Jump to content

Tabuľky

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Tables and the translation is 53% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Poznámka: Úpravou tejto stránky súhlasíte s uvolnením vášho príspevku pod licenciou CC0. Viac informacií sa dozviete na stránke Public Domain Help Pages. PD
Tables redirects here; for information about database table structure, see Manual:Database layout .

Tables may be created in wiki pages. Všeobecné pravidlo hovorí, že ak tabuľky naozaj nepotrebujete, je lepšie sa ich použitiu vyhnúť. Značky tabuliek často komplikujú úpravy stránky.[1]

Wiki značky pre tabuľky

{| začiatok tabuľky
|+ názov tabuľky, voliteľné, môže byť iba medzi začiatkom tabuľky a prvým riadkom tabuľky
|- riadok tabuľky, pre prvý riadok voliteľné -- wiki si prvý riadok domyslí
! bunka záhlavia tabuľky, voliteľné. Nasledujúce bunky záhlavia tabuľky môžu byť pridané buď na rovnakom riadku a oddelené dvojitou značkou (!!), alebo na novom riadku, každá s vlastnou značkou (!).
| bunka tabuľky, povinné! Nasledujúce bunky tabuľky môžu byť pridané buď na rovnakom riadku a oddelené dvojitou značkou (||), alebo na novom riadku, každá s vlastnou značkou (|).
|} koniec tabuľky
 • Vyššie uvedené značky musia byť na začiatku riadka (okrem dvojitých || a !! pre vkladanie viac buniek na jeden riadok).
 • HTML atribúty. Každá značka, okrem ukončenia tabuľky povoľuje zadanie viacerých HTML atribútov oddelených medzerami. Tieto atribúty musia byť na rovnakom riadku ako značka. Separate attributes from each other with a single space.
  • Bunky a názov tabuľky (| alebo ||, ! alebo !! a |+) obsahujú text. Oddeľujte preto atribúty od textu zvislou čiarou (|). Obsah bunky môže byť uvedený na rovnakom, alebo nasledujúcich riadkoch.
  • Značky tabuľky a riadka tabuľky ({| a |-) priamo neobsahujú text. Nepridávajte preto zvislú čiaru (|) po zadaní ich voliteľných atribútov. Ak ju tam omylom dáte, wiki ju vymaže a to spolu s posledným zadaným atribútom - ak sa jej dotýka!
 • Content may (a) follow its cell mark on the same line after any optional HTML attributes or (b) on lines below the cell mark.

Obsah využívajúci značku wiki, ktorá samotná musí začínať na novom riadku (zoznamy, nadpisy, vnorené tabuľky), musí samozrejme začínať na novom riadku.

  • Pipe character as content.

To insert a pipe (|) character into a table, use the <nowiki>|</nowiki> escaping markup.


Prostá

Create a table with editor toolbar

In wikitext editor, place the caret where you want to insert a table. Then, in the toolbar, press “Pokročilé”, then choose Tabuľka button. A dialog opens.

From the dialog, you can choose whether to enable a table header row, to stylize the table with border and to make the table sortable. A preview example is displayed. You can also set row and column counts you need. Then, press “Vložiť” button.

By default, the following code is generated:

Wikicode:
{| class="wikitable" style="margin:auto"
|+ Caption text
|-
! Text hlavičky !! Text hlavičky !! Text hlavičky
|-
| Text bunky || Text bunky || Text bunky
|-
| Text bunky || Text bunky || Text bunky
|-
| Text bunky || Text bunky || Text bunky
|}
Result:
Caption text
Text hlavičky Text hlavičky Text hlavičky
Text bunky Text bunky Text bunky
Text bunky Text bunky Text bunky
Text bunky Text bunky Text bunky

Minimal syntax

Nasledujúcej tabuľke chýbajú okraje a vhodné medzery, ale predstavuje najjednoduchšiu tabuľku vytvorenú pomocou wiki kódu

You type You get
{|
|Pomaranč
|Jablko
|-
|Chlieb
|Koláč
|-
|Maslo
|Zmrzlina
|}
Pomaranč Jablko
Chlieb Koláč
Maslo Zmrzlina

Pre tabuľkovitejší vzhľad wiki kódu môžu byť bunky uvedené na jednom riadku a oddelené ||. If the text in the cell should contain a line break, use ‎<br /> instead.

You type You get
{|
|Pomaranč||Jablko||ďalšie
|-
|Chlieb||Koláč||ďalšie
|-
|Maslo||Zmrzlina||a ďalšie
|}
Pomaranč Jablko ďalšie
Chlieb Koláč ďalšie
Maslo Zmrzlina a ďalšie

Pre sprehľadnenie wiki kódu môžete pridať do buniek niekoľko medzier, podobne ako v príklade nižšie. Tieto však neovplyvnia výsledný vzhľad tabuľky.

