Zlepšení procesu kontroly změn

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Edit Review Improvements and the translation is 80% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎中文 • ‎文言 • ‎日本語

Zlepšením procesu kontroly změn(Edit Review Improvements) se zabývá tzv. Collaboration Team, který hledá cesty, jak minimalizovat negativní dopady, které má aktuální proces kontroly změn na příležitostné editory wiki stránek. Většina nástrojů, které hlídají revize změn, byla navržena tak, aby byla zajišťěna maximální kvalita obsahu wiki a zároveň omezeny možnosti škůdců — v obou případech jde o velmi důležité úkoly. Z výsledků průzkumu však plyne, že to snižuje ochotu příležitostných editorů realizovat změnu - a dokonce jim v tom mohou integrované automatické, či poloautomatické nástroje, aktivně bránit.

Collaboration Team se snaží tento problém vyřešit. Hledá cesty jak by se příležitostní editoři mohli obvyklému procesu kontroly změn vyhnout, a tím napomoci tomu, aby se z nich časem stali produktivní přispěvatelé.

Problém

 • Výzkum ukázal že zejména u začínajících editorů "vrácení editace do původního stavu vedlo k poklesu aktivity a významně snížilo pravděpodobnost, že budou dál pracovat" jako stálí editoři.[1]
 • Ve stejnou dobu, jak se začaly intenzivněji využívat automatizované a poloautomatizované nástroje při kontrole ukládaných změn, začaly být ve zvýšené míře odmítány změny příležitostných editorů. Použití těchto nástrojů tedy "velice negativně ovlivňuje chuť příležitostných editorů něco dělat."[2]
 • Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti, však jsou nástroje pro kontrolu editačních změn zcela zásadní pro boj s vandalismem a k tomu, aby mohla být zachována integrita a kvalita obsahu wiki. Jak tedy pomoci příležitostným a začínajícím editorům a zároveň nezhoršit podmínky ostatním editorům a bojovníkům s vandaly?

Cíle

 • Především je třeba zajistit, aby mohli příležitostní editoři dělat konstruktivní změny v obsahu článku aniž by se cítili zpruzeni procesem editace.
 • Poskytování podrobnějších informací o posledních změnách a sledování všech možných operací spojených s revizí změn a sledování další aspektů (důležitých např. boj s vandalismem, a k podpoře začínajících uživatelů) je třeba řešit cíleně a efektivně.

V konečném důsledku si tento projekt klade za cíl ovlivnit editory tak, aby neodcházeli, a jejich zájmy byly v souladu se záměry Výročního plánu Wikimedia Foundation 2016-17, který byl vypracován v úzké spolupráci s komunitou uživatelů.

se záměry Výročního plánu vyplývá pro Produkční tým, který mimo jiné slibuje, "zavést nový typ obsahu ... pro kolaborativní a kontrolní nástroje."

Řešení

Chceme-li začít tento problém řešit, je nutné v prvé řadě zajistit, aby kontroloři mohli změny příležitosných přispěvatelů najít. K tomu je nutné, analyzovat přehled posledních změn a při tom využitívat i data z dalších zdrojů, a především využitívat data z aplikace ORES (Objective Revision Evaluation Service). ORES je program schopný strojového učení, který je vytrénován na lidech, co umí identifikovat a ověřit správnost až u 95% editací příležitostných editorů s 98% přesností. ORES také umí také předvídat, které změny bude nejspíš nutné vrátit a změny které mají wiki nějakým způsobem poškodit.

I když výzkum ukazuje, že začínající editoři jsou velice citliví na zamítnutí, zároveň povrzuje, že přezkoumání editace před jejím uložením a dokonce i odmítnutí je velice dobrým nástrojem pro vyškolení začátečníků.[3] Pro kontrolory, co chtějí podporovat nové uživatele, je tedy důležité za a) aby zamítnuté změny bylo možné vracet zpět a za b) předpokládat, že se při tom jejich autoři poučili.

Analýza editací, popsaná výše bude uživatelům zpřístupněna dvěma způsoby[4]:

Současné aktivity

Vylepšené filtrování na stránce Posledních změn

Další informace

K filtrování posledních změn by měl být používán pouze jeden vstupní bod.
Navrhovaný scénář, jaký by měl systém filtrace podporovat: pomoc začínajícím editorům, potírání vandalů a poděkování nově příchozím.

In order to help reviewers to easily find the contributions they look for, we plan to improve the way filtering works on the Special:Recent Changes page. The goal is to make the list of contributions easy to filter, allow for more filter criteria (especially those relevant for helping newcomers) and facilitate combining multiple filters for different purposes.

This interactive prototype illustrates the filtering concept proposed. For additional context, you can check the supported scenarios.

