API:Patrol

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page API:Patrol and the translation is 96% complete.
Outdated translations are marked like this.
MediaWiki sürümü:
1.14

Bir sayfa veya revizyon devriye etmek için POST isteği.

API belgesi


action=patrol

(main | patrol)
 • This module requires read rights.
 • This module requires write rights.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Patrol a page or revision.

Specific parameters:
Other general parameters are available.
rcid

Recentchanges ID to patrol.

Type: integer
revid

Revision ID to patrol.

Type: integer
tags

Change tags to apply to the entry in the patrol log.

Values (separate with | or alternative): convenient-discussions, possible vandalism, repeating characters
token

A "patrol" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.

Örnek

Bir isteği devriye etmek çok adımlı bir işlemdir:

 1. API:Oturum aç üzerinde açıklanan yöntemlerden biriyle oturum açın.
 2. bir GET devriye anahtarı . Bu anahtar tüm sayfalar için aynıdır, ancak her girişte değişir.
 3. Devriye anahtarı ile, bir devriye devri için POST isteği gönderin.

Aşağıdaki örnek kod, son adımı ayrıntılı olarak kapsamaktadır.

POST isteği

Son rcid 437659 ile bir değişikliği devriye gezmek.

Yanıt

{
 "patrol": {
  "rcid": 437659,
  "ns": 0,
  "title": "Sandbox"
 }
}

Örnek kod

Python

#!/usr/bin/python3

"""
  patrol.py

  MediaWiki API Demos
  Demo of `Patrol` module: Patrol a recent change
  MIT license
"""

import requests

S = requests.Session()

URL = "https://test.wikipedia.org/w/api.php"

# Step 1: Retrieve a login token
PARAMS_1 = {
  "action": "query",
  "meta": "tokens",
  "type": "login",
  "format": "json"
}

R = S.get(url=URL, params=PARAMS_1)
DATA = R.json()

LOGIN_TOKEN = DATA['query']['tokens']['logintoken']

# Step 2: Send a POST request to log in. For this login
# method, obtain bot credentials by first visiting
# https://www.test.wikipedia.org/wiki/Manual:Bot_passwords
# See https://www.mediawiki.org/wiki/API:Login for more
# information on log in methods.
PARAMS_2 = {
  "action": "login",
  "lgname": "username",
  "lgpassword": "password",
  "format": "json",
  "lgtoken": LOGIN_TOKEN
}

R = S.post(URL, data=PARAMS_2)
DATA = R.json()

# Step 3: While logged in, retrieve a patrol token
PARAMS_3 = {
  "action": "query",
  "meta": "tokens",
  "type":"patrol",
  "format": "json"
}

R = S.get(url=URL, params=PARAMS_3)
DATA = R.json()

PATROL_TOKEN = DATA["query"]["tokens"]["patroltoken"]

# Step 4: Send a POST request to patrol a recent change
PARAMS_4 = {
  "action": "patrol",
  "format": "json",
  "rcid":"437659",
  "token": PATROL_TOKEN
}

R = S.post(url=URL, data=PARAMS_4)
DATA = R.json()

print(DATA)

PHP

<?php

/*
  patrol.php

  MediaWiki API Demos
	Demo of `Patrol` module: Patrol a recent change

  MIT license
*/

$endPoint = "https://test.wikipedia.org/w/api.php";

$login_Token = getLoginToken(); // Step 1
loginRequest( $login_Token ); // Step 2
$patrol_Token = getPatrolToken(); // Step 3
patrol( $patrol_Token ); // Step 4

// Step 1: GET request to fetch login token
function getLoginToken() {
	global $endPoint;

	$params1 = [
		"action" => "query",
		"meta" => "tokens",
		"type" => "login",
		"format" => "json"
	];

	$url = $endPoint . "?" . http_build_query( $params1 );

	$ch = curl_init( $url );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt" );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt" );

	$output = curl_exec( $ch );
	curl_close( $ch );

	$result = json_decode( $output, true );
	return $result["query"]["tokens"]["logintoken"];
}

// Step 2: POST request to log in. Use of main account for login is not
// supported. Obtain credentials via Special:BotPasswords
// (https://www.mediawiki.org/wiki/Special:BotPasswords) for lgname & lgpassword
function loginRequest( $logintoken ) {
	global $endPoint;

	$params2 = [
		"action" => "login",
		"lgname" => "bot_user_name",
		"lgpassword" => "bot_password",
		"lgtoken" => $logintoken,
		"format" => "json"
	];

