Help:Extension:Translate/Quality assurance/da

From mediawiki.org
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Quality assurance and the translation is 38% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Lëtzebuergesch • ‎Nederlands • ‎Ripoarisch • ‎Türkçe • ‎Zazaki • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎lietuvių • ‎português • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎українська • ‎עברית • ‎العربية • ‎فارسی • ‎मराठी • ‎हिन्दी • ‎বাংলা • ‎தமிழ் • ‎中文 • ‎日本語

Høj kvalitet kan kun opnås, når alle gør deres del: Vi har sammenfattet nogle af de bedste oversættelses-øvelser, der bør følges. Uanset om du er en oversætter eller en oversættelses-administrator, giver Translate-udvidelsen dig værktøjer til at producere høj-kvalitets oversættelser. I statistik og rapportering har vi beskrevet de mange værktøjer, som gør det muligt for oversættere, at finde ud af hvor deres indsats er nødvendig, og for oversættelses-administratorer at overvåge processen. På denne side forklares de tekniske værktøjer til kvalitetssikring, som tilskynder oversættere til at arbejde sammen om at forbedre deres oversættelser. Oversættelses-korrekturlæsning er en meget vigtig opgave, og de leverede værktøjer gør det muligt at øge og vurdere kvaliteten af oversættelserne. Whether you are a translator or a translation administrator, the Translate extension provides you the tools to produce higher quality translations. In statistics and reporting we have described the many tools which allow translators to find where their effort is needed and translation administrators to monitor the progress. In this page we explain the quality assurance technical tools that encourage translators to work together to improve their translations. Translation reviewing is a very important task and the provided tools make it possible to increase and assess the quality of translations.

Gennemgangs-funktioner til oversættelse

Oversætterne kan se, hvor mange brugere, der har accepteret hver oversættelse

Adgang til korrekturlæsnings-værktøjerne styres af bruger-rettigheder. Translate-udvidelsen tilføjer som standard en brugergruppe kaldet oversættelses-korrekturlæsere. Ved korrekturlæsnings-opgaver kan korrekturlæserne indikere, at de mener ​​at oversættelsen er korrekt og i orden, ved at klikke på en knap. Anmeldelserne bliver sporet, så korrekturlæsere ikke behøver at gennemgå meddelelser igen, som de allerede har korrekturlæst, og det er muligt at opdage og formindske misbrug. Korrekturlæsere kan kun acceptere oversættelser, som de ikke selv har lavet. Flere mennesker kan acceptere de samme oversættelser. The Translate extension by default adds a user group called translation reviewers. In review view the reviewers can indicate that they think the translation is correct and good by clicking a button. The software keeps track of reviewed translations so that reviewers don't need to review same translations again. Users can only review translations they haven't made themselves. Multiple people can review any translation.

Meddelelses-dokumentation spiller også en vigtig rolle her. Korrekturlæseren skal være sikker på at oversættelsen ikke blot har korrekt stavemåde og ordbrug, men også at det passer til sammenhængen.

For oversættere

Antallet af korrekturlæsere, der har accepteret en oversættelse, er vist nær meddelelsens navn, i korrekturlæsnings-opgaver ("Kun meddelelser, jeg kan gennemgå" er en opgave, som kun vises til korrekturlæsere).

Mere interessant er, at oversættere i deres overvågningsliste, kan se når en af deres oversættelser er blevet accepteret. Dette er nyttigt, fordi de kan se, at nogen ser på deres arbejde og værdsætter det, og at de ikke er ladt alene eller ignoreres, så de trygt kan fortsætte med at oversætte.

Det er (i øjeblikket) ikke muligt at udelukke korrekturlæser-logposter fra overvågningslisten, dens email-rundsendelser eller seneste ændringer.

"Acceptér"-knapperne. På dette skærmbillede vises inline-versionen af værktøjet også

For korrekturlæsere

Korrekturlæsning udføres på Special:Translate-specialsiden: "Accept"-knapper er vist i "acceptér oversættelser" og "gennemgå alle oversættelser"-opgaverne ("Læs korrektur"-fanen i de seneste udgivelser). Korrekturlæsere kan gennemgå meddelelser i alle meddelelsesgrupper, eller vælge seneste oversættelser-meddelelsesgruppen for at gennemgå nye oversættelser, så snart de bliver tilgængelige. Reviewers can review translations for any message group or choose the Recent translations message group to review latest translations.

Oversættelser foretaget af dig selv, dukker ikke op i "acceptér oversættelser"-opgaven. Listen over meddelelser i denne opgave er derfor forskellig for hver korrekturlæser. Dine egne oversættelser er i listen sammen med alle andre i "gennemgå alle oversættelser". I gennemgang alle oversættelser er "accepter"-knappen nedtonet, når du ikke kan gennemgå en meddelelse. If not hidden, they have a small person icon. Filled (black) check-mark means that you have already marked the translation as reviewed. Empty check-mark (white on gray background) means that you will be the first reviewer of the translation. Gray check-mark means that the translation has been already reviewed by others, but not by you.

