Help:Tables/sk

From MediaWiki.org
Jump to: navigation, search
PD Poznámka: Úpravou tejto stránky súhlasíte s uvoľnením svojho príspevku pod licenciou CC0. Viac informácií si prečítate na stránke Public Domain Help Pages.
PD

Tabuľky môžu byť na wiki stránkach vytvárané buď priamo použitím HTML značiek, alebo pomocou wiki kódu pre definíciu tabuliek. HTML značky na vytváranie tabuliek a ich použitie sú dobre popísané na rôznych web stránkach a tu sa nimi nebudeme zaoberať. Výhoda wiki kódu oproti HTML značkám je, že tabuľky sú tvorené z takých znakov, ktoré vedú k prehľadnejšiemu vnímaniu štruktúry tabuľky počas úprav článku.

Všeobecné pravidlo hovorí, že ak tabuľky naozaj nepotrebujete, je lepšie sa ich použitiu vyhnúť. Značky tabuliek často komplikujú úpravy stránky.

Wiki značky pre tabuľky[edit | edit source]

{| začiatok tabuľky
|+ názov tabuľky, voliteľné, môže byť iba medzi začiatkom tabuľky a prvým riadkom tabuľky
|- riadok tabuľky, pre prvý riadok voliteľné -- wiki si prvý riadok domyslí
! bunka záhlavia tabuľky, voliteľné. Nasledujúce bunky záhlavia tabuľky môžu byť pridané buď na rovnakom riadku a oddelené dvojitou značkou (!!), alebo na novom riadku, každá s vlastnou značkou (!).
| bunka tabuľky, povinné! Nasledujúce bunky tabuľky môžu byť pridané buď na rovnakom riadku a oddelené dvojitou značkou (||), alebo na novom riadku, každá s vlastnou značkou (|).
|} koniec tabuľky
 • Vyššie uvedené značky musia byť na začiatku riadka (okrem dvojitých || a !! pre vkladanie viac buniek na jeden riadok).
 • XHTML atribúty. Každá značka, okrem ukončenia tabuľky povoľuje zadanie viacerých XHTML atribútov oddelených medzerami. Tieto atribúty musia byť na rovnakom riadku ako značka.
  • Bunky a názov tabuľky (| alebo ||, ! alebo !! a |+) obsahujú text. Oddeľujte preto atribúty od textu zvislou čiarou (|). Obsah bunky môže byť uvedený na rovnakom, alebo nasledujúcich riadkoch.
  • Značky tabuľky a riadka tabuľky ({| a |-) priamo neobsahujú text. Nepridávajte preto zvislú čiaru (|) po zadaní ich voliteľných atribútov. Ak ju tam omylom dáte, wiki ju vymaže a to spolu s posledným zadaným atribútom - ak sa jej dotýka!
 • Obsah môže:
  • nasledovať za príslušnou značkou bunky na rovnakom riadku (po voliteľných XHTML atribútoch), alebo
  • na riadkoch pod značkou bunky.
Obsah využívajúci značku wiki, ktorá samotná musí začínať na novom riadku (zoznamy, nadpisy, vnorené tabuľky), musí samozrejme začínať na novom riadku.

Jednoduchá tabuľka[edit | edit source]

Prostá[edit | edit source]

Nasledujúcej tabuľke chýbajú okraje a vhodné medzery, ale predstavuje najjednoduchšiu tabuľku vytvorenú pomocou wiki kódu

Pomaranč Jablko
Chlieb Koláč
Maslo Zmrzlina
{|
|Pomaranč
|Jablko
|-
|Chlieb
|Koláč
|-
|Maslo
|Zmrzlina
|}

Alternatíva[edit | edit source]

Pre tabuľkovitejší vzhľad wiki kódu môžu byť bunky uvedené na jednom riadku a oddelené ||. Tento spôsob nevyzerá dobre pre bunky, ktoré obsahujú veľa textu. Je naopak vhodný pre bunky s malým množstvom textu - ako v našej ukážkovej tabuľke.

