Help:Tables/ca

From MediaWiki.org
Jump to: navigation, search
PD Nota: Si editeu aquesta pàgina accepteu que la vostra contribució es publiqui en el marc de les CC0. Mireu Pàgines d'ajuda de domini públic per a més informació.
PD
Per l'estructura de la taula de la base de dades de MediaWiki, mireu: Manual:Database layout

Les taules poden ser creades en pàgines wiki. Com a regla general, és millor evitar l'ús d'una taula tret que ho necessiti. Les taules sovint compliquen l'edició de pàgines. [1]

Resum del marcatge d'una taula wiki[edit | edit source]

{| inici de taula
|+ títol de la taula, opcional; només entre l'inici de taula i primera fila de la taula
|- separador de files de la taula, opcional a primera fila - el motor wiki assumeix la primera fila
! cel·la de l'encapçalament de la taula, opcional. Les cel·les consecutives al títol de la taula es poden afegir en la mateixa línia separades per doble signe d'admiració (!!) o iniciar-les començant en noves línies, cadascuna amb el seu propi signe d'admiració (!).
| cel·la de dades de taula, requerida!. Les cel·les consecutives de les dades de la taula es poden afegir en la mateixa línia separades per doble barra (||) o iniciar-les començant en noves línies, cadascuna amb la seva pròpia barra (|).
|} fi de la taula
 • Les marques anteriors han de començar en una nova línia, excepte els dobles || i !! per afegir opcionalment cel·les consecutives en una línia. No obstant això, s'ignoren els espais en blanc al principi d'una línia.
 • Els atributs XHTML. Cada marca, excepte la fi de la taula taula, opcionalment accepta un o més atributs XHTML. Els atributs han d'estar en la mateixa línia que la marca. Els atributs han d'estar separats l'un de l'altre amb un sol espai.
  • Els continguts de les cel·les i els títols se separen per | o ||, ! o !!, i |+. Se separen els atributs de contingut amb una sola barra vertical (|). El contingut d'una cel·la pot seguir en la mateixa línia o en les següents línies.
  • Les marques de taules i files ({| i |-) no tenen directament contingut. No afegiu la barra vertical (|) després dels seus atributs opcionals. Si afegiu erròniament una barra després d'atributs de la marca de taula o de fila l'analitzador l'eliminarà i el seu atribut final si estava tocant la barra errònia!
 • El contingut pot (a) seguir la seva marca de cel·la en la mateixa línia després de qualsevol atribut XHTML opcional o (b) en les línies de sota de la marca de la cel·la. El contingut que utilitza codi wiki sí que ha de començar en una nova línia, com ara llistes, encapçalaments, o taules niades, ha d'estar en la seva pròpia línia nova.
  • El caràcter de la barra com a contingut. Per inserir una barra vertical (|) en una taula, utilitzeu la seqüència d'escapament <nowiki>|</nowiki>.

Conceptes bàsics[edit | edit source]

The following table lacks borders and good spacing but shows the simplest wiki markup table structure.

El codi escrit El que es mostra
{|
|Orange
|Apple
|-
|Bread
|Pie
|-
|Butter
|Ice cream 
|}
Orange Apple
Bread Pie
Butter Ice cream

The cells in the same row can be listed on one line separated by || (two pipe symbols). If the text in the cell should contain a line break, use <br/> instead.

El codi escrit El que es mostra
{|
|Orange||Apple||more
|-
|Bread||Pie||more
|-
|Butter||Ice<br/>cream||and<br/>more
|}
Orange Apple more
Bread Pie more
Butter Ice
cream
and
more

Extra spaces within cells in the wiki markup, as in the wiki markup below, do not affect the actual table rendering.

El codi escrit El que es mostra
{|
| Orange  ||  Apple  ||  more
|-
|  Bread  ||  Pie   ||  more
|-
|  Butter  || Ice cream || and more
|}
Orange Apple more
Bread Pie more
Butter Ice cream and more

You can have longer text or more complex wiki syntax inside table cells, too:

El codi escrit El que es mostra
{|
|Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. 