You type You get
{|
| Pomaranč || Jablko || ďalšie
|-
|  Chlieb || Koláč || ďalšie
|-
|  Maslo || Zmrzlina || a ďalšie
|}
Pomaranč Jablko ďalšie
Chlieb Koláč ďalšie
Maslo Zmrzlina a ďalšie

You can have longer text or more complex wiki syntax inside table cells, too:

You type You get
{|
|Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet.
|
* Lorem ipsum dolor sit amet
* consetetur sadipscing elitr
* sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
|}
Lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • consetetur sadipscing elitr
 • sed diam nonumy eirmod tempor invidunt

Table headers

Table headers can be created by using "!" (exclamation mark) instead of "|" (pipe symbol). Headers usually show up bold and centered by default.

You type You get
{|
! style="text-align:left;"| Item
! Amount
! Cost
|-
|Pomaranč
|10
|7.00
|-
|Chlieb
|4
|3.00
|-
|Maslo
|1
|5.00
|-
!Total
|
|15.00
|}
Item Amount Cost
Pomaranč 10 7.00
Chlieb 4 3.00
Maslo 1 5.00
Total 15.00
When using attributes as in the heading 'Item' a vertical bar '|' is used for separation. Not an exclamation character '!'.

Caption

A table caption can be added to the top of any table as follows.

You type You get
{|
|+Potraviny
|-
|Pomaranč
|Jablko
|-
|Chlieb
|Koláč
|-
|Maslo
|Zmrzlina
|}
Potraviny
Pomaranč Jablko
Chlieb Koláč
Maslo Zmrzlina

class="wikitable"

Basic styling (light gray background, borders, padding and align left) can be achieved by adding class="wikitable".

You type You get
{| class="wikitable"
|+Potraviny
|-
|Pomaranč
|Jablko
|-
|Chlieb
|Koláč
|-
|Maslo
|Zmrzlina
|}
Potraviny
Pomaranč Jablko
Chlieb Koláč
Maslo Zmrzlina

HTML colspan and rowspan

You can use HTML colspan and rowspan attributes on cells for advanced layout.

You type You get
{| class="wikitable"
!colspan="6"|Shopping List
|-
|rowspan="2"|Bread & Butter
|Koláč
|Buns
|Danish
|colspan="2"|Croissant
|-
|Cheese
|colspan="2"|Zmrzlina
|Maslo
|Yogurt
|}
Shopping List
Bread & Butter Koláč Buns Danish Croissant
Cheese Zmrzlina Maslo Yogurt

HTML attributes

You can add HTML attributes to tables. For the authoritative source on HTML attributes, see the W3C's HTML Specification page on tables.

Attributes on tables

Placing attributes after the table start tag ({|) applies attributes to the entire table.

You type You get
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: green;"
|Pomaranč
|Jablko
|12,333.00
|-
|Chlieb
|Koláč
|500.00
|-
|Maslo
|Zmrzlina
|1.00
|}
Pomaranč Jablko 12,333.00
Chlieb Koláč 500.00
Maslo Zmrzlina 1.00

Attributes on cells

Atribúty môžete vložiť aj do jednotlivých buniek. Napríklad čísla vyzerajú lepšie, keď sú zarovnané vpravo.

You type You get
{| class="wikitable"
| Pomaranč
| Jablko
| style="text-align:right;" | 12,333.00
|-
| Chlieb
| Koláč
| style="text-align:right;" | 500.00
|-
| Maslo
| Zmrzlina
| style="text-align:right;" | 1.00
|}
Pomaranč Jablko 12,333.00
Chlieb Koláč 500.00
Maslo Zmrzlina 1.00

You can also use cell attributes when you are listing multiple cells on a single line. Note that the cells are separated by ||, and within each cell the attribute(s) and value are separated by |.

You type You get
{| class="wikitable"
| Pomaranč || Jablko   || style="text-align:right;" | 12,333.00
|-
| Chlieb || Koláč    || style="text-align:right;" | 500.00
|-
| Maslo || Zmrzlina || style="text-align:right;" | 1.00
|}
Pomaranč Jablko 12,333.00
Chlieb Koláč 500.00
Maslo Zmrzlina 1.00

Attributes on rows

Atribúty môžete vložiť taktiež aj do jednotlivých riadkov.