Before reaching there, this will be done in multiple steps inside a beta feature. More details below.

První kroky

Nechceme integrovat do filtrovacího systému Jmenné prostory a tagy. Podporované budou filtry, které spolupracují s ORES Jsou to tyto filtry:

 • Kontrola. Filtry který dovolí kontrolorům zaměřit pozornost na příspěvky, které dosud neprošly revizí, nebo které již zrevidovali jiní kontroloři.
 • Kvalita příspěvku. Filtry které umožní rozlišit, zda-li jde o příspěvek vyhovující, potenciálně vadný.
 • Uživatelský záměr. Filtry, které umožní rozlišit, jestli byl příspěvek, který poškozuje wiki proveden neúmyslně, nebo záměrně.
 • Úroveň uživatele. Filtry, které umožní třídit editace podle úrovně zkušeností jejich autorů.


Budoucí plány

Creating the streams/pages of “teachable moments” described above has the potential to establish edit-review as a new space for instructing and supporting new editors.

The mere existence of such a platform, however, won’t in itself ensure that this new practice will take root. To truly have an impact on newcomer retention, interventions may be required at multiple points in the editing and review cycles: before publication, to spot problems and enable authors to seek help; during review, to facilitate a constructive process; and even after review, to help new users overcome rejection and learn from from their experiences.

In addition to exploring ideas for intervening at various points, we’re pursuing answers to questions such as these:

 • How can we bring reviewers to this new activity?
 • What would make reviewers most effective in the job of supporting newcomers during edit review?
 • How can we make the process rewarding for reviewers, so that they stay involved?

The counter-vandalism community also has an important role to play in this arena. Richer data about edits and editors should make patrollers of all types not only more discriminating about which edits might be in good faith, but also more efficient at their job of combating harm. It will be important to work closely with vandalism fighters and others to understand how their processes and tools might best be adapted to realize these potential gains.

Principy

Jak pracujeme na tomto projektu, řídí se naše plány následujícími zásadami.

 • Chytré, ale lidské. Aplikované technologie nemají za cíl lidi nahrazovat, ale jim pomáhat. Umělá inteligence může nabízet výsledky analýz, ale na jejich základě by měli vždy rozhodovat lidé.
 • Pro všechny komunity. Výsledkem hledání řešení by neměly být speciální nástroje pro wiki, ale pokud možno univerzální řešení použitelné pro všechny jazykové skupiny a projekty.
 • Platformně nezávislé. Výsledné řešení, musí být volně šiřitelné a použitelné jak se současnými, tak i budoucími nástroji vytvořenými komunitou či WMF.
 • Mobilní. Ačkoli proces editace-kontroly ještě není v současné době na mobilních zařízeních běžný, má do budoucna v našich plánech významnou roli.
 • Přijetí. Při tvorbě nových technologií, se zaměřuje pozornost na hledání cest, jak povzbudit kontrolory, aby nové nástroje přijali a používali.
 • Integrace. Při hledání nových řešení, se snažíme i nové věci v maximální míře integrovat se stávajícími nástroji, kdykoli je to jen možné.
 • Dílčí postup. Tak jak se postupně dostáváme k dosud neprobádaným oblastem, snažíme se před každým dalším krokem vše nejprve zpracovat a vyhodnotit.
 • Spolupráce při návrhu. Vždy spolupracovat s editory a vývojáři nástrojů, kteří již v této oblasti pracují.

Příbuzné stránky

 1. Halfaker, A., Kittur, A., & Riedl, J. (2011, October). Don't bite the newbies: how reverts affect the quantity and quality of Wikipedia work. In Proceedings of the 7th international symposium on wikis and open collaboration (pp. 163-172). ACM.
 2. “Several changes the Wikipedia community made to manage quality…have ironically crippled the very growth they were designed to manage. Specifically...the algorithmic tools used to reject contributions are implicated as key causes of decreased newcomer retention.” Halfaker, A., Geiger, R. S., Morgan, J. T., & Riedl, J. (2012). The rise and decline of an open collaboration system: How Wikipedia’s reaction to popularity is causing its decline. American Behavioral Scientist, 0002764212469365.
 3. “Zjistili jsme, že obzvláště u nově příchozích vede navrácení změny k tomu, že ztratí chuť se vracet. Také jsme zaznamenali, že se poučí, pokud lze většinu změn vrátit zpět. Nováčkům by se tedy mělo maximálně pomáhat aby se v prostředí Wikipedie socializovali.” Halfaker, A., Kittur, A., & Riedl, J. Nekousejte nováčky: Jaký efekt má vracení změn na kvantitu a kvalitu práce na Wikipedii. (angl.)
 4. Collaboration Team Quarter Two FY2016-17 Goals