Help:Extension:FlaggedRevs/nb

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Extension:FlaggedRevs and the translation is 73% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Merk: Når du redigerer denne siden, godtar du at bidraget ditt slippes som CC0. Se Public Domain Help Pages for mer info. PD

FlaggedRevs er en utvidelse til MediaWiki-mykvaren, som lar en wiki overvåke endringer på sidene, og nøyaktig kontrollere innholdet som blir vist frem for wikiens lesere. Sidene kan bli markert av «skribenter» og «anmeldere» for å vise at de er blitt gjennomlest og oppfyller alle krav på wikien. Hver efterfølgende versjon av siden kan bli «flagget» av disse brukerne for å utløse nye revideringer av endringer. En wiki kan bruke en skala av slike flagg, hvor kun bestemte brukere har lov til å sette hver enkelt flagg.

Muligheten til å merke revisjoner gjør det enklere å koordinere vedlikeholdsprosessen på en wiki, fordi det gjør det klarere hvilken redigeringer som er nye (og potensielt uønskede) og hvilken som er som er godkjent som konstruktive. Det er mulig, likevel, å konfigurere sider slik at bare revisjoner som er merket på et spesielt nivå er synlige når siden blir vist frem for lesere; dermed vil endringer gjort av brukere som mangler retten til å flagge den resulterende versjonen høyt nok forbli «utkast» inntil revisjonen er merket av en annen bruker som kan sette et høyere flagg.

FlaggedRevs er ekstremt fleksibel og kan bli brukt i mange konfigurasjoner; den kan være tilstrekkelig diskret så den er nær umerkelig, eller den kan bli brukt for stram kontroll av aktiviteten på en wiki.

Terminologi

FlaggedRevs introduserer noe ny terminologi relatert til brukere og redigering. Selv om noen termer kan tilpasses for å gi rom for språkforskjeller eller per wiki tilpassinger, så er mange termer universelle.

Default FlaggedRevs flag settings
Accuracy
Sighted Unapproved
Sighted Stikkprøvd
Sighted Nøyaktig
Sighted Godt kildebelagt
Sighted Utmerket
Marker settings
Reviewed Sighted Stikkprøvd Sighted
Flag og flagging

FlaggedRevs tillater wikier å definere "flagg" som kan påføres revisjoner av en side for å indikere kvalitet eller andre egenskaper ved en versjon. Flags form a hierarchy.

Markører

Markører er mer abstrakte grupperinger av flagg som identifiserer artikler av en bestemt kvalitet. There is only one marker available, "reviewed". Som standard vil en revisjon som er flagget til et nivå for alle flaggskalaene brukt på en wiki kvalifisere til markøren "anmeldt". De fleste wikier vil definere sine egne spesielle flaggskalaer og så disse konfigurasjonene vil variere.

Stabile og nåværende versjoner

En side hvor FlaggedRevs er aktivert finnes med to 'aliaser': "gjeldende versjon" og "stabil versjon".

Gjeldende versjon

Den gjeldende versjonen er, som forventet, den nyeste versjonen inkludert de nyeste endringer, uansett om disse endringene var konstruktive.
Den gjeldende versjonen er også omtalt som utkast av en side.

Stabil versjon

Den stabile versjonen er den siste versjonen av siden som har blitt revidert

Du kan alltid lenke direkte til de nåværende eller stabile versjonene av en side, ved å føye til &stabil=0 eller &stabil=1 til URL-en.

FlaggedRevs på en individuell side

Visning

Varselsbanneret vist på toppen av siden for gjeldende versjon (topp), og for stabil versjon (bunn).

FlaggedRevs tillater en wiki å markere hver revisjon av en side med et flagg for å vise dens kvalitet eller gyldighet, og å kontrollere hvilke revisjoner som vises som standard for sidene. Hver side hvor FlaggedRevs er aktivert blir gitt to alternative aliaser; disse er "stabil"-versjon, som er den siste versjonen som er flagget med et tilstrekkelig høyt nivå, og "gjeldende"-versjon, som er den nyeste revisjonen uansett om den er flagget eller ikke. Leserne kan få tilgang til begge versjonene av siden ved å legge til &stable= i URL-en i adresselinjen, ved å sette &stable=0 for den gjeldende versjonen, og &stable=1 for den stabile versjonen. For hvert alias er det en forklaring og en link til den andre versjonen.

Wiki-utviklere kan kontrollere hvilke alias vises til brukere og lesere som standard, og hvilke flagg som bestemmer om en versjon skal regnes som "stabil". Registrerte brukere kan selv bestemme hvilket alias de ser som standard i sine brukerinnstillinger. Skribenter er også gjort oppmerksom på hvilke alias de ser av "rediger" fanen, som i stedet viser (som standard) "edit utkast".

