Tăng trưởng

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Growth and the translation is 62% complete.
Tính năng Tăng trưởng Sử dụng công cụ Cập nhật Dự án Nhóm Tăng trưởng
Duyệt toàn bộ nội dung
Khám phá các tính năng đã có Trang trợ giúp và tài nguyên liên quan đến các tính năng Tin tức mới nhất của dự án Các sáng kiến hiện tại và tư duy chiến lược về việc xây dựng các Tính năng hoặc tạo mới tài nguyên. Chúng tôi là ai

Tài nguyên và trợ giúp chung

Tài nguyên giúp đỡ cho cố vấn Tài nguyên giúp đỡ cho cộng đồng

Welcome to the Growth team pages.


Nhóm Tăng trưởng của Wikimedia Foundation là một phần của nhóm Trải nghiệm Cốt lõi và phát triển một bộ tính năng để khuyến khích người dùng mới thực hiện chỉnh sửa. Những tính năng này đã được chứng minh là làm tăng mức độ tương tác của những người mới đến.


Newsletter | Team | Contact | ⚙️ Developer documentation | Metrics

Discover Growth Features

A new set of tools to help newcomers in their first steps at the wikis.

Growth features at your community

Communities can change how the features work. We also provide some resources for the communities to interact with newcomers.

Mentoring

Connect experienced users with newcomers, to improve retention at your wiki.

Các sáng kiến hiện tại

Để xem cập nhật về các sáng kiến này và các dự án cụ thể bên dưới chúng, hãy xem trang cập nhật nhóm tăng trưởng hoặc đăng ký bản tin của nhóm chúng tôi.

Tất cả những thứ trên xảy ra theo phần mở rộng GrowthExperiments . Một số phần nhỏ của quy trình phân tích xảy ra trên phần mở rộng WikimediaEvents .

Lộ trình triển khai

Bảng dưới đây là một cách nhanh chóng để xem các sáng kiến nhóm Phát triển nào được triển khai trong các wiki. Xem các trang dự án cụ thể để biết chi tiết.


In the table below, wikis in bold (Wikipedia tiếng Ả Rập, Wikipedia tiếng Bengal, Wikipedia tiếng Séc, Wikipedia tiếng Tây Ban Nha) are our pilot wikis, with dedicated resources.[1] Wikis in italics are kept in the control group so that get some data about our features' impact.

Wikis in A/B testing mode are with the following configuration: 80% of new accounts get Growth features, 20% have the default experience. These numbers are sometimes different, if so they are detailed in the table below. Wikis with less than 500 new accounts per week aren't concerned by this A/B testing .

All versions of Wikipedia now have the Growth features. The list below details the ones where the configuration is not the default one.

Learn more about getting the features.