You type You get
{| class="wikitable"
| Pomaranč
| Jablko
| style="text-align:right;"| 12,333.00
|-
| Chlieb
| Koláč
| style="text-align:right;"| 500.00
|- style="font-style: italic; color: green;"
| Maslo
| Zmrzlina
| style="text-align:right;"| 1.00
|}
Pomaranč Jablko 12,333.00
Chlieb Koláč 500.00
Maslo Zmrzlina 1.00

Attributes on caption and headers

Attributes can be added to the caption and headers as follows.

You type You get
{| class="wikitable"
|+ style="caption-side:bottom; color:#e76700;"|''Potraviny''
|-
! style="color:green" | Fruits
! style="color:red" | Fats
|-
|Pomaranč
|Maslo
|-
|Chlieb
|Koláč
|-
|Jablko
|Zmrzlina
|}
Potraviny
Fruits Fats
Pomaranč Maslo
Chlieb Koláč
Jablko Zmrzlina

Border width

If "border-width:" has only one number, it is for all four border sides:

You type You get
{|style="border-style: solid; border-width: 20px"
|
Hello
|}

Hello

If "border-width:" has more than one number, the four numbers are for top, right, bottom, left (REMEMBER clockwise order ↑→↓←):

You type You get
{|style="border-style: solid; border-width: 10px 20px 100px 0"
|
Hello
|}

Hello

When there are fewer than 4 values :
 • three values i.e. top, right, bottom: then the default value for left is the one of right (second value). Width is then the same on left and right side.
 • two values i.e. top, right: then the default value for bottom is the one of top (first value), and left by default is assigned the value of right (second value). Width on top is then the same as on bottom; width on left is the same as on right.
 • one value i.e. top: then the default value for right is the one of top and it is the same for bottom and left. The fourth width are the same and build a regular border. This is a writing shortcut.

Another method to define the widths of the four sides of a cell is to use "border-left", "border-right", "border-top" and "border-bottom":

You type You get
{|style="border-left:solid 10px black;border-right:solid 20px black;border-top:solid 30px black;border-bottom:solid 40px black;" align="center"
|
Hello
|}

Hello

The HTML attributes (such as "width=", "border=", "cellspacing=", "cellpadding=") do not need any length unit (the pixel unit is assumed). They are also invalid in HTML 5.

"Cellpadding" is for setting the space between the cell wall and the cell content.

[2]

The CSS style properties (which override the HTML attributes) require an explicit length unit (if the value is not 0) such as "px" for the pixel.

S HTML atribútmi a CSS štýlmi

Atribúty CSS štýlu môžu byť zadané nezávisle od ostatných HTML atribútov

You type You get
{| class="wikitable" style="color:green; background-color:#ffffcc;" cellpadding="10"
|Pomaranč
|Jablko
|-
|Chlieb
|Koláč
|-
|Maslo
|Zmrzlina
|}
Pomaranč Jablko
Chlieb Koláč
Maslo Zmrzlina

Padding

It represents the internal margin between the contents and the border of the cell.

You type You get
{|class=wikitable
| style="padding: 10px" | Example of style="padding:10px"
|-
| style="padding: 50px" | Example of style="padding:50px"<br/><br/>Specify the padding on '''EACH CELL'''
|-
| style="padding:100px" | Example of style="padding:100px"
|}
Example of style="padding:10px"
Example of style="padding:50px"

Specify the padding on EACH CELL
Example of style="padding:100px"

Column width

Column width can be added as follows.

You type:

{| class="wikitable" style="width: 85%;"
| colspan="2" | This column width is 85% of the screen width
|-
| style="width: 30%"| '''This column is 30% counted from 85% of the screen width'''
| style="width: 70%"| '''This column is 70% counted from 85% of the screen width'''
|}

You get:

This column width is 85% of the screen width
This column is 30% counted from 85% of the screen width This column is 70% counted from 85% of the screen width

Accessibility of table header cells

Table header cells do not explicitly specify which table data cells they apply to (those on their right on the same row, or those below them on the same column). When the table is rendered in a visual 2D environment, this is usually easy to infer.

However when tables are rendered on non-visual media, you can help the browser to determine which table header cell applies to the description of any selected cell (in order to repeat its content in some accessibility helper) using a scope="row" or scope="col" attribute on table header cells. In most cases with simple tables, you'll use scope="col" on all header cells of the first row, and scope="row" on the first cell of the following rows:

You type You get
{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Item
! scope="col"| Quantity
! scope="col"| Price
|-
! scope="row"| Chlieb
| 0.3 kg
| $0.65
|-
! scope="row"| Maslo
| 0.125 kg
| $1.25
|-
! scope="row" colspan="2"| Total
| $1.90
|}
Item Quantity Price
Chlieb 0.3 kg $0.65
Maslo 0.125 kg $1.25
Total $1.90

