Nápověda:Citace

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Cite and the translation is 100% complete.
PD Poznámka: Úpravou této stránky souhlasíte s uvolněním vašeho příspěvku pod licencí CC0. Více informací získáte na stránce nápovědy veřejné domény.
Některé starší revize k této stránce byly importovány pod licencí CC BY-SA. Pouze nové příspěvky jsou Publik Domain (PD) (veřejná doména).
PD

Citace umožňuje přidat na stránku poznámky pod čarou.

Technické podrobnosti najdete na stránce Cite extension .

Použití

Základní koncept tagu ‎<ref> spočívá v tom, že vkládá text ohraničený tagy ref jako poznámku pod čarou do určené sekce, kterou označíte zástupným tagem ‎<references />. Tento formát nelze zaměnit se starším formátem – musíte vybrat jeden nebo druhý.

Do textu lze vložit další zástupné značky ‎<references /> a všechny značky ‎<ref> do tohoto bodu v dané skupině budou vloženy pod čáru.

Pokud do článku zapomenete uvést ‎<references />, poznámky pod čarou nezmizí, ale odkazy se zobrazí na konci stránky.

Tato stránka sama o sobě používá odkazy na poznámky pod čarou, jako je ten na konci této věty.[note 1] Pokud zobrazíte zdroj této stránky kliknutím na "Upravit tuto stránku", můžete vidět funkční příklad poznámek pod čarou.

Wikitext Zobrazení
Slunce je docela velké.<ref>E. Miller, ''Slunce'', (New York: Academic Press, 2005), 23–25.</ref> Měsíc však není tak velký.<ref>R. Smith, "Velikost Měsíce", ''Scientific American'', 46 (April 1978): 44–46.</ref>

== Poznámky ==
<references />

Slunce je docela velké.[1] Měsíc však není tak velký.[2]

Poznámky
 1. E. Miller, Slunce, (New York: Academic Press, 2005), 23–25.
 2. R. Smith, "Velikost Měsíce", Scientific American, 46 (April 1978): 44–46.

Více použití stejné poznámky pod čarou

Chcete-li poznámce pod čarou přidělit jedinečný identifikátor, použijte ‎<ref name="jméno">. Poté můžete znovu odkázat na stejnou poznámku pod čarou pomocí značky ref se stejným názvem. Na textu uvnitř druhého tagu nezáleží, protože text již existuje v prvním odkazu. Můžete buď zkopírovat celou poznámku pod čarou nebo můžete použít ukončený prázdný ref tag, který vypadá takto: ‎<ref name="jméno" />.

V následujícím příkladu je stejný zdroj citován třikrát.

Wikitext Výsledek
Toto je příklad více odkazů na stejnou poznámku pod čarou.<ref name="multiple">Pamatujte, že když odkazujete na stejnou poznámku pod čarou vícekrát, použije se text z prvního odkazu.</ref>

Takové odkazy jsou zvláště užitečné při citování zdrojů, pokud různá prohlášení pocházejí ze stejného zdroje.<ref name="multiple" /> Žádná znovu použitá značka by neměla obsahovat další obsah, který by způsobil chybu. V této roli používejte pouze prázdné značky.

Stručný způsob, jak vytvořit více odkazů, je použít prázdné značky ref, které mají na konci lomítko.
Ačkoli to může snížit nadbytečnou práci, mějte na paměti, že pokud budoucí editor odstraní první odkaz, bude to mít za následek ztrátu všech odkazů používajících prázdné značky ref.<ref name="multiple" />

== Poznámky ==
<references />

Toto je příklad více odkazů na stejnou poznámku pod čarou.[1]

Takové odkazy jsou zvláště užitečné při citování zdrojů, pokud různá prohlášení pocházejí ze stejného zdroje[1] Žádná znovu použitá značka by neměla obsahovat další obsah, který by způsobil chybu. V této roli používejte pouze prázdné značky.

Stručný způsob, jak vytvořit více odkazů, je použít prázdné značky ref, které mají na konci lomítko. Ačkoli to může snížit nadbytečnou práci, mějte na paměti, že pokud budoucí editor odstraní první odkaz, bude to mít za následek ztrátu všech odkazů používajících prázdné značky ref.[1]

Poznámky
 1. 1.0 1.1 1.2 Pamatujte, že když odkazujete na stejnou poznámku pod čarou vícekrát, použije se text z prvního odkazu.
Všimněte si, že identifikátory použité v atributu name vyžadují abecední znaky. Pouze spoléhání se na číslice vygeneruje chybovou zprávu. U názvů se vždy upřednostňují uvozovky a jsou povinné, pokud název obsahuje mezeru, interpunkci nebo jiné znaménko. Doporučuje se zachovat jednoduché názvy a omezit je na znakovou sadu ASCII.


