Nápověda:Rozšíření:Překlad/Jak dosáhnout kvalitního překladu

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Quality assurance and the translation is 100% complete.

Vysoké kvality může být dosaženo pouze za předpokladu, že každý bude dělat svoji práci co nejlépe. Proto jsme sepsali stránku, kde naleznete doporučení jimiž byste se měli řídit, protože se osvědčila v praxi. Rozšíření Translate nabízí jak překladatelům, tak administrátorům překladů, nástroje umožňující dosažení té nejvyšší kvality překladu. V statistikách a zprávách jsme popsali mnoho nástrojů, které umožňují překladatelům najít, kde je jejich úsilí potřeba, a správcům překladů sledovat pokrok. Na této stránce se věnujeme nástrojům zajišťujícím kvalitu a jsou pro překladatele pomůckou při jejich vzájemné spolupráci a vylepšování překladu. Kontrola překladů je velmi důležitým úkolem a poskytované nástroje umožňují zvýšit a posoudit kvalitu překladů.

Hodnocení překladu

Překladatelům je zobrazeno, kolik uživatelů zkontrolovalo každý překlad. Všimněte si šedého zaškrtnutí a ikony tužky, na kterou musíte kliknout, chcete-li upravit překlad.

Přístup k nástrojům pro hodnocení se řídí uživatelským právem. Výchozí nabídka rozšíření Translate přidává uživatelskou skupinu zvanou hodnotitelé překladů. V zobrazení hodnocení mohou hodnotitelé kliknutím na tlačítko označit, že překlad je podle nich správný a dobrý. Software sleduje hodnocené překlady, takže hodnotitelé nemusí znovu kontrolovat stejné překlady. Hodnotitelé mohou řešit pouze překlady, které sami nevytvořili. Jakýkoli překlad může zkontrolovat více hodnotitelů.

Důležitý význam má dokumentace ke zprávě. Hodnotitel si musí být jist, že překlad je správný nejen z hlediska pravopisu a terminologie, ale že je také přijatelný v daném kontextu.

Pro překladatele

Počet lidí, kteří zkontrolovali překlad, se u každé zprávy zobrazí vedle akce kontroly. (Úloha "jen zprávy, které mohu hodnotit" se zobrazuje pouze hodnotitelům).

V případě zájmu, překladatelé vidí ve svých seznamech sledovaných změn (watchlistech), kdy byl některý jejich překlad přijat. Mohou se tím ujistit, že někdo sleduje jejich práci a oceňuje ji a nemají tak pocit, že jsou opomíjeni. Což přispívá ke spokojenosti při překladatelské práci.

V současnosti není možné vyjmout ze seznamu sledovaných změn (watchlistu) vloženou recenzi překladu, oznámení zaslané e-mailem nebo poslední změny.

Malá ikona osoby označuje vlastní překlad a nahrazuje tlačítko recenze. Na tomto snímku obrazovky je také zobrazen nový inline editor

Pro hodnotitele

Hodnocení překladu se provádí na Special:Translate: tlačítkem „Přijmout“ budou zobrazena v úlohách „Přijmout překlady“ a „Hodnotit všechny překlady“ (v náhledu tabulky posledních verzí). Hodnotitelé mohou hodnotit zprávy z jakékoliv skupiny zpráv nebo zvolit skupinu Recent translations (nedávné překlady) pro hodnocení nových překladů, jakmile budou k dispozici.

Vlastní překlady lze skrýt kliknutím na tlačítko 'skrýt' na panelu akcí ve spodní části zobrazení. Pokud nejsou skryté, mají ikonu malého člověka. Vyplněné (černé) zaškrtnutí znamená, že jste překlad již označili za zkontrolovaný. Prázdné zaškrtnutí (bílé na šedém pozadí) znamená, že budete prvním recenzentem překladu. Šedá značka zaškrtnutí znamená, že překlad již zkontrolovali ostatní, ale ne vy.