Alignment

Table alignment

Table alignment is achieved by using CSS. The table alignment is controlled by margins. A fixed margin on one side will make the table to be aligned to that side, if on the opposite side the margin is defined as auto. To have a table center aligned, you should set both margins to auto

For example, a right-aligned table:

You type You get
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;"
| Pomaranč
| Jablko
|-
| Chlieb
| Koláč
|-
| Maslo
| Zmrzlina
|}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Pomaranč Jablko
Chlieb Koláč
Maslo Zmrzlina

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

And a center-aligned table:

You type You get
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
| Pomaranč
| Jablko
|-
| Chlieb
| Koláč
|-
| Maslo
| Zmrzlina
|}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Pomaranč Jablko
Chlieb Koláč
Maslo Zmrzlina

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Table floating around text

If you align a table to the right or the left side of the page, the text that comes after the table starts at the end of it, leaving an empty space around the table. You can make the text to be wrapped around the table by making the table to float around the text instead of just aligning it. This can be achieved using the float CSS attribute, which can specify where the table floats to the right side or to the left. When using float, margins doesn't control table alignment and can be used to specify the margin between the table and the surrounding text.

You type You get
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;"
| Pomaranč
| Jablko
|-
| Chlieb
| Koláč
|-
| Maslo
| Zmrzlina
|}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi.
Pomaranč Jablko
Chlieb Koláč
Maslo Zmrzlina

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Cell contents alignment

The alignment of cell contents can be controlled with 2 different CSS properties: text-align and vertical-align. text-align can be specified at the table, row or individual cells, while vertical-align only can be specified at individual rows or cells.

You type You get
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:top;"
| style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | A
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | B
| style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | C
|- style="vertical-align:middle;"
| style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E
| style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | F
|- style="vertical-align:bottom;"
| style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | G
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | H
| style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | I
|}
A B C
D E F
G H I


Upozornenie

Záporné čísla

Znak mínus v zápornom čísle môže poškodiť tabuľku (môže sa zobraziť bez niektorých hodnôt) v prípade, ak začnete bunku na novom riadku so záporným čislom, alebo parametrom, ktorý sa vyhodnotí ako záporné číslo (|-6), pretože to wiki vyhodnotí ako značku riadka, nie bunky tabuľky. Aby ste sa tomu vyhli, vložte pred hodnotu medzeru (| -6), alebo použite značku oddelenia bunky v riadku (||-6).

CSS vs attributes

Table borders specified through CSS rather than the border attribute will render incorrectly in a small subset of text browsers.

Common attributes for columns, column groups and row groups

The MediaWiki syntax for tables currently offers no support for specifying common attributes for columns (with the HTML element ‎<col />), column groups (HTML element ‎<colgroup>‎</colgroup>) and row groups (HTML elements ‎<thead>‎</thead>, ‎<tbody>‎</tbody> and ‎<tfoot>‎</tfoot>). Those standard HTML elements are not accepted even in their HTML or XHTML syntax.

All the rows and cells (header or data) of the table are rendered within a single implicit row group (HTML element ‎<tbody>‎</tbody>) without any attributes or styles.

Tables and the Visual Editor (VE)

See also: VisualEditor/Používateľská príručka

See Phab: T108245: "Fully support basic table editing in the visual editor". See the list of tasks. Finished tasks are struck. It can be difficult to figure out from the technical language there what exactly has been improved, or what features have been added. Please add explanatory info below.

Can now move or delete columns and rows

Click on a column or row header. Then click on the arrow. From the popup menu click on "Move" or "Delete".

Insert blank row or column

From the same popup menu click on "Insert".

Copy table from web page to Visual Editor

It is possible to copy and paste a table from a web page directly into the Visual Editor (VE). To do so safely, use a sandbox and check the table for proper coding in wikitext source mode and proper display in the Visual Editor and in preview mode.

Helping tools

 • Excel2Wiki allows you to copy a spreadsheet from Excel, Apache OpenOffice, LibreOffice, or Gnumeric to convert it into wikicode table.

See also

Notes

 1. Tabuľky môžu byť na wiki stránkach vytvárané buď priamo použitím HTML značiek, alebo pomocou wiki kódu pre definíciu tabuliek. HTML značky na vytváranie tabuliek a ich použitie sú dobre popísané na rôznych web stránkach a tu sa nimi nebudeme zaoberať. Výhoda wiki kódu oproti HTML značkám je, že tabuľky sú tvorené z takých znakov, ktoré vedú k prehľadnejšiemu vnímaniu štruktúry tabuľky počas úprav článku.
 2. HTML table cellpadding Attribute