<span id="The_‎<references />_tag">

Značka ‎<references />

Tag ‎<references /> vloží text všech citací, které byly do tohoto bodu na stránce definovány v tagech ‎<ref>. Například na základě výše uvedených citací by měla existovat reference pro skupinu note.

Wikitext Výsledek
<references group="note"/>
 1. Tato poznámka pod čarou je použita jako příklad v části "Jak používat".

Seznam referencí může mít responsivní šířku (v některých případech zobrazuje odkazy v několika sloupcích). V takovém případě se ke konfiguraci tohoto chování používá atribut responsive. Na wiki, kde toto nastaveno ve výchozí konfiguraci, se to stane na každé stránce; u ostatních jej musíte aktivovat.

Pokud stránka obsahuje více než jeden seznam ‎<references />, každý seznam obsahuje značky ‎<ref> definované po předchozím seznamu referencí. Pokud jsou tyto seznamy referencí vytvářeny šablonami, každá z nich uvádí referenční značky definované před prvním seznamem referencí a zobrazí se chybová zpráva, že existuje značka ref, ale nikoli seznam referencí.


Skupinové odkazy

Toto může být v případě potřeby zakázáno $wgAllowCiteGroups = false;.

Následující příklad generuje samostatné seznamy odkazů pro citace a různé poznámky pod čarou:

Wikitext Výsledek
Podle vědců je Slunce pěkně velké.<ref>E. Miller, ''Slunce'', (New York: Academic Press, 2005), 23–25.</ref> Ve skutečnosti je velmi velké.<ref group="footnotes"> Poslechni je. Nedívejte se přímo do slunce!</ref>

== Poznámky ==
<references group="footnotes" />

== Poznámky pod čarou ==
<references />
Podle vědců je Slunce pěkně velké.[1] Ve skutečnosti je velmi velké.[footnotes 1]
Poznámky
 1. Poslechni je. Nedívejte se přímo do slunce!
Odkazy
 1. E. Miller, Slunce, (New York: Academic Press, 2005), 23–25.

Anonymní skupina funguje jako dříve, zatímco odkazy určené pro pojmenovanou skupinu se zobrazí pouze v určeném prvku ‎<references />.

Všimněte si, že identifikátory použité v atributu group vyžadují abecední znaky; pouze spoléhání se na číslice vygeneruje chybovou zprávu. U názvů se vždy upřednostňují uvozovky a jsou povinné, pokud název obsahuje mezeru, interpunkci nebo jiné znaménko. Doporučuje se zachovat jednoduché názvy a omezit je na znakovou sadu ASCII.

Vykreslení dané skupiny lze na wiki přizpůsobit vytvořením MediaWiki:Cite_link_label_group-<jména> a uvedením použitých znaků v pořadí, v jakém se objevují, oddělené mezerami nebo novými řádky.

Pokud je například MediaWiki:Cite_link_label_group-lower-alpha vytvořen s obsahem

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

, pak první <ref group="lower-alpha">...</ref> vykreslí [a], druhý [b] a tak dále, 26. vykreslí [z].

Je chybou použít více poznámek pod čarou ve vlastní vykreslené skupině, než je počet definovaných znaků. Takže 27. poznámka pod čarou v této skupině způsobí chybu.

Následující názvy skupin jsou často definovány jako vlastní skupiny pomocí následujících zpráv:

název skupiny zpráva
upper-alpha MediaWiki:Cite link label group-upper-alpha
lower-alpha MediaWiki:Cite link label group-lower-alpha
upper-roman MediaWiki:Cite link label group-upper-roman
lower-roman MediaWiki:Cite link label group-lower-roman
lower-greek MediaWiki:Cite link label group-lower-greek
Stránky Cite link label group jsou ve výchozím nastavení ne. Pokud je wiki nenakonfiguruje, označení jako <ref group="lower-alpha">...</ref> se vykreslí jako lower-alpha 1.

Citování různých částí stejného zdroje

Pokud je v článku použito několik částí stejného díla jako reference, můžete je seskupit v sekci reference. To umožňuje čtenářům, identifikovat, které odkazy pocházejí ze stejného zdroje. Umožňuje také citovat různé části stejného zdroje, aniž byste pokaždé opakovali celý zdroj.

Wikitext Výsledek
Podle vědců je Slunce pěkně velké.<ref name="Miller">E. Miller, ''Slunce'', (New York: Academic Press, 2005).</ref> Ve skutečnosti je velmi velké.<ref extends="Miller">p. 123</ref> Poslechni je. Nedívejte se přímo do slunce!<ref extends="Miller">p. 42</ref>

== Poznámky pod čarou ==
<references />
Podle vědců je Slunce pěkně velké.[1] Ve skutečnosti je velmi velké.[1.1] Poslechni je. Nedívejte se přímo do slunce![1.2]
Odkazy

E. Miller, Slunce, (New York: Academic Press, 2005).
   1.1 ↑ p. 123
   1.2 ↑ p. 42

Všimněte si, že tato funkce zatím nefunguje na wiki mimo beta cluster, a proto je výše uvedený příklad falešný. Aktualizaci projektu můžete sledovat na m:WMDE Technical Wishes/Book referencing.

