Editing/Projekty/Kolumny przypisów

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Contributors/Projects/Columns for references and the translation is 31% complete.
Outdated translations are marked like this.

Na prośbę edytujących Wikipedię, dodano nową funkcję do MediaWiki. Długie listy przypisów (tworzonych znacznikami $1) będą automatycznie wyświetlane w kolumnach. Long lists of references (created with ‎<ref> tags; they are also called citations or footnotes at some wikis) will automatically be displayed in columns. Liczba kolumn będzie ustalana na podstawie szerokości ekranu czytelnika. Ulepszy to $1 i ułatwi większości czytanie przypisów, zwłaszcza na wąskich lub bardzo szerokich ekranach. Nie wpłynie to na krótkie listy przypisów. This will improve Dostępność and make it easier for most people to read the references, especially on narrow or very wide screens. Short lists of references will not be affected.

Użyj zwykłego znacznika ‎<references /> na dowolnej stronie z dużą liczbą przypisów, aby skorzystać z tej możliwości na wiki, gdzie ta funkcja jest włączona. Jeżeli jednak na danej stronie przypisy nie mają wyświetlać się w kolumnach, użyj tego wikikodu: <references responsive="0" />.

Harmonogram

The server-side software will change on the normal deployment train during the week of 14 March 2017. However, the effect will not normally be visible (except on MediaWiki.org where it is responsive by default[1]) until it is manually enabled for your particular wiki. WMF-hosted wikis that want this feature working locally can request a config change to enable it.

Po wdrożeniu zmiany w oprogramowaniu, ale zanim będzie włączona dla Twojej wiki, możesz ręcznie wywołać tę możliwość na poszczególnych stronach poprzez użycie wikikodu: <references responsive /> zamiast czystego znacznika ‎<references /> lub lokalnego szablonu.

Grupy:

  • Wikiquotes: Monday, 24 July 2017

Interakcje z lokalnymi szablonami

Na niektórych Wikipediach używane są lokalnie szablony takie jak {{Przypisy}}, które mają już zaimplementowane dzielenie na kolumny lub inne formatowania. Powinny zostać one zaktualizowane (lub zdeprecjonowane)zanim ta funkcja zostanie włączona na danej wiki. These templates should be updated (or their use deprecated as redundant) before this change is manually enabled at your local wiki.

Jak zaktualizować lokalny szablon

Jeżeli chcesz usprawnić dostępność

Rozważ zdefiniowanie domyślnego zachowania szablonu jako te, które jest domyślne dla znacznika ‎<references /> i zdeprecjonowanie lub usunięcie parametrów definiujących stałą liczbę kolumn niezależną od rozmiaru ekranu.

Jeżeli nie chcesz zmieniać dotychczasowego zachowania szablonu

<references responsive /> automatycznie obejmą listę w element <div class="mw-references-wrap">. Z tą funkcją włączoną jako domyślną, każda lista wyświetlająca więcej niż 10 przypisów będzie miała także nadana klasę mw-references-columns. W tym trybie lista przypisów jest automatycznie dzielona na kilka kolumn, bazując na podstawie dostępnego na ekranie miejsca. Np. wąskie ekrany to 1 lub 2 kolumn(y), na szerszych ekranach 2 lub 3. Ponieważ dzieje się to automatycznie, nie trzeba już ręcznie włączać w szablonie trybu podziału na kolumny. In this mode, the references list is automatically split over multiple columns based on the available space on the screen. E.g. on narrow screens 1 or 2 columns, on wider screens 2 or 3. Given that this happens automatically, it is no longer necessary for editors to manually enable/disable the columns mode of a template.

Remember also that other customisations for the references list are best applied directly to the ol.references CSS selector in your wikis' MediaWiki:Common.css. Many wikis customise the font-size this way, for example. (No need to manually code it through a template). In case a DIV wrapper is needed for certain styles, the .mw-references-wrap CSS selector will apply to all references lists produced by <references responsive /> regardless of whether the columns were dynamically activated.

Aby zachować kompatybilność z układem o stałej liczbie kolumn przy użyciu szablonu Przypisy upewnij się, że gdy wprowadzono liczbę kolumn do wyświetlania tryb responsywny będzie wyłączany za pomocą responsive=0. W takim wypadku należy też zmienić odpowiednie reguły CSS w MediaWiki:Common.css tak, aby uwzględniały tylko elementy ol.references bez owijającego elementu nadrzędnego .mw-references-wrap aby zapobiec podwójnemu określeniu układu wielokolumnowego. Można to osiągnąć za pomocą operatora >. You may also want edit relevant layout rules in your wiki's MediaWiki:Common.css to only match ol.references elements without a wrapping .mw-references-wrap parent in order to avoid repeated definitions of multi-column layout. This can be done in the CSS using e.g. a direct descendant > operator.

Prośba o tę funkcję

Aby poprosić o włączenie tej funkcji na swojej wiki, stwórz zgłoszenie w Phabricatorze wypełniając ten formularz.

Możesz też zostawić wiadomość na stronie dyskusji. Dołącz link do lokalnej dyskusji lub stosownych szablonów. Please include a link to any local discussions or relevant templates in your requests.

Przypisy