Etický kodex

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Code of Conduct and the translation is 65% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎interlingua • ‎italiano • ‎português • ‎português do Brasil • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎अवधी • ‎हिन्दी • ‎தமிழ் • ‎ಕನ್ನಡ • ‎ไทย • ‎中文 • ‎日本語

Toto je etický kodex, který platí pro všechy projekty, jež zastřešuje Wikimedia. Týká se jak reálných akcí, jako jsou například setkání, která při různých příležitostech organizuje Wikimedia, či akce na kterých se prezentuje. Tak pro virtuální prostor (MediaWiki.org, wikitech.wikimedia.org, Phabricator, Gerrit, mailové konference, IRC kanály, Etherpad a další prostory, orientované na vývoj provozované nadací Wikimedia.) It applies both within physical spaces, such as Wikimedia technical events and Wikimedia technical presentations in other events, and virtual spaces (MediaWiki.org, wikitech.wikimedia.org, Phabricator, Gerrit Code Review, technical mailing lists, technical IRC channels, Etherpad, and other development-oriented spaces operated by the Wikimedia Foundation).

Zásady

V zájmu posílení otevřené a vstřícné komunity, jsme si dali závazek, že se na projektech, které zastřešuje Wikimedia, mohou podílet všichni, bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, tělesné či jiné postižení, stáří, původ, politické zaměření či svou víru.

Zkušenosti a komunitní status v tomto směru nic neznamenají, všichni jsme se závazali respektovat ostatní. Nováčci, i přispěvatelé co zatím mají jen velmi malé zkušenosti, si zasluhují v naší komunitě stejně vstřícný přístup a konstruktivní zpětnou vazbu jako ostatní. Odborné příspěvky a odborné znalosti nepředstavují důvod, proč bychom měli u někoho tolerovat nižší standardy chování. Newcomers and other contributors with limited experience in our community deserve a welcoming attitude and constructive feedback. Prolific contributions and technical expertise are not a justification for lower standards of behavior.

Nepřijatelné chování

Na všech místech Wikimedie, privátních i veřejných, je jakákoliv forma obtěžování a nevhodného chování nežádoucí. Následující přehled zmiňuje pouze některé z nich, zdaleka ne všechny: Examples include but are not limited to:

 • Osobní útoky, násilí, hrozby násilí, hrozby právního jednání nebo úmyslné zastrašování.
 • Urážlivé, hanlivé nebo diskriminační komentáře.
 • Bezohledné nebo mimotématické používání sexuálního jazyka nebo obrazů.
 • Nevhodná nebo nežádoucí pozornost, dotyk nebo fyzický kontakt (sexuální nebo jiné).
 • Nevhodná nebo nechtěná veřejná nebo soukromá komunikace, následující nebo jakákoli forma pronásledování.
 • Zveřejňování nežádoucích fotografií či videozáznamů.
 • Taky je nevhodné zveřejňovat informace o totožnosti osob a jejich soukromí, bez jejich souhlasu. To, že někdo o sobě zveřejnil nějaké informace co umožňují jeho identifikaci, ještě neznamená, že automaticky souhlasí s tím, aby je zveřejňoval i někdo jiný.
 • Nevhodné a nežádoucí je i zveřejňování soukromé komunikace. Akceptovatelné je pouze v případě, že se jedná o oznámení případného obtěžování (jak bylo vysvětleno výše), v takovém případě je přípustné i zveřejnění identifikačních údajů.
 • Napadání diskuzních a komunitních stránek metodami, které nabourávají komunitní spolupráci a vedou k trvalému narušení vzájemných vztahů, s cílem přimět ostatní aby zde ukončili svou činnost (tzv. trollení).
 • Nežádoucí je diskriminace malých a nějakým způsobem znevýhodněných skupin. Naopak jejich podpora je vítaná a má naši podporu.
 • Je nepřípustné využívat stránku etického kodexu pro jiné účely, než hlášení případů jeho porušování (např. k osobním výpadům vůči oznamovateli nebo oběti nevhodného chování, kterého se oznámení týká).
 • Je nepřípustné obcházet rozhodnutí Výboru nebo výsledek odvolání, např. tím, že je provinilec odblokován dříve než uplynulo období, po které má být na základě rozhodnutí výboru zablokován.

Oznámení problému

V případě, kdy hrozí bezprostřední ohrožení zdraví, nebo jde o situaci, kterou je nutné ihned řešit, oznamte vše nejprve příslušné autoritě (je-li to možné) a pak pošlete Nadaci Wikimedia přes adresu emergency@wikimedia.org e-mail (viz bližší informace).

Ti, kteří zaregistrují nějakou formu nepřijatelné chování, ať už sami na sobě, nebo na někom jiném, vyzýváme, aby postupovali podle následujících bodů:

 1. Požádejte osobu, která se tak chová, aby s tím přestala. Upozorněte ji při tom na existenci tohoto etického kodexu.
 2. Pokud jste na nějaké akci, oznamte problém organizátorům nebo kontaktní osobě.
 3. Oznamte problém přímo Výboru pro dodržování etického kodexu přes e-mail techconduct@wikimedia.org. Oznámení na adresu Výboru můžete poslat rovněž v případě, že jste incident oznámili jinde a nejste spokojeni s jeho řešením.

Oznámení může být strohé, doplněné s odkazem. Je ale lépe uvést více informací, které pomohou maximálně porozumět tomu co se děje. Uveďte:

 • Vaše kontaktní údaje (např. uživatelské jméno v rámci Wikimedie, nebo Phabricatoru), pokud si přejete být identifikováni.
 • Popište incident:
  • Kde a kdy se stal
  • O jaký typ nepřijatelného chování šlo
  • Kdo ho vyvolal a kdo jiný byl svědkem
  • A zda-li ještě probíhá
 • Případné další informace, které nám pomohou plně porozumět problému, jako třeba předchozí incidenty nebo okolnosti za jakých k němu došlo.
 • Odkazy na veřejné odkazy ohledně incidentu, pokud existují
 • Snímek obrazovky, který dokazuje co se stalo

Oznámení se zpracuje jako důvěrné. Pro víc informací viz Důvěrné.

Pokud se chcete dozvědět víc o tom, jak Výbor zpracovává tato oznámení, přejděte na stránku Etický kodex/Případy.

Uvedení zdroje a opětovné použití

Tento Kodex chování je upraven z Contributor Covenant (revize 49054013), Kodexu chování jQuery (revision 91777886), Open Code of Conduct (verze 1.0) a Citizen Code of Conduct|občanského kodexu chování, spolu s WMF přátelská komunikační politika.

Text ze smlouvy přispěvatele a kodexu chování jQuery se používá v rámci licence MIT License (Contributor Covenant nyní změnil svou licenci na CC BY 4.0). Text z Open Code of Conduct je používán na základě licence Creative Commons Attribution license. Text z Kodexu chování pro občany je používán na základě licence Creative Commons Share-alike Attribution. Celkový text je pod standardní licencí MediaWiki.org (CC BY-SA 3.0).

Ceníme si vzájemných příspěvků a závazků každého přispěvatele učinit z našich technických prostorů přátelské prostory pro všechny. Doporučujeme dalším projektům, aby tento kodex chování přijaly a přizpůsobily bez ohledu na to, zda používají technickou infrastrukturu Wikimedia.

Viz též