Wiki EditorJourney Welcome survey Help panel Newcomer homepage Newcomer tasks Link recommendation Image recommendation Mentor dashboard
All Wikipedia not listed below Not needed Yes Xong Yes Xong Yes Xong Yes Xong Varies by wiki. See T304110. Yes Available at all wikis, activated where a list of mentors has been created
Wikipedia tiếng Ả Rập Yes Xong Yes Xong A/B testing A/B testing A/B testing Yes Xong A/B testing (50%)
Wikipedia tiếng Bengal Not needed Yes Xong A/B testing A/B testing A/B testing Yes Xong A/B testing (50%)
Wikipedia tiếng Séc Yes Xong Yes Xong A/B testing A/B testing A/B testing Yes Xong A/B testing (50%)
Wikipedia tiếng Đức Not needed A/B testing A/B testing A/B testing Yes Xong
Wikipedia tiếng Anh Not needed Yes Xong Yes Xong Yes Xong Yes Xong
Wikipedia tiếng Tây Ban Nha Not needed Yes Xong A/B testing A/B testing A/B testing Yes Xong A/B testing (50%)
Wikipedia tiếng Hy Lạp Yes Xong Yes Xong Yes Xong Yes Xong Yes Xong -
Wikipedia tiếng Ba Tư Not needed Yes Xong A/B testing A/B testing A/B testing Yes Xong A/B testing (50%)
Wikipedia tiếng Pháp Not needed Yes Xong A/B testing A/B testing A/B testing Yes Xong A/B testing (50%)
Wiktionary tiếng Pháp Yes Xong Yes Xong A/B testing A/B testing N Not done
Wikipedia tiếng Hungary Yes Xong Yes Xong A/B testing A/B testing A/B testing Yes Xong
Wikipedia tiếng Armenia Yes Xong Yes Xong Yes Xong Yes Xong Yes Xong
Wikipedia tiếng Triều Tiên Yes Xong Yes Xong A/B testing A/B testing A/B testing Yes Xong
Wikipedia tiếng Indonesia Yes Xong Yes Xong Yes Xong Yes Xong Yes Xong A/B testing (50%)
Wikipedia tiếng Hà Lan Not needed A/B testing A/B testing A/B testing A/B testing Yes Xong
Wikipedia tiếng Ba Lan Not needed Yes Xong A/B testing A/B testing A/B testing Yes Xong A/B testing (50%)
Wikipedia tiếng Bồ Đào Nha Not needed Yes Xong A/B testing A/B testing A/B testing Yes Xong A/B testing (50%)
Wikipedia tiếng Romana Not needed Yes Xong A/B testing A/B testing A/B testing Yes Xong A/B testing (50%)
Wikipedia tiếng Nga Not needed Yes Xong A/B testing A/B testing A/B testing Yes Xong
Wikipedia tiếng Serbia Yes Xong Yes Xong Yes Xong Yes Xong Yes Xong
Wikipedia Thử nghiệm Not needed Yes Xong Yes Xong Yes Xong Yes Xong Yes Xong Yes Xong
Wikipedia tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Not needed Yes Xong A/B testing A/B testing A/B testing A/B testing (50%)
Wikipedia tiếng Việt Yes Xong Turned off (see task T218920) A/B testing A/B testing A/B testing Yes Xong A/B testing (50%)
Wikipedia tiếng Trung Quốc Yes Xong Yes Xong Yes Xong Yes Xong Yes Xong A/B testing (50%)


Mục tiêu

Nhóm Tăng trưởng được thành lập vào tháng 7 năm 2018. Nhóm hỗ trợ chương trình “Nội dung mới” của bộ phận Khán giả, và đến lượt mình, mục tiêu dài hạn của Wikimedia Foundation là “Công bằng tri thức”. Những sáng kiến này là về việc xây dựng các cộng đồng mạnh mẽ mang lại nội dung rộng lớn và sâu sắc cho mọi người trên toàn thế giới. Một cách để thực hiện điều này là bằng cách thu hút những người đóng góp mới trong các dự án Wikimedia. Thật không may, rất ít người bắt đầu đóng góp tiếp tục đóng góp trong những ngày và tuần sau khi họ bắt đầu. Điều này là do đóng góp đòi hỏi nhiều kỹ năng văn hóa và kỹ thuật khó học. Mục tiêu của Nhóm tăng trưởng là giải quyết vấn đề này thông qua các thay đổi phần mềm giúp giữ chân những người đóng góp mới trong các dự án Wikimedia cỡ trung, bắt đầu với Wikipedia.

Chúng tôi đang bắt đầu công việc của mình với các Wikipedia cỡ trung vì một vài lý do. Những dự án đó có rất nhiều tiềm năng để phát triển, nhưng cũng có những thách thức có thể được giúp đỡ thông qua phần mềm. Phần lớn động lực cho công việc của nhóm này đến từ dự án nghiên cứu New Editor Experience, được thực hiện vào năm 2017. Trong nghiên cứu, Wikimedia Foundation đã làm việc với cộng đồng Wikipedia tiếng Séc và Hàn Quốc để hiểu những thách thức mà đứng theo cách của những người đóng góp mới. Tiếp tục mối quan hệ đó, chúng tôi sẽ thử nghiệm các thay đổi phần mềm trên một Wikipedia cỡ lớn (xem bảng dưới) trước khi triển khai lên các Wikipedia cỡ trung khác. Thay đổi phần mềm của chúng tôi thường sẽ thuộc một trong các loại sau:

 • Trợ giúp trong ngữ cảnh: thay đổi trải nghiệm chỉnh sửa Wikipedia để hiển thị hướng dẫn hữu ích xung quanh các thách thức về kỹ thuật và khái niệm.
 • Trợ giúp giữa người với người: các diễn đàn và chương trình kết nối các biên tập viên với nhau để những người đóng góp có kinh nghiệm có thể giúp những người đóng góp mới hơn thành công.
 • Gợi ý nhiệm vụ: gợi ý các loại sửa đổi sẽ giúp người mới đến học các kĩ năng wiki.