At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet. 
|
* Lorem ipsum dolor sit amet
* consetetur sadipscing elitr
* sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
|}
Lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • consetetur sadipscing elitr
 • sed diam nonumy eirmod tempor invidunt

Encapçalaments de la taula[edit | edit source]

Table headers can be created by using "!" (exclamation mark) instead of "|" (pipe symbol). Headers usually show up bold and centered by default.

El codi escrit El que es mostra
{|
! style="text-align:left;"| Item
! Amount
! Cost
|-
|Orange
|10
|7.00
|-
|Bread
|4
|3.00
|-
|Butter
|1
|5.00
|-
!Total
|
|15.00
|}
Item Amount Cost
Orange 10 7.00
Bread 4 3.00
Butter 1 5.00
Total 15.00

Note: When using attributes as in the heading 'Item' a vertical bar '|' is used for separation. Not an exclamation character '!'.

Títol de la taula[edit | edit source]

A table caption can be added to the top of any table as follows.

El codi escrit El que es mostra
{|
|+Food complements
|-
|Orange
|Apple
|-
|Bread
|Pie
|-
|Butter
|Ice cream 
|}
Food complements
Orange Apple
Bread Pie
Butter Ice cream

class="wikitable"[edit | edit source]

Basic styling (light gray background, borders, padding and align left) can be achieved by adding class="wikitable".

El codi escrit El que es mostra
{| class="wikitable"
|+Food complements
|-
|Orange
|Apple
|-
|Bread
|Pie
|-
|Butter
|Ice cream 
|}
Food complements
Orange Apple
Bread Pie
Butter Ice cream

colspan i rowspan de HTML[edit | edit source]

You can use HTML colspan and rowspan attributes on cells for advanced layout.

El codi escrit El que es mostra
{| class="wikitable"
!colspan="6"|Shopping List
|-
|rowspan="2"|Bread & Butter
|Pie
|Buns
|Danish
|colspan="2"|Croissant
|-
|Cheese
|colspan="2"|Ice cream
|Butter
|Yogurt
|}
Shopping List
Bread & Butter Pie Buns Danish Croissant
Cheese Ice cream Butter Yogurt

Atributs XHTML[edit | edit source]

You can add XHTML attributes to tables. For the authoritative source on these, see the W3C's HTML 4.01 Specification page on tables.

Atributs en les taules[edit | edit source]

Placing attributes after the table start tag ({|) applies attributes to the entire table.

El codi escrit El que es mostra
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: green;"
|Orange
|Apple
|12,333.00
|-
|Bread
|Pie
|500.00
|-
|Butter
|Ice cream
|1.00
|}
Orange Apple 12,333.00
Bread Pie 500.00
Butter Ice cream 1.00

Atributs en les cel·les[edit | edit source]

You can put attributes on individual cells. For example, numbers may look better aligned right.

El codi escrit El que es mostra
{| class="wikitable"
| Orange
| Apple
| style="text-align:right;" | 12,333.00
|-
| Bread
| Pie
| style="text-align:right;" | 500.00
|-
| Butter
| Ice cream
| style="text-align:right;" | 1.00
|}
Orange Apple 12,333.00
Bread Pie 500.00
Butter Ice cream 1.00

You can also use cell attributes when you are listing multiple cells on a single line. Note that the cells are separated by ||, and within each cell the attribute(s) and value are separated by |.

El codi escrit El que es mostra
{| class="wikitable"
| Orange || Apple   || style="text-align:right;" | 12,333.00
|-
| Bread || Pie    || style="text-align:right;" | 500.00
|-
| Butter || Ice cream || style="text-align:right;" | 1.00
|}
Orange Apple 12,333.00
Bread Pie 500.00
Butter Ice cream 1.00

Atributs en les files[edit | edit source]

You can put attributes on individual rows, too.

