Jump to content

API:Kontrola

From mediawiki.org
This page is a translated version of the page API:Patrol and the translation is 100% complete.
Verze MediaWiki:
1.14

Požadavek POST k obhlídce stránky nebo revize.

Dokumentace API


action=patrol

(main | patrol)
 • This module requires read rights.
 • This module requires write rights.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Patrol a page or revision.

Specific parameters:
Other general parameters are available.
rcid

Recentchanges ID to patrol.

Type: integer
revid

Revision ID to patrol.

Type: integer
tags

Change tags to apply to the entry in the patrol log.

Values (separate with | or alternative): AWB, convenient-discussions, possible vandalism, repeating characters
token

A "patrol" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.

Příklad

Hlídání požadavku je vícestupňový proces:

 1. Přihlaste se jedním ze způsobů popsaných na stránce API:Přihlášení .
 2. GET token hlídky . Tento token je stejný pro všechny stránky, ale mění se při každém přihlášení.
 3. Odešlete požadavek POST s tokenem hlídky, abyste mohli požadavek hlídat.

Níže uvedený ukázkový kód podrobně pokrývá poslední krok.

Požadavek POST

Hlídání při nedávné změně rcid 437659.

Odpověď

{
 "patrol": {
  "rcid": 437659,
  "ns": 0,
  "title": "Sandbox"
 }
}

Ukázkový kód

Python

#!/usr/bin/python3

"""
  patrol.py

  MediaWiki API Demos
  Demo of `Patrol` module: Patrol a recent change
  MIT license
"""

import requests

S = requests.Session()

URL = "https://test.wikipedia.org/w/api.php"

# Step 1: Retrieve a login token
PARAMS_1 = {
  "action": "query",
  "meta": "tokens",
  "type": "login",
  "format": "json"
}

R = S.get(url=URL, params=PARAMS_1)
DATA = R.json()

LOGIN_TOKEN = DATA['query']['tokens']['logintoken']

# Step 2: Send a POST request to log in. For this login
# method, obtain bot credentials by first visiting
# https://www.test.wikipedia.org/wiki/Manual:Bot_passwords
# See https://www.mediawiki.org/wiki/API:Login for more
# information on log in methods.
PARAMS_2 = {
  "action": "login",
  "lgname": "username",
  "lgpassword": "password",
  "format": "json",
  "lgtoken": LOGIN_TOKEN
}

R = S.post(URL, data=PARAMS_2)
DATA = R.json()

# Step 3: While logged in, retrieve a patrol token
PARAMS_3 = {
  "action": "query",
  "meta": "tokens",
  "type":"patrol",
  "format": "json"
}

R = S.get(url=URL, params=PARAMS_3)
DATA = R.json()

PATROL_TOKEN = DATA["query"]["tokens"]["patroltoken"]

# Step 4: Send a POST request to patrol a recent change
PARAMS_4 = {
  "action": "patrol",
  "format": "json",
  "rcid":"437659",
  "token": PATROL_TOKEN
}

R = S.post(url=URL, data=PARAMS_4)
DATA = R.json()

print(DATA)

PHP

<?php

/*
  patrol.php

  MediaWiki API Demos
	Demo of `Patrol` module: Patrol a recent change

  MIT license
*/

$endPoint = "https://test.wikipedia.org/w/api.php";

$login_Token = getLoginToken(); // Step 1
loginRequest( $login_Token ); // Step 2
$patrol_Token = getPatrolToken(); // Step 3
patrol( $patrol_Token ); // Step 4

// Step 1: GET request to fetch login token
function getLoginToken() {
	global $endPoint;

	$params1 = [
		"action" => "query",
		"meta" => "tokens",
		"type" => "login",
		"format" => "json"
	];

	$url = $endPoint . "?" . http_build_query( $params1 );

	$ch = curl_init( $url );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt" );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt" );

	$output = curl_exec( $ch );
	curl_close( $ch );

	$result = json_decode( $output, true );
	return $result["query"]["tokens"]["logintoken"];
}

// Step 2: POST request to log in. Use of main account for login is not
// supported. Obtain credentials via Special:BotPasswords
// (https://www.mediawiki.org/wiki/Special:BotPasswords) for lgname & lgpassword
function loginRequest( $logintoken ) {
	global $endPoint;

	$params2 = [
		"action" => "login",
		"lgname" => "bot_user_name",
		"lgpassword" => "bot_password",
		"lgtoken" => $logintoken,
		"format" => "json"
	];

