Jump to content

Help:Cite

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Cite and the translation is 95% complete.
PD OBS: När du redigerar denna sida samtycker du till att släppa ditt bidrag under CC0. Se hjälpsidorna för Public Domain för mer information.
En del gamla sidversioner för denna sida importerades under licensen CC BY-SA. Bara nya bidraget är PD.
PD

Cite gör det möjligt att lägga till fotnoter på en sida.

Se sidan på Cite extension för tekniska detaljer.

Användning

Den grundläggande principen för ‎<ref>-taggen är att den lägger in texten som skrivs mellan ref-taggar som fotnoter i ett avsett avsnitt, som man kan bestämma med platshållartaggen ‎<references />. Det här formatet kan inte blandas med äldre format - du måste välja det ena eller det andra.

Ytterligare platshållartaggar ‎<references /> kan läggas i texten, och alla ‎<ref> taggar fram till dess, i den gruppen, kommer läggas där.

Om du glömmer att inkludera ‎<references /> i artikeln kommer fotnoterna inte försvinna, men referenserna visas i slutet av sidan istället.

Den här sidan använder själv fotnoter, om den i slutet av den här meningen.[note 1] Om du tittar på den här sidans källkod, kan du se fungerande exempel på fotnoter.

Wikitext Återgivning
Solen är rätt så stor.<ref>E. Miller, ''The Sun'', (New York: Academic Press, 2005), 23–5.</ref> Månen, däremot, är inte så stor.<ref>R. Smith, "Size of the Moon", ''Scientific American'', 46 (april 1978): 44–6.</ref>

== Anteckningar ==
<references />

Solen är rätt så stor.[1] Månen, däremot, är inte så stor.[2]

Anteckningar
 1. E. Miller, The Sun, (New York: Academic Press, 2005), 23–5.
 2. R. Smith, "Size of the Moon", Scientific American, 46 (april 1978): 44–6.

Flera användningar av samma fotnot

För att ge en fotnot en unik identifierare, använd ‎<ref name="namn">. Du kan sen referera till samma fotnot igen genom att använda en ref-tagg med samma namn. Texten i den andra taggen spelar ingen roll, eftersom texten redan finns i den första referensen. Du kan antingen kopiera hela fotnoten, eller använda en avlutad tom ref-tagg som ser ut så här: ‎<ref name="namn" />.

I följande exempel används samma referens tre gånger.

Wikitext Resultat
Detta är ett exempel på flertalet referenser med samma fotnot.<ref name="multiple">Kom ihåg att om du använder samma fotnot fler gånger används bara texten från den första referensen.</ref>

Dessa referenser är särskilt användbara när det kommer till att citera källor om flera uttalanden kommer från samma källa.<ref name="multiple" /> Alla återanvända taggar borde inte innehålla mer innehåll, det kommer orsaka fel. Använd bara tomma taggar i den här rollen.

En konsekvent sätt att få flera referenser är att använda tomma ref-taggar, vilka har ett snedstreck i slutet.
Trots att detta kan reducera arbete, var medveten om att om en framtida skribent tar bort den första referensen kommer detta resultera i att efterföljande referenser blir tomma.<ref name="multiple" />

== Anteckningar ==
<references />

Detta är ett exempel på flertalet referenser med samma fotnot.[1]

Dessa referenser är särskilt användbara när det kommer till att citera källor om flera uttalanden kommer från samma källa.[1] Alla återanvända taggar borde inte innehålla mer innehåll, det kommer orsaka fel. Använd bara tomma taggar i den här rollen.

En konsekvent sätt att få flera referenser är att använda tomma ref-taggar, vilka har ett snedstreck i slutet. Trots att detta kan reducera arbete, var medveten om att om en framtida skribent tar bort den första referensen kommer detta resultera i att efterföljande referenser blir tomma.[1]

Anteckningar
 1. 1.0 1.1 1.2 Kom ihåg att om du använder samma fotnot fler gånger används bara texten från den första referensen.
Notera att identifiera som används i name-attributet kräver alfabetiska tecken; förlitar man sig bara på siffror resultera det ett felmeddelande. Citattecken föredras alltid för namn, och är obligatoriska så länge namnet innehåller ett mellanslag, interpunktion eller annan markering. Det rekommenderas att namn referensnamn är enkla och begränsade till ASCII-tecken.