El codi escrit El que es mostra
{| class="wikitable"
| Orange
| Apple
| style="text-align:right;"| 12,333.00
|-
| Bread
| Pie
| style="text-align:right;"| 500.00
|- style="font-style: italic; color: green;"
| Butter
| Ice cream
| style="text-align:right;"| 1.00
|}
Orange Apple 12,333.00
Bread Pie 500.00
Butter Ice cream 1.00

Vora de la taula de sols un píxel[edit | edit source]

An example of the above one-pixel table border:[2]

El codi escrit El que es mostra
{| style="border-collapse: separate; border-spacing: 0; border: 1px solid #000; padding: 0"
|-
| style="border-style: solid; border-width: 0 1px 1px 0"| 
Orange
| style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0"| 
Apple
|-
| style="border-style: solid; border-width: 0 1px 0 0"| 
Bread
| style="border-style: solid; border-width: 0"| 
Pie
|}
Orange Apple
Bread Pie
{| style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #000"
|-
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| 
Orange
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| 
Apple
|-
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| 
Bread
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| 
Pie
|}
Orange Apple
Bread Pie

Amplada de la vora[edit | edit source]

If "border-width:" has only one number, it is for all four border sides:

El codi escrit El que es mostra
{|style="border-style: solid; border-width: 20px"
|
Hello
|}

Hello

If "border-width:" has more than one number, the four numbers are for top, right, bottom, left:

El codi escrit El que es mostra
{|style="border-style: solid; border-width: 10px 20px 100px 0"
|
Hello
|}

Hello

When there are fewer than 4 values, the value for left takes its default from the value for right, the value for bottom takes its default from the value for top, and the value for right takes its default from the value for top.

Notes :

 • The HTML attributes (such as "width=", "border=", "cellspacing=", "cellpadding=") do not need any length unit (the pixel unit is assumed). The CSS style properties (which override the HTML attributes) require an explicit length unit (if the value is not 0) such as "px" for the pixel.

Amb atributs HTML i estils CSS[edit | edit source]

CSS style attributes can be added with or without other HTML attributes.

El codi escrit El que es mostra
{| class="wikitable" style="color:green; background-color:#ffffcc;" cellpadding="10"
|Orange
|Apple
|-
|Bread
|Pie
|-
|Butter
|Ice cream 
|}
Orange Apple
Bread Pie
Butter Ice cream

Atributs[edit | edit source]

Attributes can be added to the caption and headers as follows.

El codi escrit El que es mostra
{| class="wikitable"
|+ style="caption-side:bottom; color:#e76700;"|''Food complements''
|-
|Orange
|Apple
|-
|Bread
|Pie
|-
|Butter
|Ice cream 
|}
Food complements
Orange Apple
Bread Pie
Butter Ice cream

Amplada de la columna[edit | edit source]

Column width can be added as follows.

El codi escrit:

{| style="color: black; background-color: #ffffcc;" width="85%"
| colspan="2" | This column width is 85% of the screen width (and has a background color)
|-
| style="width: 30%; background-color: white;"|
'''This column is 30% counted from 85% of the screen width'''
| style="width: 70%; background-color: orange;"|
'''This column is 70% counted from 85% of the screen width (and has a background color)'''
|}

El que es mostra:

This column width is 85% of the screen width (and has a background color)
This column is 30% counted from 85% of the screen width This column is 70% counted from 85% of the screen width (and has a background color)

Accessibilitat de les cel·les de l'encapçalament de la taula[edit | edit source]

Table header cells do not explicitly specify which table data cells they apply to (those on their right on the same row, or those below them on the same column). When the table is rendered in a visual 2D environment, this is usually easy to infer.

However when tables are rendered on non-visual media, you can help the browser to determine which table header cell applies to the description of any selected cell (in order to repeat its content in some accessibility helper) using a scope="row" or scope="col" attribute on table header cells. In most cases with simple tables, you'll use scope="col" on all header cells of the first row, and scope="row" on the first cell of the following rows:

El codi escrit El que es mostra
{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Item
! scope="col"| Quantity
! scope="col"| Price
|-
! scope="row"| Bread
| 0.3 kg
| $0.65
|-
! scope="row"| Butter
| 0.125 kg
| $1.25
|-
! scope="row" colspan="2"| Total
| $1.90
|}
Item Quantity Price
Bread 0.3 kg $0.65
Butter 0.125 kg $1.25
Total $1.90

Alineació[edit | edit source]

Alineació de la taula[edit | edit source]