Redigering

Forskjell mellom "gjeldende" og "stabil" versjon

FlaggedRevs påvirker ikke en brukers mulighet til å redigere en side; bare måten den resulterende versjonen håndteres av wikien. Når en bruker redigerer en side, så er innholdet i redigeringsvinduet alltid wikimarkup for gjeldende versjon, for å hindre at revisjonen deler seg . Når det er ubehandlede endringer som er gjort siden den siste stabile versjonen, blir en diff vist ovenfor redigeringsvinduet for å utheve eventuelle endringer. Dette er viktig når teksten som blir redigert ikke er den samme som på siden brukeren så før han klikket på "rediger" linken (hvis brukeren så den stabile versjonen); og det gjør at eventuelle endringer kan umiddelbart revideres og endres eller tilbakestilles om nødvendig.

Advarsel til brukere som har utestående endringer vil ikke være synlig

Hvis brukeren ikke kan se deres endringer i standard alias vil en ekstra advarsel vises, som standard "endringer på denne siden vil bli innarbeidet i den stabile versjonen når en autorisert bruker anmelder dem". Utover dette vil redigeringsprosessen forbli uendret under FlaggedRevs; endringer blir gjort, forhåndsvises og lagres på vanlig måte.

Brukere som er i stand til å revidere endringer oppfordres til å gjøre det både under og etter de redigerer. Det er et alternativ ved siden av «Dette er en mindre endring» og «Overvåk denne siden» boksene til øyeblikkelig å gjennomgå versjonen som følge av redigeringen, selv om dette alternativet ikke er avkrysset som standard. Når en anmelder har gjort en endring, blir de returnert til artikkelen som normalt, men blir presentert med en diff av alle endringer, inkludert deres, siden den siste stabile versjon, men med mulighet til umiddelbart å gjennomgå endringene.

Revidering

Revideringsverktøyet er den primære metoden for å revidere versjoner

Revidering av versjoner er den primære nye aktivitet introdusert av FlaggedRevs. Med unntak av "revider denne redigering" boksen på redigeringssiden, så vil alle metoder for å revidere versjoner bruke samme grensesnitt. På bunnen av utkastet til siden, er en serie radioknapper eller avkrysningsbokser som gjør at anmelderen kan velge hvilke flagg skal gjelde for revisjonen, og det er mulig å gi en kommentar som vil vises i revideringsloggen.

Brukere kan revidere alle versjoner, inkludert versjoner som allerede er revidert av andre. I dette tilfellet vil den nyeste revideringen overstyre tidligere revideringer: Hvis den nye revisoren flagger versjonen på et høyere nivå enn forrige, er det ansett som en normal "godkjent" revidering, mens en gir et "bekreftet" på en annen revisors revidering ved å flagge versjonen til samme nivå, det blir registrerert som en "re-review". Ved å flagge en tidligere anmeldt versjonen som 'unassessed', så kan revisorer effektivt 'unflagge' en revisjon; disse "avskrivninger" kan sees i en egen strøm revideringslogg.

FlaggedRevs på en wiki

Finne ikke-gjennomleste versjoner

FlaggedRevs er designet for å oppmuntre kvalifiserte revisorer til å revidere versjoner raskt og effektivt, derfor er lenker på de vanligste stedene for å revidere endringer av brukere som ikke selv kan flagge versjoner. Endringer som har resultert i en urevidert versjon er merket med et utropstegn ! i overvåkningslisten og siste endringer, og med en link til revideringene. Når du viser en side som har ureviderte endringer så blir et banner lagt til som viser antall endringer siden siste stabile versjon, alderen på den stabile versjonen, og en link for revidere endringene.

{{$1|[[Special:PendingChanges]]|Special:PendingChanges}} viser sider hvor ureviderte redigeringer er utført på den stabile versjonen

Utvidelsen FlaggedRevs har også et antall nye spesialsider som kan bli brukt for å finne åg vedlikeholde reviderte og ureviderte sider:

 • Special:PendingChanges (kalt Special:OldReviewedPages på noen wikier) - sider som har ventende endringer etter den stabile versjonen.
 • Special:UnreviewedPages - sider som mangler revidert stabil versjon.

De siste to sidene viser også antall brukere som har hver side på deres overvåkingsside, slik at "bakevje"-artikler kan identifiseres og overvåkes; på grunn av denne litt følsomme informasjonen så er tilgang til Special:UnreviewedPages vanligvis begrenset til brukere som har rett til å revidere versjoner. Special:OldReviewedPages er sortert etter tid siden siste revisjon ble flagget, med eldste side først. Special:OldReviewedPages is sorted by the time since the last revision was flagged, oldest first.

