Jump to content

Podręcznik:Przestrzeń nazw

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Manual:Namespace and the translation is 90% complete.
Outdated translations are marked like this.

Przestrzeń nazw to zbiór stron o treści z podobnym przeznaczeniem. Przestrzenie nazw mogą być rozumiane jako przegródki na różne typy informacji na tej samej wiki i oddzielać "rzeczywistą" zawartość od profili użytkowników, stron pomocy, itp. The namespace prefix of a page forms part of the title of a page, separated with a colon (:).

Techniczne spojrzenie

Strony znajdują się w jakiejś przestrzeni nazw i są odróżniane poprzez prefiks przestrzeni nazw strony, który formuje część tytułu strony i jest oddzielony od nazwy dwukropkiem (:).

Na przykład:

Tytuł Przestrzeń nazw Kod
Foo Main 0
Template:Foo Template 10
Module:Foo Module 828

"Główna przestrzeń nazw" nie ma prefiksu. Strony w głównej przestrzeni nazw również nie mogą mieć nazw zaczynających się na istniejące prefiksy przestrzeni nazw z dwukropkiem.

Strony mogą być przenoszone między przestrzeniami nazw poprzez zwykłą zmianę tego prefiksu w ich tytułach.

Prefiksy przestrzeni nazw mogą być tłumaczone na inne języki i można dla każdej z nich skonfigurować aliasy (zobacz $wgNamespaceAliases ). Każda przestrzeń nazw ma także prefiks "kanoniczny", który działa na wszystkich wiki bez względu na konfigurację. Aliasy i nazwy kanoniczne mogą być używane w linkach, podczas wyszukiwania oraz w tytule strony z użyciem magicznego słowa {{DISPLAYTITLE}}.

Każda przestrzeń nazw ma odpowiadający jej indeks przestrzeni nazw. W bazie danych tytuł jest podzielony na indeks przestrzeni nazw i tytuł i przechowywane są kolumnach page.page_namespace oraz page.page_title.

Przestrzenie nazw tematyczne i dyskusji

Zobacz Help:Strony dyskusji po instrukcje na temat korzystania ze stron dyskusji.

Większość przestrzeni nazw posiada powiązaną przestrzeń nazw dyskusji (lub przestrzeń nazw "Dyskusja"). Wszystkie przestrzenie nazw dyskusji maja nieparzyste wskaźniki, większe o 1 (n+1) niż przestrzeń nazw, z którą są powiązane (n). Przestrzenie nazw z parzystymi wskaźnikami są nazywane tematycznymi przestrzeniami nazw (uwaga - nie jest to to samo co przestrzenie nazw treści). Ten rozdział na temat i dyskusję można odkrywać za pomocą magicznych słów {{SUBJECTPAGENAME}} oraz {{TALKPAGENAME}}. Znacznik ‎<body> na stronach w przestrzeniach nazw dyskusji ma klasę CSS "ns-talk", która może być przydatna dla nadawania stylów.

Wbudowane przestrzenie nazw

MediaWiki ma 18 wbudowanych przestrzeni nazw:

  • 16 "rzeczywistych" przestrzeni nazw odpowiadającym właściwym stronom, ponumerowane od 0 do 15 i pogrupowane w pary temat/dyskusja
  • 2 "wirtualne" przestrzenie nazw (jedna dla dynamicznie generowanych stron specjalnych, druga dla bezpośrednich linków do plików), odpowiednio o numerach -1 i -2. Ponieważ nie odpowiadają one stronom przechowywanym w bazie danych, nie można tworzyć i usuwać stron w tych przestrzeniach nazw, ani nie mają one odpowiadających im stron dyskusji.

Pełna lista jest przedstawiona w poniższej tabeli.

ID Nazwa Przeznaczenie Dyskusja
0 (Main) "Real" content articles .[1] Talk 1
2 User Strony użytkowników .[2] User talk 3
4 Project Informacje o wiki.[3] Project talk 5
6 File Strony opisu plików File talk 7
8 MediaWiki Dostosowywanie interfejsu strony[4] MediaWiki talk 9
10 Template Strony szablonów Template talk 11
12 Help Strony pomocy Help talk 13
14 Category Strony opisu kategorii Category talk 15
-1 Special Przechowuje strony specjalne N/A
-2 Media Alias dla bezpośrednich linków do plików

Każda przestrzeń nazw ma stałą o nazwie pochodzącej od nazwy przestrzeni, pisaną dużymi literami, ze spacjami zamienionymi na podkreślenia i z prefiksem "NS_". Na przykład, stała dla przestrzeni nazw "Dyskusja użytkownika" to NS_USER_TALK. Pełną listę można znaleźć w: Manual:Namespace constants/pl .


  1. Przestrzeń nazw tematu nie ma prefiksu.
  2. Edytowanie strony dyskusji użytkownika generuje powiadomienie dla danego użytkownika.
  3. Definiowana przez $wgMetaNamespace , która dopóki nie jest ustawiona ręcznie, domyślnie jest to $wgSitename .
  4. Mogą edytować w niej tylko użytkownicy z uprawnieniem 'editinterface'.
    Some pages in this namespace additionally require editsitecss and editesitejs permissions.


Własne przestrzenie nazw

Administratorzy oraz rozszerzenia mogą definiować dodatkowe przestrzenie nazw, aby grupować inne rodzaje stron. Aby zobaczyć dokładny przegląd, zobacz Podręcznik:Korzystanie z własnych przestrzeni nazw .

Funkcjonalność

Niektóre przestrzenie nazw, takie jak Projekt i Pomoc istnieją tylko dla wygody i nie mają żadnej specjalnej funkcji odróżniającej od głównej przestrzeni nazw.

Strony w przestrzeni szablonów mogą być transkludowane bez podawania prefiksu tej przestrzeni nazw.

Strony w przestrzeni nazw użytkowników są powiązane z kontami użytkowników lub adresami IP. Zmiany na stronach dyskusji użytkowników generują automatyczne powiadomienie o nowej wiadomości.

Strony w przestrzeni nazw "MediaWiki" są wykorzystywane do nadpisywania domyślnych komunikatów interfejsu z pliku językowego i mogą być edytowane tylko przez administratorów lub przez użytkowników będących w innej grupie z uprawnieniem editinterface.

Strony w przestrzeniach nazw Plik i Kategoria mają specjalne funkcje opisane w Pomoc:Zarządzanie plikami oraz Help:Kategorie . Files can be moved by users with the "movefile" right. Strony kategorii mogą być przenoszone przez użytkowników z uprawnieniem "move-categorypages".

Wszystkie strony w przestrzeni nazw dyskusji mają funkcję "Dodaj komentarz" (zobacz Help:Section#Adding a section at the end na Meta).

Zobacz też

Site administration

Extensions

For extension developers