Oddělování odkazů od textu

Odkazy v textu usnadňují kopírování textu na jinou stránku. Na druhou stranu ztěžují čtení. Reference obsahující velké množství dat, citace nebo propracované citační šablony mohou tvořit výrazně větší zlomek zdroje než text, který bude skutečně viditelný. Aby se tomu zabránilo, nejnovější verze rozšíření umožňují přesunout některé nebo všechny odkazy do sekce ‎<references /> na místo, kde se skutečně zobrazí čtenáři.

Wikitext Výsledek
Podle vědců je Slunce pěkně velké.<ref name="miller" /> Měsíc však není tak velký.<ref name="smith" />

== Poznámky ==
<references>
<ref name="miller">E. Miller, ''Slunce'', (New York: Academic Press, 2005), 23–25.</ref>
<ref name="smith">R. Smith, "Velikost Měsíce", ''Scientific American'', 46 (April 1978): 44–46.</ref>
</references>

Podle vědců je Slunce pěkně velké.[1] Měsíc však není tak velký.[2]

Poznámky
 1. E. Miller, Slunce, (New York: Academic Press, 2005), 23–25.
 2. R. Smith, "Velikost Měsíce", Scientific American, 46 (April 1978): 44–46.

Výše uvedený kód tedy bude mít stejný výstup jako první příklad výše, i když číslování a pořadí odkazů nebude obecně stejné.

Substituční a vložené funkce parseru

Vzhledem k tomu, že značka ‎<ref> společnosti Cite je analyzována před funkcemi analyzátoru MediaWiki (např. {{#ifexpr:…}}) nebo proměnnými (např. {{PAGENAME}}) nebo před subst:, nebude fungovat v rámci citačních odkazů. Místo toho musíte použít kouzelné slovo {{#tag:…}}.

Wikitext Výsledek
Foo<ref>Toto nefunguje, viz {{cite journal|url=https://www.google.com |author= |date= |accessdate={{subst:#time:Y-m-d|now}}|title=Search}}</ref> bar baz…
Foo{{#tag:ref|Zatímco tomu tak je, viz {{cite journal|url=https://www.google.com |author= |date= |accessdate={{subst:#time:Y-m-d|now}}|title=Search}}}} bar baz…
<references />

Foo[1] bar baz… Foo[2] bar baz…

 1. Toto nefunguje, viz "Search" . Retrieved on [[{{subst:#time:Y-m-d|now}}]]. 
 2. Zatímco tomu tak je, viz "Search" . Retrieved on 2021-03-11. 

Přidání automatického záhlaví před seznam odkazů

Až do MediaWiki 1.28 bylo možné použít systémovou zprávu MediaWiki:Cite references prefix k definování nadpisu pro celou wiki, který by se automaticky vkládal před každý seznam referencí. V MediaWiki 1.29 byla tato systémová zpráva odstraněna. Osvědčený způsob, jak nyní zadat nadpis, je přidat do MediaWiki:Common.js následující kód:

$(document).ready(function(){
  $('.mw-references-wrap').before('<h2>Odkazy</h2>');
});

Všimněte si, že toto přidává záhlaví bezpodmínečně, tj. pokud již záhlaví máte, bude přidáno znovu, čímž se vytvoří duplicitní záhlaví.

Pokud potřebujete pouze nadpis text (žádný odkaz nebo jiné aktivní prvky), můžete do MediaWiki:Common.css přidat následující (Chrome 4, IE9, FF 3.5, Safari 3.1, Opera 7):

.mw-references-wrap::before {
 content: "Blue references";
 color: #0645ad;
 text-decoration: none;
 background: none;
 font-style: italic;
 font-size: 100%;
 font-weight: bold;
 line-height: 1.6;
 direction: ltr;
 font-family: sans-serif;
}

Sloučení dvou textů do jednoho odkazu

Typickým problémem Wikisource jsou odkazy, které zahrnují více stránek ve zdrojovém materiálu. Ty lze sloučit pomocí tagu ‎<ref name="jméno"> pro první část reference a tagováním následujících částí tagem ‎<ref follow="name"> se stejným názvem.