For andre korrekturlæsere

Andre korrekturlæsere har gavn af at vide, at nogle meddelelser allerede er blevet accepteret, og af hvor mange brugere. Faktisk kan de vælge at fokusere korrekturlæsnings-indsatsen på ikke-korrekturlæste oversættelser i gruppen. Sådanne oversættelser er måske også blevet efterladt uden at blive accepteret af en usikker korrekturlæser og kræver derfor mere opmærksomhed. Det er stadig ikke muligt at rapportere en usikker oversættelse. Hvis de er i tvivl om en oversættelse, men en eller flere andre korrekturlæsere har accepteret den, kan det give dem nogle retningslinjer. In fact, they can choose to focus review efforts on unreviewed translations in the group, using the relevant selector. Such translations might also have been left unreviewed by an unsure reviewer and require more attention because there is no way for the translator to report an uncertain translation.

Korrekturlæsning af de seneste oversættelser, med værktøjet åbnet

Gennemgang af de seneste oversættelser

"nyere oversættelser"-gruppen med "acceptér oversættelser"-opgaven er måske den mest nyttige korrekturlæsnings-funktion. De erstatter grundlæggende Special:RecentChanges til de fleste anvendelser. Den kan nås fra sprogstatistik-specialsiden.

På denne side kan du straks se alle oversættelser du kan korrekturlæse og kun dem. De fleste af de nødvendige oplysninger er der, og resten vises, når du åbner oversættelses-værktøjet.

Den indledende meddelelsesgruppe-korrekturlæsning gøres bedst med én gruppe ad gangen i stedet for kronologisk rækkefølge. Det næste afsnit giver dig en del og hersk løsning til mindskning af korrektur-loggen.

Systematisk korrekturlæsning

Med oversættelses-værktøjet er det en ren fornøjelse at udføre det hårde korrekturlæsnings-arbejde for en hel meddelelsesgruppe på et højt niveau af kvalitet og ensartethed.

Hvis du kender en meddelelsesgruppe godt og ønsker at sikre dens oversættelser i høj kvalitet, kan du åbne den med "korrekturlæs alle oversættelser" og gå igennem det hele på én gang. Nu kan du tjekke, at meddelelser er blevet korrekt fortolket og forbedre deres dokumentation, men vær sikker på at kilde-udtrykkene er oversat på samme måde overalt, og det tjekkes nemt, da du har både kilden og den oversatte tekst af hver meddelelse. Hvis en oversættelse er i orden behøver du kun ét klik til at acceptere den, og du kan gå videre. Ellers har du brug for mere information og du skal blot klikke på og bruge oversættelses-værktøjet for at rette den igen.

Næste gang skal du kun åbne gruppen igen og straks se nye oversættelser der behøver korrektur, dvs. dem med "Accept"-knappen aktiveret. Du behøver ikke at følge seneste ændringer nøje eller observationslisten for alle beskeder, der henholdsvis er for overfyldt og ikke praktisk. Listen kan være en smule lang med alle de gamle og korrekturlæste oversættelser vist sammen med de nye, så hvis du nu kender gruppen godt og du ikke behøver at have gamle oversættelser ved hånden, så kan du bare vælge "acceptér oversættelser" og du ser kun de nye.

Oversættelses-hukommelse kan hjælpe lidt med at beholde konsekvent formulering af ​​enslydende meddelelser. Den kan ikke gennemtvinge konsekvent brug af udtryk i forskellige slags meddelelser. Der er ingen teknisk løsning på dette problem endnu, men du har et praktisk værktøj til for hvert delstykke at få ensartethed. Det er en god målsætning at have konsistente oversættelser på tværs af en hel meddelelsesgruppe, især hvis der bruges særlige udtryk, som er svære at forstå. Særligt i sådanne tilfælde kan forskellige oversættere oversætte meddelelser og bruge forskellige udtryk, der resulterer i en forvirrende oversættelse. Hvis konsekvensen forbedres, er forslagene som gives af oversættelseshukommelsen mere ensartethede, og det skulle gerne forbedre konsistensen mellem alle meddelelsesgrupper. It cannot enforce consistent use of terms in different kinds of messages. There is no technical solution for this problem yet, but you now have a handy tool to impose consistency piece by piece. It's a good achievement to have consistent translations at least across a whole message group, especially if it uses special terms which are hard to understand. In such cases more than usual, different translators might translate the messages, using different terms and resulting in a confusing overall translation. Moreover, if consistency is improved, the suggestions given by translation memory are more consistent and this should improve consistency among all message groups.

En meddelelsesgruppe med status (endnu ubestemt) øverst til højre

Arbejdsforløb

Translate-udvidelsen er designet til at udgive oversættelser så hurtigt som muligt, for at vise oversættere virkningen af deres arbejde. Hvis du vil være sikker på at oversættelserne er af god kvalitet, før du bruger dem, kan du bruge en mere formel proces. Du kan implementere et arbejdsforløb gennem meddelelsesgruppe-statistik.

Korrektur af en oversættelse har ikke nogen effekt på udseende eller brug af oversættelser, så det er en helt andet værktøj end flag-revidering-udvidelsen: det smarte ved oversættelses-korrekturlæsningen er ikke at finde og give til sine læsere den bedste oversættelse blandt de tilgængelige, men at fremme kvalitetsarbejde på oversættelser.

Korrektur af en oversættelse kan kombineres med meddelelsesgruppe-statistik, som med korrekturlæsnings-status kan lede arbejdsforløbet for korrekturlæserne. På meddelelsesgruppe-statistik-siden er detaljeret forklaret, at de to funktioner ikke modarbejder hinanden, da de styres separat af brugerne.