอื่น ๆ ในืพื้นที่ทางเทคนิคของวิกิมีเดียนั้นไม่สามารถยอมรับได้ทั้งในพื้นที่สาธารณะและส่วนตัว ตัวอย่างเช่นแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • การโจมตีส่วนบุคคล ความรุนแรง การขู่ใช้ความรุนแรง การขู่ดำเนินคดี หรือการข่มขู่ใด ๆ โดยเจตนา
 • ความคิดเห็นก้าวร้าวเสื่อมเสียหรือเลือกปฏิบัติ
 • การใช้ภาษาหรือภาพทางเพศอย่างไม่สุภาพ
 • การสัมผัสหรือการสัมผัสทางกายภาพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ต้องการ (ทางเพศหรืออื่น ๆ)
 • การสื่อสารสาธารณะหรือส่วนตัวที่ไม่เหมาะสมหรือไม่พึงประสงค์การติดตามหรือการสะกดรอยตามรูปแบบใด ๆ
 • การถ่ายภาพหรือการบันทึกที่ไม่พึงประสงค์
 • การเปิดเผยตัวตนของบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอม การเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตนบางอย่างไม่ได้รับความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตนอื่น ๆ
 • สิ่งพิมพ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่พึงประสงค์ของการสื่อสารส่วนตัว การเผยแพร่หรือรายงานการสื่อสารส่วนตัวหรือการระบุข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานการล่วงละเมิด (ตามที่อธิบายไว้ที่นี่) และ / หรือในกรณีของการแจ้งเบาะแสเป็นที่ยอมรับ
 • ทำร้ายการอภิปรายหรือชุมชนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องการหยุดชะงักหรือการบล็อกการทำงานร่วมกันของชุมชน (เช่นการหลอก)
 • การเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มชายขอบและกลุ่มที่มีสมาชิกน้อย กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้รับอนุญาตและสนับสนุน
 • การใช้ระบบจรรยาบรรณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการรายงานการละเมิดหลักจรรยาบรรณที่แท้จริง (เช่นการตอบโต้ผู้รายงานหรือเหยื่อโดยการยื่นรายงานที่อ้างว่าเป็นการตอบโต้ของพวกเขา)
 • ความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจของ คณะกรรมการ หรือศาลอุทธรณ์เช่นยกเลิกการบล็อกใครบางคนในช่วงเวลาที่คณะกรรมการสั่งห้าม

รายงานปัญหา

ในกรณีที่มีการขู่ทำร้ายร่างการหรือสถานการณ์เร่งด่วนอื่น ๆ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องก่อนเป็นอันดับแรก (หากเป็นไปได้) และอีเมลแจ้งมูลนิธิวิกิมีเดียผ่าน emergency@wikimedia.org (ข้อมูลเพิ่มเติม)

สำหรับผู้ที่ถูกปฏิบัติหรือพบเห็นพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ ขอให้ปฏิบัติดังนี้:

 1. ขอให้ผู้ที่ก่อพฤติกรรมให้หยุดพฤติกรรมนั้นเสีย รวมทั้งแจ้งหลักจรรณยาบรรณนี้ให้ทราบ
 2. หากคุณอยู่ในงานกิจกรรม โปรดแจ้งปัญหาที่ผู้จัดโดยตรง หรือผู้ติดต่อที่ได้รับแจ้งไว้
 3. รายงานปัญหาโดยตรงต่อคณะกรรมการจรรณยาบรรณผ่าน techconduct@wikimedia.org คุณยังสามารถส่งคำขอมายังคณะกรรมการได้หากคุณได้แจ้งเหตุไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ยังไม่พึงพอใจกับคำตอบที่ได้รับ

รายงานสามารถอยู่ในรูปแบบสั้น เช่นลิงก์ ได้ แต่หากมีสารสนเทศเพิ่มเติมจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีกว่า คุณสามารถใส่:

 • ช่องทางติดต่อของคุณ (เช่นชื่อผู้ใช้วิกิมีเดียหรือฟราบริเคเตอร์) หากคุณต้องการให้ระบุตัวคุณได้
 • บัญชีสำหรับเหตุของคุณ:
  • สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์
  • คำอธิบายของพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้
  • ใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และใครเป็นผู้พบเห็นบ้าง
  • เหตุการณ์ยังดำเนินอยู่หรือไม่
 • สารสนเทศเพิ่มเติมใด ๆ ที่ช่วยให้เราเข้าใจปัญหาได้อย่างถ่องแท้ เช่นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้าหรือเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ
 • ลิงก์สาธารณะไปยังบันทึกของเหตุการณ์ ถ้ามี
 • ภาพจับหน้าจอของสิ่งที่เกิดขึ้น

รายงานที่ถูกแจ้งเข้ามาจะถูกดำเนินการแบบเป็นความลับ สำหรับสารเทศเพิ่มเติมโปรดดูความเป็นความลับ

ไปยังจรรณยาบรรณ/กรณีเพิ่มเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่รายงานได้รับการดำเนินการโดยคณะกรรมการ

การแสดงแหล่งที่มาและการใช้ซ้ำ

จรรณยาบรรณนี้ได้ปรับใช้จากContributor Covenant (รุ่น 49054013), jQuery Code of Conduct (รุ่น 91777886), Open Code of Conduct (v1.0) และ Citizen Code of Conduct รวมไปถึงนโยบายพื้นที่เป็นมิตรของมูลนิธิิวิกิมีเดีย

ข้อความจาก Contributor Covenant และ jQuery Code of Conduct อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต MIT (ปัจจุบัน Contributor Covenant ได้เปลี่ยนสัญญาอนุญาตเป็น CC BY 4.0) ข้อความจาก Open Code of Conduct ถูกใช้งานภายใต้สัญญาอนุญาตอ้างอิงแหล่งที่มาของครีเอทีฟคอมมอนส์ ข้อความจาก Citizen Code of Conduct ถูกใช้งานภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อ้างอิงแหล่งที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน ข้อความโดยรวมทั้งหมดอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตมาตรฐานของ MediaWiki.org (CC BY-SA 3.0)

เราให้คุณค่าต่อผู้มีส่วนร่วมทุกคน และผู้มีส่วนร่วนต้องให้คำมั่นว่าจะทำให้พื้นที่ทางเทคนิคเป็นมิตรต่อทุกคน เราส่งเสริมให้โครงการอื่น ๆ รับและปรับปรุงจรรณยาบรรณนี้ ไม่ว่าจะใช้หรือไม่ได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของวิกิมีเดียก็ตาม

ดูเพิ่ม