Jump to content

API:Členství ve skupině uživatelů

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page API:User group membership and the translation is 100% complete.
Verze MediaWiki:
1.16

Požadavek POST pro přidání nebo odebrání uživatelů ze skupiny, a tím udělení nebo odebrání určitých uživatelských práv.

Dokumentace API


action=userrights

(main | userrights)
 • This module requires read rights.
 • This module requires write rights.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Change a user's group membership.

Specific parameters:
Other general parameters are available.
user

User.

Type: user, by any of username and user ID (e.g. "#12345")
userid
Deprecated.

Specify user=#ID instead.

Type: integer
add

Add the user to these groups, or if they are already a member, update the expiry of their membership in that group.

Values (separate with | or alternative): accountcreator, autopatrolled, bot, bureaucrat, checkuser, confirmed, flow-bot, import, interface-admin, ipblock-exempt, no-ipinfo, steward, suppress, sysop, translationadmin, transwiki, uploader
expiry

Expiry timestamps. May be relative (e.g. 5 months or 2 weeks) or absolute (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). If only one timestamp is set, it will be used for all groups passed to the add parameter. Use infinite, indefinite, infinity, or never for a never-expiring user group.

Separate values with | or alternative.
Maximum number of values is 50 (500 for clients that are allowed higher limits).
Default: infinite
remove

Remove the user from these groups.

Values (separate with | or alternative): accountcreator, autopatrolled, bot, bureaucrat, checkuser, confirmed, flow-bot, import, interface-admin, ipblock-exempt, no-ipinfo, steward, suppress, sysop, translationadmin, transwiki, uploader
reason

Reason for the change.

Default: (empty)
token

A "userrights" token retrieved from action=query&meta=tokens

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

This parameter is required.
tags

Change tags to apply to the entry in the user rights log.

Values (separate with | or alternative): convenient-discussions, possible vandalism, repeating characters
watchuser

Watch the user's user and talk pages.

Type: boolean (details)
watchlistexpiry

Watchlist expiry timestamp. Omit this parameter entirely to leave the current expiry unchanged.

Type: expiry (details)
Examples:
Add user FooBot to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [open in sandbox]
Add the user with ID 123 to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [open in sandbox]
Add user SometimeSysop to group sysop for 1 month.
api.php?action=userrights&user=SometimeSysop&add=sysop&expiry=1%20month&token=123ABC [open in sandbox]

Příklad

Chcete-li používat toto rozhraní API, musíte se nejprve přihlásit a ověřit členství ve vlastní skupině uživatelů. Pouze určité skupiny mají možnost měnit uživatelská práva prostřednictvím tohoto rozhraní API. Další podrobnosti o přihlášení naleznete v části API:Přihlášení .

Jakmile jste přihlášeni, požádejte GET o získání userrights tokenu .

Výše uvedený dotaz platí pro MediaWiki v1.24+. Ve starších verzích by token userrights závisel na jménu uživatele, jehož práva byla měněna. Dotaz by byl vytvořen takto:

Z důvodů kompatibility bude rozhraní API přijímat také token používaný ve webovém uživatelském rozhraní.

Ať už si vyberete kteroukoli metodu, jakmile budete mít svůj token, můžete jej použít k zadání požadavku userrights, jak je vidět níže.

Požadavek POST

Odeberte Bob ze skupiny bureaucrat a přidejte je do skupiny sysop, čímž jim udělíte práva sysop.

Odpověď

{
  "userrights": {
    "user": "Bob",
    "userid": 2793024,
    "removed": ["bureaucrat"],
    "added": ["sysop"]
  }
}

Ukázkový kód

Python

#!/usr/bin/python3

"""
  userrights.py

  MediaWiki API Demos
  Demo of `Userrights` module: Add and remove user rights by
  changing the user's group membership.
  MIT license
"""

import requests

S = requests.Session()

URL = "https://test.wikipedia.org/w/api.php"

# Step 1: Retrieve a login token
PARAMS_1 = {
  "action": "query",
  "meta": "tokens",
  "type": "login",
  "format": "json"
}

R = S.get(url=URL, params=PARAMS_1)
DATA = R.json()

LOGIN_TOKEN = DATA["query"]["tokens"]["logintoken"]

# Step 2: Send a post request to log in. See
# https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Bot_passwords
# for a special note on logging in using a simplified
# interface when accessing wikis via an application,
# rather than the GUI
PARAMS_2 = {
  "action": "login",
  "lgname": "username",
  "lgpassword": "password",
  "lgtoken": LOGIN_TOKEN,
  "format": "json"
}