	$ch = curl_init();

	curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $endPoint );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query( $params2 ) );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt" );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt" );

	$output = curl_exec( $ch );
	curl_close( $ch );

}

// Step 3: GET request to fetch Patrol token
function getPatrolToken() {
	global $endPoint;

	$params3 = [
		"action" => "query",
		"meta" => "tokens",
		"type" => "patrol",
		"format" => "json"
	];

	$url = $endPoint . "?" . http_build_query( $params3 );

	$ch = curl_init( $url );

	curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt" );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt" );

	$output = curl_exec( $ch );
	curl_close( $ch );

	$result = json_decode( $output, true );
	return $result["query"]["tokens"]["patroltoken"];
}

// Step 4: POST request to patrol a recent change
function patrol( $patroltoken ) {
	global $endPoint;

	$params4 = [
		"action" => "patrol",
		"rcid" => "91",
		"token" => $patroltoken,
		"format" => "json"
	];

	$ch = curl_init();

	curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $endPoint );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query( $params4 ) );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt" );
	curl_setopt( $ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt" );

	$output = curl_exec( $ch );
	curl_close( $ch );

	echo ( $output );
}

JavaScript

/* 
  patrol.js
 
  MediaWiki API Demos
  Demo of `Patrol` module: Patrol a recent change

  MIT license
*/

var request = require('request').defaults({jar: true}),
  url = "http://dev.wiki.local.wmftest.net:8080/w/api.php";

// Step 1: GET request to fetch login token
function getLoginToken() {
  var params_0 = {
    action: "query",
    meta: "tokens",
    type: "login",
    format: "json"
  };

  request.get({ url: url, qs: params_0 }, function (error, res, body) {
    if (error) {
      return;
    }
    var data = JSON.parse(body);
    loginRequest(data.query.tokens.logintoken);
  });
}

// Step 2: POST request to log in. 
// Use of main account for login is not
// supported. Obtain credentials via Special:BotPasswords
// (https://www.mediawiki.org/wiki/Special:BotPasswords) for lgname & lgpassword
function loginRequest(login_token) {
  var params_1 = {
    action: "login",
    lgname: "bot_username",
    lgpassword: "bot_password",
    lgtoken: login_token,
    format: "json"
  };

  request.post({ url: url, form: params_1 }, function (error, res, body) {
    if (error) {
      return;
    }
    getPatrolToken();
  });
}

// Step 3: GET request to fetch Patrol token
function getPatrolToken() {
  var params_2 = {
    action: "query",
    meta: "tokens",
    type: "patrol",
    format: "json"
  };

  request.get({ url: url, qs: params_2 }, function(error, res, body) {
    if (error) {
      return;
    }
    var data = JSON.parse(body);
    patrol(data.query.tokens.patroltoken);
  });
}

// Step 4: POST request to patrol a recent change
function patrol(patrol_token) {
  var params_3 = {
    action: "patrol",
    rcid: "104",
    token: patrol_token,
    format: "json"
  };

  request.post({ url: url, form: params_3 }, function (error, res, body) {
    if (error) {
      return;
    }
    console.log(body);
  });
}

// Start From Step 1
getLoginToken();

MediaWiki JS

/*
	patrol.js

	MediaWiki API Demos
	Demo of `Patrol` module: Patrol a recent change

	MIT License
*/

var params = {
		action: 'patrol',
		revid: '77',
		format: 'json'
	},
	api = new mw.Api();

api.postWithToken( 'patrol', params ).done( function ( data ) {
	console.log( data );
} );

Možné chyby

Kromě standardní chybové zprávy :

Kód Popis
patroldisabled Hlídání je na této wiki zakázáno
noautopatrol Nemáte dovoleno označovat vlastní editace jako prověřené.
Mohou to udělat pouze uživatelé s právem $autoopatrol
notpatrollable The revision rid can't be patrolled as it's too old.
nosuchrcid Žádná nedávná změna nemá ID rcid.
nosuchrevid There is no revision with ID revid.

Historie parametrů

 • v1.27: Představeno tags
 • v1.22: Představeno revid

Další poznámky

 • U verzí MediaWiki starších než 1.17 je token hlídky stejný jako token úprav.
 • Pro použití tohoto modulu jsou vyžadována práva autopatrol.
 • revid a rcid lze získat na API:Recentchanges .