Etický kodex

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Code of Conduct and the translation is 71% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎interlingua • ‎italiano • ‎português • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎русский • ‎अवधी • ‎हिन्दी • ‎বাংলা • ‎தமிழ் • ‎ಕನ್ನಡ • ‎ไทย • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어

Toto je etický kodex, který platí pro všechy projekty, jež zastřešuje Wikimedia. Týká se jak reálných akcí, jako jsou například setkání, která při různých příležitostech organizuje Wikimedia, či akce na kterých se prezentuje. Tak pro virtuální prostor (MediaWiki.org, wikitech.wikimedia.org, Phabricator, Gerrit, mailové konference, IRC kanály, Etherpad a další prostory, orientované na vývoj provozované nadací Wikimedia.)

Zásady

V zájmu posílení otevřené a vstřícné komunity, jsme si dali závazek, že se na projektech, které zastřešuje Wikimedia, mohou podílet všichni, bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, tělesné či jiné postižení, stáří, původ, politické zaměření či svou víru.

Zkušenosti a komunitní status v tomto směru nic neznamenají, všichni jsme se závazali respektovat ostatní. Nováčci, i přispěvatelé co zatím mají jen velmi malé zkušenosti, si zasluhují v naší komunitě stejně vstřícný přístup a konstruktivní zpětnou vazbu jako ostatní. Odborné příspěvky a odborné znalosti nepředstavují důvod, proč bychom měli u někoho tolerovat nižší standardy chování.

Nepřijatelné chování

Na všech místech Wikimedie, privátních i veřejných, je jakákoliv forma obtěžování a nevhodného chování nežádoucí. Následující přehled zmiňuje pouze některé z nich, zdaleka ne všechny:

 • Osobní útoky, násilí, vyhrožování násilím nebo záměrné zastrašování.
 • Útočné, či hanlivé komentáře s diskriminačním podtextem.
 • Nevhodné narážky a metafory se sexuálním podtextem.
 • Dotěrnost, spojená s vyžadováním fyzickému kontaktu (ať už se sexuálním podtextem, nebo jiným).
 • Vynucování komunikace, ať již veřejné či soukromé, sledování, nebo jiná forma pronásledování.
 • Zveřejňování nežádoucích fotografií či videozáznamů.
 • Taky je nevhodné zveřejňovat informace o totožnosti osob a jejich soukromí, bez jejich souhlasu. To, že někdo o sobě zveřejnil nějaké informace co umožňují jeho identifikaci, ještě neznamená, že automaticky souhlasí s tím, aby je zveřejňoval i někdo jiný.
 • Nevhodné a nežádoucí je i zveřejňování soukromé komunikace. Akceptovatelné je pouze v případě, že se jedná o oznámení případného obtěžování (jak bylo vysvětleno výše), v takovém případě je přípustné i zveřejnění identifikačních údajů.
 • Napadání diskuzních a komunitních stránek metodami, které nabourávají komunitní spolupráci a vedou k trvalému narušení vzájemných vztahů, s cílem přimět ostatní aby zde ukončili svou činnost (tzv. trollení).
 • Nežádoucí je diskriminace malých a nějakým způsobem znevýhodněných skupin. Naopak jejich podpora je vítaná a má naši podporu.
 • Je nepřípustné využívat stránku etického kodexu pro jiné účely, než hlášení případů jeho porušování (např. k osobním výpadům vůči oznamovateli nebo oběti nevhodného chování, kterého se oznámení týká).
 • Je nepřípustné obcházet rozhodnutí Výboru, nebo výsledek odvolání, např. tím, že je provinilec odblokován dříve než uplynulo období, po které má být na základě rozhodnutí výboru zablokován.

Oznámení problému

V případě, kdy hrozí bezprostřední ohrožení zdraví, nebo jde o situaci, kterou je nutné ihned řešit, oznamte vše nejprve příslušné autoritě (je-li to možné) a pak pošlete Nadaci Wikimedia přes adresu emergency@wikimedia.org e-mail (viz bližší informace).

Ty, co se zaregistrují nějakou formu nepřijatelné chování, ať už sami na sobě, nebo na někom jiném, vyzýváme, aby postupovali podle následujících bodů:

 • Požádejte osobu, která se tak chová, aby s tím přestala. Upozorněte ji při tom na existenci tohoto etického kodexu.
 • Pokud jste na nějaké akci, oznamte problém organizátorům, nebo kontaktní osobě.
 1. Oznamte problém přímo Výboru pro dodržování etického kodexu přes e-mail techconduct@wikimedia.org. Oznámení na adresu Výboru můžete poslat rovněž v případě, že jste incident oznámili jinde, a nejste spokojeni s jeho řešením.

Oznámení může být strohé, doplněné s odkazem, ale je lepší uvést víc informací, které pomohou lépe porozumět tomu co se děje. Uveďte:

 • Vaše kontaktní údaje (např. uživatelské jméno v rámci Wikimedie, nebo Phabricatoru), pokud si přejete být identifikováni.
 • Popište incident:
  • Kde a kdy se stal
  • O jaký typ nepřijatelného chování šlo
  • Kdo ho vyvolal a kdo jiný byl svědkem
  • A zda-li ještě probíhá
 • Případné další informace, které nám pomohou plně porozumět problému, jako třeba předchozí incidenty nebo okolnosti za jakých k němu došlo.
 • Odkazy na veřejné odkazy ohledně incidentu, pokud existují
 • Snímek obrazovky, který dokazuje co se stalo

Oznámení se zpracuje jako důvěrné. Pro víc informací viz Důvěrné.

Pokud se chcete dozvědět víc o tom, jak Výbor zpracovává tato oznámení, přejdete na stránku Etický kodex/Případy.

Attribution and re-use

This Code of Conduct is adapted from the Contributor Covenant (revision 49054013), the jQuery Code of Conduct (revision 91777886), the Open Code of Conduct (v1.0), and the Citizen Code of Conduct, along with the WMF Friendly space policy.

Text from the Contributor Covenant and the jQuery Code of Conduct is used under the MIT License (Contributor Covenant has changed its license to CC-BY 4.0 now). The text from the Open Code of Conduct is used under a Creative Commons Attribution license. The text from the Citizen Code of Conduct is used under a Creative Commons Share-alike Attribution license. The overall text is under MediaWiki.org's standard license (CC BY-SA 3.0).

We value each other's contributions and each contributor's commitment to making our technical spaces friendly spaces for everyone. We encourage other projects to adopt and adapt this code of conduct regardless of whether they use Wikimedia technical infrastructure.

Viz též