Help:Tables/vi

From MediaWiki.org
Jump to: navigation, search
PD Lưu ý: Khi bạn chỉnh sửa trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn dưới CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm.
PD

Có thể tạo bảng trong một trang wiki trực tiếp bằng mã HTML hoặc sử dụng wikicode. Mã HTML đã được mô tả cặn kẽ trên nhiều trang web khác nhau nên sẽ không được đề cập đến ở đây. Lợi điểm của mã wiki là bảng được cấu tạo bởi các ký tự hướng tới dễ dàng hình dung cấu trúc của bảng trong khi soạn thảo hơn là mã HTML.

Hãy tránh sử dụng bảng trừ khi thật cần thiết, cú pháp tạo bảng thường làm phức tạp hóa việc soạn thảo trang.

Sơ lược về bảng[edit | edit source]

{| khởi đầu bảng.
|+ tiêu đề bảng, tùy chọn, duy nhất cho mỗi bảng và đặt giữa khởi điểm bảng và dòng đầu tiên.
|- dòng, tùy chọn với dòng đầu tiên - cỗ máy wiki giả định dòng đầu tiên.
! ô đầu bảng, tùy chọn. Các ô liên tiếp có thể được soạn trên cùng một dòng ngăn cách nhau bởi dấu chấm than đôi (!!) hoặc bắt đầu trên một dòng khác, với một dấu chấm than.
| dữ liệu ô, bắt buộc! Có thể viết trên cùng một dòng với hai dấu gạch ngang (-) hoặc mỗi ô trên một dòng mới với một dấu gạch.
|} kết thúc bảng.
 • Các ký tự trên bắt buộc phải được đặt ở đầu dòng trừ || và !!.
 • Thuộc tính XHTML: Trừ cuối bảng, mỗi ký tự đánh dấu có thể chấp nhận một hay một vài thuộc tính XHTML. Các thuộc tính phải nằm trên cùng một hàng với ký tự đánh dấu, ngăn cách bởi một khoảng trắng đơn.
  • Ô và tiêu đề (| hoặc ||, ! hoặc !!, và |+) chứa nội dung. Vì thế hãy phân tách bất kỳ thuộc tính nào khỏi nội dung bằng một dấu ống đơn (|). Nội dung của ô có thể theo ngay sau hoặc nằm trên dòng kế tiếp.
  • Ký hiệu bảng và hàng ({| và |-) không trực tiếp chứa nội dung. Xin đừng chèn dấu ống (|) sau thuộc tính của chúng. Nếu bạn chèn nhầm dấu ông sau thuộc tính của ký hiệu bảng hay hàng thì bộ phân tích ngữ pháp sẽ xoá nó cùng với thuộc tính.
 • Nội dung có thể (a) theo sau ký hiệu ô trên cùng một hàng sau những thuộc tính XHTML tuỳ chọn hoặc (b) trong các hàng tiếp theo sau đó. Nội dung có sử dụng những kí pháp wiki cần bắt đầu trên dòng mới như danh sách, tiêu đề hoặc bảng lồng tất nhiên phải được đặt trên dòng riêng.

Bảng đơn giản[edit | edit source]

Trơn[edit | edit source]

Bảng sau đây không có viền và giãn cách nhưng lại cho thấy ký pháp cấu trúc bảng đơn giản nhất.

Cam Táo
Bánh mỳ Bánh kem
Kem
{|
|Cam
|Táo
|-
|Bánh mỳ
|Bánh kem
|-
|Bơ
|Kem
|}

Lựa chọn khác[edit | edit source]

Để cho trông giống bảng hơn thì các ô có thể được viết trên cùng một dòng, phân cách bởi ||. Cách này không hợp với các ô có nội dung dài nhưng khá ổn cho những mẩu thông tin ngắn như ví dụ dưới đây.

Khoảng trống phụ có thể được thêm vào trong ô để đoạn mã dễ nhìn hơn mà không ảnh hưởng đến bảng kết quả.

Cam Táo thêm
Bánh mì Bánh ngọt thêm
Kem thêm nữa
{|
| Cam  ||  Táo  ||  thêm
|-
|  Bánh mì  ||  Bánh ngọt   ||  thêm
|-
|  Bơ  || Kem || thêm nữa
|}

Với thuộc tính HTML[edit | edit source]

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML để làm đẹp bảng.

border="1"[edit | edit source]

Cam Táo
Bánh mì Bánh ngọt
Kem
{| border="1"
|Cam
|Táo
|-
|Bánh mì
|Bánh ngọt
|-
|Bơ
|Kem
|}

align="center" border="1"[edit | edit source]

Cam Táo
Bánh mì Bánh ngọt
Kem
{| align="center" border="1"
|Cam
|Táo
|-
|Bánh mì
|Bánh ngọt
|-
|Bơ
|Kem
|}

align="right" border="1"[edit | edit source]

Bạn có thể đặt thuộc tính cho từng ô riêng lẻ. Ví dụ, số trông đẹp hơn khi được canh phải.

Cam Táo 12.333,00
Bánh mì Bánh ngọt 500,00
Kem 1,00
{| border="1"
|Cam
|Táo
|align="right"|12.333,00
|-
|Bánh mì
|Bánh ngọt
|align="right"|500,00
|-
|Bơ
|Kem
|align="right"|1,00
|}

Bạn cũng có thể đặt thuộc tính trên dòng riêng.

