Manuál:Jmenný prostor

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Manual:Namespace and the translation is 85% complete.

Jmenný prostor je soubor stránek, které mají z hlediska svého obsahu podobný účel a cíl. Wiki má svůj obsah rozdělen do několika jmenných prostorů s různým zaměřením, které pomáhají udržet "skutečný obsah" oddělený od stránek uživatelských profilů, nápovědy, atp.

Technický přehled

Každá stránka existuje v rámci svého jmenného prostoru. Nejde-li zrovna o stránku v hlavním jmenném prostoru, je název jmenného prostoru součástí názvu stránky, jako prefix oddělený dvojtečkou (:)

Například:

Název Jmenný prostor Code
Foo Main 0
Template:Foo Template 10
Module:Foo Module 828

"Hlavní jmenný prostor" prefix nemá. Stejně tak stránky v tomto jmenném prostoru nemohou mít názvy, které by začínaly jménem některého z existujících jmenných prostorů, následovaným dvojtečkou.

Stránky lze mezi jmennými prostory jednoduše přesouvat změnou prefixu před vlastním názvem.

Názvy jmenných prostorů lze překládat, a rovněž lze pro ně tvořit aliasy (viz $wgNamespaceAliases ). Všechny jmenné prostory mají také svůj "kanonický" prefix, který funguje bez ohledu na konfiguraci wiki. Tyto aliasy a kanonické názvy jmenných prostorů lze s výhodou používat v odkazech, při vyhledávání, nebo u názvů stránek které využívají systémovou proměnnou {{DISPLAYTITLE}}

Každý jmenný prostor má také svůj index. V databázi je název článku rozdělen na index jmenného prostoru a vlastní název, čehož se mimo jiné využívá pro uložení page.page_namespace a page.page_title.

Subjekty a diskuze

Pro bližsí seznámení s diskuzemi viz Nápověda:Diskusní stránky .

Většina jmenných prostorů má k sobě odpovídající diskuzní jmenný prostor (Název jmenného prostoru rozšířený o řetězec "talk"). All discussion namespaces have odd-integer indices, and the discussion namespace index for a specific namespace with index n is n+1. The namespaces with even-integer indices are subject namespaces (note that this is a distinct concept from content namespaces). The subject-talk duality can be explored using the {{SUBJECTPAGENAME}} and {{TALKPAGENAME}} magic words. The ‎<body> tag of pages in talk namespaces has the "ns-talk" CSS class, which might be useful for styling.

Výchozí jmenné prostory

MediaWiki používá ve výchozím stavu 18 jmenných prostorů:

  • 16 "skutečných" jmenných prostorů, číslovaných od 0 do 15, odpovídají existujícím stránkám, spárovaným vždy subjekt/diskuze
  • 2 "virtual" namespaces (one for dynamically generated special pages, and one serving as an alias for direct file links), numbered -1 and -2, respectively. Since these namespaces don't correspond to pages stored in the database, one cannot create or delete pages in these namespaces, and there are no corresponding discussion namespaces.

Úplný seznam je v následující tabulce.

Index Jméno Účel Talk
0 (Main) Články s "podstatným" obsahem .[1] Talk 1
2 User Uživatelské stránky .[2] User talk 3
4 Project Informace o wiki.[3] Project talk 5
6 File Stránky s informacemi k souborům File talk 7
8 MediaWiki Uživatelské úpravy rozhraní[4] MediaWiki talk 9
10 Template Šablony Template talk 11
12 Help Nápověda Help talk 13
14 Category Popis ke kategoriím Category talk 15
-1 Special Zahrnuje speciální stránky N/A
-2 Media Aliasy na přímé linky k souborům

Každý jmenný prostor má také definovanou konstantu, odvozenou od svého názvu, jejíž jméno obsahuje pouze kapitálky, místo mezer používá podtržítka a má prefix "NS_". Například konstanta pro jmenný prostor "User talk" (Diskuze s uživatelem) je NS_USER_TALK. Kompletní seznam těchto konstant můžete nalést na manuálové stránce Manuál:Konstanty jmenných prostorů .


  1. Tento jmenný prostor nemá žádný prefix.
  2. Pp úpravě uživatelovy diskuzní stránky se generuje upozornění pro uživatele.
  3. Definuje se přes $wgMetaNamespace , není-li ručně přenastaven automaticky se použije $wgSitename .
  4. Úpravy mohou dělat pouze uživatelé s právem 'editinterface'.
    Some few pages in this namespace require editsitecss and editesitejs permissions, in addition to that.

Uživatelské jmenné prostory

Další jmenné prostory, které sdružují specifické stránky, mohou pro svou potřebu vytvářet rozšíření nebo správce s přístupem ke kódu stránek. Pro více informací viz Manual:Using custom namespaces .

Funkcionality

Některé jmenné prostory, jako např. Project (mění se podle obsahu proměnné $wgSitename) nebo Help (Nápověda), existují pouze z konvenčních důvodů a oproti hlavnímu jmennému prostoru Main nemají žádné speciální funkcionality.

Jmenný prostor Template (Šablona) obsahuje stránky, které lze vkládat bez uvedení prefixu jmenného prostoru.

Stránky v uživatelském jmenném prostoru User (Uživatel) jsou asociovány s uživatelským účtem nebo IP adresou. Pro každou změnu v rámci uživatelských diskuzních stránek se automaticky generuje upozornění pro uživatele, že na jeho diskuzní stránce došlo ke změně.

Stránky ve jmenném prostoru MediaWiki se využívají pro modifikaci výchozích textů z jazykových souborů. Editovat je mohou pouze administrátoři, nebo uživatelé s přiděleným právem editinterface.

Stránky ze jmenného prostoru File (Soubor), nebo Category (Kategorie) mají rovněž speciální funkcionality, které jsou popsány v Nápověda:Práce se soubory a Nápověda:Kategorie . Stránky ve jmenném prostoru Category mohou přesouvat pouze uživatelé s právem "movefile". Category pages can be moved by users with the "move-categorypages" right.

Všechny stránky z diskuzních jmenných prostorů mají funkcionalitu "post a comment" (viz Nápověda:Sekce#Přidávání sekcí na konec stránky na Meta webu)

Viz též