MediaWiki 1.36

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page MediaWiki 1.36 and the translation is 100% complete.
Pokud používáte PHP8, doporučujeme použít MediaWiki 1.38.4 nebo vyšší. PHP8 není používáno wikinami Wikimedie, a proto se méně testuje, ale jiné skupiny používají MediaWiki s PHP8 bez problémů. Pokud při používání MediaWiki s PHP8 narazíte na nějaké chyby, nahlaste je. Další informace získáte na stránce úkol T248925.
Varování Varování: MediaWiki 1.36.0 až 1.36.2 obsahují velmi závažný bezpečnostní problém. Aktualizujte, prosím, na 1.36.3 nebo novější. Další informace získáte na stránce 2021-12 security release/FAQ .

MediaWiki 1.36 je zastaralá verze MediaWiki. Úplný seznam změn najdete v souboru POZNÁMKY K VYDÁNÍ. Na všechny wikinách Wikimedia Foundation byla postupně instalovaná od 21. července 2020 do 15. dubna 2021 přes aplikaci změn ve větvích "wmf". Stabilní verze 1.36.0 byla uvolněna 27. května 2021. Stáhněte si 1.36.4 nebo (pokud používáte Git) přepněte na větev REL1_36. Větev 1.36 s verzí 1.36.4 dosáhla konce své životnosti 3. června 2022.

Nové vlastnosti

Nové logo MediaWiki
Nové logo MediaWiki
 • Logo MediaWiki bylo změněno. To znamená, že tlačítko "Powered By MediaWiki" (provozováno na MediaWiki) zobrazené v zápatí vzhledu bude jiné.
 • Všechny pojmenované entity HTML5 jsou nyní přijímány ve wikitextu.
 • (T106263) Alternativní velikosti stránky s popisem souboru nyní zahrnují 2048 pixelů.

Změny akčního rozhraní API

 • `Access-Control-Max-Age` byl přidán do výchozího seznamu hlaviček povolených pro žádosti o cross-origin API ($wgAllowedCorsHeaders ).
 • Účty s právem 'bot' již nemají stránky automaticky přidávány do seznamu sledovaných při provádění úprav API, bez ohledu na jejich preference. Toto je pro zmenšení velikosti dat v databázi watchlistu. Chcete-li do seznamu sledování přidat úpravy robota API, explicitně nastavte možnost 'watch' (sledovat).

Poznámky k aktualizaci

 • MediaWiki 1.36 nyní vyžaduje rozšíření pro internacionalizaci PHP (běžně označované jako Intl, ext-intl nebo php-intl).
 • Kontrola blokových výjimek MediaWiki:Autoblock whitelist byla přesunuta na MediaWiki:Block-autoblock-exemptionlist. Pokud používáte tuto funkci, přesuňte prosím stránku MediaWiki:Autoblock_whitelist.
 • (T275334) $wgExtensionFunctions se někdy používá ke změně nastavení konfigurace. To není bezpečné. Rozšiřující funkce se spouštějí poměrně pozdě, některé služby jsou již v tomto okamžiku inicializovány, a tak používají starou konfiguraci. Změny v 1.36 dělají tento druh poškození ještě běžnějším. Místo toho můžete použít háček MediaWikiServices. (V budoucnu může existovat vyhrazený háček pro změny konfigurace.)
 • Aktualizační skript MediaWiki, maintenance/update.php , se používá k přijetí `--nopurge` jako možnosti, která zabrání vymazání mezipaměti uložených v databázi během aktualizace. Toto již není podporováno a tato možnost byla odstraněna.

