Jump to content

Nápověda:Rozšíření:FlaggedRevs

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Extension:FlaggedRevs and the translation is 100% complete.
PD Poznámka: Úpravou této stránky souhlasíte s uvolněním vašeho příspěvku pod licencí CC0. Více informací získáte na stránce nápovědy veřejné domény. PD

FlaggedRevs je rozšíření softwaru MediaWiki, které umožňuje wiki sledovat změny provedené na stránkách a pečlivěji řídit obsah, který se zobrazuje čtenářům wiki. Někteří "editoři" a "recenzenti" mohou stránky označit. Což znamená, že byly zkontrolovány a bylo zjištěno, že splňují určitá kritéria, která wiki vyžaduje. Tito uživatelé mohou každou následnou verzi stránky "označit" a zkontrolovat nové změny. Wiki může používat řadu různých příznaků. Pouze určití uživatelé mohou nastavit všechny příznaky.

Schopnost označit revize usnadňuje koordinaci procesu udržování wiki, protože je mnohem jasnější, které úpravy jsou nové (a potenciálně nežádoucí) a které byly přijaty jako konstruktivní. Je však možné nakonfigurovat stránky tak, aby při prohlížení stránky čtenáři byly viditelné pouze revize, které jsou označeny na určitou úroveň. Proto změny provedené uživateli, kteří nemohou označit výslednou verzi na dostatečně vysokou úroveň, zůstávají ve formě "konceptu", dokud revizi neoznačí jiný uživatel, který může nastavit vyšší příznak.

FlaggedRevs je mimořádně flexibilní a lze jej použít v široké škále konfigurací. Může být dostatečně diskrétní, aby byl téměř nepostřehnutelný nebo může být použit k velmi přísné kontrole činnosti wiki.

Pojmy

FlaggedRevs zavádí některé nové terminologie týkající se uživatelů a úprav. Zatímco každý termín je plně přizpůsobitelný tak, aby umožňoval jazykové rozdíly nebo přizpůsobení na wiki, některá terminologie je obecně univerzální.

Výchozí nastavení příznaku FlaggedRevs
Přesnost
Sighted Neschváleno
Sighted Prohlédnuto
Sighted překontrolováno
Sighted dobře ozdrojováno
Sighted doporučeno
Nastavení značky
Revidováno Sighted Prohlédnuto Sighted
Vlajky a stupňování

FlaggedRevs umožňuje wikis definovat "příznaky", které lze použít pro revize stránky a označit tak kvalitu nebo jiné atributy této verze. Vlajky tvoří hierarchii.

Značky

Značky je abstraktnější seskupení příznaků, které identifikují články jako obecně určité kvality. K dispozici je pouze jedna značka "revidováno". Ve výchozím nastavení je každá revize, která byla označena na libovolné úrovni na všech stupnicích vlajek, které wiki používá, kvalifikována pro značku "revidováno" (zkontrolováno). Většina wiki definuje vlastní měřítko příznaků, takže se tato nastavení budou lišit.

Stabilní a aktuální verze

Stránka, na které byl povolen FlaggedRevs, je k dispozici ve dvou 'aliasech': "aktuální verze" a "stabilní verze".

Současná verze

Aktuální verze je podle očekávání nejnovější verzí včetně nejnovějších úprav, ať už tyto úpravy byly konstruktivní či nikoli.
Aktuální verze je také označována jako koncept stránky.

Stabilní verze

Stabilní verze je nejnovější verze stránky, která již byla zkontrolována

Vždy můžete odkazovat přímo na aktuální nebo stabilní verzi stránky tím, že k adrese URL připojíte &stable=0 nebo &stable=1.

FlaggedRevs na jednotlivé stránce

Prohlížení

Informační bannery zobrazené v horní části stránky při prohlížení aktuální verze (nahoře) a stabilní verzi (dole).

FlaggedRevs umožňuje wiki označit každou revizi stránky příznakem, který označuje její kvalitu nebo platnost. Umožňuje také určit, které revize se na stránce zobrazují ve výchozím nastavení. Každá stránka, na které je povoleno FlaggedRevs, je efektivně dána dvěma alternativními aliasy. Jedná se o "stabilní" verzi, což je nejnovější verze, která byla označena za kvalitní na dostatečně vysoké úrovni, a "současná" verze, která buď je nejnovější revizí, označená či neoznačená. Čtenáři mají přístup ke kterékoli verzi stránky přidáním &stable= do adresy URL v adresním řádku, nastavením &stable=0 pro aktuální verzi nebo &stable=1 pro stabilní verzi. Na každém aliasu je vysvětlení a odkaz na druhou verzi.