Nhân sự

Các phần dưới đây có thể được thay đổi đáng kể trong những tuần tới, hoặc quá kỹ thuật hoặc ít liên quan đến sự hiểu biết về dự án. Chúng tôi đã quyết định không dịch chúng.

Past projects

For information about the Growth team that existed from 2013–2015, see Growth/Growth 2014.
For information about the predecessor to this team, see Collaboration.

Past projects by various iterations of the team and volunteer developers:

Goals and metrics

As stated in the Audiences department’s 2018-2019 annual plan, the Growth team’s goal is:

Increase retention of new contributors in the target wikis, Czech and Korean Wikipedias.

To determine whether we’re meeting our goal, we have specified metrics and set targets for them:

Thước đo Mục tiêu
New contributor retention in target wikis 10% increase
Mentor retention in target wikis Sustainable rate

The first metric, “new contributor retention”, is the main metric we use to measure our impact.  The second metric, “mentor retention”, will be relevant for interventions that involve mentorship. As we focus our work, we will consider whether that second metric is the right fit for the team at this time.

We need to create a more specific definition of “new contributor retention” in order for it to be useful.  See the section below on “What does it mean to ‘retain new contributors’?” for our team’s thinking.

In the future, this section will contain links to the Growth team's reports that track our metrics.

What does it mean to "retain new contributors"?

For the purposes of this team, “new contributors” are people who have registered accounts on a wiki project, even if they have not made an edit. To “retain” them means that they make edits and continue to make edits over time. Though we hope that contributors are retained for months and years, we know that they will first have to make it through their first days and weeks. Those first days and weeks are more likely to be the Growth team’s focus.

There are different periods of time over which we can measure retention. One definition might be “second month retention”, meaning a contributor is "retained" if they edit during their first month and also edit during their second month. But another definition might be “second week retention”, meaning a contributor is "retained" if they edit during their first week and also edit during their second week.

As we work, the Growth team will determine which types of retention are most important to track and to increase.  See this page for a formal definition of retention.

Background

Wikimedia projects need to have a constant stream of new contributors in order to become hubs for broad and deep content. New contributors replace experienced contributors who stop editing. They also increase the diversity of the editing community. This stream of new editors allows projects to grow their content while increasing the diversity of their content. But in many Wikimedia projects, the number of active contributors is decreasing or staying the same, and the retention rate of new contributors is also decreasing or staying the same. This issue was studied in the 2013 paper The Rise and Decline of an Open Collaboration System: How Wikipedia's reaction to popularity is causing its decline. The authors showed that active contributors in English Wikipedia began to shrink in 2007, with the major cause being increasing technical and cultural barriers for contributors. Since then, similar patterns have been seen in other Wikimedia projects.

Data showing the state of active contributors and contributor retention in Wikimedia projects is forthcoming.

Beyond the high-level numbers themselves, additional research suggests that many new contributors do not reach their full potential because contributing is both technically and culturally complicated. For instance, it is common for excited new contributors to have their first edits reverted or their first pages deleted without an informative explanation. This causes them to be confused and disappointed, and ultimately not to continue editing.

Together, the numbers, research, and stories, mean that we can do better to engage and retain new contributors. In particular, the Wikimedia Foundation decided to focus on mid-size Wikipedias because those projects need to grow their content, have challenges with contributor retention, and there is potential for software to help.

To better understand what causes new contributors to stay and to leave, the Wikimedia Foundation completed the New Editor Experiences research project in 2017.  The project identified the main challenges experienced by new contributors to Wikipedia, and a set of potential solutions.  See the “Challenges” and “Solutions” sections below for the details.

The Growth team formed to take action on the challenges and solutions identified by the research project. We will continue our relationship with the Czech and Korean communities by testing changes in those wikis first. When we discover changes that increase contributor retention, we will engage other communities to consider deploying those changes in more wikis.

Although much valuable research has already been done to help our team understand new editors, important open questions remain. The team records and prioritizes our open questions on this page. We will be deliberate about using research, data, surveys, and feature instrumentation to answer them.