Pre sprehľadnenie wiki kódu môžete pridať do buniek niekoľko medzier, podobne ako v príklade nižšie. Tieto však neovplyvnia výsledný vzhľad tabuľky.

Pomaranč Jablko ďalšie
Chlieb Koláč ďalšie
Maslo Zmrzlina a ďalšie
{|
| Pomaranč ||  Jablko ||  ďalšie
|-
|  Chlieb  ||  Koláč  ||  ďalšie
|-
|  Maslo  || Zmrzlina || a ďalšie
|}

S HTML atribútmi[edit | edit source]

Pre lepší vzhľad tabulky môžete pridať HTML atribúty

border="1"[edit | edit source]

Pomaranč Jablko
Chlieb Koláč
Maslo Zmrzlina
{| border="1"
|Pomaranč
|Jablko
|-
|Chlieb
|Koláč
|-
|Maslo
|Zmrzlina
|}

align="center" border="1"[edit | edit source]

Pomaranč Jablko
Chlieb Koláč
Maslo Zmrzlina
{| align="center" border="1"
|Pomaranč
|Jablko
|-
|Chlieb
|Koláč
|-
|Maslo
|Zmrzlina
|}

Atribúty buniek[edit | edit source]

Atribúty môžete vložiť aj do jednotlivých buniek. Napríklad čísla vyzerajú lepšie, keď sú zarovnané vpravo.

Pomaranč Jablko 12,333.00
Chlieb Koláč 500.00
Maslo Zmrzlina 1.00
{| border="1"
|Pomaranč
|Jablko
|align="right"|12,333.00
|-
|Chlieb
|Koláč
|align="right"|500.00
|-
|Maslo
|Zmrzlina
|align="right"|1.00
|}

Atribúty riadkov[edit | edit source]

Atribúty môžete vložiť taktiež aj do jednotlivých riadkov.

Pomaranč Jablko 12,333.00
Chlieb Koláč 500.00
Maslo Zmrzlina 1.00
{| border="1"
|Pomaranč
|Jablko
|align="right"|12,333.00
|-
|Chlieb
|Koláč
|align="right"|500.00
|- style="font-style:italic;color:green;"
|Maslo
|Zmrzlina
|align="right"|1.00
|}

cellspacing="0" border="1"[edit | edit source]

Pomaranč Jablko
Chlieb Koláč
Maslo Zmrzlina
{| cellspacing="0" border="1"
|Pomaranč
|Jablko
|-
|Chlieb
|Koláč
|-
|Maslo
|Zmrzlina 
|}

cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"[edit | edit source]

Pomaranč Jablko
Chlieb Koláč
Maslo Zmrzlina
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
|Pomaranč
|Jablko
|-
|Chlieb
|Koláč
|-
|Maslo
|Zmrzlina 
|}

cellpadding="20" cellspacing="0" border="1" width="100%"[edit | edit source]

Pomaranč Jablko
Chlieb Koláč
Maslo Zmrzlina
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1" width="100%"
|Pomaranč
|Jablko
|-
|Chlieb
|Koláč
|-
|Maslo
|Zmrzlina 
|}

S HTML atribútmi a CSS štýlmi[edit | edit source]

Atribúty CSS štýlu môžu byť zadané nezávisle od ostatných HTML atribútov

style="color:green;background-color:#ffffcc;" cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"[edit | edit source]

Pomaranč Jablko
Chlieb Koláč
Maslo Zmrzlina
{| style="color:green;background-color:#ffffcc;" 
cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
|Pomaranč
|Jablko
|-
|Chlieb
|Koláč
|-
|Maslo
|Zmrzlina 
|}

Tabuľka so záhlavím (TH)[edit | edit source]

HTML značku TH (bunka záhlavia tabuľky) môžete vytvoriť pomocou ! namiesto |. Záhlavia sú obvykle vycentrované a zobrazené tučným písmom.