Vývojáři Wiki mohou ve výchozím nastavení ovládat, který alias se zobrazí uživatelům a čtenářům a které příznaky umožňují, aby byla verze považována za 'stabilní'. Registrovaní uživatelé si mohou ve výchozím nastavení uživatelských preferencí přizpůsobit, který alias vidí. Editoři jsou také informováni o tom, jaký alias si prohlíží, na kartě "editovat", která zobrazuje (standardně) "editovat koncept".

Editace

Rozdíl mezi "aktuální" a "stabilní" verzí

FlaggedRevs nemá vliv na možnost uživatele upravovat stránku. Ovlivňuje pouze způsob, jakým výslednou verzi zpracovává wiki. Kdykoli uživatel edituje stránku, je obsah editačního okna vždy wiki označen, aby se zabránilo hromadění revizních rozvětvení, jako aktuální verze. Pokud se od poslední stabilní verze provedou neprohlédnuté změny, nad editačním oknem se zobrazí rozdíl, který zvýrazní všechny změny. To je důležité, protože editovaný text nemusí být stejný jako stránka, kterou si uživatel prohlížel před kliknutím na odkaz "editovat" (pokud uživatel prohlížel stabilní verzi). Umožňuje okamžité přezkoumání a úpravy nebo vrácení jakýchkoli změn.

Varovná zpráva pro uživatele, jejichž změny nebudou viditelné

Pokud uživatel nebude moci vidět své změny ve výchozím aliasu, zobrazí se další varovná zpráva, implicitně "úpravy této stránky budou začleněny do stabilní verze, jakmile je autorizovaný uživatel zkontroluje". Kromě tohoto je proces úprav pomocí FlaggedRevs nezměněn. Úpravy se provádějí, prohlížejí a ukládají normálním způsobem.

Uživatelé, kteří jsou schopni kontrolovat úpravy, jsou vyzváni, aby tak učinili v průběhu úprav i po úpravách. Vedle zaškrtávacích políček "Tato změna je malá editace." a "Sledovat tuto stránku" je možnost okamžitě zkontrolovat verzi vyplývající z této úpravy. I když tato možnost není ve výchozím nastavení zaškrtnutá. Jakmile recenzent provede úpravu, vrátí se do článku jako obvykle, ale zobrazí se mu rozdíl všech změn, včetně, od poslední stabilní verze, s možností změny okamžitě zkontrolovat.

Kontrola

Kontrolní panel je primární metodou prohlížení verzí

Revize verzí je primární nová aktivita představená FlaggedRevs. S výjimkou zaškrtávacího políčka "revize této úpravy" (review this edit) na obrazovce úprav, používají všechny metody kontroly verzí stejné rozhraní. V dolní části stránky s konceptem řada přepínačů nebo zaškrtávacích políček umožňuje recenzentovi vybrat, které příznaky použije na revizi. Existuje možnost vytvořit komentář, který se objeví v protokolu revize.

Uživatelé si mohou prohlédnout jakoukoli verzi, včetně verzí, které již ostatní zkontrolovali. V tomto případě nejnovější revize přepíše předchozí recenze: Pokud nový recenzent označí verzi na vyšší úrovni než předchozí recenzent, považuje se to za běžnou "schvalovací" (approve) recenzi, zatímco 'potvrzení' (confirming) hodnocení jiného recenzenta označením verze stejné úroveň je zaznamenána jako "opětovné posouzení" (re-review). Označením dříve revidované verze jako 'neadresné' (unassessed) mohou recenzenti účinně 'zrušit' (unflag) revizi revize. Tyto "odpisy" (deprecations) lze vidět v samostatném streamu v protokolu o kontrole.

FlaggedRevs na wiki

Hledání nezkontrolovaných verzí

FlaggedRevs je navržen tak, aby povzbudil způsobilé editory k rychlé a efektivní kontrole verzí. Proto jsou na nejběžnějších místech uvedeny odkazy pro kontrolu změn editory, kteří sami nemohou verze označit. Úpravy, které vedly k nezkontrolované verzi, jsou označeny vykřičníkem ! v Seznamu sledovaných a ve Zdroji posledních změn s odkazem na kontrolu změn. Při prohlížení stránky, která obsahuje nezkontrolované úpravy, je také přidán banner označující počet úprav od poslední stabilní verze, stáří stabilní verze a odkaz na kontrolu změn.

Special:PendingChanges zobrazí stránky, na kterých byly provedeny neohodnocené úpravy stabilní verze

Rozšíření FlaggedRevs také vytváří řadu nových speciálních stránek, které lze použít k vyhledání a správě zkontrolovaných a nekontrolovaných stránek:

Special:UnreviewedPages také zahrnuje počet uživatelů, kteří mají stránku na svém seznamu sledovaných položek. Takže lze identifikovat a monitorovat 'backwater' (zapadlé) články. Z důvodu těchto mírně citlivých informací je přístup na stránku Special:UnreviewedPages obvykle omezen na uživatele, kteří mají možnost kontrolovat verze. Special:OldReviewedPages je seřazen podle času od označení poslední revize, nejstarší záznam je uveden jako první.

