Jump to content

Rozszerzenie:Page Forms

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Extension:Page Forms and the translation is 44% complete.
Outdated translations are marked like this.
Podręcznik rozszerzeń MediaWiki
Page Forms
Status wydania: stabilne
Realizacja Strona specjalna , API
Opis Rozszerzenie umożliwia tworzenie i edytowanie za pomocą zdefiniowanych przez użytkownika formularzy stron korzystających z szablonów (infoboksów). Może ono być używane samodzielnie albo w skojarzeniu z Semantic MediaWiki lub Cargo . Użytkownicy definiują formularze za pomocą stworzonego specjalnie do tego celu języka znaczników. Definicje są przechowywane na wikistronach w przeznaczonej do tego celu odrębnej przestrzeni nazw.
Autor(zy) Yaron Koren <yaron57@gmail.com>, Stephan Gambke i inne
Ostatnia wersja 5.7.2 (kwiecień 2024)
Polityka zgodności Master maintains backward compatibility.
MediaWiki 1.36+
Composer mediawiki/page-forms
Licencja GNU General Public License 2.0 or later
Pobieranie
Przykład Przykładowy formularz stworzony za pomocą kreatora
  • viewedittab
  • editrestrictedfields
  • createclass
  • multipageedit
Translate the Page Forms extension
Rola Vagrant pageforms
Problemy Otwarte zadania · Zgłoś błąd

Page Forms, do listopada 2016 znane jako Semantic Forms, to rozszerzenie umożliwiające dodawanie, edytowanie i przeszukiwanie danych (wykonywanie kwerend) z użyciem formularzy. Rozszerzenie to powstało w ramach Semantic MediaWiki i pierwotnym jego przeznaczeniem było umożliwienie łatwego edytowania szablonów semantycznych (tj. przechowujących dane semantyczne) - stąd jego pierwotna nazwa Semantic Forms. Obecnie jednak może być używane także w skojarzeniu z Cargo , jak i samodzielnie.

Ujmując sprawę w skrócie - rozszerzenie Page Forms daje użytkownikom wiki możliwość edytowania oraz tworzenia wikistron za pomocą formularzy, a jeśli jest używane w skojarzeniu z Cargo lub Semantic MediaWiki także wykonywania kwerend. Co najważniejsze - użytkownicy nie muszą posiadać żadnej wiedzy na temat wikikodu, czy tworzenia kwerend. Można powiedzieć, że formularz to rodzaj szablonu, z tą jednak różnicą, że służącego nie do prezentacji, a do wprowadzania danych. Formularze mogą być tworzone nie tylko przez administratorów, ale też przez zwykłych użytkowników.

Centralną częścią rozszerzenia Page Forms są definicje formularzy. Definicje te są niczym innym, jak wikistronami znajdującymi się w odrębnej, przeznaczonej tylko dla nich przestrzeni nazw Form. Formularze definiuje się za pomocą specjalnego języka znaczników. Kod definicji jest parsowany "w locie" za każdym razem gdy użytkownik korzysta z formularza. Całość kodu niezbędnego do zdefiniowana danego formularza znajduje się na jego stronie. (np. kod formularza o nazwie Recencja znajduje się na stronie Form:Recenzja). Dzięki temu użytkownicy mogą w (stosunkowo) łatwy sposób samodzielnie tworzyć i modyfikować formularze bez konieczności programowania w ścisłym tego wyrażenia znaczeniu. Konieczne jest tylko zapoznanie się ze składnią znaczników służących do definiowania formularzy, co jest stosunkowo proste (niewiele bardziej skomplikowane niż standardowy wikikod używany do tworzenia szablonów).

Rozszerzenie Page Forms zwykle jest używane w celu wstawiania na stronę szablonów (w tym infoboksów) oraz edytowania ich treści. Dzięki formuarzom użytkownicy mogą w prosty sposób wstawiać na stronie zarówno pojedyncze szablony jak i całe ich zestawy, a także edytować te fragmenty strony, które nie zostały ujęte w szablonach (tekst dowolny). Jeśli na danej wiki zainstalowano także rozszerzenie Semantic MediaWiki lub Cargo, to możliwe jest wstawianie na strony określonych przez szablon danych (adnotacji) semantycznych oraz późniejsze ich przeszukiwanie za pomocą kwerend zdefiniowanych za pomocą formularza i odpowiednich szablonów. Szczegółowe informacje na temat tego czym są dane (adnotacje) semantyczne i jak ich używać można znaleźć w opisie rozszerzenie Semantic MediaWiki.

Formularzy można także używać do edytowania danych na stronach już istniejących. W tym celu należy kliknąć Edytuj za pomocą formularza w menu na górze strony.

W poszczególnych polach formularza można włączyć opcję automatycznego uzupełniania wprowadzanego tekstu. Autouzupełnianie może odbywać się albo z wykorzystaniem danych wprowadzonych już podczas wcześniejszych edycji, albo z użyciem danych pochodzących z wcześniej zdefiniowanej listy dopuszczalnych wartości. Inne, rzadziej stosowane opcje, są opisane w osobnym artykule pomocy opisującym sposób definiowania pól formularza.