Special:Contributions

Screenshot of Special:Contributions at a Flagged revs wiki. The "Søk etter bidrag" dialog can be used to see all pending edits saved by a particular user.

Special:Contributions can be used to see pending edits by a particular user.

This feature is not yet available on wikis with Flagged revisions configured in the protection mode.

Generelt oversyn

I tillegg til disse sidene så gir flere andre rapporter generelle oversikter over revideringsprosessen. Special:ConfiguredPages er en liste over sider hvor standard synlighet er blitt endret av administratorer til enten å alltid vise "stabil" versjon som standard eller alltid vise lesere "gjeldende" versjon som standard, avhengig av wikiens oppsett av FlaggedRevs. Special:ConfiguredPages is a list of pages where the default display settings have been overridden by administrators to either always show readers the "stable" alias by default or always show readers the "current" alias by default, depending on the wiki's FlaggedRevs settings.

Til slutt, Special:ValidationStatistics gir et sammendrag av hvor grundig et innholdsnavnerom har blitt revidert, og andre nyttige data om revideringsprosessen.

Automatisk forfremmelse

Wikier kan konfigurere FlaggedRevs til å automatisk gi brukere rett til å revidere versjoner når bestemte aktivitetskrav er oppfyllt.

Wikier må vurdere grundig hvordan de best kan konfigurere autopromotering (hvis de overhodet ønsker å bruke den) slik at de har tilstrekkelig tiltro til at brukeren er en konstruktiv bidragsyter, uten at de må vente for lenge på bli utnevnt. Det kan bli stilt krav til flere forhold, inkludert:

 • Hvor gammel brukerkontoen er (antall dager siden den ble registrert)
 • Deres totale redigeringstall
  • Det kan bli krevet at disse redigeringene har blitt gjort over en tidsperiode, det vil si 20 redigeringer over en periode på 20 dager vil bli godtatt, mens 20 redigeringer gjort på en gang ikke vil bli godtatt
  • Redigeringer fra de siste X dager kan bli ekskludert fra opptellingen (gir administratorer tid til å inspisere dem)
  • Det kan også kreves at et gitt antall av disse redigeringene skal være i navnerom for innholdssider
 • Antall forskjellige innholdssider brukeren har redigert
 • Antall redigeringer som brukeren har utført som inkluderer et redigeringssammendrag
 • Om brukeren har en $2, og hvor omfattende den er (antall bytes)
 • Whether the user has a Brukerside , and how substantial it is (bytecount)
 • Om brukeren har blitt blokkert
 • Antall reverterte redigeringer brukeren har (ikke medregnet egenreverteringer)
 • Hvor mange ganger brukeren har lagt til et redigeringssammendrag (inkludert automatiske)

Autopromote-mekanismen kan overstyres av administratorer, enten for å fremme en bruker som ikke oppfyller kriteriene, eller å degradere en bruker som har misbrukt revideringsretten.

Administratorers muligheter

Special:Stabilization lar administratorer kontrollere fremvisning av individuelle sider

Utviklere på en wiki kan definere standardinnstillinger med alias for hver brukergruppe, og disse kan tilpasses av individuelle brukere og for enkeltsider. Alle registrerte brukere kan sette i innstillingene om de ønsker å se "siste" eller "stabil" som standard når de ser på en side. Each registered user can set in their preferences whether they wish to see the "current" or "stable" alias by default when viewing an article.

Noen grupper på wikien, vanligvis administratorer, har mulighet til å bruke siden Spesial:Stabilization for å overstyre standardvisningen for uregistrerte brukere. Administratorer kan sette en side til å vise den stabile versjonen som standard, og kan også styre hvordan den stabile versjonen blir valgt, ved å velge hvilke markør som blir foretrukket. Administrators can set a page to display the stable version by default, and can also control how the stable version is selected, choosing which marker is preferred.

Administratorer kan også gi brukere mulighet til å anmelde endringer, og de kan tilbakekalle tillatelser i tilfelle misbruk, ved å bruke Special:Userrights. En eksplisitt tildeling overstyrer eventuelle automatiske tillatelser som blir gitt via autopromote funksjonen – hvis en administrator har eksplisitt tilbakekalt en brukers revideringstillatelser, så vil autopromote funksjonen ikke gi dem tilbake, og vice versa. This explicit assignment overrides any permissions automatically given to the user by the autopromote feature – if an administrator has explicitly revoked a user's reviewing permissions, the autopromote feature will not grant them back, and vice versa.

Farger

Antikkhvit Ikke gjennomlest
Gull Ventende gjennomlesning
Blek-Azur Gjennomlest og verifisert
Hvit Ingen stabil revisjon funnet