Příklad:

Wikitext Výsledek
Toto je příklad sloučení více textů do stejné poznámky pod čarou.<ref name="main">Pamatujte, že všechny texty budou zahrnuty do reference obsahující atribut name="…".</ref>

<ref follow="main">Jednoduše vložte další text do značky s atributem follow="…", který odpovídá názvu prvního ref.</ref>

== Odkazy ==
<references/>

Toto je příklad sloučení více textů do stejné poznámky pod čarou.[1]


Odkazy

 1. Pamatujte, že všechny texty budou zahrnuty do reference obsahující atribut name="…". Jednoduše vložte další text do značky s atributem follow="…", který odpovídá názvu prvního ref.

Při použití této syntaxe dbejte na to, aby část poznámky pod čarou "follow" byla zahrnuta na stejné stránce jako první část odkazu.

Všimněte si, že referenční názvy nemohou začínat číslem, takže vždy uveďte nějaký text, například <ref name="p32"> a <ref follow="p32">.


Přizpůsobení

Formát výstupu ‎<ref> a ‎<references> je téměř zcela přizpůsobitelný zprávám prostřednictvím MediaWiki. Lze jej upravit například prostřednictvím jmenného prostoru MediaWiki v závislosti na konfiguraci wiki.

Seznam zpráv, které řídí výstup ‎<ref> a ‎<references> a případné hodnoty, které jsou jim předány ($1, $2, $3 ...), viz aktuální výpis výchozí hodnoty, které lze získat přímo z MediaWiki.

Kompletní seznam
 • cite_reference_link_key_with_num
  1. Klíč
  2. Číslo
 • cite_reference_link_prefix
 • cite_reference_link_suffix
 • cite_references_link_prefix
 • cite_references_link_suffix
 • cite_reference_link
  1. ID odkazu
  2. ID zpětného odkazu
  3. Počet zobrazení
 • cite_references_link_one
  • Používá se k formátování zdrojového seznamu, který vypisuje ‎<references />, a konfiguruje 3 věci: ID zpětného odkazu, ref ID a text poznámky.
  1. ID zpětného odkazu — používá se pro vytvoření číselného pořadí zdrojového seznamu.
  2. ID odkazu — používá se k propojení zpět na aktuální odkaz v textu, zde můžete nakonfigurovat symbol ^.
  3. text poznámky — výše použitý text popisující zdrojové informace
 • cite_references_link_many
  1. ID zpětného odkazu
  2. seznam odkazů
  3. text poznámky
 • cite_references_link_many_format
  1. ID odkazu
  2. číselná hodnota, která se má použít jako zpětný odkaz
  3. vlastní hodnota (definovaná v cite_references_link_many_format_backlink_labels pro použití jako zpětný odkaz).
 • cite_references_link_many_format_backlink_labels
 • cite_references_link_many_sep
 • cite_references_link_many_and
 • cite_references_suffix

Nastavení odkazů na ^ a písmena

Chcete-li nahradit výchozí šipku nahoru (↑) stříškou (^), upravte následující systémovou zprávu. Všechny tyto stránky lze nalézt na Special:AllMessages.

MediaWiki:Cite reference backlink symbol
Z Na
^
MediaWiki:Cite references link many format

Nahrazení $2 za $3 změní odkazy z 1.0, 1.1, 1.2 na a, b, c atd…

Z Na
<sup>[[#$1|$2]]</sup>
<sup>[[#$1|$3]]</sup>

Při prvním vyhledávání těchto stránek nebudou nalezeny žádné shody. Jednoduše klikněte na "Vytvořit tuto stránku" a upravte kód. Změny se neprojeví, dokud nebude stránka s odkazy znovu vytvořena.

Nastavení zvýraznění reference a referenčního čísla

Počínaje MediaWiki 1.26 jsou nyní selektory pro zvýraznění začleněny do Cite/modules/ext.cite.css. Kód CSS níže již tedy není nutné přidávat ručně.

Přidejte následující kód na stránku MediaWiki:Common.css.

/* zmenšit seznam odkazů rozšíření Cite a zvýraznit odkaz na kliknutí modře */
ol.references { font-size: 90%; }
ol.references li:target { background-color: #ddeeff; }
sup.reference:target { background-color: #ddeeff; }


Nefunkční odkazy

Pokud jsou značky ‎<ref> nebo ‎<references /> použity nesprávně, rozšíření Cite přidá na stránku chybovou zprávu a přidá kategorii "Stránky s chybami v referencích". Tyto chybové zprávy se zobrazí v jazyce uživatelského rozhraní, buď v obsahu článku nebo v sekci Reference. Například:

Wikitext Výsledek
Toto je příklad chybové zprávy s odkazy.<ref broken>Zamýšlený text.</ref>

== Poznámky ==
<references />

Toto je příklad chybové zprávy s odkazy.Cite error: Invalid parameter in <ref> tag

Poznámky

Viz spec pro reprezentaci chyb Parsoid's Cite.

Související odkazy