Principles

The following is a list of healthy characteristics that we think wikis should exhibit with respect to new contributors.  They are guiding principles for our team, and we hope to help make them a reality in the wikis we work with.

 • Diverse contributors lead to wikis with broad and deep content.
 • Contributors who want to make useful improvements to a wiki should all be able to find a place in the community where they fit in.
 • Contributors should be able to learn to edit on their own.
 • Contributors of any skill level should be able to ask for and receive help from other community members.
 • Contributors should be able to learn and edit in a supportive and non-confrontational environment.

Challenges

There are challenges that stand in the way of the principles above.  The main challenges were identified by the New Editor Experiences research project that was completed in 2017.  With the help of Czech and Korean community members, researchers interviewed 64 contributors to Czech and Korean Wikipedias to learn about why they started editing, what they found easy or difficult, and if they've stopped editing, why they stopped. The project surfaced a set of technical, conceptual, and cultural challenges, summarized below.  Our team’s work will help wikis overcome these challenges so that the principles can become reality.

 • Technical: new contributors struggle with specific skills needed to contribute.
  • Editing: though Visual Editor is helpful for new contributors, it is hard for them to learn the process of building, citing, and publishing.
  • Communication: new contributors have trouble finding and using Talk pages. This is because Talk pages do not use Visual Editor, and because they work differently than other internet discussion systems.
  • Finding help: many wikis have scattered and inconsistent help materials that are difficult for new contributors to find and use.
 • Conceptual: new contributors have trouble learning core wiki policies and best practices.  The following are the concepts that are most challenging.
  • Community: many new contributors do not realize there is an active community behind each wiki project.
  • Verifiability and citations: all content must be attributed to reliable sources.
  • Notability: all content must have garnered enough broad attention to deserve an article.
  • Encyclopedic style and neutral point of view: articles should present content without bias toward one side of an argument.
  • Copyright: content should not violate the licensing of its sources.
 • Cultural: the wiki environment can be discouraging to new contributors who are trying to find where they fit in.
  • Personas: new contributors have different objectives for why they are editing, but it is hard to figure out how to accomplish them.
  • Framing: the way that contributors communicate impacts whether new contributors stay. Negative feedback can discourage further contribution.

Solutions

The Growth team will attempt multiple solutions to the above challenges, and we will learn and expand as we go along.  These are the findings from the New Editor Experiences project that will guide the solutions we attempt:

 • Intermediaries: many new contributors have succeeded because a partner or mentor helped them learn to edit.  These partners are frequently found in off-wiki places like schools, libraries, or meetups.
 • Iterative learning: new contributors have more success when they learn editing skills over time in safe environments.
 • Outside help: new contributors frequently search for help outside of Wikipedia, either in off-wiki communications, or through other internet resources.

Those trends lead to two main categories of solutions to the challenges described above.  The work of our team will usually fit into one of these categories:

 • Human-to-human help: forums and programs that connect contributors to each other so that experienced contributors can help newer contributors succeed.  This can include help desk forums, mentorship opportunities, or even off-wiki connections.
 • In-context help: changes to the Wikipedia editing experience to surface helpful guidance around technical and conceptual challenges.  This is guidance surfaced at the time it is needed, in the place where it is needed -- as opposed to on a separate page that may be difficult to find.

This page contains the list of ideas that the team has considered and discussed with communities.

How we work

The Growth Team follows several principles as we work toward our objective.

 • We keep in close communication with the communities our team affects, so that our work remains grounded in reality.
 • We start with small interventions, learn quickly, and adjust our approach.
 • We make decisions based on evidence from experiments, data, and user research.
 • We take the time to equip ourselves with the tools we need to be flexible and work quickly.
 • The software we build gives flexibility to the communities who use it, so they can modify and improve it on their own.
 • When we know something doesn’t work, we remove it cleanly and learn for the future.
 • We follow the Wikimedia Product Guidance for working with communities.

How to work with us

Please review this guide describing how to engage with the Growth team.

References

These are links and research that underpin the background, principles, challenges, and solutions above, and that continue to shape our team’s thinking.

 1. Bengali Wikipedia replaced Korean Wikipedia on February 2021. Vietnamese Wikipedia was a pilot until October 2021, replaced by Spanish Wikipedia in December 2021.