Talk:Edit Review Improvements/cs

Jump to navigation Jump to search

About this board

Překlad https://www.mediawiki.org/wiki/Edit_Review_Improvements ukončen

1
BenyElbis (talkcontribs)

Překlad v rámci mých možností dokončen, prosím o revizi

Reply to "Překlad https://www.mediawiki.org/wiki/Edit_Review_Improvements ukončen"
There are no older topics