راهنما: اخطار های ورود

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Login notifications and the translation is 30% complete.
Outdated translations are marked like this.

نگران نباش!

سلام! آیا شما به خاطر دریافت اخطار در مورد تلاشی برای ورود به حساب کاربریتان اینجا هستید؟ نگران نباشید! حساب کاربری شما هنوز ایمن است.

چرا من این هشدار را دریافت کردم؟

شما این اخطار را به این دلیل دریافت کردید که کسی تلاش کرده‌است به حساب کاربری شما وارد شود (و ناموفق بوده‌است). اگر تلاش برای ورود از دستگاه یا مرورگری باشد که پیشتر از آن استفاده نکرده‌اید، پس از نخستین تلاش ناموفق یک اخطار دریافت می‌کنید. اگر با دستگاه یا مرورگر شناخته‌شده‌ای باشد، پس از ۵ تلاش به شما آگاه‌سازی می‌شود.

اخطار ها بوسیله ی ابزار LoginNotify که در سال ۲۰۱۷ رونمایی شده، تولید می‌شوند.

Please note that this feature relies on cookies to keep track of the devices you have used to log in. Deleting the cookies or using your browser's "incognito/private browsing" feature will cause the device to be regarded as new and, therefore, trigger the above notification as a "false positive" warning.

باید چه کنم؟

باید گذرواژه قوی و منحصر به فردی برای حساب کاربریتان داشته باشید. اگر گمان می‌کنید چنین نیست، باید در اسرع وقت گذرواژه خود را تغییر دهید. بر پایهٔ پژوهشی دربارهٔ گذرواژه‌های افشا شده، نزدیک به ۱۷٪ از ۱۰ میلیون کاربر اینترنت از «۱۲۳۴۵۶» به عنوان گذرواژه خود انتخاب کرده اند.[1]

جزء آن‌ها نباشید! حتی اگر پسورد محکمی دارید شما می تواند به هرحال تغییرش دهید در صورتی که احساس می کنید کسی تلاش کرده تا به حساب کاربری شما وارد شود.

همچنین شما می توانید که یک ایمیل را به حساب کاربری خود اضافه کنید. در این صورت و درمواقعی که شما دسترسی خود را به حساب کاربری از دست داده اید, میتوانید آن را بازگردانی کنید. You can set your email on the first panel of your Preferences page. You might also want to glance through this essay on how to prevent account hijacking, which has some general tips you should keep in mind when using the internet.

How does this feature work?

Failed login attempt notification on Echo
Login attempt notification as seen on a different wiki

The extension keeps track of known browsers by placing an HTTP cookie in the browser. This cookie automatically expires in 180 days. If a failed login attempt happens from a new browser, it generates an Echo notification alerting the user about the login attempt. The other way that we identify known devices is by checking the current IP address subnet against the IP addresses that have been used recently (as stored in a temporary server cache). None of the information is stored in a database and at no point is any private information revealed publicly, including the attacker’s IP address/location. The WMF Legal and Security teams have reviewed the implementation for both compliances with our Privacy Policy and security considerations.

For known devices/IPs, we allow up to 5 login attempts before alerting the user about the login attempt, since it's fairly common to mistype or forget a password. If there are 5 or more failed attempts, the notification will say: "5 دفعه تلاش ناموفق برای ورود به حساب شما از آخرین باری که شما وارد شده‌اید، صورت گرفته‌است. اگر شما نبودید، لطفاً مطمئن شوید حسابتان یک رمز عبور قوی دارد." There would be another notification at 10 attempts, 15 attempts and so on.

For unknown devices/IPs, we alert on every failed attempt. The extension bundles these notifications to avoid spamming users with too many notifications. For example, if there are 3 failed attempts from an unknown device, there will be a single notification, which says: "3 دفعه تلاش ناموفق برای ورود به سامانه با حساب شما از دستگاه جدید از آخرین باری که شما وارد سامانه شده‌اید، صورت گرفته‌است. اگر شما نبودید، از قوی بودن رمز عبور حسابتان مطمئن شوید.".

Things to note

There are two ways for users to get these notifications – either by web Echo notifications or by email. By default, the web and email notifications are on for everyone. This is configurable in the notification preferences.

Successful logins

The extension allows you to get an email when a user logs in successfully to your account from an unfamiliar device and IP. This is especially helpful for admins or other functionaries who are concerned that their rights might be misused. This notification is on by default. Note that the web notifications are disabled for this feature. The email text says: "فردی (احتمالاًشما) اخیراً به حساب شما از دستگاه جدید وارد شده‌است. اگر این شما بودید، این پیام را نادیده بگیرید وگرنه رمز عبورتان را تغییر دهید و فعایت حسابتان را بررسی کنید." You can disable this in your preferences.

Have a strong password

There is a lot of advice available online about making a strong password. Here is some general advice about passwords:

  • "Select strong passwords – eight or more characters long, and containing letters, digits, and punctuation". (Source: Security/Password reset on Meta). Know more about passwords and security.
  • "As a rule of thumb, a password that is reasonably long, with a mixture of upper and lowercase letters and numbers, and not mostly made up of dictionary words or names or personal information (date of birth, cat's name, etc.) is likely to be reasonably strong for everyday use. Passwords that consist of just lowercase letters can also be reasonably strong, but they must be significantly longer". (Source: User account security on English Wikipedia).

منابع