Special:Contributions

Snímek obrazovky Special:Contributions na wiki s označenými revs. Dialog "Zobrazení příspěvků" lze použít k zobrazení všech čekajících úprav uložených konkrétním uživatelem.

Special:Contributions lze použít k zobrazení nevyřízených úprav konkrétního uživatele.

Tato funkce zatím není dostupná na wikinách s označenými revizemi nakonfigurovanými v režimu ochrany.

Obecná kontrola

Kromě těchto stránek poskytuje obecný dohled nad procesem kontroly několik dalších zpráv. Special:ConfiguredPages je seznam stránek, kde byla výchozí nastavení zobrazení přepsána administrátory tak, aby se vždy čtenářům zobrazoval "stabilní" alias ve výchozím nastavení nebo se vždy čtenářům zobrazoval ve výchozím nastavení alias "aktuální" v závislosti na nastavení FlaggedRevs na wiki.

Nakonec, Special:ValidationStatistics poskytuje shrnutí toho, jak důkladně byl zkontrolován každý obor názvů obsahu a další užitečné údaje o kontrolním procesu.

Automatická podpora

Wikis může nakonfigurovat FlaggedRevs tak, aby automaticky udělil editorům možnost prohlížet verze, když splňují určité prahové hodnoty aktivity.

Wiki musí pečlivě posoudit, jak nejlépe nakonfigurovat funkci automatické podpory (pokud vůbec), aby si byli co nejvíce jisti, že uživatel je konstruktivní editor, aby nemusel čekat příliš dlouho na podporu. Prahové hodnoty lze nastavit u řady atributů, včetně:

 • Jak starý je uživatelský účet (počet dní od registrace)
 • Jeho celkový počet úprav
  • Může být požadováno, aby tyto úpravy byly prováděny konzistentně po určité časové období, např. 20 úprav rozložených po dobu 20 dnů by se kvalifikovalo, ale 20 úprav najednou ne
  • Úpravy za posledních X dní mohou být z počtu vyloučeny (což administrátorům dává čas na jejich prohlédnutí)
  • Určitý počet těchto úprav může být také vyžadován, aby se nacházel v jmenných prostorech "obsah" (content)
 • Počet samostatných obsahových stránek, které uživatel editoval
 • Počet úprav, které uživatel provedl, včetně shrnutí úprav
 • Zda je uživatelem založena Nápověda:Stránka uživatele a jak je využívána (počet bajtů)
 • Zda byl uživatel někdy zablokován
 • Počet provedených úprav, které uživatel provedl (nepočítají se samoopravy)
 • Kolikrát uživatel provedl shrnutí úprav (včetně automatických)

Mechanismus automatického povýšení mohou administrátoři přepsat. A to buď za účelem povýšení uživatele, který nesplňuje kritéria. Nebo snížením úrovně uživatele, který zneužil možnost kontroly.

Možnosti administrátorů

Special:Stabilization umožňuje správcům kontrolovat zobrazení jednotlivých stránek

Zatímco vývojáři wiki mohou definovat výchozí nastavení, pro která je alias ve výchozím nastavení prezentován každé skupině uživatelů, tato nastavení lze přizpůsobit jednotlivým uživatelům a pro jednotlivé stránky. Každý registrovaný uživatel si může ve svých Předvolbách nastavit, zda chce při prohlížení článku ve výchozím nastavení vidět "aktuální" nebo "stabilní" alias.

Některá skupina na wiki, obvykle administrátoři, má schopnost použít speciální stránku Special:Stabilization pro přepsání výchozího zobrazení pro neregistrované uživatele. Administrátoři mohou ve výchozím nastavení nastavit stránku tak, aby zobrazovala stabilní verzi. Také mohou ovládat, jak je stabilní verze vybrána. A také mohou zvolit, která značka je upřednostňována.

Správci také mají možnost udělit uživatelům právo prohlížet úpravy a zrušit toto povolení, v případě zneužití, pomocí rozhraní Uživatelská práva. Toto explicitní přiřazení přepíše všechna oprávnění, která jsou automaticky udělena uživateli pomocí funkce automatické podpory. Pokud administrátor výslovně odebral uživateli oprávnění ke kontrole, funkce automatického povýšení mu je neudělí zpět a naopak.

Aktuální barvy

starožitná bílá Není přezkoumáno
zlatá Čeká se na kontrolu
světle modrá Prověřeno a zkontrolováno
bílá Nebyla nalezena žádná stabilní revize