<span id="The_‎<references />_tag">

‎<references />-taggen

‎<references />-taggen lägger in texten i alla citeringar som har definierats med ‎<ref>-taggar fram tills där i sidan. Till exempel, baserat på citaten ovan borde det finnas en referens för note-gruppen.

Wikitext Resultat
<references group="note"/>
 1. Denna fotnot används som ett exempel i avsnittet för hur man använder det.

Referenslistan kan ha en responsiv bredd (visar ibland referenserna i flera kolumner). I så fall används responsive-attributet för att konfigurera det beteendet. På wikier med standardkonfigureringen kommer detta hända på alla sidor; på andra behöver du aktivera det.

Om en sida inkluderar fler än en ‎<references />-lista, inkluderar varje lista ‎<references />-taggarna som definierats efter föregående referenslista. Om dessa referenslistor produceras av mallar kommer alla lista referenstaggarna som definierades innan den första referenslistan, och dessutom visas det ett felmeddelande om att det finns en referenstagg men ingen referenslista.


Grupperade referenser

Om det önskas kan detta avaktiveras av $wgAllowCiteGroups = false;.

Följande exempel genererar separata referenslistor för citat och diverse fotnoter:

Wikitext Resultat
Enligt forskare är solen rätt så stor.<ref>E. Miller, ''The Sun'', (New York: Academic Press, 2005), 23–5.</ref> Faktum är att den är jättestor.<ref group="footnotes"> Lita på dem. Se inte rakt in i solen!</ref>

== Anteckningar ==
<references group="footnotes" />

== Referenser ==
<references />
Enligt forskare är solen rätt så stor.[1] Faktum är att den är jättestor.[footnotes 1]
Anteckningar
 1. Lita på dem. Se inte rakt in i solen!
Referenser
 1. E. Miller, The Sun, (New York: Academic Press, 2005), 23–5.

The anonymous group works as before, while references destined for the named group will only show up in the designated ‎<references /> element.

Note that identifiers used in the group attribute require alphabetic characters; solely relying on numerals will generate an error message. Quotation marks are always preferred for names, and are mandatory when the name includes a space, punctuation or other mark. It is recommended that names be kept simple and restricted to the ASCII character set.

The rendering of a given group can be customized across the wiki by creating MediaWiki:Cite_link_label_group-<name> and listing the used signs in the order they appear, separated by spaces or newlines.

For example, if MediaWiki:Cite_link_label_group-lower-alpha is created with the content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
then the first <ref group="lower-alpha">...</ref> renders [a], the second one renders [b], and so on, the 26th renders [z].

It is an error to use more footnotes in a custom-rendered group than the number of signs defined, so the 27th footnote in this group causes an error.

The following group names are often defined as custom groups by the following messages respectively:

gruppnamn meddelande
upper-alpha MediaWiki:Cite link label group-upper-alpha
lower-alpha MediaWiki:Cite link label group-lower-alpha
upper-roman MediaWiki:Cite link label group-upper-roman
lower-roman MediaWiki:Cite link label group-lower-roman
lower-greek MediaWiki:Cite link label group-lower-greek
Sidan Cite link label group skapas inte som standard. Om en wiki inte konfigurerar dem kommer markering såsom <ref group="lower-alpha">...</ref> renderas som lower-alpha 1.

Citera olika delar av samma källa

När olika delar från samma verk används som referenser i en artikel kan man samla dem i klungor i referensavsnittet. Detta ger läsare ett sätt att identifiera vilka referenser som kommer från samma källa. Detta ger dig också möjlighet att citera olika delar av samma källa utan att upprepa hela källan varje gång.

Wikitext Resultat
Enligt forskare är solen rätt så stor.<ref name="Miller">E. Miller, ''The Sun'', (New York: Academic Press, 2005).</ref> Faktum är att den är jättestor.<ref extends="Miller">p. 123</ref> Lita på dem. Se inte rakt in i solen!<ref extends="Miller">p. 42</ref>

== Referenser ==
<references />
Enligt forskare är solen rätt så stor.[1] Faktum är att den är jättestor.[1.1] Lita på dem. Se inte rakt in i solen![1.2]
Referenser

1. E. Miller, The Sun, (New York: Academic Press, 2005)
   1.1 ↑ p. 123
   1.2 ↑ p. 42

Funktionen fungerar ännu inte på wikier utanför betaklungan, varför exemplet ovan är ett exempel. Man kan följa projektuppdateringen på m:WDE tekniska önskningar/Bokreferenser.

