Trợ giúp:Thảo luận Cấu trúc/Kích hoạt

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Structured Discussions/Activation and the translation is 29% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Lưu ý: Khi bạn sửa đổi trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo giấy phép CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm. PD


Installation

Lời nhắc: Thảo luận Cấu trúc có tên cũ là "Flow". Một số công cụ và quy trình vẫn còn dùng tên cũ này.

Wikimedia Foundation wikis

Structured Discussions is only enabled on some Wikimedia wikis. Some of those wikis have it available as a Beta feature for all users. It will not be installed on any more Wikimedia wikis.

Other wikis

Bạn cần phải cài đặt bộ mở rộng StructuredDiscussions trên wiki của mình.

Tìm hiểu thêm tại Extension:StructuredDiscussions

Kích hoạt

Bảo quản viên tại các wiki có Thảo luận Cấu trúc trong Tính năng Beta sẽ có quyền tạo, di chuyển và xóa bảng tin Thảo luận Cấu trúc.

Để kích hoạt, vào Special:EnableStructuredDiscussions trên wiki của bạn. Gõ tên trang vào khung đầu tiên. Vùng văn bản thứ hai cho phép bạn điền sẵn Mô tả Bảng tin. Quá trình kích hoạt cũng như trên.

This performs the following tasks:

  • lưu trữ trang thảo luận cũ dùng mã wiki của bạn vào một trang con;
  • tạo một Bảng tin Thảo luận Cấu trúc trên trang thảo luận cá nhân của bạn.
  • tạo liên kết đến trang con này tại mô tả của Bảng tin Thảo luận Cấu trúc (thanh bên tay phải);

Bạn không thể sao chép nội dung của trang mã wiki vào Thảo luận Cấu trúc, và ngược lại, được.

Lý do nằm ở cấu trúc khác biệt của Thảo luận Cấu trúc (một Bảng tin có Chủ đề).

Di chuyển trang được thực hiện như các trang khác.

Xóa Bảng tin Thảo luận Cấu trúc cũng như với các trang khác. Tuy nhiên, nếu bạn muốn lưu trữ Bảng tin, hãy di chuyển nó vào trang con trước.

Deactivation

On some wikis there was previously a Beta feature that allowed users to enable Structured Discussions on their talk page. This Beta feature is no longer supported, but users who once had it enabled can deactivate it.

Khi bạn tắt Thảo luận Cấu trúc, "Flow talk page manager" sẽ thực hiện các việc sau:

  • tạo một trang thảo luận mới, trắng, dùng mã wiki;
  • lưu trữ Bảng tin Thảo luận Cấu trúc vào một trang con. This archived page is at the following address: User talk:USERNAME/Structured_Discussions_Archive_1 .

A maintenance script exists that copies the content of a Structured Discussions board to a wikitext page.

If you need any assistance when deactivating your page, please contact us.

Probably in 2024, all Structured Discussions pages will be deactivated and converted.

Rename, delete, restore

Nếu bạn muốn đổi tên, xóa hoặc phục hồi một bảng tin Thảo luận Cấu trúc, vui lòng xem trang Quản trị.