Podręcznik:Przestrzeń nazw

From MediaWiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Manual:Namespace and the translation is 90% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎lietuvių • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎русский • ‎ไทย • ‎ქართული • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어

Przestrzeń nazw to zbiór stron o treści z podobnym przeznaczeniem. Przestrzenie nazw mogą być rozumiane jako przegródki na różne typy informacji na tej samej wiki i oddzielać "rzeczywistą" zawartość od profili użytkowników, stron pomocy, itp.

Techniczne spojrzenie

Strony znajdują się w jakiejś przestrzeni nazw i są odróżniane poprzez prefiks przestrzeni nazw strony, który formuje część tytułu strony i jest oddzielony od nazwy dwukropkiem (:).

Na przykład:

Tytuł Przestrzeń nazw Code
Foo Main 0
Template:Foo Template 10
Module:Foo Module 828

"Główna przestrzeń nazw" nie ma prefiksu. Strony w głównej przestrzeni nazw również nie mogą mieć nazw zaczynających się na istniejące prefiksy przestrzeni nazw z dwukropkiem.

Strony mogą być przenoszone między przestrzeniami nazw poprzez zwykłą zmianę tego prefiksu w ich tytułach.

Prefiksy przestrzeni nazw mogą być tłumaczone na inne języki i można dla każdej z nich skonfigurować aliasy (zobacz $wgNamespaceAliases ). Każda przestrzeń nazw ma także prefiks "kanoniczny", który działa na wszystkich wiki bez względu na konfigurację. Aliasy i nazwy kanoniczne mogą być używane w linkach, podczas wyszukiwania oraz w tytule strony z użyciem magicznego słowa {{DISPLAYTITLE}}.

Każda przestrzeń nazw ma odpowiadający jej indeks przestrzeni nazw. W bazie danych tytuł jest podzielony na indeks przestrzeni nazw i tytuł i przechowywane są kolumnach page.page_namespace oraz page.page_title.

Przestrzenie nazw tematyczne i dyskusji

Zobacz Pomoc:Strony dyskusji po instrukcje na temat korzystania ze stron dyskusji.

Większość przestrzeni nazw posiada powiązaną przestrzeń nazw dyskusji (lub przestrzeń nazw "Dyskusja"). Wszystkie przestrzenie nazw dyskusji maja nieparzyste wskaźniki, większe o 1 (n+1) niż przestrzeń nazw, z którą są powiązane (n). Przestrzenie nazw z parzystymi wskaźnikami są nazywane tematycznymi przestrzeniami nazw (uwaga - nie jest to to samo co przestrzenie nazw treści). Ten rozdział na temat i dyskusję można odkrywać za pomocą magicznych słów {{SUBJECTPAGENAME}} oraz {{TALKPAGENAME}}. Znacznik <body> na stronach w przestrzeniach nazw dyskusji ma klasę CSS "ns-talk", która może być przydatna dla nadawania stylów.

Wbudowane przestrzenie nazw

MediaWiki ma 18 wbudowanych przestrzeni nazw:

  • 16 "rzeczywistych" przestrzeni nazw odpowiadającym właściwym stronom, ponumerowane od 0 do 15 i pogrupowane w pary temat/dyskusja
  • 2 "wirtualne" przestrzenie nazw (jedna dla dynamicznie generowanych stron specjalnych, druga dla bezpośrednich linków do plików), odpowiednio o numerach -1 i -2. Ponieważ nie odpowiadają one stronom przechowywanym w bazie danych, nie można tworzyć i usuwać stron w tych przestrzeniach nazw, ani nie mają one odpowiadających im stron dyskusji.

Pełna lista jest przedstawiona w poniższej tabeli.

Indeks Nazwa Przeznaczenie Talk
0 (Main) "Real" content articles .[1] Talk 1
2 User User pages .[2] User talk 3
4 Project Informacje o wiki.[3] Project talk 5
6 File Strony opisu plików File talk 7
8 MediaWiki Dostosowywanie interfejsu strony[4] MediaWiki talk 9
10 Template Strony szablonów Template talk 11
12 Help Strony pomocy Help talk 13
14 Category Strony opisu kategorii Category talk 15
-1 Special Przechowuje strony specjalne N/A
-2 Media Alias dla bezpośrednich linków do plików

Każda przestrzeń nazw ma stałą o nazwie pochodzącej od nazwy przestrzeni, pisaną dużymi literami, ze spacjami zamienionymi na podkreślenia i z prefiksem "NS_". Na przykład, stała dla przestrzeni nazw "Dyskusja użytkownika" to NS_USER_TALK. Pełną listę można znaleźć w: Podręcznik:Stałe przestrzeni nazw.


  1. Przestrzeń nazw tematu nie ma prefiksu.
  2. Edytowanie strony dyskusji użytkownika generuje powiadomienie dla danego użytkownika.
  3. Definiowana przez $wgMetaNamespace , która dopóki nie jest ustawiona ręcznie, domyślnie jest to $wgSitename .
  4. Mogą edytować w niej tylko użytkownicy z uprawnieniem 'editinterface'.

Własne przestrzenie nazw

Administratorzy oraz rozszerzenia mogą definiować dodatkowe przestrzenie nazw, aby grupować inne rodzaje stron. Aby zobaczyć dokładny przegląd, zobacz Korzystanie z przestrzeni nazw.

Funkcjonalność

Niektóre przestrzenie nazw, takie jak Projekt i Pomoc istnieją tylko dla wygody i nie mają żadnej specjalnej funkcji odróżniającej od głównej przestrzeni nazw.

Strony w przestrzeni szablonów mogą być transkludowane bez podawania prefiksu tej przestrzeni nazw.

Strony w przestrzeni nazw użytkowników są powiązane z kontami użytkowników lub adresami IP. Zmiany na stronach dyskusji użytkowników generują automatyczne powiadomienie o nowej wiadomości.

Strony w przestrzeni nazw "MediaWiki" są wykorzystywane do nadpisywania domyślnych komunikatów interfejsu z pliku językowego i mogą być edytowane tylko przez administratorów lub przez użytkowników będących w innej grupie z uprawnieniem editinterface.

Strony w przestrzeniach nazw Plik i Kategoria mają specjalne funkcje opisane w Help:Zarządzanie plikami oraz Help:Kategorie . Strony kategorii mogą być przenoszone przez użytkowników z uprawnieniem "move-categorypages". Przenoszenie zdjęć może zostać włączone za pomocą ustawienia $wgAllowImageMoving dostępnego w wersji MediaWiki 1.13 lub wyższej.

Wszystkie strony w przestrzeni nazw dyskusji mają funkcję "Dodaj komentarz" (zobacz Help:Section#Adding a section at the end na Meta).

Zobacz też