Separera referenser från text

In-text references make it easy to copy the text to another page; on the other hand, they make it hard to read. References containing a lot of data, quotes or elaborate citation templates can make up a significantly larger fraction of the source than the text that will actually be visible. To avoid this, recent versions of the extension allow moving some or all of the references into the ‎<references /> section, to the place where they will actually appear to the reader.

Wikitext Resultat
Enligt forskare är solen rätt så stor.<ref name="miller" /> Månen, däremot, är inte så stor.<ref name="smith" />

== Anteckningar ==
<references>
<ref name="miller">E. Miller, ''The Sun'', (New York: Academic Press, 2005), 23–5.</ref>
<ref name="smith">R. Smith, "Size of the Moon", ''Scientific American'', 46 (april 1978): 44–6.</ref>
</references>

Enligt forskare är solen rätt så stor.[1] Månen, däremot, är inte så stor.[2]

Anteckningar
 1. E. Miller, The Sun, (New York: Academic Press, 2005), 23–5.
 2. R. Smith, "Size of the Moon", Scientific American, 46 (april 1978): 44–6.

Därför kommer koden ovan ha samma utmatning som det första exemplet ovan, trots att numreringen och ordningen i referenserna inte i allmänhet kommer vara samma.

Ersättning och inbäddning av parser-funktioner

Sedan Cites ‎<ref>-tagg parsas innan MediaWikis pars-funktioner (t.ex. {{#ifexpr:…}}) eller variabler (t.ex. {{PAGENAME}}) eller innan subst:, detta kommer inte fungera inuti referenser. Istället behöver du använda det magiska ordet {{#tag:…}}.

Wikitext Resultat
Foo<ref>Detta fungerar inte, se {{cite journal|url=https://www.google.com |author= |date= |accessdate={{subst:#time:Y-m-d|now}}|title=Search}}</ref> bar baz…
Foo{{#tag:ref|Men det gör det här, se {{cite journal|url=https://www.google.com |author= |date= |accessdate={{subst:#time:Y-m-d|now}}|title=Search}}}} bar baz…
<references />

Foo[1] bar baz… Foo[2] bar baz…

 1. Detta fungerar inte, se "Search" . Retrieved on [[{{subst:#time:Y-m-d|now}}]]. 
 2. Men det gör det här, se "Search" . Retrieved on 2021-03-11. 

Lägga till en automatisk rubrik innan referenslistan

Fram till MediaWiki 1.28 kunde man använda systemmeddelandet MediaWiki:Cite references prefix för att definiera en wiki-generell rubrik som skulle automatiskt läggas in innan alla referenslistor. I MediaWiki 1.29 togs systemmeddelandet bort. Ett hackigt sätt att nu skriva dit en rubrik är att lägga till följande kod i MediaWiki:Common.js:

$(document).ready(function(){
  $('.mw-references-wrap').before('<h2>Referenser</h2>');
});

Notera att detta lägger till rubriken villkorslöst, dvs. om du redan har en rubrik läggs till igen och därför skapas dubbla rubriker.

Om du bara har en text-rubrik (utan länk eller andra aktiva element) kan du lägga till följande i MediaWiki:Common.css (Chrome 4, IE9, FF 3.5, Safari 3.1, Opera 7):

.mw-references-wrap::before {
 content: "Blue references";
 color: #0645ad;
 text-decoration: none;
 background: none;
 font-style: italic;
 font-size: 100%;
 font-weight: bold;
 line-height: 1.6;
 direction: ltr;
 font-family: sans-serif;
}

Sammanfoga två existerande texter till en enda referens

Ett typiskt Wikisource-problem är referenser som sträcker sig över flera sidor i källmaterialet. Dessa kan sammanfogas med en ‎<ref name="namn">-tagg för den första delen av referensen och genom att tagga följande delar med en ‎<ref follow="name">-tagg med samma namn.

Exempel:

Wikitext Resultat
Detta är ett exempel på att sammanfoga flera texter till samma fotnot.<ref name="main">Kom ihåg att alla texter inkluderas i referensen som innehåller name="…"-attributet.</ref>

<ref follow="main">Lägg bara till ytterligare text i en tagg med follow="…"-attributet som stämmer överens med den första referensens namn.</ref>

== Referenser ==
<references/>

Detta är ett exempel på att sammanfoga flera texter till samma fotnot.[1]


Referenser

 1. Kom ihåg att alla texter inkluderas i referensen som innehåller name="…"-attributet. Lägg bara till ytterligare text i en tagg med follow="…"-attributet som stämmer överens med den första referensens namn.