Konfigurace

Novinky v konfiguraci

 • (T256001) $wgManualRevertSearchRadius – Toto nastavení řídí novou funkci, která označí úpravy jako vrácené, pokud obnoví stránku přesně do předchozího stavu. Tato konfigurační proměnná nastavuje maximální počet revizí stránky, které budou zkontrolovány při každé nové úpravě. Chcete-li tuto funkci zcela deaktivovat, nastavte tuto hodnotu na 0.
 • (T244058) $wgOldRevisionParserCacheExpireTime — Toto nastavení bylo přidáno pro řízení ukládání ParserOutput do mezipaměti pro staré (neaktuální) revize.
 • (T265263) $wgRememberMe - Toto nastavení konfiguruje zaškrtávací políčko "remember me" (zapamatovat si mě) v systémech pro přihlášení k účtu prostřednictvím RememberMeAuthenticationRequest.
 • (T157145) $wgSkinMetaTags – Toto nastavení umožňuje správcům systému konfigurovat vzhledy, které podporují značky metadat. Díky těmto značkám je sdílení stránek MediaWiki na různých sociálních platformách obsahovější a tím užitečnější.
 • (T280944) $wgIncludejQueryMigrate – Toto nastavení umožňuje správcům systému zakázat plugin jQuery Migrate. Ve výchozím nastavení je povoleno od MediaWiki 1.27 . V budoucích verzích bude ve výchozím nastavení zakázáno.

Změny v konfiguraci

 • $wgLogos – Toto nastavení vybere logo zobrazené na webu. Výchozí hodnotou pro logo webu, které se zobrazuje v instalaci, pokud jste žádné nenastavili, bude nyní nové logo MediaWiki.
 • (T274695) $wgAjaxEditStash — Toto nastavení pro zakázání funkce ukládání úprav, když uživatelé začnou psát souhrn úprav, bylo zastaralé. V budoucích verzích bude tato funkce vždy povolena.
 • $wgUploadStashScalerBaseUrl – Toto nastavení umožňující vzdálené škálování médií na vyžádání bylo zastaralé. Use the `thumbProxyUrl` setting in $wgLocalFileRepo instead.
 • $wgSlaveLagWarning , $wgSlaveLagCritical – Tato nastavení byla přejmenována na $wgDatabaseReplicaLagWarning a $wgDatabaseReplicaLagCritical . Dřívější názvy konfiguračních proměnných jsou zastaralé, ale budou použity jako záložní, pokud jsou stále nastaveny a zůstanou dočasně dostupné pro rozšíření, která se je pokusí přečíst.
 • $wgWANObjectCaches – Možnost "coalesceKeys" byla odstraněna bez ukončení podpory a nahrazena novou možností "coalesceScheme", která je ve výchozím nastavení nastavena na "hash_stop". Pokud používáte Dynomite, nastavte novou možnost "coalesceKeys" na "hash_tag". "Cluster" a opce "mcrouterAware" byly také odstraněny bez ukončení podpory. Místo ní používejte přímo "broadcastRoutingPrefix".

Zrušené možnosti konfigurace

 • $wgUseTwoButtonsSearchForm — Toto nastavení, zastaralé v 1.35 , bylo odstraněno.
 • $wgAllowImageMoving — Toto nastavení, zastaralé ve verzi 1.35, bylo odstraněno. Místo toho použijte nastavení skupinových oprávnění. Chcete-li například zabránit sysopům v přesouvání souborů, nastavte $wgGroupPermissions ['sysop']['movefile'] = false;`
 • $wgExtNewTables , $wgExtNewFields , $wgExtNewIndexes , $wgExtPGNewFields , $wgExtPGAlteredFields , $wgExtModifiedFields — Tato nastavení byla odstraněna. Staly se zastaralými poté, co 1.17 přepracoval aktualizátor databáze, ale byly zachovány kvůli zpětné kompatibilitě. Místo toho by měl být použit háček LoadExtensionSchemaUpdates.
 • $wgParserConf — Toto nastavení, zastaralé ve verzi 1.35, bylo odstraněno. Poslední použití tohoto nastavení bylo pro konfiguraci pre-procesoru, která byla v 1.34 zastaralá a odstraněna v 1.35.
 • $wgEnableRestAPI — Toto nastavení, ignorované od verze 1.35, bylo odstraněno.
 • $wgPagePropsHaveSortkey – Toto dočasné nastavení bylo odstraněno spolu s cestou aktualizace změny schématu, kterou ovládalo. Pokud jej váš web stále používá, což znamená, že jste dosud nepoužili změnu schématu `pp_sortkey` z 1.24, musíte ji nyní, před aktualizací, použít.
 • Zastaralé zásady pro hesla PasswordCannotMatchBlacklist a PasswordNotInLargeBlacklist byly odstraněny. Místo toho použijte PasswordCannotMatchDefaults a PasswordNotInCommonList.

Podstránky