R = S.post(URL, data=PARAMS_2)

# Step 3: Obtain a Userrights token
PARAMS_3 = {
  "action": "query",
  "format": "json",
  "meta": "tokens",
  "type": "userrights"
}

R = S.get(url=URL, params=PARAMS_3)
DATA = R.json()

USERRIGHTS_TOKEN = DATA["query"]["tokens"]["userrightstoken"]

# Step 4: Request to add or remove a user from a group
PARAMS_4 = {
  "action": "userrights",
  "format": "json",
  "user": "Bob",
  "add": "sysop",
  "remove": "bureaucrat",
  "reason": "OOPS! added Bob to the wrong group",
  "token": USERRIGHTS_TOKEN
}

R = S.post(URL, data=PARAMS_4)
DATA = R.json()

print(DATA)

PHP

<?php
/*
userrights.js
Výše uvedený dotaz platí pro MediaWiki v1.24+. Ve starších verzích by token $1 závisel na jménu uživatele, jehož práva byla měněna.
Dotaz by byl vytvořen takto:
Ať už si vyberete kteroukoli metodu, jakmile budete mít svůj token, můžete jej použít k zadání požadavku $1, jak je vidět níže.
Požadavek POST pro přidání nebo odebrání uživatelů ze skupiny, a tím udělení nebo odebrání určitých uživatelských práv.
*/
$endPoint = "http://dev.wiki.local.wmftest.net:8080/w/api.php";

$login_Token = getLoginToken(); // Step 1
loginRequest( $login_Token ); // Step 2
$userrights_Token = getUserRightsToken(); // Step 3
change_userrights( $userrights_Token ); // Step 4

// Step 1: GET request to fetch login token
function getLoginToken() {
	global $endPoint;

	$params1 = [
		"action" => "query",
		"meta" => "tokens",
		"type" => "login",
		"format" => "json"
	];

	$url = $endPoint . "?" . http_build_query( $params1 );

	$ch = curl_init( $url );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt" );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt" );

	$output = curl_exec( $ch );
	curl_close( $ch );

	$result = json_decode( $output, true );
	return $result["query"]["tokens"]["logintoken"];
}

// Step 2: POST request to log in. Use of main account for login is not
// supported. Obtain credentials via Special:BotPasswords
// (https://www.mediawiki.org/wiki/Special:BotPasswords) for lgname & lgpassword
function loginRequest( $logintoken ) {
	global $endPoint;

	$params2 = [
		"action" => "clientlogin",
		"username" => "username",
		"password" => "password",
		'loginreturnurl' => 'http://127.0.0.1:5000/',
		"logintoken" => $logintoken,
		"format" => "json"
	];

	$ch = curl_init();

	curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $endPoint );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query( $params2 ) );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt" );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt" );

	$output = curl_exec( $ch );
	curl_close( $ch );

}

// Step 3: GET request to fetch userrights token
function getUserRightsToken() {
	global $endPoint;

	$params3 = [
		"action" => "query",
		"meta" => "tokens",
		"type" => "userrights",
		"format" => "json"
	];

	$url = $endPoint . "?" . http_build_query( $params3 );

	$ch = curl_init( $url );

	curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt" );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt" );

	$output = curl_exec( $ch );
	curl_close( $ch );

	$result = json_decode( $output, true );
	return $result["query"]["tokens"]["userrightstoken"];
}

// Step 4: POST request to add or remove a user from a group
function change_userrights( $userrightstoken ) {
	global $endPoint;

	$params4 = [
		"action" => "userrights",
		"user" => "ABCDEF",
		"add" => "bot",
		"expiry" => "infinite",
		"reason" => "API Testing",
		"token" => $userrightstoken,
		"format" => "json"
	];

	$ch = curl_init();

	curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $endPoint );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query( $params4 ) );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt" );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt" );

	$output = curl_exec( $ch );
	curl_close( $ch );

	echo ( $output );
}

JavaScript

/*
userrights.js
Výše uvedený dotaz platí pro MediaWiki v1.24+. Ve starších verzích by token $1 závisel na jménu uživatele, jehož práva byla měněna.
Dotaz by byl vytvořen takto:
Ať už si vyberete kteroukoli metodu, jakmile budete mít svůj token, můžete jej použít k zadání požadavku $1, jak je vidět níže.
Požadavek POST pro přidání nebo odebrání uživatelů ze skupiny, a tím udělení nebo odebrání určitých uživatelských práv.
*/
var request = require('request').defaults({jar: true}),
  url = "http://dev.wiki.local.wmftest.net:8080/w/api.php";