Podczas edytowania strony za pomocą formualrza dane, które nie pasują do żadnego z pól powiązanego z tym formularzem szablonu nie są ani ingorowane ani usuwane. Trafiają one do specjalnego pola formularza, które słuzy do wprowadzania tekstu dowolnego (pole dowolny tekst).

Rozszerzenie Page Forms, oprócz możliwości prostego wprowadzania tekstu, czy autouzupełniania oferuje duży wybór innych użytecznych funkcjonalności związanych z formularzami.

Poniżej znajdują się linki do szczegółowej dokumentacji rozszerzenia.

Rozszerzenie można pobrać i zainstalować na kilka sposobów: za pomocą Git, Composera lub ręcznie.
Jak szybko rozpocząć pracę z Page Forms
Serwisy hostujące strony typu wiki wspierające Page Forms oraz publiczne wiki, które mogą posłużyć do przetestowania rozszerzenia
Strony specjalne utworzone przez rozszerzenie Page Forms: strony specjalne wspomagające tworzenie formularzy, szablonów itp. (Specjalna:UtwórzWłaściwość, Specjalna:UtwórzSzablon, Specjalna:UtwórzFormularz, Specjalna:UtwórzKategorię, Specjalna:UtwórzKlasę), strony specjalne generujące listy (Specjalna:Szablony, Specjalna:Formularze), strony specjalne korzystające z już zdefiniowanych formularzy (Specjalna:FormEdit, Specjalna:FormStart, Specjalna:RunQuery, Specjalna:UploadWindow) oraz stronę specjalną służącą do jednoczesnej edycji wielu stron zawierających dany formularz (Specjalna:MultiPageEdit).
Opis opartej na szablonach filozofii działania Page Forms oraz opis dwóch definiowanych przez PF funkcji parsera: #arraymap i #arraytemplate
Pierwsza z dwóch najważniejszych sekcji: Jak definiować formularze za pomocą stron w przestrzeni nazw "Formularz" (strony z kodem definiującym formularze są przechowywane w przestrzeni nazw "Formularz"). Sekcja ta opisuje składnię tagów służących do definiowania formularzy, w tym tagi {{{info}}},{{{for template}}},{{{end template}}},{{{field}}},{{{section}}} i {{{standard input}}} oraz tworzenie zakładek i "dymków" z dodatkowymi informacjami (pomocą).
The second major section. A listing of all allowed input types, as well as parameters for each, and the set of SMW and Cargo data types that each can be used with.
The third major section. Information on setting possible/allowed values for the relevant input types, including "mapping" values to friendlier display names, options related to autocompletion, and the "show on select" parameter.
How to get the "edit with form" tab to appear on pages, using the #default_form parser function. Plus, how to rename the tab to simply "edit", and how to remove the standard "edit" tab (if you want to).
How to bring users to forms, via the #forminput, #formlink, #formredlink and #queryformlink functions. Also, how to use #formredlink to have red-linked pages created automatically. Also, how to create links that directly modify a page, via the #autoedit function.
Creating forms to query data, instead of to modify data, via the Special:RunQuery page.
Common issues people have run into, and their solutions, relating to forms, data structure design, and the use of Page Forms with other extensions.
Known bugs in the software, and potential workarounds for them; plus features that are planned in the current "development roadmap".
Where to ask questions, submit bug reports, submit feature requests, submit fixes, and add new translations.
Information for developers who want to modify Page Forms, or create an extension that works in tandem with it.
The main authors, others who have contributed to the code, and credits to other organizations and software projects.
A version history of Page Forms, from May 2007 to the present.
A small sampling of the wikis that use Page Forms, plus links to more comprehensive lists.
Extensions that require the presence of Page Forms, extensions that can be used together with Page Forms, and extensions that have a similar purpose to Page Forms.
Cheat sheet
Links SMW quick reference · Cargo quick reference · Sandbox
Parser functions {{#arraymap :value|delimiter|var|formula|new_delimiter|conjunction}}
{{#arraymaptemplate :value|template|delimiter|new_delimiter}}
{{#forminput :form=|size=|default value=|button text=|query string=|autocomplete on category=|autocomplete on namespace=|placeholder=|popup|no autofocus|namespace selector|query string parameters}}
{{#formlink :form=|link text=|link type=|query string=|target=|tooltip=|popup|new window|query string parameters}}
{{#formredlink :form=|link text=|existing page link text=|query string=|target=|popup|new window|create page|query string parameters}}
{{#queryformlink :form=|link text=|link type=|query string=|tooltip=|popup|new window|query string parameters}}
{{#template_params :}}
{{#template_display :_format=|_title=}}
{{#autoedit :form=|target=|link text=|link type=|minor|query string=|reload|tooltip=|redirect|bring to page=|summary=|confirm|query string parameters}}
{{#autoedit_rating :form=|target=|value=|star width=|num stars=|allow half stars=|minor|reload|tooltip=|summary=|confirm|query string parameters}}
{{#default_form :form name}}
Input types

text , textarea , tokens , combobox , date , datetime , year , datepicker , datetimepicker , checkbox , dropdown , radiobutton , checkboxes , listbox , tree , rating , regexp , googlemaps , leaflet , openlayers