Cam Táo 12.333,00
Bánh mì Bánh ngọt 500,00
Kem 1,00
{| border="1"
|Cam
|Táo
|align="right"|12.333,00
|-
|Bánh mì
|Bánh ngọt
|align="right"|500,00
|- style="font-style:italic;color:green;"
|Bơ
|Kem
|align="right"|1,00
|}

cellspacing="0" border="1"[edit | edit source]

Cam Táo
Bánh mì Bánh ngọt
Kem
{| cellspacing="0" border="1"
|Cam
|Táo
|-
|Bánh mì
|Bánh ngọt
|-
|Bơ
|Kem
|}

cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"[edit | edit source]

Cam Táo
Bánh mì Bánh ngọt
Kem
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
|Cam
|Táo
|-
|Bánh mì
|Bánh ngọt
|-
|Bơ
|Kem
|}

Với thuộc tính HTML và định dạng CSS[edit | edit source]

Các thuộc tính định dạng CSS có thể được thêm vào cùng với thuộc tính HTML hoặc không.

style="color:green;background-color:#ffffcc;" cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"[edit | edit source]

Cam Táo
Bánh mì Bánh ngọt
Kem
{| style="color:green;background-color:#ffffcc;" cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
|Cam
|Táo
|-
|Bánh mì
|Bánh ngọt
|-
|Bơ
|Kem
|}

Bảng với tiêu đề TH[edit | edit source]

TH (tiêu đề bảng HTML) có thể được tạo ra bởi ! thay vì |. Tiêu đề mặc định thường được in đậm và canh giữa.

Tiêu đề trên[edit | edit source]

Từng cột[edit | edit source]

Ngon Ngon hơn
Cam Táo
Bánh mì Bánh ngọt
Kem
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0"
!Ngon
!Ngon hơn
|-
|Cam
|Táo
|-
|Bánh mì
|Bánh ngọt
|-
|Bơ
|Kem
|}

Colspan="2"[edit | edit source]

Thuộc tính colspan="2" khiến ô trải trên hai cột.

Khoái khẩu
Cam Táo
Bánh mì Bánh ngọt
Kem
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0"
! colspan="2"|Khoái khẩu
|-
|Cam
|Táo
|-
|Bánh mì
|Bánh ngọt
|-
|Bơ
|Kem
|}

Tiêu đề bên[edit | edit source]

Mặc định[edit | edit source]

Quả tươi Cam Táo
Bánh Bánh mì Bánh ngọt
Ăn vặt Kem
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0"
!Quả tươi
|Cam
|Táo
|-
!Bánh
|Bánh mì
|Bánh ngọt
|-
!Ăn vặt
|Bơ
|Kem
|}

Canh phải[edit | edit source]

Tiêu đề bên canh phải có thể được thực hiện như sau:

Quả tươi Cam Táo
Bánh Bánh mì Bánh ngọt
Ăn vặt Kem
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0"
!align="right" |Quả tươi
|Cam
|Táo
|-
!align="right" |Bánh
|Bánh mì
|Bánh ngọt
|-
!align="right" |Ăn vặt
|Bơ
|Kem
|}

Tiêu đề[edit | edit source]

Tiêu đề bảng có thể được thêm vào như sau:

Thức ăn
Cam Táo
Bánh mì Bánh nướng
Kem
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0"
|+Thức ăn
|-
|Cam
|Táo
|-
|Bánh mì
|Bánh nướng
|-
|Bơ
|Kem
|}

Và tất nhiên cũng có thể sử dụng thuộc tính cho tiêu đề:


Thức ăn
Cam Táo
Bánh mì Bánh nướng
Kem
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0"
|+align="bottom" style="color:#e76700;"|''Thức ăn''
|-
|Cam
|Táo
|-
|Bánh mì
|Bánh nướng
|-
|Bơ
|Kem
|}

Bảng với các tiêu đề H1, H2, H3, H4...[edit | edit source]

Có thể tạo tiêu đề HTML H1, H2, H3, H4... với kí pháp wiki chuẩn dùng ==dấu bằng== và phải nằm trọn trên một dòng.

Xem thử toàn bộ bảng. Nếu bạn nhấn vào thẻ soạn thảo của một tiêu đề bên trong bảng, sửa và xem thử thì bảng cha sẽ bị vỡ vì bị thiếu một số phần.

Khoái khẩu[edit | edit source]

Cam Táo
Bánh mì Bánh nướng
Kem
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0"
|colspan="2"|
===Khoái khẩu===
|-
|Cam
|Táo
|-
|Bánh mì
|Bánh nướng
|-
|Bơ
|Kem
|}

Cảnh báo[edit | edit source]

Số âm[edit | edit source]

Dấu trừ của số âm có thể gây nhầm lẫn nếu bạn viết như thế này: |-6. Thay vào đó hãy chèn một khoảng trắng phía trước dấu trừ (| -6) hoặc dùng cú pháp nội dòng (||-6).

Ngôn ngữ: English  • العربية • català • Deutsch • Zazaki • español • suomi • français • Bahasa Indonesia • italiano • 日本語 • 한국어 • português • português do Brasil • română • русский • slovenčina • Tiếng Việt • 中文