När du använder syntaxen, se till att "follow"-delen av fotnoten inkluderas på samma sida som den första delen av referensen.

Notera att referensnamnen inte kan börja på en siffra, så inkludera alltid lite text, såsom <ref name="p32"> och <ref follow="p32">.


Anpassning

Utmatningens format för ‎<ref> och ‎<references> kan alltid helt anpassas med MediaWiki-meddelanden, som kan modifieras, exempelvis, genom att MediaWiki-namnrymden beror på wikins konfiguration.

För en lista över meddelanden som kontrollerar utmatningen av ‎<ref> och ‎<references> och värdena, som passeras till dem ($1, $2, $3...), se en uppdaterad lista över standardvärden som kan hämtas direkt från MediaWiki.

Ofullständig lista
 • cite_reference_link_key_with_num
  1. nyckel
  2. nummer
 • cite_reference_link_prefix
 • cite_reference_link_suffix
 • cite_references_link_prefix
 • cite_references_link_suffix
 • cite_reference_link
  1. ref-ID
  2. baklänk-ID
  3. antal att visa
 • cite_references_link_one
  • Används för att formatera källistan som matar ut ‎<references />, den konfigurerar 3 saker: baklänks-ID:t, referens-ID:t och anteckningstext.
  1. baklänk-ID — Används för att skapa numrerad ordning av källistan.
  2. ref-ID — Används för att länka tillbaka till den faktiska referensen i listan, här kan du konfigurera ^-symbolen.
  3. anteckningstext — text som används ovanför och beskriver källinformation
 • cite_references_link_many
  1. baklänks-ID
  2. lista över länkar
  3. anteckningstext
 • cite_references_link_many_format
  1. refe-ID
  2. numeriskt värde att använda som baklänk
  3. anpassat värde (som definierats i cite_references_link_many_format_backlink_labels för att använda som en baklänk)
 • cite_references_link_many_format_backlink_labels
 • cite_references_link_many_sep
 • cite_references_link_many_and
 • cite_references_suffix

Ange referenser att använda ^ och bokstäver

För att ersätta standard-uppilen (↑) med insättningstecken (^), modifiera följande systemmeddelande. Alla dessa sidor finns på Special:AllMessages.

MediaWiki:Cite reference backlink symbol
Från Till
^
MediaWiki:Cite references link many format

Ersätter man $2 med $3 ändras länkarna från 1.0, 1.1, 1.2 till a, b, c osv…

Från Till
<sup>[[#$1|$2]]</sup>
<sup>[[#$1|$3]]</sup>

En första sökning på dessa sidor ger inga resultat. Klicka bara på "Skapa denna sida" för att redigera koden. Ändringarna kommer inte visas förrän en sida med referenser byggs om.

Ange markering av referens och referensnummer

Från och med MediaWiki 1.26 är väljarna för markering nu inkorporerade i Cite/modules/ext.cite.css. Därför behöver inte CSS-koden nedan läggas till manuellt.

Lägg till följande kod i sidan MediaWiki:Common.css.

/* gör så att Cite-tilläggets lista över referenser ser smalare ut och markerar klickade referenser som blåa */
ol.references { font-size: 90%; }
ol.references li:target { background-color: #ddeeff; }
sup.reference:target { background-color: #ddeeff; }


Trasiga referenser

Är ‎<ref> eller ‎<references />-taggarna felaktigt använda, kommer Cite-tillägget att infoga ett felmeddelande på sidan, och lägga till "Sidor med referensfel"-kategorin. Felmeddelandena kommer visas i användarens gränssnittsspråk, antingen i artikelns innehåll eller i Referenser-sektionen. Till exempel:

Wikitext Resultat
Detta är ett exempel på ett referensfelmeddelande.<ref broken>Tänkt text.</ref>

== Anteckningar ==
<references />

Detta är ett exempel på ett referensfelmeddelande.Cite error: Invalid parameter in <ref> tag

Anteckningar

Se spec for Parsoid's Cite error representation. (på engelska)

Se även