Pro další hodnotitele

Další hodnotitelé jsou zvýhodněni záznamem, že některé zprávy již byly přijaty a jakým počtem uživatelů. Mohou se rozhodnout zda nebude lépe zaměřit své úsilí na kontrolu nezkontrolovaných překladů ve skupině, pomocí příslušného selektoru. Takové překlady také mohly zůstat nezkontrolovány nejistým hodnotitelem a vyžadují více pozornosti. Překladatel nemůže žádným způsobem nahlásit nejistý překlad.

Hodnocení překladů ve skupině "Nedávné překlady", nabídnuté po otevření editoru.

Hodnocení nedávných překladů

Skupina "recent translations" (nedávné překlady) je možná nejužitečnější funkcí kontroly překladů. Pro některá použití může nahradit Special:RecentChanges a Special:WatchList.

Na této stránce můžete okamžitě vidět všechny překlady, které můžete zkontrolovat (a případně, pokud použijete filtr pro vlastní překlady, tak pouze je). Většina potřebných informací je zde a zbytek se zobrazí při otevření překladového editoru.

Počáteční přezkoumání skupin zpráv je lépe provést po jedné skupině než v chronologickém pořadí. Následující část vám poskytuje řešení rozděl a panuj, jak snížit počet nevyřízených recenzí.

Systematické hodnocení

Ke skutečné spokojenosti vede jen odpovědná práce hodnotících uživatelů, jejímž cílem je udržet v celé skupině zpráv vysokou úroveň, kvalitu a konzistenci.

Pokud dobře znáte skupinu zpráv, můžete ji otevřít pro kontrolu. Vybrat všechny přeložené zprávy a projít si je najednou. Nyní můžete zkontrolovat, zda zprávy byly správně interpretovány a zlepšit jejich dokumentaci. Zajistit, aby byly zdrojové termíny přeloženy všude stejným způsobem s pomocí překladové paměti a filtru klíčových slov vyhledávacího panelu.

Příště, pokud opět otevřete skupinu zpráv, uvidíte nové překlady, které potřebují hodnocení, resp. ty z nich, které mají povolené tlačítko "přijmout". Nebudete muset sledovat nedávné změny, ani všechny zprávy na watchlistu, který může být přeplněný a nepřehledný. Seznam všech starých a hodnocených překladů spolu s těmi novými může být dost dlouhý. A tak, pokud už dobře znáte skupinu zpráv a nepotřebujete mít k dispozici staré překlady, můžete vybrat úlohu "přijmout překlady" a zobrazit pouze nové.

Překladová paměť může trochu pomoci udržet znění podobných zpráv konzistentní. Nemůže vynutit důsledné používání termínů v různých druzích zpráv. Pro tento problém zatím neexistuje žádné technické řešení. Nyní máte užitečný nástroj k uložení konzistence kousek po kousku. Je dobrým úspěchem mít konzistentní překlady napříč celou skupinou zpráv, zejména pokud jsou používány speciální výrazy, které jsou těžko srozumitelné. V takových případech, více než obvykle, mohou různí překladatelé překládat zprávy pomocí různých termínů a výsledkem je matoucí celkový překlad. Navíc, pokud je zlepšena konzistence, návrhy dané překladovou pamětí jsou smysluplnější, což by mělo zlepšit návaznost mezi všemi skupinami zpráv.

Skupina zpráv se stavem (není dosud nastaven) v pravém horním rohu

Pracovní postupy

Rozšíření Translate umožňuje publikování překladů tak, aby překladatelé, co možná nejrychleji, viděli záznam jejich práce. Pokud si chcete být jisti kvalitou svých překladů před jejich zveřejněním, můžete použít formálnější proces. Můžete implementovat pracovní postup prostřednictvím stavů skupiny zpráv.

Hodnocení překladu nemá žádný vliv na zobrazení nebo použití překladů, neboť je to zcela jiný nástroj než Rozšíření označených revizí: Cílem hodnocení překladu není najít a poskytnout čtenářům ten nejlepší dostupný překlad, ale podpořit kvalitní práci na překladech.

Hodnocení překladu lze kombinovat se skupinou stavů pracovního postupu, což umožňuje zjistit stav korektur a slouží hodnotitelům k přímé práci na korekturách. Tyto dvě funkce nejsou vzájemně propojené a uživatelé je mohou ovládat samostatně, jak je vysvětleno podrobněji na příslušné stránce.