Table alignment is achieved by using CSS. The table alignment is controlled by margins. A fixed margin on one side will make the table to be aligned to that side, if on the opposite side the margin is defined as auto. To have a table center aligned, you should set both margins to auto

For example, a right-aligned table:

El codi escrit El que es mostra
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;"
| Orange
| Apple
|-
| Bread
| Pie
|-
| Butter
| Ice cream 
|}
Orange Apple
Bread Pie
Butter Ice cream

And a center-aligned table:

El codi escrit El que es mostra
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
| Orange
| Apple
|-
| Bread
| Pie
|-
| Butter
| Ice cream 
|}
Orange Apple
Bread Pie
Butter Ice cream

Taula flotant al voltant del text[edit | edit source]

If you align a table to the right or the left side of the page, the text that comes after the table starts at the end of it, leaving an empty space around the table. You can make the text to be wrapped around the table by making the table to float around the text instead of just aligning it. This can be achieved using the float CSS attribute, which can specify where the table floats to the right side or to the left. When using float, margins doesn't control table alignment and can be used to specify the margin between the table and the surrounding text.

El codi escrit El que es mostra
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;"
| Orange
| Apple
|-
| Bread
| Pie
|-
| Butter
| Ice cream 
|}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Orange Apple
Bread Pie
Butter Ice cream

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Alineament del contingut de la cel·la[edit | edit source]

The alignment of cell contents can be controlled with 2 different CSS properties: text-align and vertical-align. text-align can be specified at the table, row or individual cells, while vertical-align only can be specified at individual rows or cells.

El codi escrit El que es mostra
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:top;"
| style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | A
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | B
| style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | C
|- style="vertical-align:middle;"
| style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E
| style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | F
|- style="vertical-align:bottom;"
| style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | G
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | H
| style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | I
|}
A B C
D E F
G H I

Advertències[edit | edit source]

Números negatius[edit | edit source]

If you start a cell on a new line with a negative number with a minus sign (or a parameter that evaluates to a negative number), your table can get broken, because the characters |- will be parsed as the wiki markup for table row, not table cell. To avoid this, insert a space before the value (| -6) or use in-line cell markup (|| -6).

CSS vs atributs[edit | edit source]

Table borders specified through CSS rather than the border attribute will render incorrectly in a small subset of text browsers.

Atributs comuns per columnes, grups de columnes i grups de files[edit | edit source]

The MediaWiki syntax for tables currently offers no support for specifying common attributes for columns (with the HTML element <col />), column groups (HTML element <colgroup>...</colgroup>) and row groups (HTML elements <thead>...</thead>, <tbody>...</tbody> and <tfoot>...</tfoot>). Those standard HTML elements are not accepted even in their HTML or XHTML syntax.

All the rows and cells (header or data) of the table are rendered within a single implicit row group (HTML element <tbody>...</tbody>) without any attributes or styles.

Vegeu també[edit | edit source]

Notes[edit | edit source]

 1. Les taules es poden crear utilitzant ja sigui elements de taula XHTML directament o utilitzant el format de codi wiki per definir la taula. Els elements d'una taula XHTML i el seu ús estan ben descrits en diverses pàgines web i no seran discutits aquí. El benefici del codi wiki és que la taula està construïda de símbols de caràcters que tendeixen a fer més fàcil percebre l'estructura de la taula en la vista d'edició d'articles en comparació amb els elements de la taula XHTML.
 2. The default table formatting uses the "border-collapse: separate" model, which adds table cell spacing (which also separates the table outer border from its content cells). Even with a zero cellspacing, the borders of consecutive cells (and of the overall table container) will add up, so to get a one-pixel separation between cells, you need to selectively remove one or more of the four borders of cells.

  Such tables may be formatted more simply, using the "border-collapse: collapse" CSS property; in this table formatting model, the cellspacing attribute (or the CSS "border-spacing:" property) and the table's "padding:" CSS property is ignored and only the larger border of adjacent inner cells (or the table border for outer cells) will be used.
Llengua : English  • العربية • català • Deutsch • Zazaki • español • suomi • français • Bahasa Indonesia • italiano • 日本語 • 한국어 • português • português do Brasil • română • русский • slovenčina • Tiếng Việt • 中文