// Step 1: GET request to fetch login token
function getLoginToken() {
  var params_0 = {
    action: "query",
    meta: "tokens",
    type: "login",
    format: "json"
  };

  request.get({ url: url, qs: params_0 }, function (error, res, body) {
    if (error) {
      return;
    }
    var data = JSON.parse(body);
    loginRequest(data.query.tokens.logintoken);
  });
}

// Step 2: POST request to log in. 
// Use of main account for login is not
// supported. Obtain credentials via Special:BotPasswords
// (https://www.mediawiki.org/wiki/Special:BotPasswords) for lgname & lgpassword
function loginRequest(login_token) {
  var params_1 = {
    action: "clientlogin",
    username: "username",
    password: "password",
    loginreturnurl: "http://127.0.0.1:5000/",
    logintoken: login_token,
    format: "json"
  };

  request.post({ url: url, form: params_1 }, function (error, res, body) {
    if (error) {
      return;
    }
    getUserRightsToken();
  });
}

// Step 3: GET request to fetch UserRights token
function getUserRightsToken() {
  var params_2 = {
    action: "query",
    meta: "tokens",
    type: "userrights",
    format: "json"
  };

  request.get({ url: url, qs: params_2 }, function(error, res, body) {
    if (error) {
      return;
    }
    var data = JSON.parse(body);
    userrights(data.query.tokens.userrightstoken);
  });
}

// Step 4: POST request to add or remove a user from a group
function userrights(userrights_token) {
  var params_3 = {
    action: "userrights",
    user: "ABCDEFG",
    add: "bot",
    expiry: "infinite",
    reason: "API Testing",
    token: userrights_token,
    format: "json"
  };

  request.post({ url: url, form: params_3 }, function (error, res, body) {
    if (error) {
      return;
    }
    console.log(body);
  });
}

// Start From Step 1
getLoginToken();

MediaWiki JS

/*
userrights.js
Výše uvedený dotaz platí pro MediaWiki v1.24+. Ve starších verzích by token $1 závisel na jménu uživatele, jehož práva byla měněna.
Dotaz by byl vytvořen takto:
Ať už si vyberete kteroukoli metodu, jakmile budete mít svůj token, můžete jej použít k zadání požadavku $1, jak je vidět níže.
Požadavek POST pro přidání nebo odebrání uživatelů ze skupiny, a tím udělení nebo odebrání určitých uživatelských práv.
*/
var params = {
		action: 'userrights',
		user: 'ABCD',
		add: 'sysop',
		reason: 'Added ABCD to the sysop group',
		format: 'json'
	},
	api = new mw.Api();

api.postWithToken( 'userrights', params ).done( function ( data ) {
	console.log( data );
} );

Možné chyby

Kód Popis
nouser The user parameter must be set.
nosuchuser Uživatel "user" neexistuje
K tomu může dojít při pokusu o změnu práv anonymního uživatele.
notoken The token parameter must be set.
badtoken Invalid CSRF token.
readonly Wiki je právě v módu pro čtení a nelze ji editovat.

Historie parametrů

 • v1.29: Představeno expiry
 • v1.23: Představeno userid

Další poznámky

 • Ve výchozím nastavení mohou uživatelská práva udělovat nebo odebírat pouze uživatelé ve skupině byrokratů.
 • Některé wikiny umožňují nebyrokratům udělovat nebo odebírat práva na omezeném základě, jako je omezení těchto schopností na vlastní účet uživatele.
 • Pokud nemáte možnost udělit nebo odebrat práva cílovému uživateli, API nevyvolá chybu. Místo toho budou pole add a remove v odpovědi jednoduše obsahovat prázdná pole.

Související odkazy

 • Nápověda:Uživatelská práva a skupiny - podrobněji popisuje, jak fungují uživatelská práva a členství ve skupinách.
 • Special:ListGroupRights - uvádí všechna práva a oprávnění udělená každé skupině uživatelů na konkrétní wiki.
 • Special:UserRights - způsob GUI pro přidání nebo odebrání uživatelských práv, dostupný na wikinách běžících v1.29+.
 • API:Users - získá informace o seznamu uživatelů, včetně jejich skupin a práv.