Jump to content

Help:Bot

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page Help:Bots and the translation is 83% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Lưu ý: Khi bạn sửa đổi trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo giấy phép CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm. PD

Bot là một chương trình máy tính tự động truy tìm hoặc cập nhật các trang wiki khi chúng được thực thi. Noi chung, bot thường được dùng cho các tác vụ bảo trì lặp đi lặp lại, công việc và tính chất quá lớn để thực hiện thủ công bởi người dùng.

Phát triển và thực thi các bot thường không thuộc vai trò của người dùng bình thường, yêu cầu phải có kinh nghiệm lập trình và phải thực hiện với sự cộng tác với các admin của wiki.

Mặc định, các chỉnh sửa của bot được dấu trong Special:RecentChanges.

Sườn và giao diện cho phát triển bot

Các bot không truy cập vào wiki thông qua giao diện đồ họa người dùng thông thường. MediaWiki có một API (Application Programming Interface-Giao diện lập trình ứng dụng) có sẵn cho mục đích này. Một API là một giao thức để tiêu chuẩn hóa giao tiếp giữa hai chương trình máy tính. Vào API:Client code để biết thêm thông tin.

Follow Manual:Creating a bot for guidelines how to create a bot.

Để truy cập vào một wiki thông qua API một bot phải có một tài khoản người dùng, đã được cấp quyền 'bot'.

Các mở rộng thay thế

  • Extension:MassEditRegex — cung cấp một cách thay thế để thực hiện các chỉnh sửa hàng loạt bằng cách sử dụng cụm từ thông dụng, thông qua một trang đặc biệt trong wiki. Chỉ các quản trị viên mới có thể sử dụng bình thường mở rộng này.
  • Extension:Replace Text — một lựa chọn khác.

Xem thêm