Jump to content

Hjælp:Udvidelse:Translate/Meddelelsesgruppe-statistik

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Message group states and the translation is 34% complete.
Outdated translations are marked like this.
Meddelelsesgruppe-statistik for det valgte sprog

Denne side indeholder dokumentation for meddelelsesgruppe-statistik. Lad os forestille os, at en organisation bruger MediaWiki med Translate-udvidelse og wikien bl.a. bruges til at skrive pressemeddelelser. Hvad er arbejdsforløbet? Først skrives en pressemeddelelse i en wiki, så gøres den klar til oversættelse og dernæst inviteres oversættere til at udføre arbejdet. Når oversættelserne er klar, kan de offentliggøres andetsteds på hjemmesiden. Men hvordan ved man, når en oversættelse er klar, eller mere vigtigt hvornår den er korrekturlæst og korrigeret (se kvalitetssikring)? Hvad hvis nogen finder og løser en fejl, og den offentliggjorte version skal opdateres? Let's imagine that some organization is using MediaWiki with the Translate extension. They use the wiki to write press releases among other things. What do they do? First they write a press release in a wiki, then make it translatable and invite translators to work on it. When translations are ready, they can publish them elsewhere on their website. But how do they know when a translation is ready, or more importantly proofread and corrected (see Quality assurance)? What if someone finds and fixes a mistake and the published version needs to be updated?

Det er et eksempel på et arbejdsforløb, som meddelelsesgruppe-statistik er beregnet til. Vedhæft til en meddelelsesgruppe et 'tag'-mærke, der angiver dens status: "oversætte", "korrekturlæsning", "klar" eller "offentliggjort". Derved tillades for pressemeddelelsen forskellige angivelser, som udtrykkeligt viser dens aktuelle status, uden brug af andre kommunikations-former. Oversætterne kan angive, hvornår de anser deres oversættelser for klar, og andre oversættere kan se hvilke oversættelser, der allerede er offentliggjort. Oversættelses-administratoren kan periodisk tjekke hvilke oversættelser, som er klar og udgive dem, samt opdatere de sider, der allerede er offentliggjorte. Det kaldes på engelsk workflow. It lets you attach a tag to a message group indicating what state it is in, like "translating", "proofreading", "ready" or "published". This allows the different roles that work on a press release to explicitly expose the current state without the need of other communication methods. The translators can indicate when they consider their translations ready, and other translators can see what translations are already published. The translation administrator can periodically check which translations are ready and publish them, as well as update the pages that were already published. This is a workflow.

Opsætning

Som standard er statistik-funktionen deaktiveret. Den skal opsættes i wiki-konfigurationen (LocalSettings.php ). Du skal beslutte hvilke statistikker du vil konfigurere, og tildele dem farver i hex format. Derudover kan du vælge de brugergrupper, der som standard kan ændre statistikkerne.

Her er et konfigurations-eksempel:


$wgTranslateWorkflowStates = array(
     'new' => array( 'color' => 'FF0000' ), // red
     'needs_proofreading' => array( 'color' => '0000FF' ), // blue
     'ready' => array( 'color' => 'FFFF00' ), // yellow
     'published' => array( 'color' => '00FF00' ), // green
); 

$wgGroupPermissions['translator']['translate-groupreview'] = true;

Meddelelsesgrupper kan tilsidesætte den globale arbejdsforløb-statistik og skabe egne, som giver en mere findelt tilladelses-kontrol på statistik-niveau. En statistik kan kun udvælges af brugergrupper med den specificerede rettighed. They can do more granular permission control by state level. A state can only be selected by the user groups that have the specified right.

$wgTranslateWorkflowStates = array(
     'published' => array( 'color' => 'FF0000', 'right' => 'translate-publish' )
);

$wgGroupPermissions['translationadmin']['translate-publish'] = true;

Hvordan det bruges

Translate-specialsiden viser status over meddelelsesgrupper

Når konfigurationen er indstillet, viser både LanguageStats- og MessageGroupStats-specialsiderne en ny søjle for den aktuelle status. Tabellerne kan sorteres efter status, som let kan ændres i Special:Translate ved at vælge gruppe og sprog, og du vil se statistikken i øverste hjørne af meddelelsesgruppe-beskrivelsen. The state can be changed in Special:Translate: just choose the group and language and you will see the state in the top corner of the message group description.

Denne status gælder for et enkelt sprog for en enkelt meddelelsesgruppe, i dette tilfælde for hele den italienske oversættelse af "Fréttinga"-siden. I modsætning hertil kan de enkelte oversættelses-enheder blive accepteret og sider, som kan oversættes, bliver måske afskrækket fra yderligere oversættelse.


Automatiske statusændringer

Siden september 2012 har Translate understøttet automatiske statusændringer. For eksempel når alle meddelelser er oversat, vil status ændre sig til korrekturlæsning, og når alle meddelelser er blevet korrekturlæst, skifter status til klar.

Betingelserne for disse ændringer kaldes overgange. Overgangene kan have ingen eller flere betingelser på de følgende variabler: UOVERSAT, FORÆLDET, OVERSAT, KORREKTURLÆST. Hver variabel repræsenterer antallet af meddelelser med den pågældende status. UOVERSAT omfatter også FORÆLDET. Hver variabel kan sammenlignes med tre værdier: NUL, IKKENUL og MAX. For eksempel vil overgangen til klar-status være betinget af, at KORREKTURLÆST er MAX. Se kode-eksemplet nedenfor. Transitions can have zero or more conditions on the following variables: UNTRANSLATED, OUTDATED, TRANSLATED, PROOFREAD. Each variable represents the number of messages in that state. UNTRANSLATED variable includes the OUTDATED messages. Each variable can be compared to three values: ZERO, NONZERO and MAX. For example transition to ready state would have condition PROOFREAD is MAX. See code example below.

The state of a language of a message group will be updated whenever a translation is changed or reviewed in that language. The state transitions are matched in the declaration order. All conditions must be fulfilled for the transition to match. If no transition matches, the message group will keep its existing state.

$wgTranslateWorkflowStates = array(
	// States
	// 'ready' => ( ... ),
	'state conditions' => array(
		array( 'ready', array( 'PROOFREAD' => 'MAX' ) ),
		array( 'proofreading', array( 'TRANSLATED' => 'MAX' ) ),
		array( 'unset', array( 'UNTRANSLATED' => 'MAX', 'OUTDATED' => 'ZERO', 'TRANSLATED' => 'ZERO' ) ),
		array( 'inprogress', array( 'UNTRANSLATED' => 'NONZERO' ) ),
	)
);