	$ch = curl_init();

	curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $endPoint );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query( $params2 ) );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt" );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt" );

	$output = curl_exec( $ch );
	curl_close( $ch );

}

// Step 3: GET request to fetch Patrol token
function getPatrolToken() {
	global $endPoint;

	$params3 = [
		"action" => "query",
		"meta" => "tokens",
		"type" => "patrol",
		"format" => "json"
	];

	$url = $endPoint . "?" . http_build_query( $params3 );

	$ch = curl_init( $url );

	curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt" );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt" );

	$output = curl_exec( $ch );
	curl_close( $ch );

	$result = json_decode( $output, true );
	return $result["query"]["tokens"]["patroltoken"];
}

// Step 4: POST request to patrol a recent change
function patrol( $patroltoken ) {
	global $endPoint;

	$params4 = [
		"action" => "patrol",
		"rcid" => "91",
		"token" => $patroltoken,
		"format" => "json"
	];

	$ch = curl_init();

	curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $endPoint );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query( $params4 ) );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt" );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt" );

	$output = curl_exec( $ch );
	curl_close( $ch );

	echo ( $output );
}

JavaScript

/* 
  patrol.js
 
  MediaWiki API Demos
  Demo of `Patrol` module: Patrol a recent change

  MIT license
*/

var request = require('request').defaults({jar: true}),
  url = "http://dev.wiki.local.wmftest.net:8080/w/api.php";

// Step 1: GET request to fetch login token
function getLoginToken() {
  var params_0 = {
    action: "query",
    meta: "tokens",
    type: "login",
    format: "json"
  };

  request.get({ url: url, qs: params_0 }, function (error, res, body) {
    if (error) {
      return;
    }
    var data = JSON.parse(body);
    loginRequest(data.query.tokens.logintoken);
  });
}

// Step 2: POST request to log in. 
// Use of main account for login is not
// supported. Obtain credentials via Special:BotPasswords
// (https://www.mediawiki.org/wiki/Special:BotPasswords) for lgname & lgpassword
function loginRequest(login_token) {
  var params_1 = {
    action: "login",
    lgname: "bot_username",
    lgpassword: "bot_password",
    lgtoken: login_token,
    format: "json"
  };

  request.post({ url: url, form: params_1 }, function (error, res, body) {
    if (error) {
      return;
    }
    getPatrolToken();
  });
}

// Step 3: GET request to fetch Patrol token
function getPatrolToken() {
  var params_2 = {
    action: "query",
    meta: "tokens",
    type: "patrol",
    format: "json"
  };

  request.get({ url: url, qs: params_2 }, function(error, res, body) {
    if (error) {
      return;
    }
    var data = JSON.parse(body);
    patrol(data.query.tokens.patroltoken);
  });
}

// Step 4: POST request to patrol a recent change
function patrol(patrol_token) {
  var params_3 = {
    action: "patrol",
    rcid: "104",
    token: patrol_token,
    format: "json"
  };

  request.post({ url: url, form: params_3 }, function (error, res, body) {
    if (error) {
      return;
    }
    console.log(body);
  });
}

// Start From Step 1
getLoginToken();

MediaWiki JS

/*
	patrol.js

	MediaWiki API Demos
	Demo of `Patrol` module: Patrol a recent change

	MIT License
*/

var params = {
		action: 'patrol',
		revid: '77',
		format: 'json'
	},
	api = new mw.Api();

api.postWithToken( 'patrol', params ).done( function ( data ) {
	console.log( data );
} );

Olası hatalar

Kod Bilgi
patroldisabled Bu vikide devriye devre dışı bırakıldı
noautopatrol Kendi değişikliklerinizi kontrol edilmiş olarak işaretleyemezsiniz.
Yalnızca autopatrol hakkına sahip kullanıcılar bunu yapabilir
notpatrollable rid düzeltmesi çok eski olduğundan devriye gezilemez.
nosuchrcid rcid kimliğinde yeni bir değişiklik yok.
nosuchrevid revid kimliğine sahip bir düzeltme yok.

Parametre geçmişi

 • v1.27: tags tanıtıldı
 • v1.22: revid tanıtıldı

Ek notlar

 • 1.17'den önceki MediaWiki sürümleri için devriye anahtarı, düzenleme anahtarlarıyla aynıdır.
 • Bu modülü kullanabilmek için autopatrol hakkı gereklidir.
 • API:Recentchanges ile revid ve rcid elde edilebilir.