Záhlavie hore[edit | edit source]

V každom stĺpci[edit | edit source]

Dobré Lepšie
Pomaranč Jablko
Chlieb Koláč
Maslo Zmrzlina
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0"
!Dobré
!Lepšie
|-
|Pomaranč
|Jablko
|-
|Chlieb
|Koláč
|-
|Maslo
|Zmrzlina 
|}

Colspan="2"[edit | edit source]

Lepšie
Pomaranč Jablko
Chlieb Koláč
Maslo Zmrzlina
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0"
! colspan="2"|Lepšie
|-
|Pomaranč
|Jablko
|-
|Chlieb
|Koláč
|-
|Maslo
|Zmrzlina 
|}

Bočné záhlavie[edit | edit source]

Štandardné[edit | edit source]

Ovocie Pomaranč Jablko
Jedlo Chlieb Koláč
Príloha Maslo Zmrzlina
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0"
!Ovocie
|Pomaranč
|Jablko
|-
!Jedlo
|Chlieb
|Koláč
|-
!Príloha
|Maslo
|Zmrzlina 
|}

Zarovnanie vpravo[edit | edit source]

Bočné záhlavie zarovnané vpravo, môže byť vytvorené nasledovne

Ovocie Pomaranč Jablko
Jedlo Chlieb Koláč
Príloha Maslo Zmrzlina
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0"
!align="right" |Ovocie
|Pomaranč
|Jablko
|-
!align="right" |Jedlo
|Chlieb
|Koláč
|-
!align="right" |Príloha
|Maslo
|Zmrzlina 
|}

Názov tabuľky[edit | edit source]

Nad tabuľku môžeme doplniť názov tabuľky nasledovne

Potraviny
Pomaranč Jablko
Chlieb Koláč
Maslo Zmrzlina
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0"
|+Potraviny
|-
|Pomaranč
|Jablko
|-
|Chlieb
|Koláč
|-
|Maslo
|Zmrzlina 
|}

Do názvu tabuľky môžeme pridať atribúty nasledovne

Potraviny
Pomaranč Jablko
Chlieb Koláč
Maslo Zmrzlina
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0"
|+align="bottom" style="color:#e76700;"|''Potraviny''
|-
|Pomaranč
|Jablko
|-
|Chlieb
|Koláč
|-
|Maslo
|Zmrzlina 
|}

Tabuľky s nadpismi (H1, H2, H3 atď.)[edit | edit source]

Nadpisy (HTML značky H1, H2, H3 atď.) môžu byť vytvorené štandardným wiki spôsobom pomocou značiek ==rovná sa== a musia byť na samostatnom riadku.

Náhľad celej tabuľky. Ak kliknete na odkaz upraviť pri nadpise v rámci tabuľky, úprava a náhľad nadradenej tabuľky sa zobrazí poškodená, lebo časť tabuľky bude chýbať.

Udržujte hierarchiu nadpisov konzistentnú so zvyškom stránky, aby sa obsah v hornej časti stránky generoval korektne.

Lepšie[edit | edit source]

Pomaranč Jablko
Chlieb Koláč
Maslo Zmrzlina
{| border="3" cellpadding="20" cellspacing="0"
|colspan="2"|
===Lepšie===
|-
|Pomaranč
|Jablko
|-
|Chlieb
|Koláč
|-
|Maslo
|Zmrzlina 
|}

Upozornenie[edit | edit source]

Záporné čísla[edit | edit source]

Znak mínus v zápornom čísle môže poškodiť tabuľku (môže sa zobraziť bez niektorých hodnôt) v prípade, ak začnete bunku na novom riadku so záporným čislom, alebo parametrom, ktorý sa vyhodnotí ako záporné číslo (|-6), pretože to wiki vyhodnotí ako značku riadka, nie bunky tabuľky. Aby ste sa tomu vyhli, vložte pred hodnotu medzeru (| -6), alebo použite značku oddelenia bunky v riadku (||-6).

Jazyk: English  • العربية • català • Deutsch • Zazaki • español • suomi • français • Bahasa Indonesia • italiano • 日本語 • 한국어 • português • português do Brasil • română • русский • slovenčina • Tiếng Việt • 中文