Pravila ponašanja

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Code of Conduct and the translation is 25% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎interlingua • ‎italiano • ‎português • ‎português do Brasil • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎अवधी • ‎हिन्दी • ‎தமிழ் • ‎ಕನ್ನಡ • ‎ไทย • ‎中文 • ‎日本語

Ovo su pravila ponašanja za Wikimedia tehničke prostore. Pravila ponašanja primjenjuju se na fizičke prostore, kao što su Wikimedia tehnički događaji i Wikimedia tehničke prezentacije u sklopu drugih događaja, te na virtualne prostore (MediaWiki.org, wikitech.wikimedia.org, Phabricator, Gerrit, technical mailing lists, technical IRC channels i Etherpad). It applies both within physical spaces, such as Wikimedia technical events and Wikimedia technical presentations in other events, and virtual spaces (MediaWiki.org, wikitech.wikimedia.org, Phabricator, Gerrit Code Review, technical mailing lists, technical IRC channels, Etherpad, and other development-oriented spaces operated by the Wikimedia Foundation).

Načela

U interesu poticanja stvaranja otvorene zajednice, u koju su svi dobrodošli, zalažemo se za to da sudjelovanje u Wikimedia tehničkim projektima bude iskustvo puno poštovanja i oslobođeno uznemiravanja za sve, neovisno o rodu, rodnom identitetu i njegovom izražavanju, spolu, seksualnoj orijentaciji, invaliditetu, atipičnom neurološkom ponašanju, fizičkom izgledu, tjelesnim proporcijama, rasi, etničkoj pripadnosti, nacionalnom porijeklu, dobi, političkoj ili vjerskoj pripadnosti.

Tehničke vještine i status u zajednici ne utječu na pravo svake osobe da bude poštovana i na obvezu poštivanja drugih. Novi članovi i drugi koji pridonose ovom projektu s ograničenim iskustvom u našoj zajednici zaslužuju dobrodošlicu i konstruktivne povratne informacije. Plodni doprinosi i tehničko iskustvo nisu opravdanje za niže standarde ponašanja. Newcomers and other contributors with limited experience in our community deserve a welcoming attitude and constructive feedback. Prolific contributions and technical expertise are not a justification for lower standards of behavior.

Neprihvatljivo ponašanje

Uznemiravanje i drugi vidovi neprimjerenog ponašanja neprihvatljivi su u svim javnim i privatnim Wikimedia tehničkim prostorima. Navedeni primjeri uključuju, ali nisu ograničeni na: Examples include but are not limited to:

 • Osobne napade, nasilje, prijetnju nasiljem ili namjerno zastrašivanje.
 • Uvredljive, podcjenjivačke ili diskriminirajuće komentare.
 • Neutemeljeno ili off-topic korištenje jezika ili slika koje sadrže seksualne aluzije.
 • Neprimjerenu ili neželjenu pažnju, dodirivanje ili tjelesni kontakt (seksualne ili druge prirode).
 • Neprimjerenu ili neželjenu javnu ili privatnu komunikaciju, praćenje ili bilo koji oblik uhođenja.
 • Offensive, derogatory, or discriminatory comments.
 • Gratuitous or off-topic use of sexual language or imagery.
 • Inappropriate or unwanted attention, touching, or physical contact (sexual or otherwise).
 • Inappropriate or unwanted public or private communication, following, or any form of stalking.
 • Neželjene fotografije ili snimke.
 • Objavljivanje identiteta osobe ili drugih osobnih informacija bez dozvole te osobe. Objavljivanje nekih informacija koje omogućuju identifikaciju nije dozvola za otkrivanje drugih informacija koje omogućuju identifikaciju.
 • Neprimjerenu ili neželjenu objavu privatne komunikacije. Objavljivanje ili prijavljivanje privatne komunikacije ili informacija koje omogućuju osobnu identifikaciju s ciljem prijave uznemiravanja (na način na koji je to ovdje objašnjeno) i/ili u slučaju da osoba djeluje kao zviždač je prihvatljivo.
 • Nanošenje štete diskusiji ili zajednici metodama kao što su neprekidno ometanje, prekidanje ili blokiranje suradnje unutar zajednice (odn. trolanje).
 • Disclosure of a person's identity or other private information without their consent. Disclosure of some identifying information is not consent to disclose other identifying information.
 • Inappropriate or unwanted publication of private communication. Publishing or reporting private communication or personally identifying information for the purposes of reporting harassment (as explained here) and/or in the case of whistleblowing, is acceptable.
 • Harming the discussion or community with methods such as sustained disruption, interruption, or blocking of community collaboration (i.e. trolling).
 • Diskriminaciju (osim ako je propisana zakonom), naročito u odnosu na marginalizirane skupine ili skupine koje su na neki drugi način podzastupljene. Ciljano približavanje takvim skupinama dopušteno je i potiče se.
 • Korištenje sustava Pravila ponašanja u svrhe različite od prijavljivanja prave povrede Pravila ponašanja (odn. kao osvetu protiv osobe koja je nešto prijavila ili žrtve podnošenjem prigovora u kojem se tvrdi da je njihov odgovor bio uznemiravanje).
 • Pokušaj zaobilaženja odluke Odbora Committee ili službe za rješavanje prigovora odn. deblokada neke osobe za vrijeme dok ju je Odbor isključio.
 • Using the code of conduct system for purposes other than reporting genuine violations of the code of conduct (e.g., retaliating against a reporter or victim by filing a report claiming their response was harassment).
 • Attempting to circumvent a decision of the Committee, e.g. unblocking someone during a period the Committee banned them.

Prijavljivanje problema

U slučaju prijetnji povredom i drugih hitnih situacija najprije o tome obavijestite nadležne službe (ako je moguće) i email the Wikimedia Foundation putem emergency@wikimedia.org (more information).

Potičemo ljude koji dožive ili primijete neprihvatljivo ponašanje da poduzmu jedan od sljedećih koraka:

 1. Zamolite osobu koja se neprimjereno ponaša da prestane s time. Uputite je u Pravila ponašanja.
 2. Ako ste na nekom događaju, prijavite problem organizatorima događaja ili nadležnoj osobi za kontakt.
 3. Problem prijavite neposredno Odboru Code of Conduct Committee putem techconduct@wikimedia.org. Možete poslati i izvješće Odboru ako ste incident prijavili negdje drugdje, ali niste bili zadovoljni odgovorom.

Izvješća mogu biti kratka u vidu kratke poruke s poveznicom, no više informacija pomoći će nam da shvatimo što se događa. Možete navesti sljedeće:

 • Vaše informacije za kontakt (odn. korisničko ime na Wikimediji i Phabricatoru), ako se želite identificirati
 • Vaše izvješće o incidentu:
  • Gdje i kada se to dogodilo
  • Opis neprihvatljivog ponašanja
  • Tko je sve bio uključen i tko je vidio što se događa
  • Je li incident još uvijek u tijeku
 • Sve dodatne informacije koje će nam pomoći da u potpunosti shvatimo problem kao što su prethodni incidenti ili posebne okolnosti
 • Poveznice na javna izvješća o incidentu, ako postoje
 • Screenshotove koji ilustriraju što se dogodilo

Izvješća se obrađuju povjerljivo. Za više informacija pročitajte Confidentiality.

Pročitajte Code of Conduct/Cases kako biste se informirali na koji se način obrađuju izvješća poslana Odboru.

Atribucija i korištenje od strane drugih korisnika

This Code of Conduct is adapted from the Contributor Covenant (revision 49054013), the jQuery Code of Conduct (revision 91777886), the Open Code of Conduct (v1.0), and the Citizen Code of Conduct, along with the WMF Friendly space policy.

Text from the Contributor Covenant and the jQuery Code of Conduct is used under the MIT License (Contributor Covenant has changed its license to CC BY 4.0 now). The text from the Open Code of Conduct is used under a Creative Commons Attribution license. The text from the Citizen Code of Conduct is used under a Creative Commons Share-alike Attribution license. The overall text is under MediaWiki.org's standard license (CC BY-SA 3.0).

We value each other's contributions and each contributor's commitment to making our technical spaces friendly spaces for everyone. We encourage other projects to adopt and adapt this code of conduct regardless of whether they use Wikimedia technical infrastructure.

See also